Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 1308-9196 | e-ISSN 1308-7363 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Adıyaman Üniversitesi |


Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1308-9196 | e-ISSN 1308-7363 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Adıyaman Üniversitesi |
Kapak Resmi


Sayı 32 - Ağu 2019
 1. Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Odaklı Akademik Risk Alma Davranışlarına İlişkin Algılarının Cinsiyet, Sınıf Düzeyi, Üstbiliş ve Tutum Değişkenleri Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 1 - 30
  Kübra Açıkgül, Kübra Şahin
 2. Birinci Sınıf Türkçe (İlk Okuma Yazma) Öğretim Programının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 31 - 75
  Mecit Aslan, Nebi Altunova
 3. I Don’t Read: The Reasons Of Preservice Primary School Teachers Who Do Not Read
  Sayfalar 76 - 110
  Özgür Babayiğit
 4. Üniversite Öğrencilerinde Saygınlığını Yitirme Kaygısı
  Sayfalar 111 - 143
  Nursel Topkaya, Ertuğrul Şahin, Cem Gençoğlu
 5. Arapçadan Türkiye Türkçesine Geçen Sözcüklerde Ayın ve Hemzeyle İlgili Ses Olayları
  Sayfalar 144 - 158
  Burhan Baran
 6. Kumral Ada Mavi Tuna Romanında Aşk ve Savaş Söyleminden Parçalar
  Sayfalar 159 - 200
  Selami Çakmakcı
 7. Şeyh Cemâleddin’in Vefatı Üzerine Yeniceli Sıdkî Baba’nın Yazmış Olduğu Şiirler
  Sayfalar 201 - 239
  Şener Demirel, Yelda Kökçü
 8. Atebetü’l-Hakayık’da Yer Alan Bilgi ve Konuşma Âdâbı Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 240 - 268
  Ömer İnce
 9. Adıyaman İli ve Yöresi Ağızlarında Fiil Kiplerinin Kullanımı
  Sayfalar 269 - 297
  Serdar Yavuz, Haki Tabcu
 10. Ercüment Behzat Lav’ın “Nuhun Gemisi” Adlı Şiirine Fenomenolojik Bir Yaklaşım
  Sayfalar 298 - 317
  Türkan Yeşilyurt
 11. Âlemin Ezeliliği Meselesi: İbn Sinâ, Gazzâlî Ve Hocazâde’nin Görüşlerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 318 - 340
  Muhammet Caner Ilgaroğlu, Luay Hatem Yaqoob
 12. Duygusal Zeka ve Girişimcilik Eğilimi: Adıyaman Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 341 - 379
  Hüseyin Alkış, Feyza Akpınar
 13. Türkiye’de Enerji İthalatı ve Cari Açık Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 380 - 412
  Dilara Ayla, Çiğdem Karış
 14. Kahramanmaraş İli Sosyal Yardım Yönetimi Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 413 - 451
  Adem Ceren, Tevfik Erdem
 15. Üniversite Öğrencilerinin Muhasebe Mesleğine Yönelik Özyeterliliklerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 452 - 494
  Abdurrahman Coşkuner, Mehmet Kaygusuzoğlu
 16. The Revenue Impact of Tax Amnesties In Kosovo
  Sayfalar 495 - 525
  Zeki Doğan, Enis Abdurrahmani
 17. Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Devlet Üniversitelerinin SWOT Analizleri
  Sayfalar 526 - 550
  Selin Engin, Semih Mustafa Önen
 18. Yaşlı Bakım Merkezi Yöneticilerinin Tükenmişliğine Etkide Bulunan Faktörlerin İncelenmesi
  Sayfalar 551 - 590
  Vedat Işıkhan, Edip Aygüler, Mustafa Çağrı Ayalp, Cengiz Kılıç
 19. IMF İstikrar Politikaları ve Stand-By Anlaşmalarını Gerekli Kılan Nedenler Açısından Türkiye IMF İlişkileri
  Sayfalar 591 - 640
  Mahmut İnan
 20. Bir Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Kadına Yönelik Şiddet Konusundaki Görüş Ve Tutumlarının Belirlenmesi
  Sayfalar 641 - 664
  Hüseyin Kafadar, Kerem Sehlikoğlu
 21. Dijital Dönüşüm ve Ekonomik Büyüme
  Sayfalar 665 - 694
  Bekir Pakdemirli
 22. X,Y ve Z Kuşağı Tüketicilerin Nomofobi Özelliklerinin Karşılaştırması: Adıyaman İli Üzerine Bir Uygulama
  Sayfalar 695 - 726
  Arif Yıldız
Dizinler