Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1308-9196 | e-ISSN 1308-7363 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Adıyaman Üniversitesi |DEĞERLİ BİLİM İNSANLARI

1-Makalenizi dergimizin YAZIM KURALLARINA  göre düzenleyiniz.

2-Makalenizi ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ smında talep edilen (Etik Kurul Kararı ve İntihal raporu) kriterlere göre düzenleyip gönderiniz. Uygulamalı makalelerde ETİK KURUL raporu zorunludur. İNTİHAL oranı %20'ye kadar olabilir ve intihal raporu göndermek zorunludur. Belirtilen kriterleri sağlamayan makaleler iade edilir.

3-Makalenizi YAZAR REHBERİNDE bulunan makale şablonuna yerleştiriniz. Lütfen şablonun biçimini bozmayınız. Özellikle sayfa no yazan şekli silmeyiniz

4-TELİF HAKKI başlığı altında bulunan "telif hakkı devir formu"nu  makalenin yayınlanmasına karar verildikten sonra, eksiksiz olarak doldurup imzalayarak, adyusbd@gmail.com adresine göndermeniz istenecektir. Telif hakkı devir formunu başta göndermeyiniz.

5-Makalenizin eksiği olmadığından emin olduktan sonra sisteme yükleyiniz. Yukarıda sayılan süreçlerden herhangi biri eksik olursa, makale iade edilecektir.


DUYURU  

NİSAN SAYIMIZ İÇİN MAKALE KABULÜ KAPANMIŞTIR.


Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1308-9196 | e-ISSN 1308-7363 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Adıyaman Üniversitesi |
Kapak ResmiDEĞERLİ BİLİM İNSANLARI

1-Makalenizi dergimizin YAZIM KURALLARINA  göre düzenleyiniz.

2-Makalenizi ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ smında talep edilen (Etik Kurul Kararı ve İntihal raporu) kriterlere göre düzenleyip gönderiniz. Uygulamalı makalelerde ETİK KURUL raporu zorunludur. İNTİHAL oranı %20'ye kadar olabilir ve intihal raporu göndermek zorunludur. Belirtilen kriterleri sağlamayan makaleler iade edilir.

3-Makalenizi YAZAR REHBERİNDE bulunan makale şablonuna yerleştiriniz. Lütfen şablonun biçimini bozmayınız. Özellikle sayfa no yazan şekli silmeyiniz

4-TELİF HAKKI başlığı altında bulunan "telif hakkı devir formu"nu  makalenin yayınlanmasına karar verildikten sonra, eksiksiz olarak doldurup imzalayarak, adyusbd@gmail.com adresine göndermeniz istenecektir. Telif hakkı devir formunu başta göndermeyiniz.

5-Makalenizin eksiği olmadığından emin olduktan sonra sisteme yükleyiniz. Yukarıda sayılan süreçlerden herhangi biri eksik olursa, makale iade edilecektir.


DUYURU  

NİSAN SAYIMIZ İÇİN MAKALE KABULÜ KAPANMIŞTIR.


Sayı 33 - 29 Ara 2019
 1. Eğitim Fakültesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü Arasındaki İş Birliği Sürecinin İncelenmesi
  Sayfalar 1 - 32
  Arzu KİRMAN BİLGİN , Nesli KALA , Selcan SUNGUR ALHAN
 2. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Kelime Öğrenme Stratejileri
  Sayfalar 33 - 50
  Bircan EYÜP , Betül DEMİREL
 3. Söylem Çözümlemesi Odaklı Metin İşleme Uygulamalarının Öğrencilerin Konuşma Becerilerine Etkisi
  Sayfalar 51 - 104
  Dilek ÜNVEREN
 4. Öğretim Elemanlarının Etik Değerlerinin Belirlenmesine Yönelik Öğrenci Algısı
  Sayfalar 105 - 124
  Fatma YILMAZ , Agah Sinan ÜNSAR
 5. Kişiselleştirilmiş Öğretimin 5N1K Tekniğinde Başarıya Etkisi
  Sayfalar 125 - 147
  Özlem ÇAKIR , Filiz METE , Züleyha ERTAN KANTOS
 6. Likert Ölçeklerinde Etiketleme Kararları: Kullanılan Etiketler Ölçüm Sonuçlarına Etkiler mi?
  Sayfalar 148 - 196
  İnci DURSUN , Ümit ALNIAÇIK
 7. Divanü Lugati’t-Türk'teki Atasözlerinin Söz Dizimsel Özellikleri
  Sayfalar 197 - 226
  Burak TELLİ
 8. Distopyadan Milli Uyanış Mekânına Dönüşen Sodom ve Gomore’nin İstanbul’u
  Sayfalar 227 - 245
  Özcan BAYRAK , Necla DAĞ
 9. Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirlerinde Otantik Olmanın Görünümleri
  Sayfalar 246 - 268
  Ulaş BİNGÖL
 10. Tüketicilerin Asimetrik Enformasyon ve Kurumsal İtibar Algısı: Seyahat Acentası Müşterileri Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 269 - 301
  Bayram ŞAHİN , Hülya ERASLAN
 11. Sendika İçi Demokrasi Üzerine Bir Karşılaştırma: İşçi Sendikaları ve Kamu Görevlileri Sendikaları
  Sayfalar 302 - 333
  Bora YENİHAN , Çağla Burcu ÜN
 12. Aile İçi İletişimde Sosyal Medya: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 334 - 381
  Fadime DİLBER
 13. Gürün Ulu Camii
  Sayfalar 382 - 410
  Fuat ŞANCI
 14. İş Stresi ve Motivasyon İlişkisine Yönelik Bir Alan Araştırması
  Sayfalar 411 - 439
  Gökhan ULUDAĞ
 15. II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Devletinde Himaye Düşüncesi
  Sayfalar 440 - 475
  Kenan DEMİR
 16. Türkiye’nin Turistik Dini Mekânlarına Bir Örnek: “Süryani Dinî Merkezleri”
  Sayfalar 476 - 520
  Mehmet Alparslan KÜÇÜK
 17. Kalite Yönetim Sistemi Belgesine Sahip Olma Durumunun İç Kontrol Sistemine Etkisi
  Sayfalar 521 - 551
  Murat KARA
 18. Postmodern Şiddet ve Sinema
  Sayfalar 552 - 589
  M. Çağlar KURTDAŞ
 19. XVII. Yüzyıl Ortalarında Kiğı Sancağında İskân ve Toplum Yapısı
  Sayfalar 590 - 631
  Nevzat SAĞLAM
 20. Ahmed Şah Dürranî Döneminde Afgan Şahlığı’nın Hindistan Siyaseti
  Sayfalar 632 - 656
  Orhan YAZICI
 21. Tamburî Cemil Beyin Hayatı, TRT Arşivindeki Saz Eserleri ve Kullandığı Makamlar
  Sayfalar 657 - 677
  Ramazan KAMİLOĞLU , Muhammed Hanefi EFE
 22. İşkolikliğin Örgütsel Bağlılık ve Performans Arasındaki İlişkide Aracı Rolü
  Sayfalar 678 - 713
  Sebahattin KILINÇ , Serdar YENER
 23. Kore Savaşı ve Savaşa Katılan Amasyalı Şehit ve Gaziler
  Sayfalar 714 - 755
  Selim ÖZCAN
 24. Justinianus Köprüsü Çevresinde Delgi Sondaj Yöntemli Paleocoğrafya-Jeoarkeoloji Araştırmalarının Ön Sonuçları
  Sayfalar 756 - 796
  Serdar VARDAR , Rifat İLHAN , Ertuğ ÖNER , Fatih KENAR
Dizinler