Year 2016, Volume 2016, Issue 23, Pages 659 - 679 2016-08-26

TÜRKİYE’DEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI AKADEMİK KADROLARININ BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI VE SAYISAL OLARAK YETERLİK DURUMLARI

AHMET SUAT KARAHAN [1]

849 527

Nitelikli müzik eğitimcisi yetiştirilmesi sürecinde MEAD akademik kadrolarının nitel ve nicel yeterlikleri büyük bir öneme sahiptir. Ancak Türkiye genelinde bazı Müzik Eğitimi Anabilim Dallarının öğrenci sayılarına oranla akademik personel sayılarının yetersiz kaldığı ve bu önemli sorunun yıllardır çözülemediği bilinen bir durumdur.

 

Araştırmanın amacı, Türkiye genelinde MEAD’nda görev yapan akademik personelin sayısal yeterlik durumlarını bölgesel kapsamda ve Türkiye genelinde belirlemektir. Betimsel yöntemin tercih edildiği araştırma kapsamında ulaşılan örneklem, araştırma evrenini tamamen kapsamaktadır.

Araştırma verilerinin bir bölümüne kaynak taraması yöntemiyle ulaşılırken, akademik personele ilişkin bilgilere ilgili üniversitelerin resmi internet sitelerinden ulaşılmış ve bu bilgilerin doğruluğu ilgili birimin akademik personeline sorularak yani telefonla görüşme yöntemi kullanılarak kontrol edilmiştir. Verilerin işlenmesinde SPSS 22 programı kullanılmış ve sonuçlar frekans ve yüzde değerleri üzerinden yorumlanmıştır.

Araştırma sonucundan, Türkiye genelinde MEAD’nda 436 kadrolu akademisyenin 72 ücretli eğitimcinin ve toplamda 508 eğitimcinin görev yaptığı, Türkiye genelinde 421 eğitimcinin MEAD’ndaki lisans derlerine yürüttüğü, personel sayılarının kadro türlerine göre dağılımı incelendiğinde %32,7 oranıyla en çok personelin öğretim görevlisi kadro türünde görev yaptığı, her bir eğitimciye düşen öğrenci sayılarının Türkiye genelinde ortalama 9,51 olduğu ve bölgesel dağılımda ise en iyi durumda Marmara Bölgesinin olmasına karşın en kötü durumda Güney Doğu Anadolu Bölgesinin olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Araştırma kapsamında ulaşılan sonuçlar tartışılmış ve belirlenen sorunların çözümüne yönelik çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Akademik Personelin Sayısal Yeterlik Durumu

Müzik eğitimi, müzik eğitimi anabilim dalı, akademik personelin sayısal yeterlik durumu
  • Albuz, A. (2004). “Müzik Öğretmenliği Eğitiminde Çok Boyutluluk.” Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (2): 105-110.
  • Başeri, N., Özdek, A., Can, M. (2006). “Müzik Öğretmenliği Lisans Programı Geliştirme Çabaları”, Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, 26-28 Nisan, Pamukkale Üniversitesi, Denizli. 10.05.2016 tarihinde muzikegitimcileri.net sitesinden alınmıştır. http://www.muzikegitimcileri.net/bilimsel/bildiri/pamukkale/N-Bariseri.pdf
  • Berki, T., Karakelle, S. (2009). “2006-2007 Akademik Yılında Uygulamaya Konulan Merkezi Müzik Öğretmenliği Lisans Programının İncelenmesi”, 8. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, 23-25 Eylül, 19 Mayıs Üniversitesi, Samsun.
  • Dicle, H. (2004). “Üniversitelerin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri’nde Verilen Eğitim Nitelikli Müzik Öğretmeni Yetiştirmek İçin Uygun ve Yeterli Midir?”, 1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu, 7-10 Nisan, Süleyman Demirel Üniversitesi, Burdur. 10.05.2016 tarihinde muzikegitimcileri.net sitesinden alınmıştır. http://www.muzikegitimcileri.net/bilimsel/bildiri/H-Dicle.pdf
  • Karahan, A. S. (2016, Mayıs). Türkiye’deki Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Fiziksel İmkân ve Ders Materyallerinin Belirlenmesi. VIII. Uluslarası Eğitim Araştırmaları Kongresinde Sözlü bildiri, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale.
  • Karasar, N. (2003). Bilimsel araştırma yöntemi. (12.Basım). Ankara: Nobel yayıncılık
  • Kalyoncu, N. (2004). “Müzik Öğretmenliği Yeterlikleri ve Güncel Müzik Öğretmenliği Lisans Programı” 1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu, 7-10 Nisan, Süleyman Demirel Üniversitesi, Burdur. 10.05.2016 tarihinde muzikegitimcileri.net sitesinden alınmıştır. http://www.muzikegitimcileri.net/bilimsel/bildiri/N-Kalyoncu.pdf
  • Kıvrak, N. İ. (2003). “Özel Eğitimde Müzik Öğretmeni Sorunu”, Cumhuriyetimizin 80. Yılında Müzik Sempozyumu, 30-31 Ekim, İnönü Üniversitesi, Malatya.
  • Uçan, A. (2006). “Müzik Öğretmenliği Yeterlikleri”, Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, 26-28 Nisan, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
Journal Section Articles
Authors

Author: AHMET SUAT KARAHAN

Bibtex @ { adyusbd257586, journal = {Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-9196}, eissn = {1308-7363}, address = {Adıyaman University}, year = {2016}, volume = {2016}, pages = {659 - 679}, doi = {10.14520/adyusbd.45892}, title = {TÜRKİYE’DEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI AKADEMİK KADROLARININ BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI VE SAYISAL OLARAK YETERLİK DURUMLARI}, key = {cite}, author = {KARAHAN, AHMET SUAT} }
APA KARAHAN, A . (2016). TÜRKİYE’DEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI AKADEMİK KADROLARININ BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI VE SAYISAL OLARAK YETERLİK DURUMLARI. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016 (23), 659-679. DOI: 10.14520/adyusbd.45892
MLA KARAHAN, A . "TÜRKİYE’DEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI AKADEMİK KADROLARININ BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI VE SAYISAL OLARAK YETERLİK DURUMLARI". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016 (2016): 659-679 <http://dergipark.org.tr/adyusbd/issue/24305/257586>
Chicago KARAHAN, A . "TÜRKİYE’DEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI AKADEMİK KADROLARININ BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI VE SAYISAL OLARAK YETERLİK DURUMLARI". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016 (2016): 659-679
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI AKADEMİK KADROLARININ BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI VE SAYISAL OLARAK YETERLİK DURUMLARI AU - AHMET SUAT KARAHAN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.14520/adyusbd.45892 DO - 10.14520/adyusbd.45892 T2 - Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 659 EP - 679 VL - 2016 IS - 23 SN - 1308-9196-1308-7363 M3 - doi: 10.14520/adyusbd.45892 UR - https://doi.org/10.14520/adyusbd.45892 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Adiyaman University Journal of Social Sciences TÜRKİYE’DEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI AKADEMİK KADROLARININ BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI VE SAYISAL OLARAK YETERLİK DURUMLARI %A AHMET SUAT KARAHAN %T TÜRKİYE’DEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI AKADEMİK KADROLARININ BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI VE SAYISAL OLARAK YETERLİK DURUMLARI %D 2016 %J Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-9196-1308-7363 %V 2016 %N 23 %R doi: 10.14520/adyusbd.45892 %U 10.14520/adyusbd.45892
ISNAD KARAHAN, AHMET SUAT . "TÜRKİYE’DEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI AKADEMİK KADROLARININ BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI VE SAYISAL OLARAK YETERLİK DURUMLARI". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016 / 23 (August 2016): 659-679. https://doi.org/10.14520/adyusbd.45892