Year 2016, Volume 2016, Issue 23, Pages 779 - 804 2016-08-20

İŞLETME PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİNDE NAKİT AKIŞ ANALİZLERİNİN ESASLARI VE BORSA İSTANBUL PERAKENDE SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

NURCAN AZGIN [1] , AYŞE BANU BAŞAR [2]

1011 863

Bilanço ve gelir tablosunun yanında son zamanlarda nakit akış tablosu da işletme performansının değerlendirilmesinde önemli bir araç olarak ortaya çıkmakta ve işletme likiditesi hakkında önemli bilgileri ortaya koymaktadır. Günümüz dünyasında hem yerel hem de uluslararası piyasalarda konumlarını güçlendirmek isteyen işletmeler nakit akışlarını, oluşumunu ve nakit akışlarının işletmenin mali durumuna etkilerini bilmek ve analiz etmek zorundadır.   Ancak nakit akışlarını analiz etmek için kullanılabilecek muhasebe tekniklerinin henüz standartlaştırılamamış olduğu görülmektedir. Bu çalışmada öncelikle nakit akış bilgilerinin gelir tablosunda yer alan bilgilerden olan farkı ortaya konduktan sonra nakit akış tablosunun analizinde izlenebilecek aşamalar ve hesaplanabilecek nakit akış rasyoları ile serbest nakit akışları açıklanmıştır. Çalışmada Borsa İstanbul’da perakende ticaret sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin rasyolar aracılığıyla nakit akış analizleri yapılmış ve aralarında güçlü ilişki bulunan oranların saptanması için korelasyon analizi yapılmıştır.
Nakit akışları, nakit akış analizleri, nakit akış tablosu
 • Akdoğan N., Tenker N. (2001). Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri. Ankara: Gazi Kitabevi, 7. Baskı.
 • Dorina, P., Melinda, K. (2012). “Contemporary Approaches of Company Performance Analysis Based On Relevant Financial Information.” Annals of the University of Oradea, Economic Science Series, December: 708-715
 • Erol, C. (1991). Nakit Akımı Yaklaşım Yöntemiyle Kredi Değerlendirmesi. Ankara: Türkiye Bankalar Birliği.
 • Erol, C. (2013). Nakit Akış Analizleri. Finansal Tablolar Analizi (Editör) Saime Önce). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. No: 2996 .
 • Gentry,J.A., Newbold,P., Withfold, D. (1990). “Profiles of Cash Flow Components.” Financial Analyst Journal, 46(4): 41-48
 • Ibarra, V. C. (2009). “Cash Flow Ratios: Tools For Financial Analysis.” Journal of International Business Research, 8(1): 91-107.
 • Laura, N. , Dumitru, M., Razvan,M. (2011). “Free Cash Flow As Part of Voluntary Reportıng. Literature Review.” :597-602
 • http://anale.steconomiceuoradea.ro/volume/2011/n2/083.pdf.
 • Mackevıcıus, J., Senkus K. (2006). “The System of Formation and Evaluation of the Information of Cash Flows.” Journal of Business Economics and Management, VII(4): 171-182.
 • Mills, J., Yamamura, J. (1998).”The Power of Cash Flow Ratios.” Journal of Accountancy, 186(4) : 53-62.
 • Reider, R., Heyler, Peter B. (2003). Managing Cash Flow: An Operational Focus. New Jersey: John Wiley and Sons Inc.
 • Saksonova, S. (2009). “ Company’s Operating Assets And Free Cash Flow As A Source Of Profit.“ Journal of Business Management, November: 49-55
 • Sarıaslan, H., Erol, C. (2008). Finansal Yönetim: Kavramlar, Kurumlar, İlkeler, Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Subatnıeks K. (2005). “Concept of Cash Flow and Assessment of Cash Flow Ratios of Latvian Companies.” Management of Organizations: Systematic Research, December: 163-175
 • Yıldız, S. (2010). ”İşletme Performansının Ölçümü Üzerine Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma” Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 36, Ağustos-Aralık: 179-193.
 • Yılmaz, H. (1999). “İşletmelerin Finansal Yönetiminde Nakit Akış Rasyo Analizi.” DEÜİİBF Dergisi, 14(1): 185-198.
Journal Section Articles
Authors

Author: NURCAN AZGIN

Author: AYŞE BANU BAŞAR

Bibtex @ { adyusbd257590, journal = {Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-9196}, eissn = {1308-7363}, address = {Adıyaman University}, year = {2016}, volume = {2016}, pages = {779 - 804}, doi = {10.14520/adyusbd.53637}, title = {İŞLETME PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİNDE NAKİT AKIŞ ANALİZLERİNİN ESASLARI VE BORSA İSTANBUL PERAKENDE SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {AZGIN, NURCAN and BAŞAR, AYŞE BANU} }
APA AZGIN, N , BAŞAR, A . (2016). İŞLETME PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİNDE NAKİT AKIŞ ANALİZLERİNİN ESASLARI VE BORSA İSTANBUL PERAKENDE SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016 (23), 779-804. DOI: 10.14520/adyusbd.53637
MLA AZGIN, N , BAŞAR, A . "İŞLETME PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİNDE NAKİT AKIŞ ANALİZLERİNİN ESASLARI VE BORSA İSTANBUL PERAKENDE SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016 (2016): 779-804 <http://dergipark.org.tr/adyusbd/issue/24305/257590>
Chicago AZGIN, N , BAŞAR, A . "İŞLETME PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİNDE NAKİT AKIŞ ANALİZLERİNİN ESASLARI VE BORSA İSTANBUL PERAKENDE SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016 (2016): 779-804
RIS TY - JOUR T1 - İŞLETME PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİNDE NAKİT AKIŞ ANALİZLERİNİN ESASLARI VE BORSA İSTANBUL PERAKENDE SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - NURCAN AZGIN , AYŞE BANU BAŞAR Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.14520/adyusbd.53637 DO - 10.14520/adyusbd.53637 T2 - Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 779 EP - 804 VL - 2016 IS - 23 SN - 1308-9196-1308-7363 M3 - doi: 10.14520/adyusbd.53637 UR - https://doi.org/10.14520/adyusbd.53637 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Adiyaman University Journal of Social Sciences İŞLETME PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİNDE NAKİT AKIŞ ANALİZLERİNİN ESASLARI VE BORSA İSTANBUL PERAKENDE SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A NURCAN AZGIN , AYŞE BANU BAŞAR %T İŞLETME PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİNDE NAKİT AKIŞ ANALİZLERİNİN ESASLARI VE BORSA İSTANBUL PERAKENDE SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2016 %J Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-9196-1308-7363 %V 2016 %N 23 %R doi: 10.14520/adyusbd.53637 %U 10.14520/adyusbd.53637
ISNAD AZGIN, NURCAN , BAŞAR, AYŞE BANU . "İŞLETME PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİNDE NAKİT AKIŞ ANALİZLERİNİN ESASLARI VE BORSA İSTANBUL PERAKENDE SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016 / 23 (August 2016): 779-804. https://doi.org/10.14520/adyusbd.53637