Year 2019, Volume 5, Issue 1, Pages 141 - 157 2019-04-25

CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA ANKARA, AĞRI, KAYSERİ, ISPARTA VE KASTAMONU İLLERİNDE YAŞAYAN BATIL İNANÇLAR ÜZERİNE FELSEFİ BİR DEĞERLENDİRME

Zübeyir SALTUKLU [1]

2 15

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hükümeti yeni kurulduğu yıllarda halkın arasında yaşayan “Batıl İtikatları” tespit etmek için çalışmalar başlatmıştır.  Sağlı ve Sosyal Yardım Bakanlığı Le Play metodolojisine göre raporlar hazırlayarak İl Sağlık Müdürlerine göndermiştir. İl Sağlık Müdürleri raporlara uygun olarak çalışmalar yapmışlardır. Bakanlık bu raporları yayınlamışlardır. Bizim çalışmamız Ankara, Ağrı, Kayseri, Isparta ve Kastamonu illerine ait raporlarda geçen “Batıl İnançları” içermektedir. Bu çalışmalar bize halkın arasında yaşayan batıl itikatların tespit edilmesi ve bunların kaldırılmasına çalışıldığını göstermektedir. Devlet iradesi halkın dünya görüşünün akla, bilime ve gerçek dine uygun olmasını istenmektedir.   
Ankara, Ağrı, Kayseri, Isparta ve Kastamonu
  • Arslan, Mustafa, (2004), Türk Popüler Dindarlığı, Dem, İstanbul.Atatürk, Söylev ve Demeçleri, II, III.Ateş, Süleyman, (01. Aralık 2003), Vatan Gazetesi. Çantay, Gönül, Anadolu’da Selçuklu ve Osmanlı Darüşşifaları, Ankara, 1992.Celal Nuri (İleri) (1992), Atatürk Devri Fikir Hayatı, Milletin Tecdidi, Ankara. Dr. Besim Zühtü, (1922/1338), Türkiye’nin Sıhhi İçtimai Coğrafyası Hamidabad, (Isparta) Sancağı, Ankara.Dr. Hıfzı Nuri, (1995), Türkiye’nin Sıhhi İçtimai Coğrafyası, Kayseri Sancağı, 1922, (Sadeleştiren Zübeyir Kars (Saltuklu) Kayseri Ticaret Odası Yayını, Kayseri).Eliade, Mircea, (1992), İmgeler ve Simgeler, çev., Mehmet Ali Kılıçbay, Gece yay. Hançerlioğlu, Orhan, (1999), Felsefe Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul. James G. Frazer’in, (1991), Altın Dal Dinin ve Folklorun Kökenleri, çev, Mehmet H. Doğan, Payel yayın, C.I. Ersoy, Mehmet Akif, (1987), Safahat, Düzenleyen, M. Ertuğrul Düzdağ, Kültür ve Turizm Müdürlüğü yayınları, İstanbul. Dr. İbrahim Ethem, (1341-1925) ,Türkiye’nin Sıhhi İçtimai Coğrafyası, Bayezid Vilayeti, Türkiye Cumhuriyeti Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Neşriyatından İstanbul,).Dr. Kemal, (1922), Türkiye’nin Sıhhi ve İçtimai Coğrafyası Kastamonu Sancağı, AnkaraKur’an-ı Kerim, (2000), (Muhammed Esed, Tercüme, Cahit Koytak, Ahmet Ertürk), İşaret yayınları, İstanbul. Dr. Muslihiddin Safved, (1341/1925), Türkiye’nin Sıhhi İçtimai Coğrafyası, Ankara Vilayet, İstanbul. Kars, (Saltuklu) Zübeyir, (1999)Millî Mücadele’de Kayseri, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara..Kars,(Saltuklu) Zübeyir, (2000) Kayseri Mutasarrıfı, Adana, Konya ve Sivas Valisi Ahmet Muammer Beyin Kayseri’nin Çağdaşlaşmasına Katkıları, III. Kayseri Ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri, Erciyes Üniversitesi Kayseri ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi Yay, Kayseri.Kars, (Saltuklu) Zübeyir, (2004), Ankara’nın başkent Olduğu Yıllardaki Eğitim, Sağlık ve Sosyal Durumu Üstüne, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt, xx, Mart, Sayı 58, s, 119). M. Şemsettin (Günaltay), (1332), Hurafatdan Hakikate, İstanbul.Öner, Necati, (1995), Felsefe Yolunda Düşünceler. Millî Eğitim Bakanlığı yayınları, İstanbul.Ragıbu’l İsfehani, Müfredat, (çev.,Yusuf Türker) Pınar Yayınları, İstanbul.,Straus, Claude Lévı, (1983), Din ve Büyü, çeviren, Ahmet Güngör, Yol yay, İstanbul. Yılmaz, Mehmet Nuri, (4 Şubat 2005), Hürriyet Gazetesi.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date NİSAN 2009
Journal Section MAKALELER
Authors

Orcid: 0000-0002-7130-8315
Author: Zübeyir SALTUKLU (Primary Author)
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, FELSEFE GRUBU EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Bibtex @research article { aicusbed542424, journal = {Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2149-3006}, eissn = {2149-4053}, address = {Ağrı İbrahim Çeçen University}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {141 - 157}, doi = {10.31463/aicusbed.542424}, title = {CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA ANKARA, AĞRI, KAYSERİ, ISPARTA VE KASTAMONU İLLERİNDE YAŞAYAN BATIL İNANÇLAR ÜZERİNE FELSEFİ BİR DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {SALTUKLU, Zübeyir} }
APA SALTUKLU, Z . (2019). CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA ANKARA, AĞRI, KAYSERİ, ISPARTA VE KASTAMONU İLLERİNDE YAŞAYAN BATIL İNANÇLAR ÜZERİNE FELSEFİ BİR DEĞERLENDİRME. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (1), 141-157. DOI: 10.31463/aicusbed.542424
MLA SALTUKLU, Z . "CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA ANKARA, AĞRI, KAYSERİ, ISPARTA VE KASTAMONU İLLERİNDE YAŞAYAN BATIL İNANÇLAR ÜZERİNE FELSEFİ BİR DEĞERLENDİRME". Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2019): 141-157 <http://dergipark.org.tr/aicusbed/issue/44953/542424>
Chicago SALTUKLU, Z . "CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA ANKARA, AĞRI, KAYSERİ, ISPARTA VE KASTAMONU İLLERİNDE YAŞAYAN BATIL İNANÇLAR ÜZERİNE FELSEFİ BİR DEĞERLENDİRME". Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2019): 141-157
RIS TY - JOUR T1 - CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA ANKARA, AĞRI, KAYSERİ, ISPARTA VE KASTAMONU İLLERİNDE YAŞAYAN BATIL İNANÇLAR ÜZERİNE FELSEFİ BİR DEĞERLENDİRME AU - Zübeyir SALTUKLU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31463/aicusbed.542424 DO - 10.31463/aicusbed.542424 T2 - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 141 EP - 157 VL - 5 IS - 1 SN - 2149-3006-2149-4053 M3 - doi: 10.31463/aicusbed.542424 UR - https://doi.org/10.31463/aicusbed.542424 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA ANKARA, AĞRI, KAYSERİ, ISPARTA VE KASTAMONU İLLERİNDE YAŞAYAN BATIL İNANÇLAR ÜZERİNE FELSEFİ BİR DEĞERLENDİRME %A Zübeyir SALTUKLU %T CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA ANKARA, AĞRI, KAYSERİ, ISPARTA VE KASTAMONU İLLERİNDE YAŞAYAN BATIL İNANÇLAR ÜZERİNE FELSEFİ BİR DEĞERLENDİRME %D 2019 %J Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2149-3006-2149-4053 %V 5 %N 1 %R doi: 10.31463/aicusbed.542424 %U 10.31463/aicusbed.542424
ISNAD SALTUKLU, Zübeyir . "CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA ANKARA, AĞRI, KAYSERİ, ISPARTA VE KASTAMONU İLLERİNDE YAŞAYAN BATIL İNANÇLAR ÜZERİNE FELSEFİ BİR DEĞERLENDİRME". Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 / 1 (April 2019): 141-157. https://doi.org/10.31463/aicusbed.542424