Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2149-3006 | e-ISSN 2149-4053 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi |


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AİCUSBED), Türk Eğitim İndeksi, SOBIAD, CiteFactor, JournalTOCs, DRJI, Genamics JournalSeek, ResearchBib, Index Copernicus, Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE) gibi indekslerce tam metin olarak indekslenen Ulusal Hakemli bir Dergidir. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nde (AİCUSBED), bilimsel ölçütlerde hazırlanan sosyal ve beşeri bilimler ile ilgili çalışma ve araştırmalar Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. Yayımlanan bütün makaleler tam metin olarak Dergipark https://dergipark.org.tr/tr/pub/aicusbed adresinde yayımlanır. Basılı kopyalar ilgili kütüphanelere ve araştırmacılara ulaştırılır. Gönderilen yazılarda daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olma şartı aranır. Gönderilen yazı bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiri ise durum dergi editörlüğüne bildirilmeli ve dipnot olarak ilk sayfada belirtilmelidir. Bu ve buna benzer yazılar, Yayın Kurulunun vereceği karar doğrultusunda işlem görür. Her sayıda derleme, çeviri ve kitap tanıtımına da yer verilebilir. 

TR Dizin 2020 kriterleri gereği yayımlanacak çalışmalar için Etik Kurul İzni gerekmektedir. İlgili konu hakkında açıklamalarımız sağ panelde yer almaktadır. Lütfen inceleyiniz.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 2149-3006 | e-ISSN 2149-4053 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi |
Kapak Resmi


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AİCUSBED), Türk Eğitim İndeksi, SOBIAD, CiteFactor, JournalTOCs, DRJI, Genamics JournalSeek, ResearchBib, Index Copernicus, Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE) gibi indekslerce tam metin olarak indekslenen Ulusal Hakemli bir Dergidir. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nde (AİCUSBED), bilimsel ölçütlerde hazırlanan sosyal ve beşeri bilimler ile ilgili çalışma ve araştırmalar Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. Yayımlanan bütün makaleler tam metin olarak Dergipark https://dergipark.org.tr/tr/pub/aicusbed adresinde yayımlanır. Basılı kopyalar ilgili kütüphanelere ve araştırmacılara ulaştırılır. Gönderilen yazılarda daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olma şartı aranır. Gönderilen yazı bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiri ise durum dergi editörlüğüne bildirilmeli ve dipnot olarak ilk sayfada belirtilmelidir. Bu ve buna benzer yazılar, Yayın Kurulunun vereceği karar doğrultusunda işlem görür. Her sayıda derleme, çeviri ve kitap tanıtımına da yer verilebilir. 

TR Dizin 2020 kriterleri gereği yayımlanacak çalışmalar için Etik Kurul İzni gerekmektedir. İlgili konu hakkında açıklamalarımız sağ panelde yer almaktadır. Lütfen inceleyiniz.

Cilt 6 - Sayı 1 - 6 May 2020
 1. ÖĞRETMEN ADAYLARI İLE POLİS ADAYLARINIIN SÜREKLİ ÖFKE-ÖFKE İFADE TARZLARI İLE BAĞLANMA STİLLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 1 - 18
  Gülin YAZICI ÇELEBİ
 2. 6.SINIF FEN BİLİMLERİ KİTABININ ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA GÖRE İNCELENMESİ
  Sayfalar 19 - 45
  Aykut KOYUNCUOĞLU , Zeki KAYA
 3. ÖZEL EĞİTİM ALANINDA TEKNOLOJİ KULLANIMI İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ
  Sayfalar 47 - 70
  Ali KURT , Meltem Kurtoğlu Erden
 4. STEM UYGULAMALARINDA ÖĞRETMEN ADAYLARININ KODLAMA EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 71 - 83
  Hasan GÜLERYÜZ , Refik DİLBER , İbrahim ERDOĞAN
 5. EĞİTİM LİDERLERİ İÇİN YÖNETİM STANDARTLARI: OHİO EYALET ÖRNEĞİ
  Sayfalar 85 - 116
  Bilgen KIRAL
 6. Kıbrıs Barış Harekâtının Azerbaycan Basınına Yansıması
  Sayfalar 117 - 141
  Amrah BAYRAMOV , Ahmet EDİ
 7. TURİSTİK ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRMEDE SOSYAL MEDYANIN ETKİSİNE BİR ÖRNEK: DOĞU EKSPRESİ
  Sayfalar 143 - 160
  Tolga KORKUSUZ , Mustafa ÖZDEMİR
 8. Türkiye Sağlık Coğrafyası Literatürünün Değerlendirilmesi
  Sayfalar 161 - 192
  İsmail ÖZDOĞAN
 9. AHTERÎ-Yİ KEBİR'DE TIBBİ İSİMLER
  Sayfalar 193 - 222
  Halil Ahmet KIRKKILIÇ
 10. ELEŞTİRMENLERİN GÖZÜYLE ABDÜLHAK HÂMİT TARHAN
  Sayfalar 223 - 238
  Mehmet Şahin YAVUZER
 11. TEVFİK FİKRET’İN ‘BALIKÇILAR’ ADLI ŞİİRİNDE TRAJİK VİZYON VE ÇOCUK
  Sayfalar 239 - 259
  Metin ERKAL , Bilge SANCAR
 12. NAZIM HİKMET VE NURETTİN TOPÇU’NUN ÇAĞDAŞ TÜRK KÜLTÜRÜNE ETKİLERİ
  Sayfalar 261 - 284
  Hamza Gökhan ERYILMAZ
 13. YENİ BİR ULUS OLUŞMASINDA PROPAGANDANIN ETKİSİ; ALMAN NASYONALİST PARTİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 285 - 320
  Abdulselami SARIGÜL
 14. Medyada Bilgi Edinimi ve İzlence Alanı Arasında Kalmak
  Sayfalar 321 - 332
  Hikmet TOPRAK
 15. VIRTUAL COMMUNITY (From Historical and Sociological Reality to Virtuality of the Digital Age: Virtualization of the Community)
  Sayfalar 333 - 354
  Saniye VATANDAŞ
 16. TOKİ KONUT UYGULAMALARINDAKİ FİYAT POLİTİKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (AĞRI SUÇATAĞI II. ETAP 3+1, 280 DAİRE ÜZERİNDEN FAYDA MALİYET ANALİZİ)
  Sayfalar 355 - 375
  İsmet ALACA , Melik YOLCİ
 17. Psikolojik Sözleşme İhlallerinin Üretkenlik Karşıtı İş Davranışlarına Etkisi: Bir Alan Araştırması
  Sayfalar 377 - 408
  Mehmet POLAT
 18. SİİRT İLİNDE BARAJ VE HİDROELEKTRİK SANTRALLERİNİN DIŞSALLIK ANALİZİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI
  Sayfalar 409 - 431
  Semih Serkant AKTUĞ , Fırat ERDEMCİ , Mehmet DAĞ
 19. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ’NİN AĞRI KENTİ HAKKINDAKİ ALGILARI VE BEKLENTİLERİ: NİCEL BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 433 - 472
  Ömer YALÇINKAYA , Şekip YAZGAN , Hüseyin Serhan ÇALHAN
 20. GÖLBAŞI İLÇESİNİN SOSYO-EKONOMİK PROFİL ARAŞTIRMASI
  Sayfalar 473 - 501
  Kerem KARABULUT , Şaban ÖNCEBE
 21. AĞRILI KADINLARIN İSTİHDAMI ÜZERİNE BİR ANALİZ: TEKSTİL KENT ÖRNEĞİ
  Sayfalar 503 - 534
  Ceren AVCİL
 22. تاريخ حقوق الطفل في الإسلام
  Sayfalar 535 - 556
  Hüseyin ALİ