ISSN: 2149-3006
e-ISSN: 2149-4053
Başlangıç: 2015
Yayın Aralığı: 6 Ayda 1
Yayıncı: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AİCUSBED), Türk Eğitim İndeksi, SOBIAD, CiteFactor, JournalTOCs, DRJI, Genamics JournalSeek, ResearchBib, Index Copernicus, Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE) gibi indekslerce tam metin olarak indekslenen Ulusal Hakemli bir Dergidir. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nde (AİCUSBED), dergi kapsamında belirtilen bilim alanları ile ilgili bilimsel ölçütlerde hazırlanan çalışma ve araştırmalar Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. Yayımlanan bütün makaleler tam metin olarak Dergipark https://dergipark.org.tr/tr/pub/aicusbed adresinde yayımlanır. Dergiye gönderilen makalelerde daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olma şartı aranır. Gönderilen yazı bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiri ise durum dergi editörlüğüne bildirilmeli ve dipnot olarak ilk sayfada belirtilmelidir. Bu ve buna benzer yazılar, Yayın Kurulunun vereceği karar doğrultusunda işlem görür. Her sayıda derleme, çeviri ve kitap tanıtımına da yer verilebilir.
TR Dizin 2020 kriterleri gereği yayımlanacak çalışmalar için Etik Kurul İzni gerekmektedir. Dergide yayınlanacak makalelerde, etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilere (kurul-tarih-sayı) yer verilmelidir.

Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 15 Kasım 2022 Bitiş: 15 Mart 2023

2022 - Cilt: 8 Sayı: 2