Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2149-3006 | e-ISSN 2149-4053 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi |


DERGİMİZİN "NİSAN 2020" SAYISI İÇİN MAKALE ALIM SÜRECİ SONA ERMİŞTİR VE MAKALE GÖNDERME SİSTEMİ KAPATILMIŞTIR.


MAKALE GÖNDERME SİSTEMİ, DERGİMİZ "NİSAN 2020" SAYISI YAYIMLANDIKTAN SONRA AÇILACAKTIR.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 2149-3006 | e-ISSN 2149-4053 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi |
Kapak Resmi


DERGİMİZİN "NİSAN 2020" SAYISI İÇİN MAKALE ALIM SÜRECİ SONA ERMİŞTİR VE MAKALE GÖNDERME SİSTEMİ KAPATILMIŞTIR.


MAKALE GÖNDERME SİSTEMİ, DERGİMİZ "NİSAN 2020" SAYISI YAYIMLANDIKTAN SONRA AÇILACAKTIR.

Cilt 5 - Sayı 2 - 25 Eki 2019
 1. STEM UYGULAMALARINDA ÖĞRETMEN ADAYLARININ 3D YAZICI KULLANIMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 1 - 8
  Hasan GÜLERYÜZ , Refik DİLBER , İbrahim ERDOĞAN
 2. Z Kuşağı ve Öğretmenlik Mesleği
  Sayfalar 9 - 41
  Ahmet KARADOĞAN
 3. MİZAH TEMELLİ ETKİNLİKLERİN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA BECERİLERİNE ETKİSİ
  Sayfalar 43 - 66
  Yasin KILIÇ , Yunus ŞAKİROĞLU
 4. BANDIRMA’DAKİ ÖĞRETMENLERİN İŞ MOTİVASYONLARI İLE ÖZ YETKİNLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 67 - 90
  Emine KAMBUR
 5. ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE'NİN COĞRAFİ KONUMUNUN İNCELENMESİ
  Sayfalar 91 - 110
  Yavuz DEĞİRMENCİ
 6. DEMOKRASİ VE KATILIM BİLİNCİ’NİN SPOR VE FONKSİYONU AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 111 - 122
  Metin Bayram , A.Vahit DOĞAR
 7. AHMET EFE’NİN ÇOCUK VE İLK GENÇLİK ROMANLARININ EĞİTSEL UNSURLAR AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 123 - 146
  Tacettin ŞİMŞEK , Ferhat ÇİFTÇİ
 8. ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MİKROP KAVRAMINA İLİŞKİN BİLİŞSEL YAPILARININ ÇİZME-YAZMA TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ
  Sayfalar 147 - 158
  Pinar URAL KELEŞ
 9. GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE WEB TABANLI EŞ ZAMANSIZ ÖĞRENME ORTAMININ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARI VE TUTUMLARINA ETKİSİ
  Sayfalar 159 - 184
  Sehran DİLMAÇ
 10. GÖRSEL SANATLAR DERSİ ORTA ÖĞRETİM KAZANIMLARININ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 185 - 206
  Fatih KARIP
 11. AĞRI İLİ BÜYÜKBAŞ HAYVAN VARLIĞI VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİNİN AĞRI İLİ VE ÜLKE EKONOMİSİNE KATKISI
  Sayfalar 207 - 216
  Muhammet Kuddusi ERHAN
 12. ERZİNCAN’ DA FAALİYET GÖSTEREN YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDEN ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ: ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 217 - 244
  Selahattin YAVUZ
 13. ERZURUM İLİNDE TÜKETİLEN EN UYGUN ELMA ÇEŞİDİNİN BELİRLENMESİ
  Sayfalar 245 - 264
  Ahmet Semih UZUNDUMLU , Nur ERTEK , Seval KURTOGLU
 14. EĞİTİM KURUMLARI OLARAK SELÂHADDÎN EYYÛBÎ DÖNEMİNDE MEDRESELER
  Sayfalar 265 - 286
  Hayati TETİK
 15. Üniversite Kütüphanelerinde Veri Madenciliği Uygulamaları: Kırklareli Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Örneği
  Sayfalar 287 - 316
  Ahmet ALTAY
 16. ÖĞRENCİLERİN MUHASEBE EĞİTİMİNE BAKIŞ AÇILARI VE MUHASEBE EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 317 - 326
  Utku ŞENDURUR , Abdülkadir AKAN
 17. TÜRKİYE’DE GELİR DAĞILIMININ SOSYAL TABAKALAŞMA ÜZERİNE ETKİLERİ
  Sayfalar 327 - 346
  Nazife BEŞER , İlhan GÜLLÜ
 18. DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNDE KALİTE: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ HASTANESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 347 - 370
  Yasin KILIÇLI
 19. TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDAN ÖZEL BİR ÖRNEK: TÜRK SABUNLARI
  Sayfalar 371 - 404
  Güven ŞAHİN
 20. ESER TANITIM-KLASİK TÜRK ŞİİRİ GAZELLERİNDE ŞAİR VE ŞİİR KARAKTERİ / İnsan- Şiir / Şair- Gazel
  Sayfalar 405 - 408
  Salih ÖZYURT
 21. ESER TANITIM-ÜST DÜZEY DÜŞÜNME BECERİLERİ
  Sayfalar 409 - 412
  Bünyamin SARİKAYA
 22. ESER TANITIM-TÜRK ROMANINDA İŞGAL İZMİR'İ
  Sayfalar 413 - 415
  Salih ÖZYURT
 23. ESER TANITIM-ERZURUM ŞEHRİNDEKİ MEZAR TAŞLARININ KÜLTÜREL COĞRAFYA BAKIŞ AÇISIYLA İNCELENMESİ (ESER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME)
  Sayfalar 417 - 419
  Namık Tanfer ALTAŞ