İNTİHAL TARAMASI

Yayımlanmak üzere Dergimize sunulan her makale Dergi Editörlüğü tarafından iThenticate programı kullanılarak benzerlik kontrolünden geçirilmektedir.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi YAYIN KURULU benzerlik oranı tespitinde aşağıdaki kuralları benimsemektedir: 

  • Genel benzerlik oranı %20’nin üzerinde olan makaleler hakem sürecine girmeden yazara geri gönderilmektedir. Bu durumda yazarlar 2 hafta içerisinde makaleyi düzenleyip tekrar gönderebilirler. 
  • Tek bir kaynaktan benzerlik oranı %3'ten az olmalıdır.
  • Editörler hakemlik süreci boyunca veya sonrasında benzerlik kontrolü yapabilirler.

Ayrıca, -benzerlik oranından bağımsız olarak- bir kaynaktan alınan ve ilgili kaynağa gönderme yapılmayan her türlü ifade ve/veya bloklar halinde benzerlikler durumunda çalışma değerlendirme sürecine alınmadan yazara iade edilecektir.

Yukarıda bahsedilen kurallar makale başvurusunda bulunan tüm yazarlar tarafından kabul edilir.


ithenticate-badge-rec-positive.png