Year 2015, Volume 5, Issue 3, Pages 360 - 382 2015-12-16

The Importance And Place Of Illustrated Fairy Tale Books In Art Education For Pre-School Children

Sonnur Özdemir [1]

408 862

Illustrated fairy tale books targeted for preschoolers play an important role in children’s linguistics, cognitive and interpersonal developmental phases. In other words, fairy tales that are designed and illustrated regarding a child’s perception of reality contribute to their visual, linguistics, cognitive, intrapersonal and interpersonal growth in turn. As a result, child emulates the world designed in the fairy tales in accordance with their understanding of the world and would take their first steps in art education. illustrations done efficiently would act as stimulus that would trigger a child’s hearing and visual senses along with their imagination.

Such illustrations depicted should either complement what it is told in the written text or hidden in between the lines. On the other hand, illustrated books which are prepared for children who are attending a preschool or who are in the early years of primary school education, that lack written textswould help children create their own stories. These books assist in developing symbols for concepts that would be kept in children’s memories. Consequently, it advances sense perception of children.

A well-known art scholar, Victor Lowenfeld, developed a theory of stages in artistic development. They are listed as; Scribble (ages 2-4), Preschematic (ages 4-7), schematic (ages 7-9), Dawning Realism (ages 9-11), and Pseudorealism (ages 11-13).

Illustrated fairy tale books for preschoolers are important in terms of art classes. It is possible to give art education to children strating from the age of 2 in their natural environments with the help of appropriately illustrated fairy tale books. 

 • Abacı, O. (2003). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görsel Sanat Eğitimi. (Ed.: Müzeyyen Sevinç), Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğİtimde Yeni Yaklaşımlar, İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Ak, B. (2012). Doğum Günü Hediyesi, Üçüncü Basım, İstanbul: Can Çocuk Sanat Yayınları.
 • Aksoy, S. K. (2009). Yolculuk, Birinci Basım, İzmir: Tudem.
 • Artut, K. (2007). Okul Öncesinde Resim Eğitimi. İkinci Baskı, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Aslıer M. (2009). Çocuk Kitaplarının Grafik Tasarımı, İlköğretmen Eğitimci Dergisi, 6-9.
 • Aşılıoğlu, E. (2011). Grafik Sanatçılarının Çocuk Kitaplarının Grafik Tasarımına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Binbaşıoğlu, C. (1995). Okullarda Öğretim Sorunları. Ankara: Eğit-Der Yayınları, 5.
 • Buyurgan, S. ve Buyurgan, U. (2012). Sanat Eğitimi ve Öğretimi Eğitimin Her Kademesine Yönelik Yöntem ve Tekniklerle, Geliştirilmiş Üçüncü Baskı, Ankara: Pegem Akademi.
 • Çılgın, A. S. (2007). Çocuk Edebiyatı, İstanbul: Morpa Kültür Yayınları Ltd.
 • Çınaroğlu, A. (1998). Küçük Mor Balık, Üçüncü Baskı, İzmir: Uçanbalık Yayıncılık.
 • Dursun, Ö. (2008). Okulöncesi Eğitimde Materyal Geliştirme Süreci ve İlkeleri, (Ed. S. Duygu Erişti) “Okulöncesinde Materyal Geliştirme ve Görsel Sanatlar Eğitimi” içinde, (ss.1-26), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını, No: 1845.
 • Ergen, E. (2009). Kavramların Algılatılmasında Resimli Çocuk Kitaplarının Rolü Bağlamında “Simyacının Hediyesi” Öyküsü İçin Çocuk Kitabı Tasarımı, Yayımlanmamış Sanatta Yeterlilik Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Güleç, H. Ç. (2008). Okulöncesi Eğitime Giriş. Okulöncesi Eğitimin Temel İlkeleri. (Ed: G, Haktanır). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • İlhan, A. Ç. (2000). Çocuk Kitaplarının Sanat Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi. I. Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu, Ankara: AÜEBF ve TÖMER Dil Öğretim Merkezi Yayınları, 399-403.
 • İlhan, A. Ç. (2002). “Okulöncesi Dönemde Estetik Duyarlılığın Geliştirilmesi”, Öğretmen Dünyası, Ankara, 270, 16-20.
 • İlhan, A. Ç. (2003). “Okulöncesi, Yaratıcılık ve Sanat Eğitimi” Okulöncesi Eğitimde Yaratıcılık ve Drama, (Edt: Ali Öztürk) “Açıköğretim Fakültesi Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı, Anadolu Üniversitesi Yayınları.1488, 105-118.
 • Jersild, A. T. (1979) Çocuk Psikolojisi, Çev: Gülseren Günce, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, No: 79. Ankara.
 • Kartal, N. (2004) Resimli Çocuk Kitaplarında Canavar İmgesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kıbrıs, İ. (2006). Çocuk Edebiyatı. Ankara: Özkan Matbaacılık.
 • Kutlu, S. (2011). “ Okulöncesi Çocuk Edebiyatı Yapıtlarındaki Resimlerin Çocuğa Göreliğinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Eskişehir İli Örneği), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Milbrath, C. (1998). Patterns of Artistic Development in Children: Comparative Studies of Talent, Cambridge University Pres.
 • Oğuzkan, F. (1979). Yerli ve Yabancı Yazarlardan Örneklerle Çocuk Edebiyatı. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
 • Öğmel, Ümit. (2010). Ben Bir Çizgiyim, Altıncı Baskı, Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Özer, A. (2007). “Çocuk Kitaplarındaki Resimlemelerin Çocuğa Göreliği”. II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu. (Gelişmeler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri). (Yay. Haz.: S. Sever) Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayını, No: 203, 425-432.
 • Roll, D. (1987). Çocuk Kitaplarını Resimleme Sanatı, (Çev: Banu Yalçın) Çocuk Edebiyatı Yıllığı, İstanbul: Gökyüzü Yayınları 511-514.
 • Sever, S. (2008). Okulöncesinde Çocuk Edebiyatı. (1.Baskı). (Ed: Güneş, Z.) Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları.
 • Sever, S. (2008). Çocuk ve Edebiyat. İzmir: Tudem Yayınları.
 • Sever, S. (2009). İlköğretimde Çocuk Edebiyatı. (2.Baskı). (Ed: Güneş, Z.) Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları.
 • Sever, S. (2013). Çocuk Edebiyatı ve Okuma Kültürü. (1. Basım). İzmir: Tudem Yayınları.
 • Shulevitz, U, (1997). Writing With Pictures: How to Write and Illustrate Children’s Boks, New York: Watson-Guptill Puliciations.
 • Şirin, M. R. (1994). 99 Soruda Çocuk Edebiyatı, İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Tür, G. ve Turla, A. (1999). Okulöncesinde Çocuk Edebiyat ve Kitap, İstanbul: Ya-Pa Yayınları.
 • Vural, D. Ü. (2009). Çocuğun Sanatsal (Grafiksel) Gelişim Basamakları, Sanat Eğitimi ve Görsel Sanatlar Öğretimi, Ankara: Pegem Akademi Yayınevi. 125-148.
 • Yavuzer, H. (2010). Resimleriyle Çocuk: Resimleriyle Çocuğu Tanıma, Ondördüncü Basım, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Zembat, R. ve Unutkan, P. (2001). Okulöncesi Dönemde Çocuğun Sosyalleşmesinde Ailenin Yeri. İstanbul: Ya-Pa Yayınları.
Primary Language en
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: Sonnur Özdemir

Bibtex @ { ajesi18807, journal = {Anadolu Journal Of Educational Sciences International}, issn = {2146-4014}, address = {Anadolu University}, year = {2015}, volume = {5}, pages = {360 - 382}, doi = {10.18039/ajesi.90773}, title = {The Importance And Place Of Illustrated Fairy Tale Books In Art Education For Pre-School Children}, key = {cite}, author = {Özdemir, Sonnur} }
APA Özdemir, S . (2015). The Importance And Place Of Illustrated Fairy Tale Books In Art Education For Pre-School Children. Anadolu Journal Of Educational Sciences International, 5 (3), 360-382. DOI: 10.18039/ajesi.90773
MLA Özdemir, S . "The Importance And Place Of Illustrated Fairy Tale Books In Art Education For Pre-School Children". Anadolu Journal Of Educational Sciences International 5 (2015): 360-382 <http://dergipark.org.tr/ajesi/issue/1534/18807>
Chicago Özdemir, S . "The Importance And Place Of Illustrated Fairy Tale Books In Art Education For Pre-School Children". Anadolu Journal Of Educational Sciences International 5 (2015): 360-382
RIS TY - JOUR T1 - The Importance And Place Of Illustrated Fairy Tale Books In Art Education For Pre-School Children AU - Sonnur Özdemir Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.18039/ajesi.90773 DO - 10.18039/ajesi.90773 T2 - Anadolu Journal Of Educational Sciences International JF - Journal JO - JOR SP - 360 EP - 382 VL - 5 IS - 3 SN - 2146-4014- M3 - doi: 10.18039/ajesi.90773 UR - https://doi.org/10.18039/ajesi.90773 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Anadolu Journal Of Educational Sciences International The Importance And Place Of Illustrated Fairy Tale Books In Art Education For Pre-School Children %A Sonnur Özdemir %T The Importance And Place Of Illustrated Fairy Tale Books In Art Education For Pre-School Children %D 2015 %J Anadolu Journal Of Educational Sciences International %P 2146-4014- %V 5 %N 3 %R doi: 10.18039/ajesi.90773 %U 10.18039/ajesi.90773
ISNAD Özdemir, Sonnur . "The Importance And Place Of Illustrated Fairy Tale Books In Art Education For Pre-School Children". Anadolu Journal Of Educational Sciences International 5 / 3 (December 2015): 360-382. https://doi.org/10.18039/ajesi.90773