ISSN: 2146-4014
e-ISSN: 2146-4014
Başlangıç: 2011
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Anadolu Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Anadolu Journal of Educational Sciences International (AJESI), elektronik formatta yayımlanan çift kör hakem değerlendirmeli ve uluslararası açık erişimli bir dergidir.

DOI ön eki: 10.18039
Yayıncı: Anadolu Üniversitesi
Kurum: Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Ülke: Türkiye
Başlangıç tarihi: Temmuz 2011
Yayın sıklığı: Yılda iki sayı (Ocak ve Temmuz)
Tam metinlerin dili: Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca
Tam metin formatları: pdf
Makale gönderim ücreti: Yok
Editoryal işlem ücreti: Yok
Makale işleme ücreti: Yok
Yayım ücreti: Yok
Abonelik ücreti: Yok
Dizinlenme: TR Dizin 2017 7(2)'den itibaren, SOBIAD 2018 8(1)'den itiabren, EBSCO 2021 11(1)'den itibaren, Türk Eğitim İndeksi 2021 11(2)'den itibaren, ESJI 2021 11(2)'den itibaren, ERIH PLUS 2022 12(1)'den itibaren

Duyuru: COVID-19 salgınından kaynaklanan istenmeyen koşullardan dolayı, makale gönderimi, değerlendirilmesi veya editorial süreçlerin herhangi bir aşamasında bazı gecikmeler yaşanabilir.
2022 - Cilt: 12 Sayı: 2