Anadolu Journal of Educational Sciences International
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2146-4014 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Anadolu Üniversitesi | dergipark.org.tr/tr/pub/ajesi


Anadolu Journal of Educational Sciences International dergisi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yayın hayatına 2011 yılında başlamış, uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 defa yayınlanmaktadır. 

Anadolu Journal of Educational Sciences International

ISSN 2146-4014 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Anadolu Üniversitesi | dergipark.org.tr/tr/pub/ajesi
Kapak Resmi


Anadolu Journal of Educational Sciences International dergisi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yayın hayatına 2011 yılında başlamış, uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 defa yayınlanmaktadır. 
Cilt: 10 Sayı: 1 Son Sayı
Cilt 10 - Sayı 1 - 31 Oca 2020
 1. Öğrenenlerin Öz-Yönetimli Öğrenme Becerilerinin Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler Bağlamında İncelenmesi
  Sayfalar 1 - 30
  Murat ARTSIN , Serpil KOÇDAR , Aras BOZKURT
 2. İlkokul Öğrencilerinin Gözünden Hayat Bilgisi Dersi
  Sayfalar 31 - 53
  Aslı GÜNDOĞAN
 3. Matematik Öğretmen Adaylarının Tek Değişkenli Fonksiyonların Limit Kavramına Yönelik İşlemsel Bilgilerinin İncelenmesi
  Sayfalar 54 - 73
  Birgül YILDIZ , Gonca İNCEOĞLU
 4. The Relationship Between School Adjustment of Preschool Children and Parenting Style Attitude
  Sayfalar 74 - 110
  Vakkas YALÇIN , Özlem Melek ERBİL KAYA
 5. Güney Kore Sanat Eğitiminin Yapı, Eğitim ve Kültür Bağlamında Değerlendirilmesi
  Sayfalar 111 - 149
  Hatice Kübra ÖZALP , Selma ÖZDEMİR
 6. Science Education for Citizenship: A Case Study
  Sayfalar 150 - 188
  Muhammet ÖZDEN
 7. İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Ağaç Kavramına Karşı Metaforik Algıları
  Sayfalar 189 - 208
  Burcu GÜNGÖR CABBAR
 8. İlkokul Öğrencileri Motivasyon Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 209 - 236
  Kayhan BOZGÜN , Meltem AKIN KÖSTERELİOĞLU
 9. Yabancı Dil Öğretiminde Kültürlerarası İletişimin Temel Kavramları Konusunda Öğrenci Görüşleri
  Sayfalar 237 - 272
  Gizem KÖŞKER
 10. Sosyal Medya Kullanıcılarının Sosyal Karşılaştırma Eğilimlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 273 - 302
  Saniye Bengisu BÜYÜKMUMCU , A. Aykut CEYHAN
 11. Uzaktan Öğrenenlerin Eylem Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi
  Sayfalar 303 - 323
  Hasan UÇAR , Aras BOZKURT , Aylin ÖZTÜRK , Alper Tolga KUMTEPE
 12. Interactional Metadiscourse in Research Articles Written by Turkish and Native Speakers
  Sayfalar 324 - 358
  Meral ÇAPAR , Ümit Deniz TURAN
 13. Vakıf Üniversitelerinin Ekonomik Etkinliğinin Öğrenci Sayısı ve Gelir Değişkenleri Bağlamında İncelenmesi
  Sayfalar 359 - 398
  Eren KESİM
 14. Yaratıcı Problem Çözme Etkinliklerinin Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Yaratıcılığına Etkisi
  Sayfalar 399 - 431
  Aslı YILDIRIM , Berrin AKMAN
 15. Resim Atölye Derslerinde Üretilen Özgün Çalışmalarda Konu Seçimine Etki Eden Etmenlerin Öğrenci Görüşleri Bağlamında İncelenmesi
  Sayfalar 432 - 454
  Evrim ÇAĞLAYAN
 16. Sınıf Öğretmenlerinin Yapılandırmacılığı Uygulama Öz Yeterliklerinin Öğretim Stili Tercihlerini Yordama Düzeyi
  Sayfalar 455 - 480
  Tansu ÇINAR , Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN
 17. Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin Kurumsal Değerlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 481 - 515
  Fidel ATEŞ , Burhanettin DÖNMEZ
 18. Intercultural elements in the DaF- textbook series “Begegnungen-Erkundungen A1-C2” and Turkish as a Foreign Language “Yedi İklim Türkçe A1-C2”
  Sayfalar 516 - 542
  Bilge ÜNAL
 19. Matematik Dersi Öğretim Programı Üzerine Meslek Lisesi Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri
  Sayfalar 543 - 582
  Fatih BİÇER , Tuba ADA
 20. An Evaluation of the English Language Teaching Textbooks within the Context of Culture of Thinking
  Sayfalar 583 - 628
  Sibel GÜZEL YÜCE , Gamze EMİR
 21. Hafif Düzeyde Zihin Yetersizliğine Tarihsel Bir Bakış: Klinik Yaklaşımdan Çok Boyutlu Yaklaşıma Geçiş
  Sayfalar 629 - 653
  Tahir Mete ARTAR , Atilla CAVKAYTAR
 22. Değişen Toplumda Eğitim ve Öğretmen Nitelikleri
  Sayfalar 654 - 700
  Mehmet GÜLTEKİN
 23. Vietnam Eğitim Sisteminde Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi
  Sayfalar 701 - 728
  Müyesser CEYLAN , Kısmet NUR , Venera ŞİHKAMALOVA
 24. Öğretimde Verimliliği Sağlama: Küçük Grup Öğretim Düzenlemesi ve Gözleyerek Öğrenme
  Sayfalar 729 - 762
  Özgül ALDEMİR-FIRAT
 25. Sanat Eğitiminde Eğitsel Bir Araç Olarak Çocuk Sanat Kitapları
  Sayfalar 763 - 789
  Kibar Evren BOLAT AYDOĞAN
 26. İlköğretim Kaynaştırma Uygulamalarında Sınıf İçi Geçişleri Kolaylaştıran Stratejiler
  Sayfalar 790 - 826
  Esra ERBAŞ , Yasemin ERGENEKON
 27. En Az Konuşulan En Çok Merak Edilen: Zihin Yetersizliği Olan Yetişkinlerde Cinsellik
  Sayfalar 827 - 855
  Gizem YILDIZ
Dizinler