Anadolu Journal of Educational Sciences International
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2146-4014 | e-ISSN 2146-4014 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Anadolu Üniversitesi | dergipark.org.tr/tr/pub/ajesi


Anadolu Journal of Educational Sciences International (AJESI), elektronik formatta yayımlanan çift kör hakem değerlendirmeli ve uluslararası açık erişimli bir dergidir.

DOI ön eki: 10.18039
Yayıncı: Anadolu Üniversitesi
Kurum: Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Ülke: Türkiye
Başlangıç tarihi: Temmuz 2011
Yayın sıklığı: Yılda iki sayı (Ocak ve Temmuz)
Tam metinlerin dili: Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca
Tam metin formatları: pdf
Makale gönderim ücreti: Yok
Editoryal işlem ücreti: Yok
Makale işleme ücreti: Yok
Yayım ücreti: Yok
Abonelik ücreti: Yok
Dizinlenme: TR Dizin (2017 Cilt 7 Sayı 2’den itibaren), SOBIAD (2018 Cilt 8 Sayı 1’den itibaren), CiteFactor

Anadolu Journal of Educational Sciences International

ISSN 2146-4014 | e-ISSN 2146-4014 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Anadolu Üniversitesi | dergipark.org.tr/tr/pub/ajesi
Kapak Resmi


Anadolu Journal of Educational Sciences International (AJESI), elektronik formatta yayımlanan çift kör hakem değerlendirmeli ve uluslararası açık erişimli bir dergidir.

DOI ön eki: 10.18039
Yayıncı: Anadolu Üniversitesi
Kurum: Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Ülke: Türkiye
Başlangıç tarihi: Temmuz 2011
Yayın sıklığı: Yılda iki sayı (Ocak ve Temmuz)
Tam metinlerin dili: Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca
Tam metin formatları: pdf
Makale gönderim ücreti: Yok
Editoryal işlem ücreti: Yok
Makale işleme ücreti: Yok
Yayım ücreti: Yok
Abonelik ücreti: Yok
Dizinlenme: TR Dizin (2017 Cilt 7 Sayı 2’den itibaren), SOBIAD (2018 Cilt 8 Sayı 1’den itibaren), CiteFactor

Cilt 11 - Sayı 1 - 5 Oca 2021
 1. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoçeşitliliğe Yönelik Farkındalıkları
  Sayfalar 1 - 25
  Gonca HARMAN, Nisa YENİKALAYCI
 2. Cooper-Norcross Tercih Envanteri Türkçe Uyarlaması : Bir Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 26 - 44
  Ömer ÖZER, İlhan YALÇIN
 3. Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Dersine Bağlılığının ve Matematik Kaygılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
  Sayfalar 45 - 62
  Sevim SEVGİ, Ayşe Nur SARI, Cemalettin IŞIK
 4. Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının 21.Yüzyıl Becerileri Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 63 - 87
  Jale KALEMKUŞ
 5. İngilizce Öğrenmede Kişisel Öğrenme Ortamlarının Kullanımı: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Örneği
  Sayfalar 88 - 115
  Nil GÖKSEL, Mehmet Emin MUTLU
 6. İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin “Üçgen, Kare ve Dikdörtgen” Kavramlarına İlişkin Metaforları
  Sayfalar 116 - 134
  Sabri SİDEKLİ, Esadiye PEKDEMİR, Alper YORULMAZ
 7. Öğrencilerin Oyun Kavramına Yönelik Metaforik Algıları
  Sayfalar 135 - 158
  Ümit GÖZEL, Kerim GUNDOGDU
 8. Okul Öncesi Dönem Çocuğu Olan Annelerin Çocuğu Kabul Red Durumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 159 - 183
  Büşra NAKIŞ YILDIRIM, Aysel TÜFEKCİ
 9. 7. Sınıf Öğrencilerinin Kuvvet ve Enerji Ünitesindeki Argümantasyon Seviyelerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 184 - 203
  Şafak ULUÇINAR SAĞIR, Ümit İlay SOYLU, Ahmet BOLAT
 10. Sosyal Medya İçeriklerinin Ahlaki Değerler Bağlamında İncelenmesi: YouTube Örneği
  Sayfalar 204 - 225
  Hakkı KAHVECİ
 11. Okul Öncesi Dönem Tipik Gelişim Gösteren Çocukların Özel Gereksinimli Çocukların Bireysel Farklılıklarına ve Sosyal Kabulüne Yönelik Görüşleri
  Sayfalar 226 - 249
  Gülce AKIN, Sunagül SANİ-BOZKURT
 12. Matematikte Kavram Karikatürlerinin Değerlendirilmesine Yönelik Puanlama Anahtarının Geliştirilmesi
  Sayfalar 250 - 267
  Ahmet YILDIZ, Hasan ES, Ali TÜRKDOĞAN
 13. İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Uzamsal Görselleştirme ve Zihnin Uzamsal Alışkanlıkları Arasındaki İlişki
  Sayfalar 268 - 286
  Emine Özgür ŞEN
 14. Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitim Alanında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
  Sayfalar 287 - 322
  Eren KESİM, Yasemin KALAYCI
 15. Ambivalent Sexism, Interpersonal Relationships and Attributional Complexity of School Counselors in Istanbul
  Sayfalar 323 - 339
  Feyza DİNÇER, Seyfi KENAN, Seval ERDEN ÇINAR
 16. 8. Sınıf Öğrencilerin Bağlam Temelli Basınç Sorularını Çözme Süreçleri
  Sayfalar 340 - 366
  Eda NASIRLIEL, Cezmi ÜNAL
 17. Öğretmenlerin Örgütsel Sessizlik Davranışları ve Örgütsel Özdeşleşmeleri Arasındaki İlişki
  Sayfalar 367 - 389
  Taner ATMACA
 18. Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Gözünden Merkezi Sınavlar: Olumlu ve Olumsuz Etkileri
  Sayfalar 390 - 414
  Mustafa ACAR, Serkan BULDUR
 19. Z Kuşağı Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenmeleri ve Dijital Okuryazarlıkları Arasındaki İlişki
  Sayfalar 415 - 437
  Ceren ÖZOĞLU, Esra KAYA
 20. 2010-2019 Yılları Arasında Yayınlanan 21. Yüzyıl Becerileri Araştırmalarının İncelenmesi
  Sayfalar 438 - 461
  Hakan ALTINPULLUK, Yusuf YILDIRIM
 21. İnsan Hakları, Çocuk Hakları ve İnsan Hakları Eğitimi
  Sayfalar 462 - 482
  Abdulkerim ŞEN
 22. Decroly’nin Toplu Öğretim Sistemi ile Türkiye’deki Sosyal Bilgiler Dersi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 483 - 504
  Erdoğan KAYA, Hüseyin BAYRAM
Dizinler