ISSN: 2146-4014
e-ISSN: 2146-4014
Başlangıç: 2011
Yayıncı: Anadolu Üniversitesi
Kapak Resmi

Anadolu Journal of Educational Sciences International (AJESI), elektronik formatta yayımlanan çift kör hakem değerlendirmeli ve uluslararası açık erişimli bir dergidir.

DOI ön eki: 10.18039
Yayıncı: Anadolu Üniversitesi
Kurum: Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Ülke: Türkiye
Başlangıç tarihi: Temmuz 2011
Yayın sıklığı: Yılda iki sayı (Ocak ve Temmuz)
Tam metinlerin dili: Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca
Tam metin formatları: pdf
Makale gönderim ücreti: Yok
Editoryal işlem ücreti: Yok
Makale işleme ücreti: Yok
Yayım ücreti: Yok
Abonelik ücreti: Yok
Dizinlenme: TR Dizin 2017 7(2)'den itibaren, SOBIAD 2018 8(1)'den itibaren, H. W. Wilson Education Full Text [Full Text Database Coverage List] 2021 11(1)'den itibaren, EBSCO 2021 11(1)'den itibaren, Türk Eğitim İndeksi 2021 11(2)'den itibaren, ESJI 2021 11(2)'den itibaren, ERIH PLUS 2022 12(1)'den itibaren,
2024 - Cilt: 14 Sayı: 1