Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Etik İlkeler
Yazarlar makalelerini gönderirken ek dosya olarak bir Etik Kurul Onay Belgesi de sunmalıdır. Bu belgeye ek olarak, yazarlar sahip oldukları etik kurul onayı hakkında kurum adı, yayın tarihi ve sayı numarası gibi bilgileri paylaşmalıdır.

AJESI yayın politikasının bir parçası olarak COPE (Committee on Publication Ethics) tarafından önerilen rehberleri takip etmektedir.

İntihal tarama politikası
Yazarlar sisteme bir makale yüklediklerinde, aynı zamanda bir de intihal raporu yüklemelidirler. Yazarların makalesi yayımlanmak üzere kabul edlirse, yazarlar daha sonra makalelerinin son halinin intihal raporunu sisteme yüklemelidirler.
Anadolu Journal of Educational Sciences International (AJESI), Turnitin ve IThenticate yazılımlarını kullanarak (kaynakça listesi hariç) maksimum %10 benzerlik oranına kadar makaleleri kabul etmekte ve yayımlamaktadır. Özel durumlar haricinde bu sınır aşılamaz ve burada bahsedilenden daha yüksek benzerlik oranına sahip makaleler (editör(ler) tarafından veya ön kontrol aşamasında) reddedilebilir.

Makale gönderme, editöryal işlem ve makale yayınlama ücretleri
Anadolu Journal of Educational Sciences International (AJESI) herhangi bir makale gönderme, editöryal işlem veya makale yayınlama ücreti (sayfa başına veya renkli) almaz. Diğer bir deyişle, editör kurulunun onayına ek olarak hakemlerin olumlu değerlendirmesi ve onayı üzerine kabul edilen tüm makaleler herhangi bir ücret alınmadan yayımlanır.

Telif hakkı politikası
Yazarlar, yazılarının telif hakkını kısıtlama olmaksızın muhafaza ederler, ancak dergide yayımlanan makalelerinin içeriğinden kendileri sorumludur. Yazarlar ayrıca makalelerini yayımlamak için Anadolu Journal of Educational Sciences International’a (AJESI) münhasır olmayan ilk yayın hakkı vermektedir.
Yazarlar, makalelerinin içeriğinin, Anadolu Journal of Educational Sciences International’ın (AJESI) sahibi, editörü, yardımcı editörleri veya danışma kurulu üyelerini bağlamadığını onaylar.
Yazarlar, makalelerinin orijinal olduğunu ve daha önce yayımlanmadığını veya başka bir yerde yayımlanmak üzere değerlendirilmediğini beyan ederler.
Bu bölümde açıklanan ölçütleri karşılamayan makaleler (editör(ler) tarafından veya ön kontrol aşamasında) reddedilebilir.

Açık erişim politikası
Anadolu Journal of Educational Sciences International (AJESI) tamamen açık erişimli bir dergidir ve yayınladığı makalelere herhangi bir kısıtlama, abonelik veya zorunluluk olmaksızın ücretsiz ve sınırsız erişim sağlar. Bu açık erişim politikası, daha yüksek görünürlük, okuyucu ve alıntı ile sonuçlanır. Açık erişim politikası, bilginin olabildiğince geniş bir şekilde yayılmasına da yardımcı olur.
Açık erişim politikasına göre dergi, okuyucuların makalelerinin tam metinlerini okumasına, indirmesine, kopyalamasına, dağıtmasına, yazdırmasına, aramasına veya bunlara bağlantı vermesine ve okuyucuların bunları başka herhangi bir yasal amaçla kullanmasına izin verir.

Lisanslama politikası
Anadolu Journal of Educational Sciences International (AJESI), araştırmacıların, Anadolu Journal of Educational Sciences International’a (AJESI) atıf verdikleri ve yeni çalışmalarını aynı şartlar altında lisansladıkları sürece, kendi web sitesinde yayınlanan makaleleri ticari olmayan şekilde yeniden düzenlemelerine, uyarlamalarına ve geliştirmelerine olanak tanır. Anadolu Journal of Educational Sciences International (AJESI) web sitesinde yayınlanan tüm makaleler Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC-BY-NC-SA) altında lisanslanmıştır. Anadolu Journal of Educational Sciences International (AJESI), açık erişim politikası nedeniyle kendi yayınladığı makaleleri başkalarının ticari olarak paylaşmasına izin vermez.


* Hakemlerin ve editörlerin olumlu değerlendirmeleri 1 Aralık tarihine kadar sonuçlanan makaleler takip eden takvim yılında Ocak sayısından itibaren bir sayıda yayımlanabilir.

* Hakemlerin ve editörlerin olumlu değerlendirmeleri 1 Haziran tarihine kadar sonuçlanan makaleler aynı takvim yılında Temmuz veya devam eden takvim yılındaki bir sayıda yayımlanabilir.

* AJESI makalelerin yayın tarihini belirleme hakkını saklı tutar.download