Amaç

Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi (AJESI) uluslararası hakemli bir dergidir ve yayın hayatına 2011 yılında başlamıştır. AJESI eğitim bilimleri alanında yapılan özgün akademik çalışmaların paylaşımını sağlamak ve disiplinlerarası bir yaklaşımla farklı eğitim alanlarına yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlamaktadır.

Kapsam

Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisinde (AJESI), eğitim bilimleri alanına ait kuramsal ve uygulamalı araştırma, tarama-inceleme, bildiri, vaka çalışması, kısa rapor, etkinlik, biyografi ve kitap inceleme niteliklerinden birine uygun eserler hakem değerlendirmesinden sonra "yayınlanabilir" olduğuna dair karar verildikten sonra yayımlanır.

Öğretim ve öğrenme üzerine farklı türlerde akademik çalışmalar AJESI'nin konu alanına girmekle birlikte aşağıdaki alanları da içermektedir:

  • nitel araştırmalar,
  • etnografik araştırmalar,
  • tarihsel araştırmalar,
  • fenomenolojik araştırmalar,
  • durum çalışmaları,
  • olay araştırmaları,
  • karma yöntem araştırmaları,
  • görüş makaleleri,
  • politikalar üzerine perspektifler,
  • eleştirel alanyazın taramaları.