Year 2016, Volume 6, Issue 2, Pages 0 - 0 2016-10-25

A Preliminary Study on Oral Performances of English learners in L1 and L2
A Preliminary Study on Oral Performances of English learners in L1 and L2

Meral Melek Ünver [1] , Belgin Aydın [2] , Şener Eş [3]

599 580

Performing well in oral examinations is a great challenge for language learners in EFL contexts because test takers have many linguistic concerns while performing let alone thinking of what to say.  In our context, School of Foreign Languages, Anadolu University, Turkey, our students mostly perform poorly in speaking exams, claiming that they would perform better if it were in Turkish. Thus, the question arises whether it is learners’ linguistic incapability or lack of topical knowledge, which prevents them from performing. This study aims to investigate how Turkish learners of English  (N=35; 18-B1 and 17-B2 Level) would perform if they were given the same oral test in L1, and compares the scores they got from L2 and in L1 to see if their performance differs and if proficiency level is a variable for this difference. The analysis of the quantitative data collected through oral interviews reveals that the learners’ performance was a lot better in L1; and B2 level students performed well in both languages while B1 level learners performed significantly better in L1. The qualitative data from interviews and the survey shows how learners reflect on the exam process and their performance.

İngilizcenin yabancı dil olarak öğrenildiği ortamlarda öğrencilerin karşılaştığı en büyük zorluklarından biri İngilizce konuşma sınavlarında iyi bir performans sergileyememektir. Sadece ne söyleyeceğini düşünmek değil, aynı zamanda doğru yapıları kullanmak, uygun kelimeleri seçmek ve düşüncelerini doğru bir telaffuzla aktarmak sınava giren öğrencilerin dikkate alması gereken unsurlardan bir kaçıdır. Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda öğrencilerimiz genellikle konuşma sınavlarında ortalama ya da ortalamanın altında performans sergilemekte ve bu konuşmayı Türkçe’de yapmaları istense daha başarılı olacaklarını iddia etmektedirler. Bu bağlamda öğrencilerin performansını etkileyen faktörün konuyla ilgili bilgileri mi yoksa dil becerileri mi olduğu sorusunu akla getiriyor. Bu çalışmanın amacı, İngilizce öğrenen Türk öğrencilerinin İngilizce ve Türkçe olarak aynı soru ve konularda konuşma performanslarını ölçmektir. Çalışmada 18’i B1 ve 17’si B2 seviyesinde olan 35 İngilizce öğrencisinin hem İngilizce hem de Türkçe konuşma sınavındaki performanslarından aldıkları notları karşılaştırılmaktadır. Değerlendirme sözlü performanslar için geliştirilen kurumsal kriter kullanılmıştır. Alınan notlar İngilizce ve Türkçe’de performansların farklılık gösterip göstermediğini ve bu farkın dil seviyesiyle ilgili olup olmadığını anlamak amacıyla karşılaştırılmıştır. Öğrencilerin sınav süreci ve kendi performanslarıyla ilgili görüşleri, uygulama sonrasında öğrencilerle yapılan görüşmeler ve online ankete verdikleri cevaplarla elde edilmiştir. Sayısal veri sonuçları öğrencilerin Türkçe’de daha iyi performans sergilediklerini göstermiştir. Ayrıca B2 seviyesindeki öğrencilerin her iki dilde de performanslarının iyi olduğu, ancak B1 seviyesindeki öğrencilerin kendi dillerinde İngilizce’de olduğundan daha iyi oldukları gözlemlenmiştir. Değerlendirmede kullanılan kriterdeki her bir bölüm ayrı ayrı değerlendirildiğinde, öğrencilerin Türkçe ve İngilizce performanslarına verilen notlar arasında belirgin bir farklılık olmadığı saptanmıştır.
 • Arnold, J., & Brown, H. D. (1999). A map of the terrain. In Arnold, J. (Ed.), Affect in language learning. (pp. 1-24).Cambridge: CUP.
 • Aydın, B. (2001). A study of sources of foreign language classroom anxiety in speaking and writing classes. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, No: 12
 • Bachman, L., & Palmer, A.S. (1996). Language testing in practice. Oxford: Oxford University Press.
 • Baker, J., & Westrup, H. (2003). Essential speaking skills: A handbook for English language teachers. London: Continuum.
 • Bayraktaroğlu, S. (2012). Yabancı dil eğitimi gerçeği, yabanci dilde eğitim yanilgisi. Türkiye’de yabancı dil eğitimde eğitim ne olmalı? 1. Yabancı Dil Eğitimi Çalıştayı Bildirileri. 12-13 Kasım 2012. Ankara: Hacettepe Universitesi Yayınları. 2014
 • British Council (2015). The state of English in higher education in Turkey. A baseline study. Yorum Basın Yayın Sanayi Ltd. Şti, Ankara.
 • Brown, H. D. (1994). Teaching by principles. An interactive approach to language pedagogy. New Jersey: Prentice Hall Regents.
 • Bygate, M. (1987). Speaking. C.N. Candlin & H. G. Widdowson (Eds.). Langauge Teaching: A scheme for teacher education. Oxford: Oxford University Press.
 • EF English Proficiency Index 2015 (2015). Retrieved December, 2015, from http://www.ef.com.tr/epi/
 • Ellis, R. (1994). The study of second language acquisition. Oxford: Oxford University Press.
 • Harmer, J. (2007). The practice of English language teaching. Pearson Education Limited: Essex.
 • Horwitz, E. K. (2008). Becoming a language teacher. A practical guide to second language learning and teaching. Boston. Pearson Education, Inc.
 • Horwitz, E. K., Horwitz, M. B., & Cope, J. A. (1986). Foreign language classroom anxiety. The Modern Language Journal, 72 (3), 283-294.
 • Yabancı Diller Yüksekokulları Yöneticileri Toplantısı. Retrieved December 15, 2015 from https://ydyotr.wordpress.com/toplantilar/
 • Johnson, K.E. (1995). Understanding communication in second language classroom. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Koch, A. S., & Terrell, T. D. (1991). Affective reasons of foreign language students to natural approach activities and teaching techniques. In Horwitz, E. K. & Young, D. J (Eds.), Language anxiety (pp. 109-125). London. Prentice-Hall International (UK).
 • Kohn, K. (1986). The analysis of transfer. In E. Kellerman & M. Sharwood Smith (Eds.), Crosslinguistic influence in second language acquisition (pp. 21-34). New-York: Pergamon Press.
 • Krashen, S. D. (1982). Principles and practice in second language acquisition. New York: Pergamon Press.
 • MacIntyre, P. D., & Gardner, R. C. (1989). Anxiety and SLL. Toward a theoretical clarification. Language Learning, 39 (2), 251-75.
 • Nation, I. S. P., & Newton, J. (2009). Teaching ESL /EFL listening and speaking. ESL & Applied linguistics professional series. Routledge: Taylor & Francis Group.
 • Nunan, D. (1999). Second language teaching & learning. Boston, MA: Heinle & Heinle Publishers.
 • Oxford, R. L. (1990). Language learning strategies: What every teacher should know. New York. Newbury House Publishers.
 • Tarone, E. (2005). Speaking in a second language. In E. Hinkel (Ed.) Handbook of research in second language teaching and learning (pp. 485-502). London: Lawrence Erlbaum.
 • Tuan, N. H., & Mai, T. N. (2015). Factors affecting students’ speaking performance at Le Thanh Hien High School. Asian Journal of Educational Research, 3 (2). Retrieved December 11, 2015, from http://www.multidisciplinaryjournals.com/wp-content/uploads/2015/03/FACTORS-AFFECTING-STUDENT’S-SPEAKING.pdf
 • Xiaoshi, L., & Xueru, L. (2006). Why don’t you speak up?: East Asian students’ participation patterns in American and Chinese ESL classrooms. Intercultural Communication Studies, 15 (1). Retrieved December 2, 2015, from http://web.uri.edu/iaics/files/19-Xiaoshi-Li-Xuerui-Jia.pdf
 • Taylor, B. P. (1975). The use of overgeneralization and transfer learning strategies by elementary and intermediate students of ESL. Language Learning, 25, 73-107.
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: Meral Melek Ünver

Author: Belgin Aydın

Author: Şener Eş

Bibtex @ { ajesi257629, journal = {Anadolu Journal Of Educational Sciences International}, issn = {2146-4014}, address = {Anadolu University}, year = {2016}, volume = {6}, pages = {0 - 0}, doi = {10.18039/ajesi.69829}, title = {A Preliminary Study on Oral Performances of English learners in L1 and L2}, key = {cite}, author = {Ünver, Meral Melek and Aydın, Belgin and Eş, Şener} }
APA Ünver, M , Aydın, B , Eş, Ş . (2016). A Preliminary Study on Oral Performances of English learners in L1 and L2. Anadolu Journal Of Educational Sciences International, 6 (2), 0-0. DOI: 10.18039/ajesi.69829
MLA Ünver, M , Aydın, B , Eş, Ş . "A Preliminary Study on Oral Performances of English learners in L1 and L2". Anadolu Journal Of Educational Sciences International 6 (2016): 0-0 <http://dergipark.org.tr/ajesi/issue/24310/257629>
Chicago Ünver, M , Aydın, B , Eş, Ş . "A Preliminary Study on Oral Performances of English learners in L1 and L2". Anadolu Journal Of Educational Sciences International 6 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - A Preliminary Study on Oral Performances of English learners in L1 and L2 AU - Meral Melek Ünver , Belgin Aydın , Şener Eş Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.18039/ajesi.69829 DO - 10.18039/ajesi.69829 T2 - Anadolu Journal Of Educational Sciences International JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 6 IS - 2 SN - 2146-4014- M3 - doi: 10.18039/ajesi.69829 UR - https://doi.org/10.18039/ajesi.69829 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Anadolu Journal Of Educational Sciences International A Preliminary Study on Oral Performances of English learners in L1 and L2 %A Meral Melek Ünver , Belgin Aydın , Şener Eş %T A Preliminary Study on Oral Performances of English learners in L1 and L2 %D 2016 %J Anadolu Journal Of Educational Sciences International %P 2146-4014- %V 6 %N 2 %R doi: 10.18039/ajesi.69829 %U 10.18039/ajesi.69829
ISNAD Ünver, Meral Melek , Aydın, Belgin , Eş, Şener . "A Preliminary Study on Oral Performances of English learners in L1 and L2". Anadolu Journal Of Educational Sciences International 6 / 2 (October 2016): 0-0. https://doi.org/10.18039/ajesi.69829