Year 2013, Volume 13, Issue 1, Pages 15 - 24 2013-04-01

Contributions to the Flora of Büyükyayla (Eskişehir)
Büyükyayla (Eskişehir) Florasına Katkılar

Süleyman ARI [1] , Atilla OCAK [2] , Derviş ÖZTÜRK [3]

340 1469

In this study, the choosen research area of the floristic composition of Büyükyayla (B3:Eskisehir) is around the southwest side of the Eskişehir. In the research are 230 species and subspecies taxa which belong 55 genera and 170 genus were determined. The Asteraceae family has the highest rate of 11% in the determined taxon. After this familia there are Fabaceae family with the rate of 9,8% and Liliaceae family with the rate of 9%. When we check the distributions of the species, composed of flora according to phtogeographical areas; we see that Mediterrane Elements with the rate of 6,96% is the first, it is followed by İrano- Turanian Elements with the rate of 4,78% and Euro-Siberian Elements with the rate of 5,2%. The number of the endemic species and subspecies taxon are 16 and the rate of the endemism is 6,96. Area vegetation is composed of largely by forest, steppe, sub-alpin meadow and stream vejetations.© Afyon Kocatepe Üniversitesi
Bu çalışmada araştırma alanı olarak seçilen Büyükyayla, Eskişehir ilinin güneybatısında yer almaktadır. Araştırma alanında 55 bitki familyasına ait, 170 cins ve 230 tür ve tür altı takson belirlenmiştir. Belirlenen taksonlar içinde en fazla orana % 11 ile Asteraceae familyası sahiptir. Bu familyayı, % 9,8 ile Fabaceae familyası ve % 9 ile Liliaceae familyası izlemektedir. Florayı oluşturan türlerin fitocoğrafik bölgelere göre dağılımlarına bakıldığında, Mediterranean elementlerinin % 6,96 İran-Turan elementlerinin % 4,78 Euro-Siberian elementlerinin % 5,2 lik bir orana sahip olduğu görülmektedir. Çalışma alanındaki endemik tür ve türaltı takson sayısı 16 olup endemizm oranı % 6,96’dır. Alan vejetasyonunun büyük bir kısmını orman, step, sub-alpin çayır ve nemli dere vejetasyonu oluşturmaktadır
Flora, Büyükyayla, Biyoçeşitlilik, Türkiye, (B3:Eskişehir)
  • Akçiçek, E., Demirlik ve Kulaksız(Kütahya) Dağları Florası, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 2002;9(3):19-46.
  • Akman, Y., İklim ve Biyoiklim (Biyoiklim Metodları ve Türkiye İklimleri), Mühendislik Serisi: 103, Kasım, 1990.
  • Baytop, T., Türkçe Bitki Adları Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, 578, Ankara, 1994.
  • Davıs, P. H., (ed) 1965-1988, Flora of Turkey and The Easr Aegean Islands, Vol. 1-10 (suppl.), Edinburgh Ünv. Pres., Edinburgh.
  • Ekim, T., Sündiken Dağları (Eskişehir) Vejetasyonunun Sosyolojik ve Ekolojik Yönden Araştırılması, 1991.
  • Erik, S., AKAYDIN,G., GÖKTAÇ, A., Başkentin Doğal Bitkileri, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1998.
  • Ocak, A., “Eskişehir, Çatacık Florası II”, Cetemenler Dijital Basım-Eskişehir, 2007.
  • Ocak, A., Tokur, S. 2000. The Flora of Gülümbe Dağı (Bilecik-Turkey). Turkish Journal of Botany. 24: 121- 141.
  • Toprak su., Eskişehir Orman Toprakları ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü, Toprak Su, Verileri, Eskişehir, 1984.
  • Yayıntaş, A., (Simav Dağı) Florası, Doğa Bilim Dergisi, 1985;9(2):388-418.
Primary Language tr
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: Süleyman ARI

Author: Atilla OCAK

Author: Derviş ÖZTÜRK

Bibtex @ { akufemubid19843, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-3367}, address = {Afyon Kocatepe University}, year = {2013}, volume = {13}, pages = {15 - 24}, doi = {10.5578/fmbd.5556}, title = {Büyükyayla (Eskişehir) Florasına Katkılar}, key = {cite}, author = {ARI, Süleyman and OCAK, Atilla and ÖZTÜRK, Derviş} }
APA ARI, S , OCAK, A , ÖZTÜRK, D . (2013). Büyükyayla (Eskişehir) Florasına Katkılar. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13 (1), 15-24. DOI: 10.5578/fmbd.5556
MLA ARI, S , OCAK, A , ÖZTÜRK, D . "Büyükyayla (Eskişehir) Florasına Katkılar". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 13 (2013): 15-24 <http://dergipark.org.tr/akufemubid/issue/1598/19843>
Chicago ARI, S , OCAK, A , ÖZTÜRK, D . "Büyükyayla (Eskişehir) Florasına Katkılar". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 13 (2013): 15-24
RIS TY - JOUR T1 - Büyükyayla (Eskişehir) Florasına Katkılar AU - Süleyman ARI , Atilla OCAK , Derviş ÖZTÜRK Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - doi: 10.5578/fmbd.5556 DO - 10.5578/fmbd.5556 T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 24 VL - 13 IS - 1 SN - -2149-3367 M3 - doi: 10.5578/fmbd.5556 UR - https://doi.org/10.5578/fmbd.5556 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Büyükyayla (Eskişehir) Florasına Katkılar %A Süleyman ARI , Atilla OCAK , Derviş ÖZTÜRK %T Büyükyayla (Eskişehir) Florasına Katkılar %D 2013 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi %P -2149-3367 %V 13 %N 1 %R doi: 10.5578/fmbd.5556 %U 10.5578/fmbd.5556
ISNAD ARI, Süleyman , OCAK, Atilla , ÖZTÜRK, Derviş . "Büyükyayla (Eskişehir) Florasına Katkılar". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 13 / 1 (April 2013): 15-24. https://doi.org/10.5578/fmbd.5556