Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2149-3367 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Afyon Kocatepe Üniversitesi |


Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2149-3367 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Afyon Kocatepe Üniversitesi |
Kapak Resmi


Cilt 19 - Sayı 3 - 31 Ara 2019
 1. Organize Sanayi Bölgesi (Uşak) Atıklarından Kurşun (Pb) Biyobirikimi Yapabilen Bakterilerin İzolasyonu ve İdentifikasyonu
  Sayfalar 496 - 507
  Ferruh AŞÇI , Gülderen UYSAL AKKUŞ , Safiye Elif KORCAN , Büşra AYDIN , Gamze Kübra ÇETİN , Nazife ALPASLAN
 2. Değirmendere Kanyonu Florası
  Sayfalar 508 - 532
  Mustafa KARGIOĞLU , İlker BAYGÜL
 3. Earthworm (Clitellata; Megadrili) Records from Eskişehir Province
  Sayfalar 533 - 535
  İbrahim Mete MISIRLIOĞLU , Hristo VALCHOVSKI
 4. Dönen Kare Çubuklu İki Boyutlu Fononik Kristalin Dispersiyon Özellikleri
  Sayfalar 536 - 543
  Selami PALAZ , Oral OLTULU , Amirullah M. MAMEDOV
 5. Kalkon ve Hidroksil Yan Grupları İçeren Yeni Metakrilat Polimerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Termal ve Elektriksel Davranışları
  Sayfalar 544 - 555
  Fatih BİRYAN
 6. 3-Metil-4-[4-(dimetilamino)-benzilidenamino]-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on’un Bazı Deneysel Ölçümleri ve Teorik Çalışmaları
  Sayfalar 556 - 570
  Hilal MEDETALİBEYOĞLU , Haydar YÜKSEK
 7. Tekirdağ Kıyı Bölgesinden Toplanan Balıklarda Kalıcı Organik Kirleticiler (KOK)
  Sayfalar 571 - 579
  Ayşe Handan Dökmeci , Temine ŞABUDAK , Aslı ŞİMŞEK ÖZBEK
 8. Tiyazol Tabanlı Schiff Bazı ve Metal Komplekslerinin Sentezi ve Antimikrobiyal Aktivite Çalışmaları
  Sayfalar 580 - 585
  İbrahim YILMAZ , Alaaddin ÇUKUROVALI
 9. Süperkapasitör Uygulamaları için Nikel/Nikel Köpük Elektrodun İyonik Sıvı İçerisinden Elektrokimyasal Olarak Sentezi
  Sayfalar 586 - 594
  Naime ÖZDEMİR , Perihan YILMAZ ERDOĞAN , Huseyin ZENGİN , Abdulcabbar YAVUZ
 10. Aralık Tip II Genelleştirilmiş Çan Şekilli Bulanık Sayının Aralık Yakınsaması
  Sayfalar 595 - 600
  Sinem PEKER , Efendi NASİBOV (NASİBOĞLU)
 11. Homojen Fonksiyonları Lineer Olan Halkalara Tam Dik İdempotent Kümeleri Üzerine
  Sayfalar 601 - 604
  Necat GÖRENTAŞ
 12. Minkowski Uzayında Sabit Eğrilikli İnvolüt-Evolüt Eğri Çiftleri için Bazı Karakterizasyonlar
  Sayfalar 605 - 614
  Melek ERDOĞDU , Ayşe YAVUZ
 13. (1/G')-Açılım Metodunu Kullanarak Sawada–Kotera Denkleminin Hiperbolik Yürüyen Dalga Çözümleri
  Sayfalar 615 - 619
  Hülya DURUR , Asıf YOKUŞ
 14. Bishop Çatısına Göre AW(k)-Tipinden Eğriler
  Sayfalar 620 - 625
  İlim KİŞİ , Günay ÖZTÜRK
 15. Yardımcı Denklem Yöntemi Yardımı ile Kesirli Mertebeden Kısmi Diferansiyel Denklemlerinin Analitik Çözümleri
  Sayfalar 626 - 634
  Sera YILMAZ , Orkun TAŞBOZAN
 16. Kenmotsu Manifoldlarda Konformal Ricci Solitonlar
  Sayfalar 635 - 642
  Gülhan AYAR
 17. Olasılık Okuryazarlık Testinin Madde Tepki Kuramına Dayalı Yöntemler ile Değişen Madde Fonksiyonu Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 643 - 652
  Burcu HASANÇEBİ , Yüksel TERZİ , Zafer KÜÇÜK
 18. Stabilized Finite Element Methods for Predator-Prey Systems
  Sayfalar 653 - 661
  Ali ŞENDUR
 19. Çok Katmanlı Perceptron Yapay Sinir Ağı Kullanılarak Maya Hücrelerinin Yaşam Döngüsü Parametrelerinin Araştırılması
  Sayfalar 662 - 668
  Eyyüp GÜLBANDILAR , Serel ÖZMEN AKYOL , Aysel GÜLBANDILAR , Gıyasettin ÖZCAN , Necati KARAKUŞ
 20. Uzaktan Algılama Görüntülerinin Evrişimsel Sinir Ağları ve Komşuluk Bileşen Analizi Tabanlı Özniteliklerinin Sınıflandırılması
  Sayfalar 669 - 675
  Fatih ÖZYURT
 21. Gerçek Zamanlı Sürüş Verileri ile Sürücü Davranışlarının Belirlenmesi
  Sayfalar 676 - 681
  Tuba Nur SERTTAŞ , Ömer Nezih GEREK , Fatih Onur HOCAOĞLU
 22. Performance Analysis of Error-Based and User-Defined Objective Functions for a Particle Swarm Optimization Tuned PID Controller with Derivative Filter
  Sayfalar 682 - 689
  Erdinç ŞAHİN , Mustafa Şinasi AYAS
 23. Performing Speed Control of a DC Motor with Auto-Tuning PID
  Sayfalar 690 - 696
  Said Mahmut ÇINAR , Zekeriya BALCI , İsmail YABANOVA
 24. H2SO4 ile Aktive Edilen Fıstık Kabuğu Kullanılarak Sürekli Sistem Kolonda Sucul Çözeltiden Asidik Boya Giderimi
  Sayfalar 697 - 708
  İlknur ŞENTÜRK , Mazen ALZEIN
 25. Pectin Based Edible Coating Application on Fresh-Cut Deveci Pears
  Sayfalar 709 - 715
  Dilek Demirbüker KAVAK
 26. Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto ve Lidar Verisinden Hough Dönüşümü ve Algısal Gruplama Kuralları ile Bina Sınırlarının Çıkarımı
  Sayfalar 716 - 731
  Gizem KARAKAŞ , Mustafa TÜRKER
 27. GPS İyonosfer Geçiş Noktalarının Toplam Elektron Yoğunluğunu Hesaplama Yazılımı
  Sayfalar 732 - 742
  Sermet ÖĞÜTÇÜ
 28. Coğrafi Bilgi Sistemleri Ağ Analizinde Anlık Dinamik Sorgulama Simülasyonu
  Sayfalar 743 - 749
  Ahmet USLU , Hasan Burak ÖZMEN , Hakan UYGUÇGİL
 29. Türkiye’de Solunum Sistemine Bağlı Ölüm Oranlarının Mekansal Kümelenmelerinin İncelenmesi
  Sayfalar 750 - 761
  Mustafa YALÇIN , Kaan KAYA
 30. Jeodezik Yöntemlerle Deprem Tekrarlama Periyotlarının Belirlenmesi: Alaşehir Bölgesi Örneği
  Sayfalar 762 - 768
  İbrahim TİRYAKİOĞLU , Ali İhsan UMUTLU , Fatih POYRAZ
 31. Işınım Transferi Denklemi Baz Alınarak Yer Yüzey Sıcaklığının Landsat-8 Uydu Verileri ile Haritalanması
  Sayfalar 769 - 777
  Aliihsan ŞEKERTEKİN
 32. Aydın İli Örneğinde Karbon Depolama Potansiyelinin Mekansal ve Zamansal Analizi
  Sayfalar 778 - 786
  Birsen KESGİN ATAK , Ebru ERSOY TONYALOĞLU
 33. Biri Doğuda Diğeri Batıda, İki Rasathane, İki Rasıt ve Bir Kuyrukluyıldız
  Sayfalar 787 - 795
  Ramazan Gürsel HOŞBAŞ , Atınç PIRTI
 34. Kanca Ucu Tipinin Çelik Tel Donatılı Betonların Mekanik Özelliklerine Etkisi
  Sayfalar 796 - 803
  Eyüp TAŞKAN , Yunus GÜNDÜZ , Yuşa ŞAHİN
 35. Yüksek Sıcaklığın Cam Elyaf Takviyeli Polimer Donatı ile Beton Arasındaki Aderans Dayanımına Etkisi
  Sayfalar 804 - 813
  Zeynep ALGIN , Kasım MERMERDAŞ , Mehmet ŞEKER
 36. Viskoz Sönümleyicilerin Burulma Düzensizliği Bulunan Çelik Yapılardaki Etkilerinin İncelenmesi
  Sayfalar 814 - 823
  Murat HİÇYILMAZ , Mizan DOĞAN , Hasan GÖNEN
 37. Sülfatlı Ortamda Kür Edilen Kireç – Alçı – Çimento Kompozit Malzeme Özelliklerinin Araştırılması
  Sayfalar 824 - 833
  Gökhan GÖRHAN , Beyza ÖZTEL , Fatma Nur KAZMACI
 38. Alçı Esaslı Mineral İşlem Atığının Ticari Alçı Bünyelerde Kullanım Şartlarının Araştırılması
  Sayfalar 834 - 842
  Mustafa Serhat BAŞPINAR , Mustafa AYTEKİN
 39. Cam Küre Takviyeli Polipropilen Kompozit Malzemelerin Delaminasyon Faktörünün Deneysel Olarak İncelenmesi
  Sayfalar 843 - 849
  Fatih ÖZKAYA , Fatih ÖZEN , Erdinç İLHAN , Salim ASLANLAR
 40. Pirolitik Karbon Siyahının Rafinasyonu Ve Kauçuk Sektöründe Kullanımı
  Sayfalar 850 - 860
  Ufuk Sancar VURAL
 41. Şeftali Çekirdeği Kabuğu Kullanarak Metilen Mavisi Boyasının Giderilmesi İçin Sabit Yataklı Kolonun Adsorpsiyon Performansı
  Sayfalar 861 - 870
  İbrahim POLAT , Ramazan ORHAN
 42. Synthesis of Yttria-Stabilized Zirconia (YSZ) Ceramic Powder Using Modified Sol-Gel Method
  Sayfalar 871 - 875
  Aysu AYDINOĞLU , Afife Binnaz HAZAR YORUÇ
 43. Hava Soğutmalı Bir Benzin Motorunda Lpg Uygulamasının Motor Performans ve Egzoz Emisyonlarına Etkisi
  Sayfalar 876 - 883
  Mehmet KUNT , İbrahim MUTLU , Yaşar Önder ÖZGÖREN , Şükrü Ayhan BAYDIR , Muhammed ARSLAN
 44. Taşıt Emisyonlarının Mikroyapı Analizi
  Sayfalar 884 - 893
  Bekir GÜNEY , Hanifi KÜÇÜKSARIYILDIZ
 45. Classification of Dermatological Data with Self Organizing Maps and Support Vector Machine
  Sayfalar 894 - 901
  Uğur FİDAN , Esma UZUNHİSARCIKLI , İsmail ÇALIKUŞU
 46. Kendi Ağırlığının İkiz Dairesel Dolgular İçeren Eğilme Altındaki Öngerilmeli Şerit-Plağın Statik Analizine Etkisi
  Sayfalar 902 - 913
  Ulku BABUSCU YESIL , Nazmiye YAHNIOGLU
 47. Altı Farklı Rezene (Foeniculum vulgare Miller) Popülasyonu Üzerine Karyolojik Araştırmalar
  Sayfalar 914 - 920
  Osman GEDİK , Ömer Süha USLU , Fatih KILLI , Ali Rahmi KAYA , Adem EROL , Kübra KARATAYLI , Başak ÖZYILMAZ
Dizinler