Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2149-3367 | Yayın Aralığı Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Afyon Kocatepe Üniversitesi |


Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi; Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından 1999'dan bu yana Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanan çalışmaları yayınlayan, bilimsel ve hakemli bir dergidir.


Ocak 2020 yılından itibaren dergimiz; yılda 6 sayı (Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık) olmak üzere özgün araştırma makalelerini kabul etmektedir.


Dergimize hem hakem hem de yazar olarak katkılarınızı beklemekteyiz. 


Dikkat: Makale yoğunluğu nedeniyle sadece her ayın ilk günü makale kabulü yapılmaktadır.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2149-3367 | Yayın Aralığı Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Afyon Kocatepe Üniversitesi |
Kapak Resmi


Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi; Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından 1999'dan bu yana Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanan çalışmaları yayınlayan, bilimsel ve hakemli bir dergidir.


Ocak 2020 yılından itibaren dergimiz; yılda 6 sayı (Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık) olmak üzere özgün araştırma makalelerini kabul etmektedir.


Dergimize hem hakem hem de yazar olarak katkılarınızı beklemekteyiz. 


Dikkat: Makale yoğunluğu nedeniyle sadece her ayın ilk günü makale kabulü yapılmaktadır.

Cilt 20 - Sayı 3 - 30 Haz 2020
 1. Krom Stresine Maruz Kalan Mısırda Dışsal Sistein Uygulamasının Etkileri
  Sayfalar 374 - 381
  Hakan TERZİ , Mustafa YILDIZ
 2. Türkiye’de Yaşayan Anguid Kertenkelelerdeki Osteodermler ve Arka Bacak Kalıntıları İskelet Kronolojisi Metodunda Kullanılabilir mi?
  Sayfalar 382 - 388
  Batuhan Yaman YAKIN , C. Varol TOK
 3. Determination of Boiling Temperatures from Elastic Constants
  Sayfalar 389 - 397
  Tahsin ÖZER
 4. İçi Kovuk Metal Oksit Kürelerin Hazırlanmasında Blok Kopolimer İle Stabilize Edilmiş Polistiren Mikrokürelerin Şablon Olarak Kullanımı
  Sayfalar 398 - 406
  Gökhan KOÇAK
 5. Resol Tipi Fenolik Reçinelerin Sentezi ve Karakterizasyonu
  Sayfalar 407 - 417
  Ferda MİNDİVAN , Ahmet GÜRSES
 6. Yeni Floresans Özellikli Çapraz Bağlı Polifosfazen Mikrokürelerin Sentezi ve Karakterizasyonu
  Sayfalar 418 - 425
  Simge METİNOĞLU ÖRÜM
 7. STM32f103C8 Mikroişlemcisi Kullanılarak Elektrikli Araçlar için Pasif Dengeleme Metodu Tabanlı Batarya Yönetim Sistemi Tasarımı ve Uygulaması
  Sayfalar 426 - 433
  Sinan KIVRAK , Tolga ÖZER , Yüksel OĞUZ
 8. Farklı Karakteristikteki Cam Çeşitlerinin Güneş Paneli Çıkış Gücüne Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 434 - 440
  Erol AYAZ , Fatih Onur HOCAOĞLU
 9. Türkiye’de Hasat Edilen Bazı Buğday Çeşitlerinin Protein Özelliklerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 441 - 447
  Seda YALÇIN , Besim MADEN
 10. Türkiye Konut Satış İstatistiklerinin CBS Tabanlı Analizleri
  Sayfalar 448 - 455
  Mustafa YALÇIN
 11. Tuz Gölü Fay Zonu (TGFZ) Güney Kesimine ait Tektonik Hareketlerin GNSS Gözlemleri ile İzlenmesi
  Sayfalar 456 - 464
  Cemil GEZGİN , İbrahim TİRYAKİOĞLU , Semih EKERCİN , Esra GÜRBÜZ
 12. Yersel ve Fotogrametrik Yöntemler ile Kaya Bloklarının Hacimlerinin Hesaplanması: Selime Örneği, Aksaray
  Sayfalar 465 - 471
  Müge AĞCA , Efdal KAYA , Hacı Murat YILMAZ
 13. Atmosferdeki Partikül Madde (PM10) Miktarındaki Değişimin GNSS ile Kestirilen Islak Zenit Gecikmesi Üzerindeki Etkisinin Araştırılması
  Sayfalar 472 - 478
  Gökhan GÜRBÜZ , Kurtulus Serdar GÖRMÜŞ , Umut ALTAN
 14. Kuzey Anadolu Fayı İznik-Gemlik Segmentlerindeki Yerkabuğu Hareketlerinin GNSS Ölçmeleri ile İncelenmesi
  Sayfalar 479 - 486
  Hüseyin Onur YILMAZ
 15. Effect of Aggregates with Different Physical Properties on Concrete Strength for Different Water to Cement Ratio and Different Cement Content
  Sayfalar 487 - 497
  Esra TUGRUL TUNC
 16. Seramik Atıklarıyla Hazırlanan Asfalt Karışımların Soyulmaya Karşı Dayanımının Belirlenmesi
  Sayfalar 498 - 505
  Jülide ÖNER
 17. Ömer-Gecek (Afyonkarahisar) Jeotermal Sahası Rezervuar Kayaçlarının Mineropetrografik ve Jeokimyasal Özellikleri
  Sayfalar 506 - 517
  Metin BAĞCI , Ahmet YILDIZ , Can BAŞARAN
 18. Toprak İçi Radon ve Karbondioksit Gaz Konsantrasyonlarının Değişiminin Depremler ile İlişkisinin İncelenmesi: Karabayır (Eskişehir) Örneği
  Sayfalar 518 - 527
  Didem YASİN
 19. Varto Kalderası (Bingöl, Doğu Anadolu) Patlamalı Püskürüm Ürünleri ve Kaldera Oluşumu
  Sayfalar 528 - 542
  Özgür KARAOĞLU
 20. Kontrol Çubukları Kullanarak Yan Yana Kare Prizmalar Etrafındaki Akış Kontrolü
  Sayfalar 543 - 550
  Mehmet SEYHAN , Mustafa SARIOĞLU
Dizinler