Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2149-3367 | Yayın Aralığı Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Afyon Kocatepe Üniversitesi |


Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi; Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından 1999'dan bu yana Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanan çalışmaları yayınlayan, bilimsel ve hakemli bir dergidir.


Ocak 2020 yılından itibaren dergimiz; yılda 6 sayı (Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık) olmak üzere özgün araştırma makalelerini kabul etmektedir.


Dergimize hem hakem hem de yazar olarak katkılarınızı beklemekteyiz.

Tekrar makale kabulüne başlanmıştır.


Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2149-3367 | Yayın Aralığı Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Afyon Kocatepe Üniversitesi |
Kapak Resmi


Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi; Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından 1999'dan bu yana Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanan çalışmaları yayınlayan, bilimsel ve hakemli bir dergidir.


Ocak 2020 yılından itibaren dergimiz; yılda 6 sayı (Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık) olmak üzere özgün araştırma makalelerini kabul etmektedir.


Dergimize hem hakem hem de yazar olarak katkılarınızı beklemekteyiz.

Tekrar makale kabulüne başlanmıştır.


Cilt 21 Sayı 1 Son Sayı
Cilt 21 - Sayı 1 - 24 Şub 2021
 1. Akdağ’ın (Dursunbey/Balıkesir) Endemik Taksonları Üzerine Bir Çalışma
  Sayfalar 1 - 13
  Mikail AÇAR, Fatih SATIL
 2. İstanbul Büyükada'da Yetişen Ağaçlara Zarar Veren Odun Çürüklüğü Mantarlarının Belirlenmesi
  Sayfalar 14 - 24
  Zeki SEVEROĞLU, Sabri SÜMER, Mehmet Emin URAS
 3. Hyalomma marginatum (Koch, 1844) (Acari: İxodidae)’un Ovaryumunun Histolojik Yapısı
  Sayfalar 25 - 34
  Elif YAMAN, Nadim YILMAZER
 4. Afyonkarahisar İl Merkezindeki Bazı Çeşme Sularında Radon (222Rn) Konsantrasyonlarının Belirlenmesi ve Mevsimsel Değişiminin İncelenmesi
  Sayfalar 35 - 45
  Ayla GÜMÜŞ
 5. CS/PVA/PVP/GO Hibrit Kompozitlerin Hazırlanması ve Optik Bant Boşluğu Enerjilerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 46 - 55
  Ömer Bahadır MERGEN
 6. Mn Katkılı PIN-PMN-PT Tekil Kristalinin Dielektrik Katsayısı, Relaksiyon Zamanı ve Aktivasyon Enerjisinin Hesaplanması
  Sayfalar 56 - 64
  Sinan AKSOY, Arzu KURT
 7. Çinko(II)–Sulfatiyazol-Dietilentriamin Kompleksinin Hesaplamalı Kimya Yöntemi ile Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi: Moleküler Modelleme Çalışması
  Sayfalar 65 - 83
  Filiz ÖZTÜRK, Tuğba AYCAN
 8. Voltammetric Determination of Vanillin in Commercial Food Products Using Electrochemically Fabricated Graphene Oxide Modified Electrode
  Sayfalar 84 - 96
  Ozge GORDUK
 9. MEFM For Exact Solutions Of The (3+1) Dimensional KZK Equation and (3+1) Dimensional JM Equation
  Sayfalar 97 - 105
  Şeyma TÜLÜCE DEMİRAY, Sevgi KASTAL
 10. Sönüm Terimli Caputo Kesirli Fark Denklemlerinin Salınımlılığı
  Sayfalar 106 - 112
  Tuğba YALÇIN UZUN, Sermin ÖZTÜRK, Hüsniye ÖZ
 11. Karstik Bölgelerde Bulunan İçme Suyu Şebekelerinde Fiziki Su Kayıplarının Gürültü Korelatörleri ve Basınç Optimizasyonu ile Yönetimi
  Sayfalar 113 - 121
  Tuğba AKDENİZ
 12. Utilization of Some Plant Based Wastes for a Possible Formulation of Tea Infusion
  Sayfalar 122 - 129
  Derya DANACIOĞLU, Merve PEKEL
 13. Rüzgâr Hızı Haritalarının Oluşturulmasında Kullanılan Enterpolasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Balıkesir Örneği
  Sayfalar 130 - 137
  Selim Serhan YILDIZ
 14. Real-Time eXtended (RTX) Konum Doğruluğuna Etki Eden Bazı Faktörlerin İstatistiksel Analizi
  Sayfalar 138 - 146
  Yasemin ŞİŞMAN, Veli İLÇİ
 15. Arsa En Etkin ve En Verimli Kullanım Analizi: TKGM Oran Yerleşkesi Örneği
  Sayfalar 147 - 166
  Bilal ERKEK, Elif ERKEK, Şükran YALPIR
 16. Küçük Ölçekli Fotogrametrik Haritalarda Nokta Bulutu Filtreleme Yöntemleri ile Eşyükseklik Eğrisi Üretimi
  Sayfalar 167 - 178
  Çağrı KILINÇ, Murat UYSAL
 17. Mekansal Adres Kayıt Sistemi üzerine bir İnceleme: Ordu İli Örneği
  Sayfalar 179 - 195
  Deniztan ULUTAŞ KARAKOL, Selin ATAMAN, Çetin CÖMERT
 18. Molibden Oksit, Pluronic®F127 ve Mantarın Lityum tetraborat/ITO Elektrotların Kapasitif Özelliklerine Etkilerinin İncelenmesi
  Sayfalar 196 - 208
  Bahri GÜR, Muhammed Emre AYHAN
 19. Akımsız Kaplama Yöntemi ile CeO2 Takviyeli Ni-B Nanokompozit Kaplama Üretimi ve Karakterizasyonu
  Sayfalar 209 - 216
  Deniz GÜLTEKİN
 20. The Clinching Joints Strength Performance of EN 10346: 2015 DX52D + Z Sheets
  Sayfalar 217 - 228
  Ahmet ÇETKİN
 21. Jeotermal Bir Kuyunun Geri Dönüş Hattındaki Sondaj Akışkanı Sıcaklık Verisinden Formasyon Sıcaklığının Tahmin Edilmesi
  Sayfalar 229 - 235
  M. Hakan ÖZYURTKAN, Oğuz Berk EVCİMEN
Dizinler