Year 2017, Volume 17, Issue 3, Pages 974 - 979 2017-12-29

Plastik Ürün Üretiminde Tehlikeli Atıkların Azaltılması için Mevcut En İyi Teknikler

Salim Öncel [1] , Nihal Bektaş [2] , Senem , Bayar [3] , Yasemin Çalışkan [4] , Güleda Engin [5]

23 105

Bu makalede Türkiye’deki plastik ürün üretimi sektöründen kaynaklanan tehlikeli atıkların türlerinin ve miktarlarının belirlenmesi için yapılan çalışmalar sunulacak, çalışmalarda belirlenmiş TAÜF değerleri ve sektöre ait üretim kapasite bilgileriyle Türkiye’deki plastik ürün üretimde tahmin edilen tehlikeli atık üretim miktarı ortaya konmaya çalışılacaktır. Ayrıca üretilen tehlikeli atıkların azaltılmasına yönelik olarak, literatür ve saha çalışmalarından da yararlanılarak sektör tarafından uygulanabilecek mevcut en iyi teknikler (MET) önerilmiştir. Bu makalenin Dünya’daki benzer plastik ürün üretimi sektöründen kaynaklanan tehlikeli atıkların azaltımına ve yönetimine yönelik olarak fayda sağlayacağına inanılmaktadır. Plastik ürün üretimi, TÜBİTAK-KAMAG destekli “Türkiye’de Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı ile Uyumlu Tehlikeli Atık Yönetimi” başlıklı projede, Tehlikeli Atık Beyan Sistemi’nin (TABS) geliştirilmesi ve ülkemizin gereksinimlerinin karşılanması amacıyla incelenmiş öncelikli sektörlerden birisidir. Sektörde faaliyet gösteren üç sanayi kuruluşunda saha çalışmaları yürütülmüş, mevcut üretim prosesleri tüm girdi ve çıktılarını kapsayacak biçimde araştırılmıştır. Söz konusu sektör için, saha çalışmalarından elde edilen verilere dayanan tehlikeli atık listeleri ve birim üretim başına tehlikeli atık üretim miktarları (tehlikeli atık üretim faktörleri, TAÜF’ler) belirlenmiştir. Aynı zamanda, bu sektörde çalışan kuruluşların 2009 ve 2010 yıllarında TABS’a yaptıkları tehlikeli atık üretim miktarı beyanları ve literatürde yer alan veriler de değerlendirilmiş ve her atık için olası en az ve en çok miktarlar değerlendirerek, TAÜF değer aralığı oluşturulmuştur.
Tehlikeli atık, Plastik ürün üretimi, Mevcut En İyi Teknikler
 • ATSDR – Agency for Toxic Substances and Disease Registry / U.S. Dept. of Health and Human Services
 • California Plastics Industry Hazardous Waste Source Reduction Assessment 2006 Reporting Year
 • Çevre ve Orman Bakanlığı, 2009, Tehlikeli Atık Sınıflandırma Kılavuzu, Cilt-2.
 • Denz W., Mayıs 2009, “LIFE HAWAMAN Projesi-Metal Sektörü Rehber Dökümanı”, T.C. Çevre Orman Bakanlığı
 • Directive 2010/75/EC on industrial emissions (integrated pollution prevention and control), 2010
 • Plastic Industry Environmental Review: “An assessment of the significant environmental aspects and impactsassociated with plastic manufacturing in Ho Chi Minh City, Vietnam” June, 2002
 • Tsaia, W.T., Chou, Y.H., 2004, Government policies for encouraging industrial waste reuse and pollution prevention inTaiwan, Department of Environmental Engineering and Health, Chia Nan University of Pharmacy and Science, Tainan717, Taiwan.
 • TÜBİTAK KAMAG, 107G126, "Türkiye’de Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı ile Uyumlu Tehlikeli Atık Yönetimi" Proje Sonuç Raporu, Kasım 2012
 • Yılmaz, Ö., Can, Z. S.; Toroz, I.; Dogan, O.; Oncel, S.; Alp, E.; Dilek, F. B.; Karanfil, T.; Yetis, U., 2014, Use of theoretical waste inventories in planning and monitoring of hazardous waste management systems, Waste Manag Res Aug 28;32(8):763-71.
 • Yılmaz, Ö., Yetiş, Ü., Atık Üretim Faktörleri Kullanılarak Organik Kimya Sanayinden Kaynaklanan Tehlikeli Atık Üretiminin Belirlenmesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara
 • Yücekutlu, Y., Tok, E ve Sanalan, T., Mevcut En İyi Tekniklerin (BAT) Bölgesel Hava Kirliliğinin Kontrolünde Kullanılması Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, 06560 ANKARA
 • http://sanayi.tobb.org.tr/
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Salim Öncel

Author: Nihal Bektaş

Author: Senem , Bayar

Author: Yasemin Çalışkan

Author: Güleda Engin

Bibtex @research article { akufemubid535305, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-3367}, address = {Afyon Kocatepe University}, year = {2017}, volume = {17}, pages = {974 - 979}, doi = {}, title = {Plastik Ürün Üretiminde Tehlikeli Atıkların Azaltılması için Mevcut En İyi Teknikler}, key = {cite}, author = {Öncel, Salim and Bektaş, Nihal and Bayar, Senem , and Çalışkan, Yasemin and Engin, Güleda} }
APA Öncel, S , Bektaş, N , Bayar, S , Çalışkan, Y , Engin, G . (2017). Plastik Ürün Üretiminde Tehlikeli Atıkların Azaltılması için Mevcut En İyi Teknikler. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17 (3), 974-979. Retrieved from http://dergipark.org.tr/akufemubid/issue/43716/535305
MLA Öncel, S , Bektaş, N , Bayar, S , Çalışkan, Y , Engin, G . "Plastik Ürün Üretiminde Tehlikeli Atıkların Azaltılması için Mevcut En İyi Teknikler". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 17 (2017): 974-979 <http://dergipark.org.tr/akufemubid/issue/43716/535305>
Chicago Öncel, S , Bektaş, N , Bayar, S , Çalışkan, Y , Engin, G . "Plastik Ürün Üretiminde Tehlikeli Atıkların Azaltılması için Mevcut En İyi Teknikler". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 17 (2017): 974-979
RIS TY - JOUR T1 - Plastik Ürün Üretiminde Tehlikeli Atıkların Azaltılması için Mevcut En İyi Teknikler AU - Salim Öncel , Nihal Bektaş , Senem , Bayar , Yasemin Çalışkan , Güleda Engin Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 974 EP - 979 VL - 17 IS - 3 SN - -2149-3367 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Plastik Ürün Üretiminde Tehlikeli Atıkların Azaltılması için Mevcut En İyi Teknikler %A Salim Öncel , Nihal Bektaş , Senem , Bayar , Yasemin Çalışkan , Güleda Engin %T Plastik Ürün Üretiminde Tehlikeli Atıkların Azaltılması için Mevcut En İyi Teknikler %D 2017 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi %P -2149-3367 %V 17 %N 3 %R %U
ISNAD Öncel, Salim , Bektaş, Nihal , Bayar, Senem , , Çalışkan, Yasemin , Engin, Güleda . "Plastik Ürün Üretiminde Tehlikeli Atıkların Azaltılması için Mevcut En İyi Teknikler". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 17 / 3 (December 2017): 974-979.