Year 2018, Volume 18, Issue 2, Pages 504 - 515 2018-08-31

Darende Rüzgâr Santral Modeli ve Şebekeye Olan Etkilerinin İncelenmesi

Ozan AKDAĞ [1] , Celaleddin YEROĞLU [2]

8 27

Rüzgâr enerji santralleri kurulmadan önce ön çalışmalar yaparak, rüzgar santrallerinin kurulacağı bölgenin tespiti, mevcut güç sistemine entegre edilmesi, jeneratör kontrolü, gerekli ağ takviyeleri ve ilave teçhizat gereksiniminin belirlenmesi önemlidir. Daha sonra rüzgâr santralinin güç sistemine dâhil edilme şartlarını belirlemek ve rüzgâr santralinin istenilen bu şartlarda güvenilir/verimli çalışmasını sağlamak için çeşitli analizler yapılır. Bu gibi işlemleri önceden öngörmek ve rüzgar santrallerini güç sistemine en iyi şekilde entegre etmek için modelleme yapmak önemlidir. Bu çalışmada, Malatya ilinde rüzgâr santrali kurulumu açısından uygun olan bir bölge belirlenmiştir. O bölgeye en yakın olan 154/34,5 kV trafo merkezinin 34,5 kV’lık barasına eklenebilecek rüzgâr santralinin tasarlanması yapılarak sanal modeli oluşturulmuştur. Bu sanal model kullanılarak rüzgâr santralini ilgili şebekeye bağlamak için sabit ve değişken gerilimlerde reaktif güç kapasite analizi yapılmıştır. Daha sonra yük akış ve kısa devre arıza analizleri yapılarak sonuçlar yorumlanmıştır.
Rüzgâr santral planlaması, Rüzgâr tribünü, Reaktif güç kapasite analizi, Yük akış analizi.
 • Kaya, Ü., Caner, M., Oğuz, Y.,2016. Rüzgar Türbin Modelleri Kullanarak Kastamonu İli Rüzgar İle Elektrik Üretim Potansiyeli Tahmini. Technological Applied Sciences, 11(3), 65-74.
 • Mishra, Y., Mishra, S., Li, F., Dong, Z. Y. and Bansal, R. C., 2009. Small-signal stability analysis of a DFIG-based wind power system under different modes of operation. IEEE Transactions on Energy Conversion,24(4), 972-982.
 • Samancioglu, F., 2014.Rüzgar havza planlaması ve rüzgar santrallerinin şebekeye olan etkilerinin dıgsılent programı ile modellemesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 137.
 • Ackermann, T., 2005. Wind power in power systems. John Wiley & Sons Ltd, 97-113.
 • Karki, R., Hu, P., Billinton, R. 2006. A simplified wind power generation model for reliability evaluation. IEEE transactions on Energy conversion, 21(2), 533-540. T., 2005. Wind power in power systems. John Wiley & Sons Ltd, 97-113.
 • Slootweg, J. G., De Haan, S. W. H., Polinder, H., Kling, W. L. 2003. General model for representing variable speed wind turbines in power system dynamics simulations. IEEE Transactions on power systems, 18(1), 144-151.
 • Uygun, C., Eker, M.K., 2009. Rüzgar Enerji Santrallerinin Şebekeye Bağlanması Durumunda, Enerji Kalitesi Üzerindeki Etkilerinin incelenmes. Türkiye 11. Enerji Kongresi Bildirileri, İzmir.
 • Eping, C., Stenzel, J., Pöller, M. and Müller, H., 2005. Impact of large scale wind power on power system stability. Proceedings of the 5th International Workshop on Large-Scale Integration of Wind Power and Transmission Networks for Offshore Wind Farms, 1-9.
 • Syahputra, R., Robandi, I., and Ashari, M., 2014. Performance analysis of wind turbine as a distributed generation unit in distributionsystem.International Journal of Computer Science & Information Technology,6(3), 39.
 • Vidyanandan K.V., Senroy, N., 2013. Primary frequency regulation by deloaded windturbines using variable droop. IEEE Transactions on Power Systems, 28, 837–846.
 • Hansen, A. D., Sørensen, P., Blaabjerg, F. and Becho, J. 2002. Dynamic modelling of wind farm grid interaction. Wind engineering,26(4), 191-210.
 • Aubrun, S., Loyer, S., Hancock, P.E. and Hayden, P., 2013. Wind turbine wake properties:comparison between a non-rotating simplified wind turbine model and arotating model. Journal ofWind Engineering and Industrial Aerodynamics, 120, 1–8.
 • Linh, N. T., 2009. Voltage stability analysis of grids connected wind generators. In Industrial Electronics and Applications. ICIEA 2009. 4th IEEE Conference on, 2657-2660.
 • Xie, D., Xu, Z., Yang, L., Ostergaard, J., Xue, Y. and Wong K.P., 2013. A comprehensiveLVRT control strategy for DFIG wind turbines with enhanced reactivepower support. IEEE Transactions on Power Systems, 28, 3302–3310.
 • Muljadi, E. and Zhang, Y.C.,2014. Wind Power Plant Voltage Stability Evaluation. In International Conference on Wind Energy Grid-Adaptive Technologies.
 • Döşoğlu. M.K., 2014. Rüzgar Santrallerinin Dinamik Modellemesi Ve Analizi. Doktora tezi. Kocaeli University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli, 147.
 • Inan, E., Çetinkaya, H.B., 2013. Rüzgar Enerjisi Ve Rüzgar Enerji Santrallerinin Şebeke Bağlanti Kriterleri.V.Enerji Verimliliği Ve Kalitesi Sempozyumu, Sakarya, 23-24.
 • Basa, A.A. and Perdahçı, C., 2010. Elektrik Dağıtım Sistemlerinde Dağıtılmış Üretim. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı (ICCI), 13.
 • Doğruer, V., 2007. Elektrik Güç Sistemlerinde Matlab Simulink ile Kısa Devre Arıza Analizi ve Bir Örnek Olarak Van Enerji Nakil Hattının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, 122.
 • 1-www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/ 20140528M1-1.doc., (01.06.2017)
 • 2-http://www.eie.gov.tr/YEKrepa/MALATYA-REPA.pdf , (07.06.2017)
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Ozan AKDAĞ

Author: Celaleddin YEROĞLU

Bibtex @research article { akufemubid541285, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-3367}, address = {Afyon Kocatepe University}, year = {2018}, volume = {18}, pages = {504 - 515}, doi = {}, title = {Darende Rüzgâr Santral Modeli ve Şebekeye Olan Etkilerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {AKDAĞ, Ozan and YEROĞLU, Celaleddin} }
APA AKDAĞ, O , YEROĞLU, C . (2018). Darende Rüzgâr Santral Modeli ve Şebekeye Olan Etkilerinin İncelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 18 (2), 504-515. Retrieved from http://dergipark.org.tr/akufemubid/issue/43970/541285
MLA AKDAĞ, O , YEROĞLU, C . "Darende Rüzgâr Santral Modeli ve Şebekeye Olan Etkilerinin İncelenmesi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 18 (2018): 504-515 <http://dergipark.org.tr/akufemubid/issue/43970/541285>
Chicago AKDAĞ, O , YEROĞLU, C . "Darende Rüzgâr Santral Modeli ve Şebekeye Olan Etkilerinin İncelenmesi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 18 (2018): 504-515
RIS TY - JOUR T1 - Darende Rüzgâr Santral Modeli ve Şebekeye Olan Etkilerinin İncelenmesi AU - Ozan AKDAĞ , Celaleddin YEROĞLU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 504 EP - 515 VL - 18 IS - 2 SN - -2149-3367 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Darende Rüzgâr Santral Modeli ve Şebekeye Olan Etkilerinin İncelenmesi %A Ozan AKDAĞ , Celaleddin YEROĞLU %T Darende Rüzgâr Santral Modeli ve Şebekeye Olan Etkilerinin İncelenmesi %D 2018 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi %P -2149-3367 %V 18 %N 2 %R %U
ISNAD AKDAĞ, Ozan , YEROĞLU, Celaleddin . "Darende Rüzgâr Santral Modeli ve Şebekeye Olan Etkilerinin İncelenmesi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 18 / 2 (August 2018): 504-515.