Year 2018, Volume 18, Issue 2, Pages 548 - 560 2018-08-31

Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesi Tarım Arazilerinde Kapitalizasyon Oranının Tespiti

Güler Yalçın [1] , Osman Selçuk [2] , Erol Şentürk [3]

8 26

Bu çalışmada, gelir yönteminden yararlanılarak Bursa ilinin Mustafakemalpaşa İlçesinde sulu ve kuru tarım arazilerinde kullanılacak kapitalizasyon oranı bulunmuştur. Çiftçilerle yapılan anket çalışmaları, Tapu ve Kadastro Müdürlükleri ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinden alınan veriler doğrultusunda bölgede yapılan tarımsal faaliyetlerden elde edilen net gelirler hesaplanmıştır. Sulu tarım arazilerinde üretimi yapılan buğday, mısır, şekerpancarı, biber, domates ve fasulye ürünlerinden uygulanan yaygın münavebe sistemlerine göre elde edilen ortalama net gelirin 333,38 TL/da, ortalama arazi değerinin 6863,69 TL/da; kuru tarım arazilerinde ise üretimi yapılan buğday, arpa, nohut, mısır ve ayçiçeği ürünlerinden elde edilen ortalama net gelirin 113,58 TL/da, ortalama arazi değerinin 1973,84 TL/da olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen net gelirlere göre bölgede kapitalizasyon oranı sulu tarım arazilerinde %4,85 kuru tarım arazilerinde ise %5,75 olarak belirlenmiştir.
Tarım arazisi, Arazi değerleme, Kapitalizasyon oranı.
 • Açıl, F., 1976. Türkiye'de 1950-1974 yılları arasında muhtelif tarımsal arazi nev'ilerinin kıymetleri ile bunlardaki değişmeler. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın No:619, Ankara.
 • Açlar, A. ve Çağdas V., 2002. Taşınmaz (Gayrimenkul) Değerlemesi. Ankara, TMMOB Harita Kadastro Mühendisleri Odası.
 • Akay, M., Akçay, Y. ve Sayılı, M., 2001. Tokat ili Erbaa ovası tarla arazilerinde kapitalizasyon faiz oranı üzerine bir araştırma. Kooperatifçilik Dergisi, 131.
 • Aktaş, A.R., 2000. Tokat ili Niksar ovası tarla arazilerinde kapitalizasyon faiz oranının saptanması üzerine bir araştırma. Yüksek lisans tezi (yayımlanmamış). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Tokat.
 • Angın, N., 1989. Tarım arazilerinin kamulaştırılmasında çıplak toprak değeri ve ağaç değerlerine ilişkin kıymet takdiri ve bir örnek olay. Bilgehan Basımevi, İzmir.
 • Aras, A., 1994. Kamulaştırmada taşınmaz malların rant üzerinden kıymet takdiri. Tarım Ekonomisi Derneği, Tarım Ekonomisi Dergisi, 2, 141-156, İzmir.
 • Ardıç, E., 1988. Seçilmiş bir bölgede toprak rantları ile arazi kıymetleri arasındaki ilişkiler üzerine bir araştırma. Yüksek lisans tezi (yayınlanmamış). Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, İzmir.
 • Aslan, İ., 2002. Tokat ili Artova ilçesi tarla arazilerinde kapitalizasyon faiz oranının tespiti üzerine bir araştırma. Yüksek lisans tezi (yayımlanmamış). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Tokat.
 • Aydın, H., 2007. Zile Ovası tarla arazilerinde kapitalizasyon oranının tesbiti üzerine araştırma. Yüksek lisans tezi (yayımlanmamış). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Tokat.
 • Candas, E. ve Yomralioglu, T., 2014. Land valuation problems in Turkey. FIG Congress, Kuala Lumpur, Malaysia, 16-21 June 2014.
 • Demircan, V. ve Orhan, M.E., 1992. Adana İli Seyhan ve Yüreğir İlçeleri kamulaştırma bölgesindeki tarla arazilerinin kıymet takdirinde uygulanabilir kapitalizasyon faiz oranının saptanması. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 7(2), 103-114.
 • Enemark, S., 2012. sustainable land governance. FIG Working Week, Rome, Italy, 6-10 May 2012.
 • Engindeniz, S., Basaran, C. ve Susam, B., 2015. Tarım arazilerinin kamulaştırma bedellerinin saptanmasında gelir yönteminin uygulanmasıyla ilgili anlaşmazlıklar. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, 25-28 Mart 2015.
 • Gloudemans, R. J., 1999. Mass Appraisal Of Real Property. International Association of Assessing Officers, Chicago.
 • Gulten, Ş., 2001. Kıymet takdirinde gelir ve piyasa değeri yöntemleri (bilirkişilik). Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları Yayın No:77, Erzurum.
 • Hepsen, A., 2014. Gayrimenkul Değerleme Esasları. Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. Online: http://www.spl.com.tr/Upload/files/1014.pdf, 18.02.2016.
 • Kepçeli, M., 1990. Atatürk Barajı göl alanında kalan taşınmazların kıymet takdiri uygulamalarının değerlendirilmesi. Yüksek lisans tezi (yayınlanmamış). Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Adana.
 • Keskin, G., 1994. Eskişehir ili tarla arazilerinde ortalama kapitalizasyon oranının bulunması. Yüksek lisans tezi (yayınlanmamış). Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Ankara.
 • Kontrimas, V. ve Verikas, A., 2011. The mass apprasial of the real estate by computational intelligence. Applies Soft Computing, 11, 443-448.
 • Köktürk, E. ve Köktürk, E., 2011. Taşınmaz Değerlemesi. Seçkin Yayıncılık, NETCOPY, Istanbul.
 • Linne, M.R., Kane, S.M. ve Dell, G., 2000. A Guide to Appraisal Valuation Modeling. Appraisal Institute.
 • Murray, W. G., Harris, D. G., Miller, G. A. ve Thompson, N. S. , 1983. Farm Appraisal andValuation, Sixth Edition, The Iowa State University Press, Ames, Iowa.
 • Mülayim, Z.G. (2008). Tarımsal Değer Biçme (Genel-Özel-Yasal). Yetkin Yayınları, Ankara.
 • Mülayim, Z.G., Erkuş, A. ve Vural, H., 1986. Atatürk ve Karakaya barajları göl alanında kalan taşınmazların değer takdirinde uygulanabilecek kapitalizasyon faiz oranının tespiti üzerine bir araştırma. T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Oğuz, C., 1994. Konya ilinde kuru alanlarda mülk tarla arazilerinde analitik kıymet takdiri metodu ile kapitalizasyon faiz oranının hesaplanması üzerine bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 4.
 • Rehber, E., 1984. Tarımsal arazi kıymetlerinin takdiri üzerine bir araştırma. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın No:894, Ankara.
 • Sayılı, M. ve Esengün, K., 1996. Tokat ili Kazova yöresi tarla arazilerinde kapitalizasyon faiz oranının saptanması üzerine bir araştırma. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(1), 23-31.
 • Tanrıvermiş, H., Gündoğmuş, E. ve Demirci, R., 2004. Arazilerin kamulaştırma bedellerinin takdiri tarım arazilerinin kamulaştırma bedellerinin takdirinde kullanılabilecek kapitalizasyon faiz oranları, arazi gelirleri ve birim arazi değerleri. EDUSER Eğitim Danışmanlık ve Uzmanlık Hizmetleri Limited Şirketi, Ankara.
 • Tanrıvermiş, H., Akipek, Ş., Bayramin, İ., Gün, A.S. ve Aliefendioğlu, Y., 2008a. Ermenek Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi Kamulaştırma Alanındaki arazilerin gelirleri, kapitalizasyon oranları ve birim arazi değerlerinin araştırılması. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı, Yayın No:1, Ankara.
 • Tanrıvermiş, H., Akipek, Ş., Bayramin, İ., Gün, A.S. ve Aliefendioğlu, Y., 2008b. Bağbaşı Barajı ve Hidroelektrik Santrali ve Mavi Tünel Projesi kamulaştırma alanındaki arazilerin gelirleri, kapitalizasyon oranları ve birim arazi değerlerinin araştırılması. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı, Yayın No:2, Ankara.
 • Tanrıvermiş, H., Aliefendioğlu, Y., Demirci, R. ve Arslan, M., 2011. Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kamulaştırma alanında arazi gelirleri, kapitalizasyon oranı, arazi değerleri ve kamulaştırma bedellerinin analizi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı, Yayın No:8, Ankara
 • Vural, H., 1987. Tarımsal kıymet takdirlerinde kapitalizasyon faiz oranının saptanması üzerine bir araştırma. Doktora tezi (yayınlanmamış). Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Ankara.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Güler Yalçın

Author: Osman Selçuk

Author: Erol Şentürk

Bibtex @research article { akufemubid541299, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-3367}, address = {Afyon Kocatepe University}, year = {2018}, volume = {18}, pages = {548 - 560}, doi = {}, title = {Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesi Tarım Arazilerinde Kapitalizasyon Oranının Tespiti}, key = {cite}, author = {Yalçın, Güler and Selçuk, Osman and Şentürk, Erol} }
APA Yalçın, G , Selçuk, O , Şentürk, E . (2018). Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesi Tarım Arazilerinde Kapitalizasyon Oranının Tespiti. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 18 (2), 548-560. Retrieved from http://dergipark.org.tr/akufemubid/issue/43970/541299
MLA Yalçın, G , Selçuk, O , Şentürk, E . "Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesi Tarım Arazilerinde Kapitalizasyon Oranının Tespiti". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 18 (2018): 548-560 <http://dergipark.org.tr/akufemubid/issue/43970/541299>
Chicago Yalçın, G , Selçuk, O , Şentürk, E . "Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesi Tarım Arazilerinde Kapitalizasyon Oranının Tespiti". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 18 (2018): 548-560
RIS TY - JOUR T1 - Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesi Tarım Arazilerinde Kapitalizasyon Oranının Tespiti AU - Güler Yalçın , Osman Selçuk , Erol Şentürk Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 548 EP - 560 VL - 18 IS - 2 SN - -2149-3367 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesi Tarım Arazilerinde Kapitalizasyon Oranının Tespiti %A Güler Yalçın , Osman Selçuk , Erol Şentürk %T Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesi Tarım Arazilerinde Kapitalizasyon Oranının Tespiti %D 2018 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi %P -2149-3367 %V 18 %N 2 %R %U
ISNAD Yalçın, Güler , Selçuk, Osman , Şentürk, Erol . "Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesi Tarım Arazilerinde Kapitalizasyon Oranının Tespiti". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 18 / 2 (August 2018): 548-560.