Year 2018, Volume 18, Issue 2, Pages 616 - 628 2018-08-31

Konsol Diyafram Duvarların Yatay Deplasmanı için Parametrik Bir Çalışma

Vedat Aslan [1] , Banu Yağcı [2]

6 23

Bu çalışmada, Geo5 programı ile farklı kazı derinliklerindeki konsol diyafram duvarlar için; geoteknik modelde arazi deneylerine dayalı farklı ampirik ilişkilerin ve program kapsamında seçilen farklı zemin yatak katsayısı ilişkilerinin etkisini değerlendiren parametrik bir çalışma yapılmıştır. Sonuçlar doğrultusunda tasarlanan sistemlerin bir bölümü için Plaxis programı ile deformasyon analizleri yapılmış ve maksimum yatay deplasman cinsinden sonuçlar karşılaştırılmıştır. Analizler, sonlu elemanlar yöntemi dışındaki daha basit analiz yöntemlerinde, özellikle seçilen zemin yatak katsayısı yönteminin, sonuçları önemli oranda etkilediğini göstermektedir.
Geo5, Plaxis, konsol diyafram duvar, Zemin yatak katsayısı, Yatay deplasman
 • Aissa,C., Abdeldjalil, Z., Philippe, R., 2017. ParametricandComparativeStudy of a FlexibleRetaining Wall. PeriodicaPolytechnica. paper 10749
 • Akbaş, M., 2010. Derin Kazıların Nümerik Analizi. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Aktan, E., 2014. ÖngermeliAnkrajlı Kazıklı Duvar Nümerik Analizi: Hilton İstanbul Bomonti Hotel ve Konferans Merkezi Projesi Kapsamında Yer Alan Tarihi Bina Önü İksa Sistemi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Aslan, V., 2017. Derin Kazıların Sayısal Analizi için Parametrik bir Çalışma. Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Balıkesir.
 • Bahar, M., 2009. Diyafram Duvarlı İksa Perdelerinde Ölçülen ve Tahmin Edilen Deplasmanların Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Berilgen, M., 2011. Plaxis Kurs Notları. İstanbul.
 • Bildik, S., Uncuoğlu, E., Laman, M., Suleiman, M.T., 2012. “Yüzeysel Temellerin Sayısal Modellemesinde Zemin Parametrelerinin Etkisi”, ZMTM 14. Ulusal Kongresi, sf: 367-474, SDÜ, Isparta
 • Bozkurt, M., 2010. Temel Çukuru İksa Sistemlerinin Sayısal Yöntemler İle Analizi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Cengiz, A.D., 2008. Bir Diyafram Duvarda Tahmin Edilen Ve Ölçülen Yer Değiştirmelerin Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Cakir, T., 2013. Evaluation of theeffect of earthquakefrequencycontent on seismicbehavior of cantileverretainingwallincludingsoil-structureinteraction. Soil Dynamics andEarthquakeEngineering, 45: 96-111.
 • Cakir, T., 2014a. Backfillandsubsoilinteractioneffects on seismicbehavior of a cantileverwall, GeomechanicsandEngineering, An International Journal 6:117-138.
 • Cakir, T., 2014b. Influence of wallflexibility on dynamicresponse of cantileverretainingwalls. StructuralEngineeringandMechanics 49 (1): 1-22.
 • Çakır, T., Dağ, S. 2015. Zemin-Yapı Etkileşimi ve Duvar Esnekliği Dikkate Alınarak Konsol İstinat Duvarlarının Dinamik Yerdeğiştirme ve Gerilme Analizi. SigmaJournal of Engineeringand Natural Sciences, 33(4):577-589.
 • Çetin, Z., 2012. Derin Kazı Yüzeyi Desteklenmesinin Sonlu Eleman Modelleriyle Analizi. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Eskişehir.
 • Çınar, A., 2010. Trakya Formasyonunda Yapılan ÖngermeliAnkrajlı Derin Kazıların Sonlu Elemanlar İle Modellenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Demirkoç, A., 2007.Derin Kazılarda Zemin Çivisi İle Ankrajlı Destek Sistemlerinin Karşılaştırılmalı Analizi. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Engin, V., 2012. Limit Denge Metodu İle Elde Edilen Güvenlik Katsayısının Sonlu Elemanlar Yönteminde Kullanılan Dayanım Azaltma Katsayısı İle Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Orta doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Ankara.
 • Erdiker, B., 2012. Zemin Çivili İksa Sistemlerinde ÖngermeliAnkraj Kullanılması. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, İstanbul
 • . Ermanlar, L., 2009. Derin Kazılar Sonucu Çevre Yapılarda Oluşan Deformasyonların Tahmini. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Erol, A.O. ve Çekinmez, Z., 2014. Geoteknik Mühendisliğinde Saha Deneyleri. Ankara: Yüksel Proje Yayınları.
 • Gazetas, G., Psarropoulos, P.N., Anastasopoulos, I. andGerolymos, N. 2004. Seismicbehaviour of flexibleretainingsystemssubjectedtoshort-durationmoderatelystrongexcitation, .SoilDyn. EarthquakeEng., 24, 537-550
 • Geo5 2015, User’s Guide, Geotechnical Software, Fine Ltd.
 • Hsiung, B-C.B, Yang, K-H. 2017. Displacement of groundanddiaphragmwallinducedbydeepexcavations in loosetomedium dense sand. Proceedings of the 19th International Conference on SoilMechanicsandGeotechnicalEngineering, Seoul.
 • Ilieş, N-M., Farcaş, V-S., Pop, M., 2014. Design Optimization of DiaphragmWalls. 8th International Conference Interdisciplinarity in Engineering, INTER-ENG, 9-10 October, Tirgu-Mures, Romania.
 • Malinin, A. G., Malinin, P., A., Chernopazov, S. A., Gladkov, I., L. AndVorob’ev, A., V., 2008. Computer Programs ForGeotechnıcalAnalyses. TranslatedfromOsnovaniya, Fundamenty i MekhanikaGruntov, No. 1, pp. 11-14, January-February.
 • Nisha, J. J. AndMuttharam, M., 2017. DeepExcavationSupportedbyDiaphragm Wall: A Case Study. IndianGeotech J (September 2017) 47(3):373–383
 • Özberk, B.S., 2009. Ankraj Destekli Derin İksalarda Deformasyonların İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Phien-wej, N., Humza, M., Aye, Z. Z., 2012. Numericalmodeling of diaphragmwallbehavior in Bangkok soilusinghardeningsoil model. GeotechnicalAspects of Underground Construction in SoftGround – Viggiani (ed) © 2012 Taylor & Francis Group, London, ISBN 978-0-415-68367-8
 • Plaxis 2016. DelftUniversity of Technology&Plaxisbv, Delft, TheNetherlands.
 • Skrabl, S. 2006. InteractıonalApproach Of CantıleverPıleWallsAnalysıs. ActaGeotechnıcaSlovenıca.
 • Sert, S., Önalp, A., Arel, E., 2010. “Sayısal Çözümlerde Zemin Özelliklerindeki Değişimin Sonuçlara Etkisi” ZMTM 13. Ulusal Kongresi, sf: 471-482, İKÜ, İstanbul
 • Sert, S., Önalp, A., 2011. “Derin Kazılarda Hassaslık ve Parametre Değişimi Analizi”, 4. Geoteknik Sempozyumu, ÇÜ, Adana
 • Sert, S., Luo, Z., Xiao, J., Gong, W. andJuang, C. H., 2016. Probabilisticanalysis of responses of cantileverwall-supportedexcavations in sandsconsideringverticalspatialvariability. ComputersandGeotechnics 75, 182–191.
 • Sevencan, O., 2009. Açık Derin Kazılarda Zemin Deformasyonlarının Nümerik Analizi. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Sowers, G. F. 1979. IntroductorySoilMechanicsandFoundations. 4th edition, Macmillan, New York. Stroud, M. A. 1974. The Standard Penetration Test in InsensitiveClaysandSoftrock. Proceedings of the 1st EuropeanSymposium on PenetrationTesting, Stockholm, Sweden, 2(2): 367 - 375.
 • Stroud, M.A. andButler F.G. (1975). Thestandardpenetration test andtheengineeringproperties of glacialmaterial. Proc. Sym. On TheEngineeringBehaviour of GlacialMaterials, University of Birmingham, April, PublishedbyTheMidlandsGeotechnicalSociety, 1249 – 135.
 • Terzaghi, K. ve Peck, R. B. 1967. SoilMechanics in EngineeringPractice. John Wiley&Sons, New York.
 • Tunca, M., 2010. Derin Kazılardan Kaynaklanan Zemin Oturmalarının Sayısal Analizlerle İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Ük, M., 2009. Derin Kazılar ve Derin Kazılara Bir Örnek: FlameTowers Projesi İksa Sistemi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, İstanbul.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Vedat Aslan

Author: Banu Yağcı

Bibtex @research article { akufemubid541734, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-3367}, address = {Afyon Kocatepe University}, year = {2018}, volume = {18}, pages = {616 - 628}, doi = {}, title = {Konsol Diyafram Duvarların Yatay Deplasmanı için Parametrik Bir Çalışma}, key = {cite}, author = {Aslan, Vedat and Yağcı, Banu} }
APA Aslan, V , Yağcı, B . (2018). Konsol Diyafram Duvarların Yatay Deplasmanı için Parametrik Bir Çalışma. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 18 (2), 616-628. Retrieved from http://dergipark.org.tr/akufemubid/issue/43970/541734
MLA Aslan, V , Yağcı, B . "Konsol Diyafram Duvarların Yatay Deplasmanı için Parametrik Bir Çalışma". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 18 (2018): 616-628 <http://dergipark.org.tr/akufemubid/issue/43970/541734>
Chicago Aslan, V , Yağcı, B . "Konsol Diyafram Duvarların Yatay Deplasmanı için Parametrik Bir Çalışma". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 18 (2018): 616-628
RIS TY - JOUR T1 - Konsol Diyafram Duvarların Yatay Deplasmanı için Parametrik Bir Çalışma AU - Vedat Aslan , Banu Yağcı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 616 EP - 628 VL - 18 IS - 2 SN - -2149-3367 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Konsol Diyafram Duvarların Yatay Deplasmanı için Parametrik Bir Çalışma %A Vedat Aslan , Banu Yağcı %T Konsol Diyafram Duvarların Yatay Deplasmanı için Parametrik Bir Çalışma %D 2018 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi %P -2149-3367 %V 18 %N 2 %R %U
ISNAD Aslan, Vedat , Yağcı, Banu . "Konsol Diyafram Duvarların Yatay Deplasmanı için Parametrik Bir Çalışma". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 18 / 2 (August 2018): 616-628.