Year 2018, Volume 18, Issue 3, Pages 972 - 980 2018-12-30

Yüksek Binalardaki Pasif Yangın Güvenlik Önlemlerinin İncelenmesi: Niğde İlinde Bir Araştırma

Semiha Akçaözoğlu [1] , Kubilay Akçaözoğlu [2]

15 45

Bu çalışmada, Niğde’de bulunan bazı konut örneklerindeki pasif yangın güvenlik önlemleri, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (BYKHY 2007) esaslarına göre değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında 2016-2017 yılları arasında yapılmış olan ve yüksek bina sınıfına giren beş konut binası incelenmiştir. Değerlendirme sonucunda, çalışma kapsamında incelenen bina örneklerinde alınan pasif yangın güvenlik önlemlerinin genel olarak BYKHY esaslarına uygun olduğu görülmektedir. İncelenen bazı örneklerde çatılarda kullanılan malzemelerin yönetmeliğe uygun olmadığı tespit edilmiştir. İncelenen örneklerin tamamında görülen diğer önemli bir sorun ise yangın güvenlik holü olan ve basınçlandırılan yangın merdiveni sayısının BYKHY esaslarına uygun olmamasıdır. Tasarım aşamasında yönetmelik hükümlerinin dikkate alınması ve projede kullanılacak malzeme detaylarının belirtilmesi durumunda, uygulamada görülen eksikliklerin önlenebileceği düşünülmektedir.
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (BYKHY), Konut, Yangın, Pasif Yangın Güvenlik Önlemleri, Yüksek bina.
 • Altındaş, S., 2014. Cephelerde yangın oluşumu ve yayılımı. 7. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu, İstanbul. Arpacıoğlu, Ü., 2004. Cephe yangınları ve cephe kaplamalarının yangın güvenliği açısından değerlendirilmesi. 1. Ulusal Çatı ve Cephe Kaplamalarında Çağdaş Malzeme ve Teknolojiler Sempozyumu, İstanbul. Gerçekleşme oranı (%)KonutBaşdemir, H., Demirel, F.,2010. Binalarda pasif yangın güvenlik önlemleri bağlamında bir literatür araştırması. Politeknik Dergisi, 13(2), 101-109.
 • Başdemir, H., Demirel, F. ve İşeri, İ., 2012. Binaları ulusal yangın yönetmeliği hükümlerine göre değerlendiren bir model önerisi: yangın yönetmelik kontrol otomasyonu. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 27(4), 695-706
 • . Bekem, İ., Gültekin, A.B. ve Dikmen, Ç.B., 2015. Yapılarda sürdürülebilirlik ölçütleri kapsamında yangın olaylarının incelenmesi. 2. Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu, Ankara. BYKHY, 2007. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete, 19.12.2007, Sayı:26735 (Değişik: Resmî Gazete, 09.07.2015, Sayı:2015/7401), Ankara. Chien, S-W. andWu, G-Y., 2008. Thestrategies of fire prevention on residential fire in Taipei. Fire SafetyJournal, 4, 71-76.
 • Demirel, F. ve Arı, S., 2009. Yangın ve insan davranışları. Yangın ve Güvenlik Sempozyumu, İstanbul, Türkiye. Erdem, S. ve Arıoğlu, N., 2016. Polimer çatı malzemelerinin yangın karşısında davranışlarının irdelenmesi. 8. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu, İstanbul. Huo, R.,Chow, W.K., Jin, X.H., Li, Y.Z. andFong, N.K. 2005.Experimentalstudies on naturalsmokefilling in atriumdueto a shop fire. Buildingand Environment40, 1185-1193
 • Ismail, I.,Taib, M. andOthumanMydin, M.A. 2014. “Appraisal of passiveandactive fire protectionsystems in student’saccommodation”. MATEC Web of Conferences, 10, 06002. Kayacı, H., 2014. Betonarme yüksek binalarda yangın güvenliği ve yangın senaryoları üzerinde incelemeler. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 113. Kılıç, M., 2003. Yapılarda yangın güvenliği ve söndürme sistemleri. Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 8(1), 59-70.
 • Kılıç, A., 2012. Cephe kaplamaları ve cephe yangın güvenliği. Yangın ve Güvenlik Dergisi, 152, 8-10.
 • Kılıç, A. ve Beceren, K., 1999. “Mimari tasarımda yangın güvenliği”. IV. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, İzmir. Kobes, M.,Helsloot, I., Vries, B. and Post, J.G., 2010. Buildingsafetyandhumanbehaviour in fire: A literaturereview. Fire SafetyJournal, 45, 1-11.
 • Maluk, C.,Woodrow, M. and Torero, J.L.,2017. Thepotential of integratingfiresafety in modern buildingdesign. Fire SafetyJournal, 88, 104-112.
 • Mroz, K.,Hager, I. andKorniejenko, K. 2016. Materialsolutionsforpassive fire protection of buildingsandstructuresandtheirperformancestesting. ProcediaEngineering151, 284-291
 • . Öner, A., 2009. Yanıcı/parlayıcı sıvı depolanan binalarda yangın güvenliği ve söndürme sistemleri. Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 14(1), 55-66.
 • Özeler Kanan, N. ve Beyhan, F., 2013. Enerji etkin binalarda çift katmanlı cephe sistemlerinin yangın güvenliği. 11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir. Purser, D.A. andBensilım, M. 2001.Quantificiation of behaviourforengineeringdesignstandardsandescape time calculations.SafetySciences, 38, 157-182.
 • Toydemir, N., Gürdal, E. veTanaçan, L.,2011. Yapı Elemanı Tasarımında Malzeme. Üçüncü baskı, Literatür Yayıncılık, 73-74.
 • Uğurlu, K. veTemir, G.,2015. Enerji performansı yüksek yangına dayanıklı binalar. 12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir.
 • 1-https://www.gnyapi.com.tr/yangin-yalitimi, (20.03.2018)
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Semiha Akçaözoğlu

Author: Kubilay Akçaözoğlu

Bibtex @research article { akufemubid542351, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-3367}, address = {Afyon Kocatepe University}, year = {2018}, volume = {18}, pages = {972 - 980}, doi = {}, title = {Yüksek Binalardaki Pasif Yangın Güvenlik Önlemlerinin İncelenmesi: Niğde İlinde Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Akçaözoğlu, Semiha and Akçaözoğlu, Kubilay} }
APA Akçaözoğlu, S , Akçaözoğlu, K . (2018). Yüksek Binalardaki Pasif Yangın Güvenlik Önlemlerinin İncelenmesi: Niğde İlinde Bir Araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 18 (3), 972-980. Retrieved from http://dergipark.org.tr/akufemubid/issue/44157/542351
MLA Akçaözoğlu, S , Akçaözoğlu, K . "Yüksek Binalardaki Pasif Yangın Güvenlik Önlemlerinin İncelenmesi: Niğde İlinde Bir Araştırma". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 18 (2018): 972-980 <http://dergipark.org.tr/akufemubid/issue/44157/542351>
Chicago Akçaözoğlu, S , Akçaözoğlu, K . "Yüksek Binalardaki Pasif Yangın Güvenlik Önlemlerinin İncelenmesi: Niğde İlinde Bir Araştırma". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 18 (2018): 972-980
RIS TY - JOUR T1 - Yüksek Binalardaki Pasif Yangın Güvenlik Önlemlerinin İncelenmesi: Niğde İlinde Bir Araştırma AU - Semiha Akçaözoğlu , Kubilay Akçaözoğlu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 972 EP - 980 VL - 18 IS - 3 SN - -2149-3367 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yüksek Binalardaki Pasif Yangın Güvenlik Önlemlerinin İncelenmesi: Niğde İlinde Bir Araştırma %A Semiha Akçaözoğlu , Kubilay Akçaözoğlu %T Yüksek Binalardaki Pasif Yangın Güvenlik Önlemlerinin İncelenmesi: Niğde İlinde Bir Araştırma %D 2018 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi %P -2149-3367 %V 18 %N 3 %R %U
ISNAD Akçaözoğlu, Semiha , Akçaözoğlu, Kubilay . "Yüksek Binalardaki Pasif Yangın Güvenlik Önlemlerinin İncelenmesi: Niğde İlinde Bir Araştırma". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 18 / 3 (December 2019): 972-980.