Year 2010, Volume 3, Issue 2, Pages 148 - 161 2010-12-01

Özel Dershanelerin Biyoloji Öğretimine Katkılarının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Evaluation of the Contributions of Private Courses in Biology Education, According to students’ Opinions

Aysel Temelli [1] , Murat Kurt [2] , Esra Özay Köse [3]

68 87

Bu araştırma ile Türkiye’de eğitim sisteminde yer alan özel dershanelerin biyoloji eğitimine sağladığı olumlu ve olumsuz etkilerini belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma Erzurum il merkezindeki muhtelif dershanelerden basit tesadüfi örneklem ile 230 öğrenci örneklem grubu olarak alınmıştır. Dershanelerin biyoloji öğretimine katkıları hakkındaki görüşleri belirlemek amacıyla iki bölümden oluşan anket uygulandı. Elde edilen verilerin analizin de frekans ve yüzde değerleri kullanılmıştır. Öğrencilerin dershaneye devam etmesindeki en büyük etkenin ÖSS’yi kazanmak olduğu ve dershane seçiminde öğretmen-öğrenci ilişkisinin önemli olduğu vurgulanmıştır. Dershane eğitimi ile okul eğitimi karşılaştırılarak, okullardaki öğretimin eksik yönleri belirlenmiştir. Orta öğretim kurumlarında gözlenen yetersizlikler sebebiyle öğrencilerin daha iyi olanaklara sahip olan dershanelere yöneldikleri saptanmıştır.
This study aimed to determine positive and negative effects of private courses to biolgy education in Turkey. The subjects of the study was composed of 230 students selected randomly from private courses in Erzurum city centre. In order to determine the views about contributions of private courses to biology teaching a questionnaire composed from two main section was administered. Frequencies and percentages were calculated from the results. Students stated that the major factor to attend private courses is to be successful in OSS, the main factor affecting students selection of the courses in the student teacher a relationship. Students were determined to prefer private courses as a result of insufficient resources and opportunities in secondary education facilities
Subjects
Other ID JA35AN77EK
Journal Section Articles
Authors

Author: Aysel Temelli

Author: Murat Kurt

Author: Esra Özay Köse

Bibtex @ { akukeg313985, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Afyon Kocatepe University}, year = {2010}, volume = {3}, pages = {148 - 161}, doi = {}, title = {Özel Dershanelerin Biyoloji Öğretimine Katkılarının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Temelli, Aysel and Kurt, Murat and Özay Köse, Esra} }
APA Temelli, A , Kurt, M , Özay Köse, E . (2010). Özel Dershanelerin Biyoloji Öğretimine Katkılarının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 3 (2), 148-161. Retrieved from http://dergipark.org.tr/akukeg/issue/29341/313985
MLA Temelli, A , Kurt, M , Özay Köse, E . "Özel Dershanelerin Biyoloji Öğretimine Katkılarının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 3 (2010): 148-161 <http://dergipark.org.tr/akukeg/issue/29341/313985>
Chicago Temelli, A , Kurt, M , Özay Köse, E . "Özel Dershanelerin Biyoloji Öğretimine Katkılarının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 3 (2010): 148-161
RIS TY - JOUR T1 - Özel Dershanelerin Biyoloji Öğretimine Katkılarının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi AU - Aysel Temelli , Murat Kurt , Esra Özay Köse Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 148 EP - 161 VL - 3 IS - 2 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Theoretical Educational Science Özel Dershanelerin Biyoloji Öğretimine Katkılarının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi %A Aysel Temelli , Murat Kurt , Esra Özay Köse %T Özel Dershanelerin Biyoloji Öğretimine Katkılarının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi %D 2010 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Temelli, Aysel , Kurt, Murat , Özay Köse, Esra . "Özel Dershanelerin Biyoloji Öğretimine Katkılarının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 3 / 2 (December 2010): 148-161.