Kuramsal Eğitimbilim Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 1308-1659 | e-ISSN 1308-1659 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Afyon Kocatepe Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/akukeg


 • Kuramsal Eğitimbilim Dergisi sadece "İngilizce" makale kabul etmektedir. 
 • 14019
 • Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, Eğitim, Eğitim teknolojisi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Matematik Eğitimi, Fen Bilimleri Eğitimi (Fizik-Kimya-Biyoloji), Fen Bilgisi Eğitimi, Türkçe Eğitimi, Sosyal Bilimler Eğitimi (Tarih-Coğrafya-Felsefe Grubu), Sosyal Bilgiler Eğitimi, Güzel Sanatlar Eğitimi, Beden Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi, Sağlık Eğitimi ve eğitim ile ilgili alanlardaki kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma makalelerinin, inceleme ve derlemelerin yayınlandığı hakemli, bilimsel ve erişimi ücretsiz online bir dergidir. Dergide daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış çalışmalara yer verilir. Yazar(lar) dergiye gönderdikleri makalenin herhangi bir yerde yayınlanmadığını garanti ederler.
 • Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2008-2011 yılları arasında “Hakemli Dergi” statüsüne uygun; Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanmış, Dergi, 2012 yılından itibaren “Hakemli Dergi” statüsüne uygun; Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört sayı olarak yayımlanmaktadır. Yayın Kurulu kararıyla Özel Sayı olarak da yayımlanabilmektedir. Dergimiz, 2018 yılından itibaren basıma hazır makaleleri baskıdan önce (OnlineFirst/ÖnBaskı) web sitesinde yayınlamayı planlamaktadır.
 • Bu dergi Creative Commons'ın Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası lisansı ile lisanslanan ve 12 Eylül 2012 tarihli "Budapeşte Açık Erişim Girişimi"ni kabul eden ve destekleyen açık erişimli bir dergidir. Dergimiz için herhangi bir makale işlem ve gönderim bedeli bulunmamaktadır.

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi

ISSN 1308-1659 | e-ISSN 1308-1659 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Afyon Kocatepe Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/akukeg
Kapak Resmi


 • Kuramsal Eğitimbilim Dergisi sadece "İngilizce" makale kabul etmektedir. 
 • 14019
 • Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, Eğitim, Eğitim teknolojisi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Matematik Eğitimi, Fen Bilimleri Eğitimi (Fizik-Kimya-Biyoloji), Fen Bilgisi Eğitimi, Türkçe Eğitimi, Sosyal Bilimler Eğitimi (Tarih-Coğrafya-Felsefe Grubu), Sosyal Bilgiler Eğitimi, Güzel Sanatlar Eğitimi, Beden Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi, Sağlık Eğitimi ve eğitim ile ilgili alanlardaki kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma makalelerinin, inceleme ve derlemelerin yayınlandığı hakemli, bilimsel ve erişimi ücretsiz online bir dergidir. Dergide daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış çalışmalara yer verilir. Yazar(lar) dergiye gönderdikleri makalenin herhangi bir yerde yayınlanmadığını garanti ederler.
 • Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2008-2011 yılları arasında “Hakemli Dergi” statüsüne uygun; Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanmış, Dergi, 2012 yılından itibaren “Hakemli Dergi” statüsüne uygun; Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört sayı olarak yayımlanmaktadır. Yayın Kurulu kararıyla Özel Sayı olarak da yayımlanabilmektedir. Dergimiz, 2018 yılından itibaren basıma hazır makaleleri baskıdan önce (OnlineFirst/ÖnBaskı) web sitesinde yayınlamayı planlamaktadır.
 • Bu dergi Creative Commons'ın Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası lisansı ile lisanslanan ve 12 Eylül 2012 tarihli "Budapeşte Açık Erişim Girişimi"ni kabul eden ve destekleyen açık erişimli bir dergidir. Dergimiz için herhangi bir makale işlem ve gönderim bedeli bulunmamaktadır.

Cilt 12 - Sayı 3 - Tem 2019
 1. Cumhuriyetten Günümüze Sosyal Bilgiler Programlarının Sosyal Bilgiler Öğretim Yaklaşımlarına Göre İncelenmesi
  Sayfalar 842 - 873
  Ali YALÇIN, Nadire Emel AKHAN
 2. İlkokul Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılıkları ile Mesleki Tükenmişlik Algıları Arasındaki İlişki
  Sayfalar 874 - 891
  Cevat ELMA, Yusuf ERGEN
 3. 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Organ Bağışı ve Nakli Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Görüşlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 892 - 914
  Ramazan SOĞUKPINAR, Dilek KARIŞAN, Hilal AKTAMIŞ
 4. Lise Öğrencilerinin Rehberlik Hizmetlerine ve Rehber Öğretmene İlişkin Algılarının İncelenmesi: Metaforik Bir Analiz
  Sayfalar 915 - 934
  Kasım KARATAŞ, Nuraydın SÖNMEZ
 5. Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme Aracı Olarak Pedagojik Dokümantasyon
  Sayfalar 935 - 949
  Nilüfer KURU, Berrin AKMAN
 6. İlköğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Sessizlik Düzeylerinin Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 950 - 961
  Ufuk SARIDEDE
 7. Delaware Sosyal-Duygusal Yeterlik Ölçeğinin (DSDY-Ö) Türk Diline Uyarlanması
  Sayfalar 962 - 977
  Bijen FİLİZ, Mehmet DURNALI
 8. Ebeveynlerin Sosyoekonomik Düzeyleri ile Çocuklarının Okul Hayatına Katılımları Arasındaki İlişki
  Sayfalar 978 - 991
  Uluhan KURT, Yasemin TAŞ
 9. Yükseköğretimde Öğretimsel Liderlik: Bölüm Başkanlarının Görüşleri
  Sayfalar 992 - 1012
  Ayşenur KARAASLAN, Uğur AKIN
 10. Eğitim Politikası Bağlamında İşbirlikli ve Geleneksel Öğrenme Yöntemlerinin Tutuma Etkisinin Meta Analizi
  Sayfalar 1013 - 1043
  Ayşen BAKİOĞLU, Erkan GÖKTAŞ
 11. Formal Drama Uygulamalı Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının İlkokul Öğrencilerinin Empati Beceri Düzeyleri Üzerine Etkisi
  Sayfalar 1044 - 1066
  Ogün ÇAKIR, Zeliha Nurdan BAYSAL, Funda İNAN-YILDIZ
 12. Ergenlerde Saldırganlığın Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 1067 - 1094
  Bilge NAİR, Hülya ERCAN
 13. Türkiye Ölçme Araçları Dizininde Yer Alan Açımlayıcı Faktör Analizi Çalışmalarının Paralel Analiz Sonuçları İle Karşılaştırılması
  Sayfalar 1095 - 1123
  Ufuk AKBAŞ, Ersoy KARABAY, Merve YILDIRIM-SEHERYELİ, Ahmet AYAZ, Özgür Osman DEMİR
 14. Orta Eğitim Kademesindeki Öğretmen ve Öğrencilerin Şiddet Algılarının Kırsaldaki Görünürlüğü
  Sayfalar 1124 - 1141
  Gönül ŞENER
Dizinler