ISSN: 1308-1659
e-ISSN: 1308-1659
Başlangıç: 2008
Yayımcı: Afyon Kocatepe Üniversitesi
Kapak Resmi
 
  • Kuramsal Eğitimbilim Dergisi sadece "İngilizce" makale kabul etmektedir. Gönderim öncesi SSS bölümünü inceleyiniz.
  • download
  • Kuramsal Eğitimbilim Dergisi (KEG), eğitim ve eğitim ile ilgili alanlardaki kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma makalelerinin, inceleme ve derlemelerin yayınlandığı hakemli, bilimsel ve erişimi ücretsiz online bir dergidir. Dergide daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış çalışmalara yer verilir. Yazar(lar) dergiye gönderdikleri makalenin herhangi bir yerde yayınlanmadığını garanti ederler.

  • Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2008 yılından itibaren “Hakemli Dergi” statüsüne uygun olarak yayımlanmaktadır. Yayın Kurulu kararıyla Özel Sayı olarak da yayımlanabilmektedir. Dergimiz, 2018 yılından itibaren basıma hazır makaleleri baskıdan önce (OnlineFirst/ÖnBaskı) web sitesinde yayınlamaktadır. KEG, TR Dizin (2012-2013, 2017-devam ediyor) ve ERIC (2020-devam ediyor) başta olmak üzere birçok indeks tarafından indekslenmektedir.

  • Bu dergi Creative Commons'ın Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası lisansı ile lisanslanan ve 12 Eylül 2012 tarihli "Budapeşte Açık Erişim Girişimi"ni kabul eden ve destekleyen açık erişimli bir dergidir. Dergimiz için herhangi bir makale işlem ve gönderim bedeli bulunmamaktadır.

2024 - Cilt: 17 Sayı: 2