Amaç

DERGİMİZ HAKKINDA

Amaç

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi (KEG), eğitim ile ilgili alanlardaki kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma makalelerinin, inceleme ve derlemelerin yayınlandığı hakemli, bilimsel ve erişimi ücretsiz çevrimiçi bir dergidir.

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi (KEG), 21. yüzyılda bireylerin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yeterlilikleri kazanabileceği bir eğitim sisteminin kurulmasında etkin rol sahibi olmayı hedeflemektedir. Bu anlamda, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi (KEG) teori ve pratiği diğer bir deyişle araştırma ve uygulamayı ortak bir zeminde buluşturmayı hedeflemektedir. 

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi (KEG), temel eğitimden yükseköğrenime eğitimin her kademesinde sorunlar üzerine çalışmaları uluslararası ve özgün bir platformda bir araya getirerek Türkiye’deki eğitim politikalarını tartışmaya açmayı ve düzenlenmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.  

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi (KEG), bilim insanları ve öğretmenlerin güncel araştırmaları takip edebileceği ve akademik gelişimlerini sağlayabileceği bir mecra oluşturma gayretindedir.

Kapsam

Kapsam
Bu amaçlar doğrultusunda Kuramsal Eğitimbilim Dergisi (KEG);
Temel eğitimden yükseköğrenime eğitimin herhangi bir kademesindeki mevcut durumu, sorunları ve olumlu yönlerini irdeleyen,
Eğitimin tüm paydaşlarına (öğrenci, öğretmen, akademisyen, yayıncı, eğitim planlamacısı vb.) ilişkin konuları inceleyen,
Eğitim paydaşlarının akademik, sosyal, kültürel ve duygusal tüm gelişimlerini inceleyen ve irdeleyen,
Türkiye’deki ve diğer dünya ülkelerindeki sorunlara değinen veya Türkiye ile diğer ülkelerdeki eğitim sistemleri üzerine karşılaştırmalı çalışmalar yapan,
Teoriyi pratikle birleştirebilme potansiyeline sahip her türlü uygulamayı teorik ya da deneysel olarak okuyucuyla buluşturmayı hedefleyen,
 Eğitim sorunları üzerine teorik ve uygulama model önerilerinde bulunan çalışmalar yer almaktadır.

Yayın Sıklığı 
Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2008-2011 yılları arasında “Hakemli Dergi” statüsüne uygun; Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanmıştır. Dergi, 2012 yılından itibaren “Hakemli Dergi” statüsüne uygun; Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört sayı olarak yayımlanmaktadır. Yayın Kurulu kararıyla Özel Sayı olarak da yayımlanabilmektedir.