Year 2012, Volume 5, Issue 1, Pages 90 - 109 2012-03-01

Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Lise Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri ve Gelecek Beklentilerini Etkileyen Faktörler
Future Expectations of High School Students In Southeastern Turkey: Factors behind Future Expectations

Hüseyin Şimşek [1]

415 674

Bu araştırma, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki lise öğrencilerinin çeşitli boyutlardaki gelecek beklentilerini ve bu beklentilerine etki eden faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Betimsel-ilişkisel tarama modeliyle gerçekleştirilen araştırmanın örneklemi, bölgedeki dokuz ilde en yaygın lise türlerinden birer tane olmak üzere toplam 54 lisenin farklı sınıflarında öğrenim gören ve basit tesadüfî örnekleme ile seçilen toplam 1106 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından hazırlanan “Gelecek Beklentisi Ölçeği (GBÖ)” ile elde edilmiştir. Araştırmanın bulguları, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki lise öğrencilerinin, kişisel ve mesleki gelecek, eğitsel gelecek, ekonomik gelecek ve sosyal gelecek boyutlarındaki beklentilerinin genel olarak ortanın üstü düzeyde olduğunu göstermiştir. Araştırmaya göre, bölgedeki lise öğrencilerinin en çok tercih ettikleri mesleklerin başında öğretmenlik ve tıp doktorluğu gelmektedir. Lise öğrencilerinin gelecek beklentileri cinsiyete, okudukları lise türüne, akademik not ortalamalarına, anne eğitim düzeyine, baba mesleğine, aile gelir düzeyine, kardeş sayısına, okul öncesi eğitimi alma durumuna ve evde konuşulan dile göre farklılaşmazken okulun bulunduğu ile, sınıf düzeyine, disiplin cezası alma durumu ve okulu bırakma eğilimine göre anlamlı farklılaşmaktadır.
This study was conducted to identify various future expectations of high school students in southeastern Turkey and factors behind their expectations. The sample of the study, which had a descriptive and associational survey design consisted of 1106 students randomly selected from 54 different high schools located in nine cities in southeastern Turkey. Data were collected through the “Future Expectation Scale (FES)” developed by the researcher. Results indicated that personal and professional future, educational future, economic future and social future expectations of high school students in southeastern Turkey were generally above the average level. According to the study, being a teacher and a doctor took the first place among several professions to be further preferred by high school students. It was also concluded that future expectations of high school students did not differ on gender, high school type, CGPA, level of mother education, father’s occupation, family income level, the number of siblings, receiving pre-school education, and language spoken at home. On the other hand, future expectations of high school students were found to differ on the city where students being taught, grade level, corporal punishment, and tendency toward being a dropout.
Other ID JA53TA36NR
Journal Section Articles
Authors

Author: Hüseyin Şimşek

Dates

Publication Date: March 1, 2012

Bibtex @ { akukeg314023, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Afyon Kocatepe University}, year = {2012}, volume = {5}, pages = {90 - 109}, doi = {}, title = {Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Lise Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri ve Gelecek Beklentilerini Etkileyen Faktörler}, key = {cite}, author = {Şimşek, Hüseyin} }
APA Şimşek, H . (2012). Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Lise Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri ve Gelecek Beklentilerini Etkileyen Faktörler. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5 (1), 90-109. Retrieved from http://dergipark.org.tr/akukeg/issue/29344/314023
MLA Şimşek, H . "Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Lise Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri ve Gelecek Beklentilerini Etkileyen Faktörler". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 5 (2012): 90-109 <http://dergipark.org.tr/akukeg/issue/29344/314023>
Chicago Şimşek, H . "Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Lise Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri ve Gelecek Beklentilerini Etkileyen Faktörler". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 5 (2012): 90-109
RIS TY - JOUR T1 - Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Lise Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri ve Gelecek Beklentilerini Etkileyen Faktörler AU - Hüseyin Şimşek Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 90 EP - 109 VL - 5 IS - 1 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Theoretical Educational Science Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Lise Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri ve Gelecek Beklentilerini Etkileyen Faktörler %A Hüseyin Şimşek %T Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Lise Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri ve Gelecek Beklentilerini Etkileyen Faktörler %D 2012 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Şimşek, Hüseyin . "Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Lise Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri ve Gelecek Beklentilerini Etkileyen Faktörler". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 5 / 1 (March 2012): 90-109.
AMA Şimşek H . Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Lise Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri ve Gelecek Beklentilerini Etkileyen Faktörler. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2012; 5(1): 90-109.
Vancouver Şimşek H . Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Lise Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri ve Gelecek Beklentilerini Etkileyen Faktörler. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2012; 5(1): 109-90.