Year 2012, Volume 5, Issue 3, Pages 254 - 277 2012-09-01

“Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi" Ünitesinde Proje Tabanlı Öğrenme Uygulamalarının Öğrenci Başarılarına Etkisi
Effects of Project Based Learning of the “Solar System and Beyond: Space Puzzle” Unit on Student Achievement

Huriye Deniş Çeliker [1] , Ali Günay Balım [2]

262 335

Araştırmanın amacı, Fen ve Teknoloji dersi "Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi" ünitesinde proje tabanlı öğrenme uygulamalarının öğrenci başarılarına etkisini belirlemektir. Bu amaçla, çalışmada biri deney ve diğeri kontrol grubu alınarak denkleştirilmemiş ön test–son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, İzmir Buca ilçesinde bulunan bir ilköğretim okulunda öğrenim görmekte olan, 7. sınıf deney (n=26) ve kontrol (n=27) grubu öğrencisi oluşturmaktadır. Dört hafta süren deneysel uygulama sürecinde deney grubunda dersler, proje tabanlı öğrenme yöntemiyle, kontrol grubunda ise 2005 Fen ve Teknoloji öğretim programıyla sürdürülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen KR-20 test ölçüm güvenirlik katsayısı 0.93 bulunan “Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi Akademik Başarı Testi” kullanılmıştır. Deneysel işlem öncesinde ve sonrasında veri toplama aracı, her iki grupta yer alan öğrencilere uygulanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 17 programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin üniteye ilişkin akademik başarı son testleri arasında deney grubu lehine anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. Gerçekleştirilen bu çalışmanın yapılacak olan yeni çalışmalara yol göstereceği düşünülmektedir.
The purpose of the study is to determine the impact of project-based learning of the “Solar System and Beyond: Space Puzzle” unit in Science and Technology course on student achievement. For this reason, with an experimental and a control group, quasi-experimental pre-test - post-test control group design was used. The study group of the research was composed of a total of 53 seventh graders, 26 of whom were in the experimental group and 27 of whom were in the control group, who were studying at a primary school in Buca, øzmir. During the experimental process that lasted in four weeks, the courses were taught via project-based learning in the experimental group, and via the 2005 Science and Technology curriculum in the control group. As a data collection tool, “Solar System and Beyond: Space Puzzle Academic Achievement Test” developed by the researcher, whose KR-20 test measurement reliability co-efficient was found to be 0.93, was used in the study. The data collection tool was administered to students in both groups before and after the experimental process. SPPS 17 program was used to analyze the data. Independent and related-samples t tests were used to analzye the data. As a result of the study, academic achievement of students in the experimental and control groups regarding the unit was found to be significantly different in favor of the experimental group. It is thought that the present study will lead further studies on this issue.
Other ID JA86BC99RD
Journal Section Articles
Authors

Author: Huriye Deniş Çeliker

Author: Ali Günay Balım

Dates

Publication Date: September 1, 2012

Bibtex @ { akukeg314035, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Afyon Kocatepe University}, year = {2012}, volume = {5}, pages = {254 - 277}, doi = {}, title = {“Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi" Ünitesinde Proje Tabanlı Öğrenme Uygulamalarının Öğrenci Başarılarına Etkisi}, key = {cite}, author = {Deniş Çeliker, Huriye and Balım, Ali Günay} }
APA Deniş Çeliker, H , Balım, A . (2012). “Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi" Ünitesinde Proje Tabanlı Öğrenme Uygulamalarının Öğrenci Başarılarına Etkisi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5 (3), 254-277. Retrieved from http://dergipark.org.tr/akukeg/issue/29346/314035
MLA Deniş Çeliker, H , Balım, A . "“Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi" Ünitesinde Proje Tabanlı Öğrenme Uygulamalarının Öğrenci Başarılarına Etkisi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 5 (2012): 254-277 <http://dergipark.org.tr/akukeg/issue/29346/314035>
Chicago Deniş Çeliker, H , Balım, A . "“Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi" Ünitesinde Proje Tabanlı Öğrenme Uygulamalarının Öğrenci Başarılarına Etkisi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 5 (2012): 254-277
RIS TY - JOUR T1 - “Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi" Ünitesinde Proje Tabanlı Öğrenme Uygulamalarının Öğrenci Başarılarına Etkisi AU - Huriye Deniş Çeliker , Ali Günay Balım Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 254 EP - 277 VL - 5 IS - 3 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Theoretical Educational Science “Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi" Ünitesinde Proje Tabanlı Öğrenme Uygulamalarının Öğrenci Başarılarına Etkisi %A Huriye Deniş Çeliker , Ali Günay Balım %T “Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi" Ünitesinde Proje Tabanlı Öğrenme Uygulamalarının Öğrenci Başarılarına Etkisi %D 2012 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 5 %N 3 %R %U
ISNAD Deniş Çeliker, Huriye , Balım, Ali Günay . "“Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi" Ünitesinde Proje Tabanlı Öğrenme Uygulamalarının Öğrenci Başarılarına Etkisi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 5 / 3 (September 2012): 254-277.
AMA Deniş Çeliker H , Balım A . “Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi" Ünitesinde Proje Tabanlı Öğrenme Uygulamalarının Öğrenci Başarılarına Etkisi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2012; 5(3): 254-277.
Vancouver Deniş Çeliker H , Balım A . “Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi" Ünitesinde Proje Tabanlı Öğrenme Uygulamalarının Öğrenci Başarılarına Etkisi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2012; 5(3): 277-254.