Year 2008, Volume 1, Issue 2, Pages 0 - 0 2008-12-01

Sınıf Öğretmenlerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Öğretim Amaçlı Kullanım Düzeyleri

M.Kemal Karaman [1] , Hakkı Kurfallı [2]

129 273

Bu çalışmanın amacı, yapılandırmacı yaklaşıma göre yeniden düzenlenen ilköğretim programında bilgi teknolojileri kullanımının öğretmenler tarafından uygulamaya ne derece geçirilebildiğini ortaya koymaktır. Çalışmanın evrenini Uşak il merkezinde ve merkez köylerinde bilgi teknolojisi sınıfı kurulan 29 ilköğretim okulunda birinci kademede görev yapan 389 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından geliştirilen araştırma anketi kullanılmıştır. Kullanılabilir olarak geri dönen anket sayısı 303’dür. Verilerin analizi için bağımsız t-testi, korelasyon analizi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, öğretmenler bilgi teknolojilerini kullanmalarına engel olan birinci sebep olarak, bilgi teknolojilerinin kullanımında yeterli bilgi ve beceriye sahip olmadıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca evinde ve sınıfta kullanabileceği bir bilgisayarı ve internet bağlantısı olan öğretmenler, diğer öğretmenlere göre İnternet’te araştırma yapmak, eğitim CD’lerini derslerinde kullanmak gibi farklı amaçları gerçekleştirmek için bilgi teknolojilerinden daha fazla faydalanmaktadır.
Other ID JA92GP68EK
Journal Section Articles
Authors

Author: M.Kemal Karaman

Author: Hakkı Kurfallı

Dates

Publication Date: December 1, 2008

Bibtex @ { akukeg314323, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Afyon Kocatepe University}, year = {2008}, volume = {1}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {Sınıf Öğretmenlerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Öğretim Amaçlı Kullanım Düzeyleri}, key = {cite}, author = {Karaman, M.Kemal and Kurfallı, Hakkı} }
APA Karaman, M , Kurfallı, H . (2008). Sınıf Öğretmenlerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Öğretim Amaçlı Kullanım Düzeyleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 1 (2), 0-0. Retrieved from http://dergipark.org.tr/akukeg/issue/29373/314323
MLA Karaman, M , Kurfallı, H . "Sınıf Öğretmenlerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Öğretim Amaçlı Kullanım Düzeyleri". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 1 (2008): 0-0 <http://dergipark.org.tr/akukeg/issue/29373/314323>
Chicago Karaman, M , Kurfallı, H . "Sınıf Öğretmenlerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Öğretim Amaçlı Kullanım Düzeyleri". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 1 (2008): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf Öğretmenlerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Öğretim Amaçlı Kullanım Düzeyleri AU - M.Kemal Karaman , Hakkı Kurfallı Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 1 IS - 2 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Theoretical Educational Science Sınıf Öğretmenlerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Öğretim Amaçlı Kullanım Düzeyleri %A M.Kemal Karaman , Hakkı Kurfallı %T Sınıf Öğretmenlerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Öğretim Amaçlı Kullanım Düzeyleri %D 2008 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Karaman, M.Kemal , Kurfallı, Hakkı . "Sınıf Öğretmenlerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Öğretim Amaçlı Kullanım Düzeyleri". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 1 / 2 (December 2008): 0-0.
AMA Karaman M , Kurfallı H . Sınıf Öğretmenlerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Öğretim Amaçlı Kullanım Düzeyleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2008; 1(2): 0-0.
Vancouver Karaman M , Kurfallı H . Sınıf Öğretmenlerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Öğretim Amaçlı Kullanım Düzeyleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2008; 1(2): 0-0.