Year 2018, Volume 20, Issue 1, Pages 185 - 222 2018-06-21

Bir Yönetişim Hedefi Olarak Değer Optimizasyonu: Kalkınma Ajansları Üzerinden Bir Analiz

Ahmet EFE [1]

81 204

Değer oluşturma, katma değer elde etme ve kurumsal fayda literatürde daha çok ilkesel düzeyde kurumsal misyon ve vizyonla ilişkili bir şekilde ifade edilmektedir. Ancak yeni değerin kurumsal ölçekte nasıl oluşturulacağına dair bir çerçeve veya standart mevcut değildir. Kurumsal olarak değerin elde edilmesinden çok mevcut kaynaklar ve riskler dikkate alınarak nasıl maksimum düzeyde sürdürülebilir bir şekilde oluşturulacağı aslında bir optimizasyon konusudur. COBIT-5 bu anlamda değer optimizasyonunu kurumsal ölçekte ve süreç yönetimi düzleminde bir yönetişim ilkesi olarak ele alarak paydaş ihtiyaçlarına göre hizalanan kurumsal hedefler için yönetilmesine olanak sağlayan bir çerçeve sunmaktadır. Yaygın dijital dönüşüm gereği, E-devlet uygulamaları sürekli arttığı için BT sistemlerinin yönetişimi ile iş süreçlerinin birlikte yürütülmesi değer üretimi açısından bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu araştırmamızda, bölgesel kalkınma ajanslarının (KA) açısından bölgesel yönetişim ve yerel kalkınma açısından katma değer veya fayda optimizasyonunun yapılmaması temel araştırma sorunu olarak ele alınmaktadır. Devlet Denetleme Kurulu (DDK) tarafından KA dinamiklerinde 2014 yılında tespit edilerek raporlanan 43 ana sorunlardan bazısının değer optimizasyonu ile ilişkili olduğu iddia edilerek fayda optimizasyonunun değerlendirme, yönlendirme ve izleme olarak üç alt süreç üzerinden nasıl yapılacağına dair süreç uygulama modeli geliştirilmektedir. 

Kalkınma Ajansları, Değer Optimizasyonu, Yönetişim, COBIT-5, E-Devlet
 • Ddk, Aykın, H., Arslanbaş, M., Dere, A., Özçelik, A., Boyali, C., et al. 2014. Kalkınma Ajansları İnceleme ve Araştırma Raporu (Hizmete Özel). Ankara: Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, http://www.tccb.gov.tr/faaliyetler/ddkraporlari/.
 • Efe, A. 2013. An Innovation in the Management Mindset of Organisations: Cobit-5. 11 th GLOBELICS Internatıonal Conference, 93-100. Ankara: GLOBELICS.
 • Efe, A. 2013. Governance at the Regional Development Agencies in Turkey. SOSBIAD, 59-69. İzmir: International Journal of eBusiness and eGovernment Studies, Vol V, No: 2, 2013 ISSN: 2146‐0744 (Online).
 • Efe, A. 2015. Türkiye'de Kalkınma Ajansları için bir Yönetişim Modellemesi: COBIT-5. Ankara: TODAİE (Basılmamış Doktora Tezi).
 • Efe, A. 2015. Türkiye'de Kalkınma Ajansları için Bir Yönetişim Modellemesi: COBIT-5. Ankara: TODAİE (Basılmamış Doktora Tezi).
 • Efe, A. 2016. Türkiye’deki Kamu Yönetiminde Tek Tipçi Kurumsal Yapılanma Sorununa Kalkınma Ajansları Üzerinden Hermeneutik Kuramla Teorik ve Kavramsal Analiz ve Çözümleme. Anemon, 13-30.
 • Efe, A. 2016. Türkiye’deki Kamu Yönetiminde Tek Tipçi Kurumsal Yapılanma Sorununa Kalkınma Ajansları Üzerinden Kritik Kuramla Teorik Ve Kavramsal Analiz ve Çözümleme. Paradox Ekonomi, 72-95.
 • Efe, A. 2016b. Kamu Yönetiminde Bir Yönetişim Hedefi Olarak Kaynak Optimizasyonu: Kalkınma Ajanslarında COBIT-5 Çerçevesinde Bir Analiz. Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 43-65.
 • Efe, A. 2016c. Türkiye ’de Kalkınma Ajansları Özelinde Kamu Yönetimi -Bürokrasi -İdare -Devlet Bağlamında Cobit-5 ile Çoklu Disipliner Bir Analiz. TNB Hukuk Dergisi, 109-148.
 • Georgakakos, A. P., Yao, H., & Yu, Y. 1997. Control Model for Hydroelectric Energy-Value Optimization. ASCE.
 • ISACA. 2012. COBIT 5: A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT. Rolling Meadows, IL: ISACA.
 • ISACA. 2012. Enabling Processes. USA: ISACA.
 • KB-BGYUGM. 2014. Devlet Denetleme Kurulu Kalkinma Ajanslari Araştirma Ve İnceleme Raporu Kapsaminda Alinacak Tedbİrler. Ankara: Kalkınma Bakanlığı (Hizmete Özel).
 • Schmoldta, D. L., Song, H., & Araman, P. A. 2001. Real-Time Value Optimization of Edging and Trimming Operations for Rough, Green Hardwood Lumber. Proceedings of ScanTech 2001 International Conference. Seattle: https://www.srs.fs.usda.gov/pubs/VT_Publications/01t29.pdf?
 • Theocharous, G., Thomas, P. S., & Ghavamzadeh, M. 2015. Personalized Ad Recommendation Systems for Life-Time Value Optimization with Guarantees. Twenty-Fourth International Joint Conference on Artificial Intelligence. IJCAI.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-2691-7517
Author: Ahmet EFE
Institution: Ankara Kalkınma Ajansı
Country: Turkey


Dates

Publication Date: June 21, 2018

Bibtex @research article { akusosbil435457, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1265}, eissn = {2149-4894}, address = {Afyon Kocatepe University}, year = {2018}, volume = {20}, pages = {185 - 222}, doi = {}, title = {Bir Yönetişim Hedefi Olarak Değer Optimizasyonu: Kalkınma Ajansları Üzerinden Bir Analiz}, key = {cite}, author = {EFE, Ahmet} }
APA EFE, A . (2018). Bir Yönetişim Hedefi Olarak Değer Optimizasyonu: Kalkınma Ajansları Üzerinden Bir Analiz. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (1), 185-222. Retrieved from http://dergipark.org.tr/akusosbil/issue/37951/435457
MLA EFE, A . "Bir Yönetişim Hedefi Olarak Değer Optimizasyonu: Kalkınma Ajansları Üzerinden Bir Analiz". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2018): 185-222 <http://dergipark.org.tr/akusosbil/issue/37951/435457>
Chicago EFE, A . "Bir Yönetişim Hedefi Olarak Değer Optimizasyonu: Kalkınma Ajansları Üzerinden Bir Analiz". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2018): 185-222
RIS TY - JOUR T1 - Bir Yönetişim Hedefi Olarak Değer Optimizasyonu: Kalkınma Ajansları Üzerinden Bir Analiz AU - Ahmet EFE Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 185 EP - 222 VL - 20 IS - 1 SN - 1302-1265-2149-4894 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe University Journal of Social Science Bir Yönetişim Hedefi Olarak Değer Optimizasyonu: Kalkınma Ajansları Üzerinden Bir Analiz %A Ahmet EFE %T Bir Yönetişim Hedefi Olarak Değer Optimizasyonu: Kalkınma Ajansları Üzerinden Bir Analiz %D 2018 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1265-2149-4894 %V 20 %N 1 %R %U
ISNAD EFE, Ahmet . "Bir Yönetişim Hedefi Olarak Değer Optimizasyonu: Kalkınma Ajansları Üzerinden Bir Analiz". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 / 1 (June 2018): 185-222.
AMA EFE A . Bir Yönetişim Hedefi Olarak Değer Optimizasyonu: Kalkınma Ajansları Üzerinden Bir Analiz. AKUSBD. 2018; 20(1): 185-222.
Vancouver EFE A . Bir Yönetişim Hedefi Olarak Değer Optimizasyonu: Kalkınma Ajansları Üzerinden Bir Analiz. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 20(1): 222-185.