Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1302-1265 | e-ISSN 2149-4894 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Afyon Kocatepe Üniversitesi |


"Yunus Emre ve Türkçe Özel Sayısı" Makale Çağrısı (Tıklayınız)

20.04.2021 tarihi itibari ile dergimize gönderilecek tüm çalışmalar (özel sayı için olanlar hariç) en erken 2022 yılında yayımlanacak sayılar için değerlendirmeye alınabilecektir.

Dergimize makale göndermek isteyen tüm yazarlar yazım kuralları bölümünü dikkatle okumalı ve çalışmalarını bu kurallara ve şablona göre düzenlemeden göndermemelidir. Ayrıca makale göndermeden önce ve sorularınız olduğunda lütfen öncelikle SSS sayfamıza bakınız (https://dergipark.org.tr/tr/pub/akusosbil/page/11893)

TR Dizin 2020 kriterlerine göre etik kurul izni gerektiren çalışmalar (bkz. Etik İlkeler ve Yayın Politikası) dergimize gönderilirken ilgili kurul kararı da pdf formatında yüklenmelidir. Aksi taktirde makaleler kabul edilmeyecektir. Ayrıca makale yüklerken, makaleye ilişkin "intihal raporu"nun da (Turnitin, Ithenticate vb.) sisteme ek dosya (pdf) olarak yüklenmesi gerekmektedir.Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1302-1265 | e-ISSN 2149-4894 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Afyon Kocatepe Üniversitesi |
Kapak Resmi


"Yunus Emre ve Türkçe Özel Sayısı" Makale Çağrısı (Tıklayınız)

20.04.2021 tarihi itibari ile dergimize gönderilecek tüm çalışmalar (özel sayı için olanlar hariç) en erken 2022 yılında yayımlanacak sayılar için değerlendirmeye alınabilecektir.

Dergimize makale göndermek isteyen tüm yazarlar yazım kuralları bölümünü dikkatle okumalı ve çalışmalarını bu kurallara ve şablona göre düzenlemeden göndermemelidir. Ayrıca makale göndermeden önce ve sorularınız olduğunda lütfen öncelikle SSS sayfamıza bakınız (https://dergipark.org.tr/tr/pub/akusosbil/page/11893)

TR Dizin 2020 kriterlerine göre etik kurul izni gerektiren çalışmalar (bkz. Etik İlkeler ve Yayın Politikası) dergimize gönderilirken ilgili kurul kararı da pdf formatında yüklenmelidir. Aksi taktirde makaleler kabul edilmeyecektir. Ayrıca makale yüklerken, makaleye ilişkin "intihal raporu"nun da (Turnitin, Ithenticate vb.) sisteme ek dosya (pdf) olarak yüklenmesi gerekmektedir.Cilt 23 - Sayı 1 - 29 Mar 2021
 1. Bir Temsil Alanı Olarak Türkiye’de Düşünce Kuruluşları
  Sayfalar 1 - 19
  Mehmet Münip BABUR
 2. Bekçilerin Toplumsal Rolleri: Savunulabilir Mekân Teorisinden Hareketle Medya Temsilleri Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 20 - 36
  Aykut ÇALIŞKAN
 3. Alevi-Bektaşi Toplumunun İç Sorunları ve Çözüm Önerileri
  Sayfalar 37 - 50
  İbrahim GÜL
 4. Maârif Salnâmelerine Göre Halep İdadisinde Eğitim (1898-1904)
  Sayfalar 51 - 69
  Büşra ELÇİÇEĞİ, Ali YILMAZ
 5. Öğrencilerin İş Birliğine Dayalı Problem Çözme Yönteminin Uygulandığı Öğrenme Ortamına İlişkin Görüşleri
  Sayfalar 70 - 84
  Erhan ÜNAL, Hasan ÇAKIR
 6. Türk ve Alman Üniversitelerinde Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretmenliği Programlarının Karşılaştırılması
  Sayfalar 85 - 96
  Bilal ÜSTÜN, Aysel DEREGÖZÜ
 7. The Contribution of Syntactic and Lexical Knowledge to Foreign Language Reading Comprehension
  Sayfalar 97 - 112
  Samet TAŞÇI, Ümit Deniz TURAN
 8. İş Aile Çatışması ve Çalışmaya Tutkunluk Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma
  Sayfalar 113 - 124
  Mutlu TOKMAK
 9. Atatürk’ün Özdeyişleri ve Yönetim: Sevgi – Saygı, İtimat – İtaat, İş Disiplini ve Özyeterliliğin Algılanan Kariyer Başarısına Etkisi
  Sayfalar 125 - 138
  Elif BİLGİNOĞLU, Uğur YOZGAT, İnci ERDEM ARTAN
 10. Piyasa Zamanlaması Teorisi Üzerine Türkiye’de Karşılaştırmalı Bir Analiz
  Sayfalar 139 - 157
  Göknur BÜYÜKKARA
 11. Genelleştirilmiş Trapezoidal Bulanık Esnek Kümeler: Yeşil Tedarikçi Seçimi Problemine Uygulanması
  Sayfalar 158 - 171
  Nalan Gülten AKIN
 12. Ekonomik Büyüme, Enerji Tüketimi ve Karbon Emisyonları İlişkisi: Çin Örneği
  Sayfalar 172 - 186
  Musa ATGÜR
 13. Havayolu Taşımacılığı ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye Örneği
  Sayfalar 187 - 202
  Mehmet ALTUNTAŞ, Emre KILIÇ
 14. Politik Kutuplaşma ve Kamu Sektörü İstihdamı
  Sayfalar 203 - 218
  Sacit Hadi AKDEDE, Nazlı KEYİFLİ
 15. Türkiye’de Kişisel Gelişim Alanının Tarihçesi
  Sayfalar 219 - 235
  Serkan ŞENGÜL, Osman Kürşat ACAR
 16. Haftanın Günü ve Ocak Ayı Anomalilerinin BIST 100 ile KAT 30 Endekslerinde Tespiti
  Sayfalar 236 - 248
  Hidayet GÜNEŞ
 17. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Aracının Liyakate Esas Görüşlerle Olan İlişkisi: Sağlık Çalışanları Örneği
  Sayfalar 249 - 267
  Altuğ ÇAĞATAY, Selman KIZILKAYA
 18. Kadın Girişimciliğinin İslamiyet Perspektifinden Değerlendirilmesi
  Sayfalar 268 - 289
  Nilüfer YÖRÜK KARAKILIÇ
 19. ABD-Çin Mücadelesi Üzerine Bir Çözümleyici Bağlam Analizi Örneği: Hindistan Stratejik Bir Araç Olabilir Mi?
  Sayfalar 290 - 302
  Hurşit DİNGİL, Aydın GÜVEN
 20. Entegre Raporlama İçerik Öğelerinin Yatırımcı Kararları Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 303 - 326
  Ahmet AKBAŞ, Ali COŞKUN, Osman KARAMUSTAFA
 21. Sağlık Kurumlarında Transformasyonel Liderlik Davranışlarının Personel İş Doyumuna Etkisi: Bir Meta Analiz Araştırması
  Sayfalar 327 - 347
  Arzu YİĞİT, Mine ALAOĞLU
Dizinler
2016 YILI ÖNCESİ SAYILAR

https://sbd.aku.edu.tr/?p=20