Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1302-1265 | e-ISSN 2149-4894 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Afyon Kocatepe Üniversitesi | https://sbd.aku.edu.tr/


"Yunus Emre ve Türkçe Özel Sayısı" Makale Çağrısı (Tıklayınız)

20.04.2021 tarihi itibari ile dergimize gönderilecek tüm çalışmalar (özel sayı için olanlar hariç) en erken 2022 yılında yayımlanacak sayılar için değerlendirmeye alınabilecektir.

Dergimize makale göndermek isteyen tüm yazarlar yazım kuralları bölümünü dikkatle okumalı ve çalışmalarını bu kurallara ve şablona göre düzenlemeden göndermemelidir. Ayrıca makale göndermeden önce ve sorularınız olduğunda lütfen öncelikle SSS sayfamıza bakınız (https://dergipark.org.tr/tr/pub/akusosbil/page/11893)

TR Dizin 2020 kriterlerine göre etik kurul izni gerektiren çalışmalar (bkz. Etik İlkeler ve Yayın Politikası) dergimize gönderilirken ilgili kurul kararı da pdf formatında yüklenmelidir. Aksi taktirde makaleler kabul edilmeyecektir. Ayrıca makale yüklerken, makaleye ilişkin "intihal raporu"nun da (Turnitin, Ithenticate vb.) sisteme ek dosya (pdf) olarak yüklenmesi gerekmektedir.Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1302-1265 | e-ISSN 2149-4894 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Afyon Kocatepe Üniversitesi | https://sbd.aku.edu.tr/
Kapak Resmi


"Yunus Emre ve Türkçe Özel Sayısı" Makale Çağrısı (Tıklayınız)

20.04.2021 tarihi itibari ile dergimize gönderilecek tüm çalışmalar (özel sayı için olanlar hariç) en erken 2022 yılında yayımlanacak sayılar için değerlendirmeye alınabilecektir.

Dergimize makale göndermek isteyen tüm yazarlar yazım kuralları bölümünü dikkatle okumalı ve çalışmalarını bu kurallara ve şablona göre düzenlemeden göndermemelidir. Ayrıca makale göndermeden önce ve sorularınız olduğunda lütfen öncelikle SSS sayfamıza bakınız (https://dergipark.org.tr/tr/pub/akusosbil/page/11893)

TR Dizin 2020 kriterlerine göre etik kurul izni gerektiren çalışmalar (bkz. Etik İlkeler ve Yayın Politikası) dergimize gönderilirken ilgili kurul kararı da pdf formatında yüklenmelidir. Aksi taktirde makaleler kabul edilmeyecektir. Ayrıca makale yüklerken, makaleye ilişkin "intihal raporu"nun da (Turnitin, Ithenticate vb.) sisteme ek dosya (pdf) olarak yüklenmesi gerekmektedir.Cilt 23 - Sayı 2 - 30 Haz 2021
 1. Mülteci Temsillerinde Kültürel Farklılık İnşası ve Toplumsal Kabule Etkileri
  Sayfalar 348 - 364
  Müzeyyen PANDIR
 2. Sosyal Hizmet Uygulamalarında Aile Dayanıklılığına Etki Eden Faktörler
  Sayfalar 365 - 374
  Kübra ARSLAN
 3. Üniversite Öğrencilerinin Gözünden Evlilik
  Sayfalar 375 - 393
  Gökay KELDAL
 4. Türkiye’de Gecekondu Araştırmaları
  Sayfalar 394 - 410
  Muhammed Salim DANIŞ, Mehmet KARAKAŞ
 5. 3862, 3863, 3865 ve 3866 Numaralı Masraf Defterleri Işığında Şah Sultan’ın Yapmış Olduğu Harcamaların Sosyo-İktisadî Açıdan Analizi
  Sayfalar 411 - 428
  Erkan IŞIKTAŞ
 6. Lise Öğrencilerinde Beden Algısı ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin Medya ve Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 429 - 441
  Hilal ÖZBEY, Mücahit GÜLTEKİN
 7. Öğretmen Adaylarının Üniversite Yaşam Kalitesi ve Mesleki Kaygılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 442 - 461
  Emre YILDIZ, Burak ASLAN
 8. Liselerde Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin, EBA Akademik Destek Platformu Hakkındaki Görüşleri (Erzincan İli Örneği)
  Sayfalar 462 - 487
  Hakan İBİLİ, Sinan YALÇIN
 9. Öğretmen Liderliği Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 488 - 500
  Muhammet İbrahim AKYÜREK, Murat ÖZDEMİR
 10. Deizme Götüren Sebepler
  Sayfalar 501 - 513
  Yasin ULUTAŞ
 11. Müfessir Celal Yıldırım’ın İlmî Çalışmaları, Kur’ân Tasavvuru ve Din Eğitimi Hakkındaki Görüşleri
  Sayfalar 514 - 532
  Ercan ŞEN
 12. Resimli Çocuk Kitaplarında Resim-Metin İlişkileri ve Bazı Sınıflandırmaların Değerlendirilmesi: Bir Meta-Sentez Çalışması
  Sayfalar 533 - 545
  Hakan ÇETİN
 13. İslam Davetinin Mekke Döneminde Hz. Peygamber’in (s) Liderlik Stratejileri
  Sayfalar 546 - 562
  Eyüp KURT
 14. “Şiir” ve “Şair”i Şiir Diliyle Tanımlayan Bir Sanatçı: İsmail Uyaroğlu
  Sayfalar 563 - 573
  Mehmet MİÇOOĞULLARI, M. SAĞLAM
 15. Türkiye’nin İş Kazaları Açısından Durumu: ILOSTAT ve SGK Verileri Karşılaştırması
  Sayfalar 574 - 585
  Serenay ÇALIŞ, Banu Yeşim BÜYÜKAKINCI
 16. Yeni Kapitalizm ve Türkiye’de Tarım Sektörünün Dönüşümü
  Sayfalar 586 - 605
  Şerife BİNGÖL, Oytun MEÇİK
 17. İnternet Alışverişlerinde Algılanan Tüketici Risklerinin Online Satın Alma Davranışı Üzerine Etkisi: Türkiye-İran Karşılaştırması
  Sayfalar 606 - 623
  Kjail HALİLİ, Kadri YILMAZ
 18. KOBİ’lerin Endüstri 4.0 Hazırlık Süreci: Bir Meta-Sentez Çalışması
  Sayfalar 624 - 641
  Meral ÇALIŞ DUMAN
 19. Örgüt Kültürünün İnovatif Davranış Eğilimleri İle İlişkisinde Öz Yeterlilik Algısının Aracılık Rolü ve Bir Uygulama
  Sayfalar 642 - 661
  Itır HASIRCI, Edip ÖRÜCÜ
 20. Liderlik Davranışlarının Algılanmasında Yeni Nesil Stratejik Yönetim: Bilişsel Okulu'ndan Nörostrateji ve Nöroliderliğe Doğru
  Sayfalar 662 - 679
  Fatma YEŞİLKUŞ, Onur Başar ÖZBOZKURT, Haluk KORKMAZYÜREK
 21. Covid-19 Sürecinde Hastane Çalışanlarının Yaşadığı Duygusal Tükenme Algıladıkları Aşırı İş Yükü İle Açıklanabilir Mi?
  Sayfalar 680 - 693
  Beyza ERER
 22. Erken Dönem Ekonomi Eğitimi ve Finansal Sosyalizasyonun Finansal Okuryazarlık Düzeyine Etkisi
  Sayfalar 694 - 710
  Durmus YILDIRIM, Adem ÖZBEK
 23. Toplumsal Cinsiyet Açısından Reklamlarda Kadının Değişen Rolündeki İkilemler: Anneler ve Kadınlar Günü Reklamları Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 711 - 729
  Taybe TOPSAKAL, Emine ŞARDAGI
 24. Yerel Gastronomi Ürünlerine Ait Hikâyelerin Destinasyon Pazarlamasında Kullanılmasına İlişkin Bir Değerlendirme
  Sayfalar 730 - 743
  Nazlı KARDEŞ ÇOLAKOĞLU, Mehmet SARIIŞIK
 25. Ferdinand David'in Çok Yönlü Müzikal Kimliğiyle Dönemine ve Günümüze Etkileri
  Sayfalar 744 - 758
  Faruk Eren AKÇAY
Dizinler