Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1302-1265 | e-ISSN 2149-4894 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Afyon Kocatepe Üniversitesi |


 • 1999 yılından itibaren hakemli dergi statüsüne uygun olarak yayımlanmakta olan Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi'nin, Dergi-Park sistemine geçmeden önceki sayıları için: http://www.sbd.aku.edu.tr/?p=20
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisine makale yüklerken, makaleye ilişkin "intihal raporu"nun da (Turnitin ve/veya Ithenticate vb.) sisteme ek dosya (pdf) olarak yüklenmesi gerekmektedir.
 • MAKALE GÖNDERMEK İSTEYEN YAZARLARIN DİKKATİNE:
 • Dergimizde yaşanan yoğunluktan dolayı gönderilen çalışmalar en erken 2021 yılındaki sayılar için değerlendirmeye alınabilecektir.
 • Dergimiz paralı ya da şahsa ait bir dergi değildir ve resmi bir kuruma bağlı, ücretsiz, açık erişimli, hakemli bir dergidir. Dergimize değerlendirilmek üzere gönderilen makale çalışmaları için, herhangi bir sayı, hakem, süre ve yayınlanma garantisi verilememekte olup, yayın koşulları tamamen hakem sürecinin tamamlanmasına, yetkili kurul/komisyonların ve editörün iznine ve uygun sayının yayım tarihine bağlıdır. Dergimiz her sayısında belirli bir sayıdan fazla makale basamamaktadır. Dolayısıyla tüm süreçleri biten çalışmalar dahi yayımlanmaları planlanan uygun sayıları beklemekte ve önce süreçlerinin sonuçlanma tarihi, daha sonra da (aynı tarihte sonuçlananlar için) gönderilme tarihine göre sıralanarak uygun sayıda yayımlanmaktadır.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1302-1265 | e-ISSN 2149-4894 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Afyon Kocatepe Üniversitesi |
Kapak Resmi


 • 1999 yılından itibaren hakemli dergi statüsüne uygun olarak yayımlanmakta olan Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi'nin, Dergi-Park sistemine geçmeden önceki sayıları için: http://www.sbd.aku.edu.tr/?p=20
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisine makale yüklerken, makaleye ilişkin "intihal raporu"nun da (Turnitin ve/veya Ithenticate vb.) sisteme ek dosya (pdf) olarak yüklenmesi gerekmektedir.
 • MAKALE GÖNDERMEK İSTEYEN YAZARLARIN DİKKATİNE:
 • Dergimizde yaşanan yoğunluktan dolayı gönderilen çalışmalar en erken 2021 yılındaki sayılar için değerlendirmeye alınabilecektir.
 • Dergimiz paralı ya da şahsa ait bir dergi değildir ve resmi bir kuruma bağlı, ücretsiz, açık erişimli, hakemli bir dergidir. Dergimize değerlendirilmek üzere gönderilen makale çalışmaları için, herhangi bir sayı, hakem, süre ve yayınlanma garantisi verilememekte olup, yayın koşulları tamamen hakem sürecinin tamamlanmasına, yetkili kurul/komisyonların ve editörün iznine ve uygun sayının yayım tarihine bağlıdır. Dergimiz her sayısında belirli bir sayıdan fazla makale basamamaktadır. Dolayısıyla tüm süreçleri biten çalışmalar dahi yayımlanmaları planlanan uygun sayıları beklemekte ve önce süreçlerinin sonuçlanma tarihi, daha sonra da (aynı tarihte sonuçlananlar için) gönderilme tarihine göre sıralanarak uygun sayıda yayımlanmaktadır.
Cilt 21 - Sayı 4 - 30 Ara 2019
 1. Amerikan Basınında Türk-Ermeni Ortak Mandası Tartışmaları (1919-1920)
  Sayfalar 1028 - 1044
  Sadık SARISAMAN , Burak ÇALIŞKAN
 2. Veritabanı Organizasyonu Dersinde Elektronik Portfolyo Uygulamalarının Akademik Başarıya Etkisi
  Sayfalar 1045 - 1058
  Gülçin ZEYBEK
 3. Eco, Golding’s Rites of Passage and Breaching the Limits of Being
  Sayfalar 1059 - 1071
  Volha KORBUT SALMAN
 4. İstanbul’un Şehir Tarihine Ayna Tutan Bir Tarihî Polisiye: İstanbul Hatırası
  Sayfalar 1072 - 1084
  Sevgül TÜRKMENOĞLU
 5. Türkçede Metaforlar ve Metaforik Anlatımlar
  Sayfalar 1085 - 1096
  Celal DEMİR , Özge KARAKAŞ YILDIRIM
 6. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Dijital Oyun Oynama Alışkanlıklarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 1097 - 1111
  Hakkı BAĞCI
 7. Yerel Kalkınmada Teknopark Modeli: Emilia-Romagna (İtalya) ve Shannon (İrlanda) Bölgeleri Örnekleri
  Sayfalar 1112 - 1129
  Fatih ÇELİK
 8. Osmanlı Basınına Göre Osmanlı Devleti’nin İktisadi Sorunları ve Çözüm Önerileri (1831-1876 Dönemi)
  Sayfalar 1130 - 1153
  Kenan DEMİR
 9. Küresel Krize Heterodoks Bir Yaklaşım: Avusturya Okulu
  Sayfalar 1154 - 1170
  Abdülkerim ÇALIŞKAN , Ali BALKI
 10. Çalışanların Psikolojik Sermaye Alt Boyutlarının Demografik Özellikler Bağlamında Değişkenliği
  Sayfalar 1171 - 1192
  Cem ŞEN , İbrahim Sani MERT , Kemal EROĞLUER
 11. Paternalist Liderliğin Örgütsel Adalet Algısı Üzerine Etkisi: Sağlık Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma
  Sayfalar 1193 - 1204
  Mustafa NAL , Mehveş TARIM
 12. Hemşirelerde Yöneticiye Güvenin Kişi-Örgüt Uyumuna Etkisi
  Sayfalar 1205 - 1215
  Aysun TÜRE YILMAZ , Hülya KÖK EREN , Aytolan YILDIRIM
 13. Girişimcilik Faaliyetlerinde Teknoparkların Önemi: Afyon-Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi Örneği
  Sayfalar 1216 - 1229
  Berfu İLTER , Tuğrul KANDEMİR
 14. Hedef Programlama ve Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) ile Yeniden Üretim Sistemlerinin Stok Kontrolünün İncelenmesi
  Sayfalar 1230 - 1245
  Talip Arsu , Ali Özdemir
 15. Online Alışveriş Niyetini Etkileyen Faktörlerin Planlı Davranışlar Teorisi ve Teknoloji Kabul Modelinin Entegrasyonu ile İncelenmesi
  Sayfalar 1246 - 1260
  Perihan ŞIKER , Hülya Tuğçe ÜLGER
 16. Kamu Hizmeti Motivasyonunu Şekillendiren Faktörler ve Sektör Tercihi
  Sayfalar 1261 - 1277
  Mustafa ARSLAN
 17. Yugoslavya’nın Dağılma Sürecinin Araçsalcı Bir Yaklaşımla Analizi
  Sayfalar 1278 - 1293
  Tuğba SARIKAYA GÜLER , Hüseyin EMİROĞLU , Mürsel BAYRAM
 18. Planlanmış Davranış Teorisi ile Yerli Y Kuşağı Turistlerin Destinasyon Tercih Etme Niyetlerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 1294 - 1307
  Ayşegül KUTLUK BOZKURT , Cevdet Avcıkurt
 19. Turizmin Ekonomik Etkileri: Akdeniz Ülkeleri Örneği
  Sayfalar 1308 - 1315
  Hasan Önder SARIDOĞAN
 20. Kadına Yönelik Şiddet Temalı Kamu Spotlarının Göstergebilimsel Çözümlemesi
  Sayfalar 1316 - 1334
  Canay UMUNÇ
 21. Foodstagramming ve Tatil Deneyimine Etkisi
  Sayfalar 1335 - 1347
  Duran CANKÜL , Derya AVCI
 22. Delphi Yöntemi ile Profesyonel Turist Rehberliği Mesleğine İlişkin Sorunların Tespit Edilmesi
  Sayfalar 1348 - 1365
  Kurtuluş KARAMUSTAFA , Bilgehan KILIÇHAN
 23. Recreational Leadership and Business Ethics: A Study on Animation Staff
  Sayfalar 1366 - 1380
  Şerif Ahmet DEMİRDAĞ , Evren GÜÇER
Dizinler
2015 YILI ÖNCESİ SAYILAR