ISSN: 1302-1265
e-ISSN: 2149-4894
Başlangıç: 1999
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Afyon Kocatepe Üniversitesi
Kapak Resmi
       

DUYURU: Değerli Bilim İnsanları, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2022 yılı içerisinde yayımlanmak üzere "100. Yılında Kocatepe-Büyük Taarruz Özel Sayısı" çağrısına çıkmıştır. Makale gönderimi için son tarih: 15 Temmuz 2022. Çağrı metni için tıklayınız.


Dergimize makale göndermek isteyen tüm yazarlar yazım kuralları bölümünü dikkatle okumalı ve çalışmalarını bu kurallara ve şablona göre düzenlemeden göndermemelidir. Ayrıca makale göndermeden önce ve sorularınız olduğunda lütfen öncelikle SSS sayfamıza bakınız (https://dergipark.org.tr/tr/pub/akusosbil/page/11893)

TR Dizin 2020 kriterlerine göre etik kurul izni gerektiren çalışmalar (bkz. Etik İlkeler ve Yayın Politikası) dergimize gönderilirken ilgili kurul kararı da pdf formatında yüklenmelidir. Aksi taktirde makaleler kabul edilmeyecektir. Ayrıca makale yüklerken, makaleye ilişkin "intihal raporu"nun da (Turnitin, Ithenticate vb.) sisteme ek dosya (pdf) olarak yüklenmesi gerekmektedir.

2022 - Cilt: 24 Sayı: 1

Duyurular

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2022 yılı içerisinde yayımlanmak üzere "100. Yılında Kocatepe-Büyük Taarruz Özel Sayısı" çağrısına çıkmıştır. Makale gönderimi için son tarih: 15 Temmuz 2022. Çağrı metni için tıklayınız.