Taahhüt/Telif

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ne Makale Gönderen Yazar(lar), Aşağıda Belirtilen Hususları Açık Bir Şekilde Ve Kendi İradeleriyle Taahhüt/Kabul Etmiş Sayılmaktadırlar.

 1. Gönderi dosyası  Microsoft Word dokümanı dosyası biçimindedir.
 2. Çalışma, biçim (şekil şartları), içerik ve sunu açısından dergi yönergesi ve dergi yazım kurallarına göre hazırlanmıştır. 
 3. Yayımlanması amacıyla değerlendirilmek üzere Dergi-Park sistemi aracılığıyla Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ne yüklenmiş çalışma(da); yer alan ve kullanılan tüm kaynaklara, bilimsel araştırma yöntemleri ve etik ilkeler doğrultusunda atıf yapılmıştır.
 4. Eğer çalışma birden fazla kişiye aitse çalışmada tüm yazarların akademik-bilimsel olarak doğrudan ve ortak katkısı vardır.
 5. Bu çalışma, yazar(lar)ın özgün bir çalışmasıdır.
 6. Bütün yazarlar gönderilen makalenin son halini görmüş ve sonuçlarını onaylamıştır.
 7. Çalışma makale olarak daha önceden hiçbir şekilde yayımlanmak üzere bir yere gönderilmemiş ve/veya yayımlanmak üzere kabul edilen ve/veya başka bir dergide yayımlanmak üzere bekletilen bir çalışma olamayıp, “Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi”nin değerlendirme süreci sonuçlanıncaya kadar başka bir bilimsel dergide yayımlanması için değerlendirme sürecine gönderilmeyecektir.
 8. Çalışmada kullanılan denek/deneklere ilişkin herhangi bir etik ihlal yapılmamış, kullanılan tüm veri toplama yöntemlerinde bilimsel etik ilkelere göre hareket edilmiştir.
 9. Çalışmanın değerlendirilmesine ilişkin tüm süreçler (hakem raporları, editör notları vb.) üçüncü kişilerle paylaşılmamış/paylaşılmayacaktır.
 10. Yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı dergiyi yayınlayan kuruma aittir.
 11. Yazılardaki düşünce ve öneriler tümüyle yazarların sorumluluğundadır.
 12. Çalışma daha önceden bilimsel bir toplantıda sunulan özet veya bu çalışmanın daha kısa hali ise, makalede bu durum belirtilmiştir.
 13. Yazar(lar); bu çalışma üzerindeki mali hakları, özellikle işleme, çoğaltma, temsil, basım, yayım, dağıtım ve internet yoluyla iletim de dâhil olmak üzere her türlü umuma iletim haklarını “Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi”ne sınırsız olarak kullanılmak üzere devretmeyi kabul ve taahhüt eder(ler).
 14. Çalışmayla ilgili olarak, telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca istenecek hak talebi veya açılacak davalarda “Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi” ve ilgili kurullarının hiçbir sorumluluğu olmayıp, tüm sorumluluk yazar(lar)a aittir.
 15. Çalışmada, hiçbir suç unsuru veya kanuna aykırı ifade bulunmamakla birlikte, araştırma yapılırken kanuna aykırı herhangi bir yöntem kullanılmamış olup, çalışma ile ilgili tüm yasal izinler alınmış ve etik kurallara uygun hareket edilmiştir.
 16. Çalışmanın bilimsel araştırma ve yayın etiği açısından uygunluğuyla ilgili yukarıda belirtilmeyen tüm hususlarda “Yükseköğretim Kurumu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” (http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/18187) hükümlerine göre hareket edilmiştir.
 17. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ne yayımlanması amacıyla değerlendirilmek üzere çalışma yüklemiş/göndermiş bulunan yazar(lar), yukarıda belirtilen tüm hususları okumuş ve kendi iradeleriyle taahhüt/kabul etmiş sayılır.
                                                                                             Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Editörlüğü

Son Güncelleme Zamanı: 6.03.2021 13:14:54