Yazım Kuralları

Dergi Yazım Kuralları için: http://dergipark.gov.tr/akusosbil/page/3376