Hakkında

ÖNEMLİ DUYURU

Değerli Araştırmacılar,

Dergimizin tüm sayıları Aralık 2024 sayısına kadar doludur. 10 Temmuz 2023 tarihinden itibaren dergimize göndereceğiniz makalelerin kabul edilmesi hâlinde Aralık 2024 ve sonraki sayılarda yayımlanabileceğini bildirmek isteriz.

Dergimize gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.


ÖZEL SAYI ÇAĞRISI
Değerli Araştırmacılar,
"100. Yılında Cumhuriyet Özel Sayısı" için gönderilen makale kotası dolmuştur. Bu nedenle özel sayı için makale kabul süreci sona ermiştir.             Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.


Dergimize makale göndermek isteyen tüm yazarlar yazım kuralları bölümünü dikkatle okumalı ve çalışmalarını bu kurallara ve şablona göre düzenlemeden göndermemelidir. Ayrıca makale göndermeden önce ve sorularınız olduğunda lütfen öncelikle SSS sayfamıza bakınız (https://dergipark.org.tr/tr/pub/akusosbil/page/11893)

TR Dizin 2020 kriterlerine göre etik kurul izni gerektiren çalışmalar (bkz. Etik İlkeler ve Yayın Politikası) dergimize gönderilirken ilgili kurul kararı da pdf formatında yüklenmelidir. Aksi taktirde makaleler kabul edilmeyecektir. Ayrıca makale yüklerken, makaleye ilişkin "intihal raporu"nun da (Turnitin, Ithenticate vb.) sisteme ek dosya (pdf) olarak yüklenmesi gerekmektedir.