Dergi Kurulları

Editörler

Prof. Dr. Elbeyi PELİT

Doç. Dr. Koray KASAPOĞLU

Editör Yardımcısı

  • Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KÖSE

Yayın Kurulu


Prof. Dr. Ahmet Kemal BAYRAM (Marmara Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Artur KOZLOWSKI (Gdansk School of Bankowa, Polonya)
Prof. Dr. Birsel KÜÇÜKSİPAHİOĞLU (İstanbul Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Ceylan Gazi UÇKUN (Kocaeli Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Elbeyi PELİT (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Fevzi OKUMUŞ (University of Central Florida, ABD)
Prof. Dr. Gürbüz OCAK (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Huziie HİROAKİ (Osaka Üniversitesi, Japonya)
Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Mustafa FİŞNE (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Timothy MAY (University of North Georgia, ABD)
Doç. Dr. Evren GÜÇER (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye)
Doç. Dr. Koray KASAPOĞLU (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye)
Doç. Dr. Mürsel BAYRAM (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye)
Doç. Dr. Selim KAYA (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye)
Doç. Dr. Yusuf DEMİR (Selçuk Üniversitesi, Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KÖSE (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye)
Dr. Ayhan URAL (Gazi Üniversitesi, Türkiye)
Dr. Bashir ADAMU (University of Leicester, İngiltere)
Dr. Renata BZDILOVA (Pavol Jozef Safarik University, Slovakya)

* Yayın Kurulu listesi ünvana göre alfabetik olarak sıralanmıştır

.

Dergi Sekretaryası

Saliha SARGIN

Alan Editörleri

Antropoloji –Felsefe –Psikoloji -Sosyoloji / Anthropology -Philosophy -Psychology -Sociology

Doç. Dr. Koray KASAPOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KÖSE


Coğrafya –Tarih / Geography -History

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KÖSE

Doç. Dr. Selim KAYA


Dil ve Edebiyat –Eğitim –İlahiyat / Language and Literature –Education –Theology

Prof. Dr. Gürbüz OCAK

Doç. Dr. Koray KASAPOĞLU


İktisadi ve İdari Bilimler –Hukuk / Economics and Administrative Sciences -Law

Prof. Dr. Elbeyi PELİT

Prof. Dr. Mustafa FİŞNE


Halkla İlişkiler -İletişim -Turizm / Public Relations -Communication -Tourism

Prof. Dr. Elbeyi PELİT

Prof. Dr. Gürbüz OCAK


Sanat –Tasarım / Art -Design

Prof. Dr. Mustafa FİŞNE

Doç. Dr. Selim KAYA

 

Dil Editörleri

Doç. Dr. Koray KASAPOĞLU (İngilizce)

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KÖSE (Türkçe)

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ahmet KAYACIK (Erciyes Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Aytunga OĞUZ
(Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Belkıs ÖZKARA
(Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Celal DEMİR
(Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Cihan ÇOBANOĞLU
(University of South Florida, ABD)
Prof. Dr. Cüneyt AKIN
(Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Güler SAĞLAM ARI
(Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Hasan KORKUT
(Marmara Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Hilmi UÇAN
(Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. İrfan MORİNA
(Priştine Üniversitesi, Kosova)
Prof. Dr. İrfan YAZICIOĞLU
(Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. İsa SAĞBAŞ
(Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Juliboy ELTAZAROV
(Semerkand Devlet Üniversitesi, Özbekistan)
Prof. Dr. M. Ali ÖZDEMİR
(Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ
(Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Mustafa GÜLER
(Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Nesrin KULA DEMİR
(Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Nusret KOCA
(Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Oğuz TÜRKAY
(Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Selçuk AKÇAY
(Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT
(Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Şuayıp ÖZDEMİR
(Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Uğur TÜRKMEN
(Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Veysel KULA
(Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye)
Prof. Dr. Yusuf KARACA
(Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye)
Doç. Dr. Abdullah SELVİTOPU
(Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Türkiye)
Doç. Dr. Ahmet BAYTOK
(Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye)
Doç. Dr. Hasan DURAN
(İstanbul Üniversitesi, Türkiye)
Doç. Dr. Mehmet ÖZCAN Nevşehir
(Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Türkiye)
Doç. Dr. Mehmet ALTIN
(University of Central Florida, ABD)
Doç. Dr. Şenay GÜNGÖR
(Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Türkiye)
Doç. Dr. Yasin KELEŞ
(Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye)
Doç. Dr. Zivar Hüseyn BAYLAN
(Khazar University, Azerbaycan)
Dr. Öğr. Üyesi Ali YAŞAR
(Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Cihat ATAR
(Sakarya Üniversitesi, Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Eyüp KURT
(Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Mutlu KAYA
(Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Sena COŞKUN
(Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Seyil NAJIMUDINOVA
(Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan)
Dr. Alan V. MURRAY
(University of Leeds, İngiltere)
Dr. Cristopher S. LIGHTFOOT (Metropolitan Müzesi, İngiltere)
Dr. Narıngül MARGAZİYEVA (Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan)
Dr. Ulanbek ALİMOV (Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan)


* Danışma Kurulu listesi ünvana göre alfabetik olarak sıralanmıştır