Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS) / Frequently Asked Questions (FAQ)

Soru 1. Derginizin Mart (Haziran, Eylül ya da Aralık) sayısı için makale göndermek istiyorum sayı dolu mu?

Cevap: Dergimizde sayıya özgü makale kabulü usulü yoktur. Dergimize değerlendirilmek üzere gönderilen makale çalışmaları için herhangi bir sayı, hakem, süre ve yayınlanma garantisi verilememekte olup, yayın koşulları tamamen hakem sürecinin tamamlanmasına, yetkili kurul/komisyonların ve editörün iznine ve uygun sayının yayım tarihine bağlıdır. Dergimiz her sayısında belirli bir sayıdan fazla makale basamamaktadır. Dolayısıyla tüm süreçleri biten çalışmalar dahi yayımlanmaları planlanan uygun sayıları beklemekte ve önce süreçlerinin sonuçlanma tarihi, daha sonra da gönderilme tarihine göre sıralanarak uygun sayıda yayımlanmaktadır.


Soru 2. Makalem yayınlandıktan 5 gün sonra makalede bir hata olduğunu fark ettim, düzeltir misiniz?

Cevap: Yayımlanan makaleler tüm düzeltme süreçlerinde ve basım öncesinde yazara kontrol etmesi / son okuma yapması için gönderilmektedir. Bu aşamalar dikkatle geçilip hatalara mahal verilmemelidir. Sayılar yayımlandıktan 5 gün sonra sistem tarafından düzeltmelere kapatılmaktadır ve düzeltme mümkün olmamaktadır. Ayrıca sayılar indekslere gönderilmekte ve taranmaktadır, dolayısıyla düzeltme yapılabilse bile indekslerde taranan versiyonlar hatalı olarak kalabilecektir. Herhangi bir çalışma yayımlandıktan 5 gün sonra kritik bir hata yapıldığı fark edilirse bu editörlüğe bildirilir ve takip eden sayıda erratum/düzeltme yayımlanabilir. Fakat buna mahal vermeden yayım öncesi tüm kontrollerin dikkatle yapılması şiddetle tavsiye edilir.


Soru 3. Makalemi gönderdikten sonra işlem bitiş tarihi geçmiş ya da sürekli güncellenmektedir, bu ne demektir?

Cevap: Herhangi bir çalışma dergiye gönderildiği andan itibaren ön değerlendirme, hakem davet edilmesi, hakem değerlendirmesi, (varsa yazar düzeltmeleri), karar bekleniyor ve yayın sürecinde gibi süreç adımlarını izlemeye başlar. Bu adımlardan her birine başlandıkça sistem tarafından önceden ön görülmüş bir tarih atanır. Fakat işlemler bu tarihe kadar bitmeyebilir. Örneğin hakem atamaları yapılsa bile belirlenen süre içinde hakemler dönüş yapmayabilir. Bu hallerde uzatma verilerek tarih uzatılabilir ya da yeni hakemler atanabilir. Her durumda ön görülen işlem bitiş tarihi güncellenecektir. Bu normal bir süreçtir. Tarih güncellemelerinden sonra e-posta ya da başka yollarla tarihlerin değiştiği noktasında editörlüğe uyarı ya da hatırlatma yapılmasına gerek yoktur. Bu işlemler editörlük tarafından yapılmaktadır. Bazı durumlarda öngörülen işlem bitiş tarihine kadar işlem tamamlanmayıp tarih aşıldığında ilk editörlük müdahalesinde tarih yine güncellenecektir. Tarihin aşılması makalenin değerlendirme sürecinden çıktığı anlamına gelmemektedir.


Soru 4. Bir makale için hakemlik yaptım, bunu nereden görebilirim?

Cevap: Her sayıda ilgili sayı ile bir önceki sayı arasındaki tarihler arasında kabul ya da reddedilmiş tüm makalelere hakemlik yapanların listesi yayımlanmaktadır. Bu listede ismini göremeyen ya da herhangi bir sebeple ismi basılmamış olan hakemler hakemlik belgesi de talep edebilirler. Belgeler hakemlik yapıldığının Dergipark sistemi üzerinden teyit edilmesinden sonra e-posta yolu ile talep eden hakeme ulaştırılır.


Soru 5. Makalemi göndereli biraz uzun bir süre geçti, acaba unutulmuş ya da kaybolmuş olabilir mi? Bir sorun mu oldu?

Cevap: Sistem üzerinden kurallara uygun olarak yüklenmiş hiçbir çalışmanın kaybolması ya da unutulması gibi bir ihtimal söz konusu değildir. Süreçlerin uzaması tamamıyla hakemlerin dönüş yapıp yapmaması ile ilgilidir. Dönüş yapmayan hakem olursa yerine yeni hakemler, hakeme verilen hatırlatma süresi bittiğinde, atanacaktır.


Soru 6. Hakemlik daveti geldi ama linke tıkladığımda hata veriyor, çalışmayı göremiyorum.

Cevap: Dergipark sistemine üye olduğunuz mail adresi ve hesap ile hakemlik daveti gelen mail adresi farklı ise ya da hakemlik daveti linkini tıkladığınız esnada başka bir dergipark hesabı ile oturum açık kalmışsa bu şekilde bir hata oluşacaktır. Yapılması gereken dergiparktan çıkıp davet gelen e-postayla aynı olan kendi hesabınızla tekrar dergiparka giriş yapmaktır. Eğer o e-posta ile dergipark üzerinde hesabınız yoksa hesabınız olan e-posta üzerinden tekrar hakemlik ataması yapılmasını editörlükten talep edebilirsiniz.


Soru 7. Akademik atanma/yükselme süreçleri için acele yayımlamam gereken ya da verileri çok çabuk eskiyecek bir makalem var, derginize göndermeli miyim?

Cevap: Dergimizle ilgili tüm süreçlerin ortalama ne kadar sürebileceğine dair bilgiler İstatistikler ve yayım süreci başlıklı şu bağlantıda: https://dergipark.org.tr/tr/pub/akusosbil/page/11550 verilmiştir. Burayı inceleyerek bir fikir edinebilir ve çalışma gönderip göndermeme konusunda bir karar verebilirsiniz. Çalışma dergimize gönderilip süreçleri başladıktan sonra acele edilmesi konusunda yapılacak talepler mevcut şartlar ve daha önceden gönderilmiş makalelerin durumları da göz önünde bulundurularak gerçekleştirilememektedir.


Soru 8. Derginize makale göndermek istiyorum ama etik kurul raporu yok, gönderebilir miyim?

Cevap: TrDizin kriterleri ve dergi yayın kurulu kararları gereği dergimize 2020 yılı öncesi gönderilmiş ve süreçleri devam eden çalışmalar ve 2020 öncesi tamamlanmış tezlerden üretilmiş makaleler hariç diğer etik kurul onayı gerektiren tüm çalışmalar için etik kurul raporunun bir nüshası talep edilmektedir.


Soru 9. Gönderdiğim çalışma ön değerlendirmede reddedildi- ön değerlendirme olması gerektiğinden çok daha uzun sürdü, nedeni ne olabilir?

Cevap: Ön-değerlendirmede yazım kurallarına tam uymayan (bkz. https://dergipark.org.tr/tr/pub/akusosbil/writing-rules), şablona tam ve eksiksiz yerleştirilmemiş, derginin kapsamına tam uygun olmayan, derginin hakem bulamayacağı çalışmalar ve yayın kurulu tarafından dergide yayınlanması uygun görülmemiş (konu, yöntem vb. bilimsel sebeplerle uygun görülmemiş olabilir) çalışmalar ön değerlendirme aşamasından geçemez ve hakeme gönderilmeden reddedilir.


Soru 10. Hakemler çalışmamın kabul edilmesi yönünde karar verdi, hemen doi numarasını gönderebilir misiniz?

Cevap: Bir makalenin hangi sayıda yayımlanacağı makalenin süreçlerinin bitiş tarihi, gönderilme tarihi ve yayın kurulunun resmi onayı sonrası kesinleşmekte ve doi numarası da bu aşamadan sonra alınmaktadır. Hakemler kabul yönünde karar vermiş olsalar bile makalenin yayımlanması editör ve yayın kurulu onayına bağlıdır. Dolayısıyla hakem kararı sonrası hemen doi alınması mümkün değildir.


Soru 11. Çalışmamı sisteme yükledikten sonra süreçlerden nasıl haberdar olacağım, e-posta ya da başka yollarla sormam ve takip etmem gerekli midir?

Cevap: Bir çalışma sürece alındıktan sonra her aşamada dergipark sistemi o aşama ile ilgili yazar, hakem, editör, son okuyucu vb. tüm ilgililere e-posta göndermektedir. Yazara e-postalar makaleyi yüklerken kullandığı üyelik e-posta adresi üzerinden gönderilmektedir. Bu e-postaları takip etmek süreç takibi için yeterli olacaktır.


Soru 12. Bir kongre bildiri kitabında tam metni basılmış çalışmayı makaleye çevirebilir miyim?

Cevap: Daha önce bir bilimsel toplantıda sunulmuş, özeti-geniş özeti basılmış ya da herhangi bir tezden üretilmiş yayınlarda yazarın bunu mutlaka hem sisteme yüklerken hem de kapak sayfasında belirtmesi gerekmektedir. Bu konuda herhangi bir eksiklikten dolayı dergi sorumlu tutulamaz. Ayrıca daha önce herhangi bir yerde sunulmuş ve tam metin bildiri olarak yayınlanmış olan çalışmaların makaleye çevrilerek dergimizde yayımlanması için gönderilmesi uygun görülmemektedir. Bu şekilde bir çalışma hakemlik süreçleri tamamlansa bile intihal raporunda benzerlik oranı çok yüksek çıkacağından dolayı da reddedilir.


Soru 13. Bir tezden üretilmiş çalışmaya danışman, ikinci danışman ve tez yazarı dışında farklı yazar ekleyebilir miyim? Ya da danışmanımı ya da öğrenciyi yazarlıktan çıkarabilir miyim?

Cevap: Dergi etik politikamız olarak tezden üretilmiş çalışmalarda üçüncü şahısların yazar olarak eklenmesini ya da danışman veya öğrencinin çıkarılarak tek yazarlı yayın yapılmaya çalışılmasını uygun görmemekteyiz. Eğer danışman öğrencisinin tez makalesinde isminin bulunmamasını kendi rızası ile talep etmişse bu talebin dergimize gönderilmesi ve ilgili tez danışmanına da teşekkür bölümünde teşekkür edilmesi gerekmektedir. Bunun dışında başka yollar tercih edilmiş çalışmalar ön değerlendirmede, sonradan fark edilirse de sürecin herhangi bir adımında reddedilecektir.


Soru 14. Derginize gönderdiğim/göndereceğim çalışmam için hakem önermek istiyorum, önerebilir miyim?

Cevap: Dergimizde çift kör hakemlik usulü esastır. Hakem önerileri kabul edilmemektedir.


Soru 15. Derginizden hakemlik daveti aldım, değerlendirmeyi yapıp sonucu e-posta yolu ile göndersem olur mu?- Değerlendirme raporunu yazdım değerlendirme formunu doldurmasam olur mu?

Cevap: Değerlendirme formu doldurulmadan sistem üzerinde hakem kararı kesinleşmemektedir ve dolayısıyla hakemlik yapılmamış görünmektedir. Kıymetli hakemlerimizden değerlendirme formlarını doldurmalarını talep etmekteyiz.


Soru 16. Önceki sayılardaki makalelere bakarak hazırladığım çalışma ön değerlendirmeyi geçemedi bu neden olabilir?

Cevap: Dergi kural ya da kurulları, dergi şablonu, taranılan indeks kriterleri vb. değişmiş/güncellenmiş olabilir. Lütfen dergi sitesinden yazım kuralları ve makale şablonunu inceleyerek çalışmaları düzenleyiniz.

Dergimize yaptıkları katkılardan dolayı tüm yazarlara ve hakemlere teşekkür ederiz.

Not: Sıkça sorulan sorular kısmında değinilen hususlarla ilgili e-posta ya da başka yollarla gelen sorular yanıtlanamamaktadır. Bu sebeple herhangi bir sorunuz olduğunda lütfen önce bu bölümü okuyunuz.