Dergi Hakkında

  • Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi; sosyal bilimler alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak sosyal bilimlerin bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlayan bilimsel nitelikli bir dergidir.

  • Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi; antropoloji, felsefe, psikoloji, sosyoloji, dil ve edebiyat, eğitim, ilahiyat, iktisadi ve idari bilimler, hukuk, halkla ilişkiler, iletişim, turizm, sanat ve tasarım vb. gibi vb. gibi sosyal bilimler kapsamına giren tüm alanlardaki bilimsel çalışmalara yer veren hakemli bir dergidir.

  • Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi; 1999 yılından itibaren “Hakemli Dergi” statüsüne uygun olarak yayımlanmaktadır. 2017 yılına kadar Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanmakta olan dergi, alandaki ihtiyaç ve dergiye gösterilen yoğun ilgiden (gönderilen makale sayısındaki artıştan) dolayı 2018 yılında 3 sayı olarak yayınlanmış olup, 2019 yılından itibaren yılda dört sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) olarak yayınlanmaktadır. Söz konusu bu sayılara ek olarak yılda bir kez olmak üzere "Özel Sayı" olarak da yayımlanabilmektedir. 
  • Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2015 yılı Haziran sayısından itibaren online olarak yayımlanmaktadır.
  • Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisine makale başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız Dergi Yönergesi ve Dergi Yazım Kuralları bağlantısı aracılığıyla dergi yayın politikası ve dergi yazım kuralları ‘na ulaşabilirsiniz.
  • Yazarlar dergiye gönderi yapmadan önce kayıt (register- üye) olmalıdır. Gönderi işlemi Üye Giriş bağlantısı aracılığıyla  yapılır. Dergi ana sayfasının üst kısmında yer alan Kayıt bağlantısı aracılığı ile bu işlem gerçekleştirilebilir. 
  • Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi'nin DergiPark sistemine geçmeden önceki sayılarına ulaşmak için http://www.sbd.aku.edu.tr/?p=20 adresini ziyaret edebilirisniz.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisine Makale gönderen Yazar(lar), Aşağıda Belirtilen Hususları Açık Bir Şekilde ve Kendi İradeleriyle Taahhüt/kabul Etmiş Sayılmaktadırlar.

1.     Gönderi dosyası  Microsoft Word dokümanı dosyası biçimindedir.

2.     Çalışma, biçim (şekil şartları), içerik ve sunu açısından dergi yönergesi ve dergi yazım kurallarına göre hazırlanmıştır. 

3.     Yayımlanması amacıyla değerlendirilmek üzere Dergi-Park sistemi aracılığıyla Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ne yüklenmiş çalışma(da); yer alan ve kullanılan tüm kaynaklara, bilimsel araştırma yöntemleri ve etik ilkeler doğrultusunda atıf yapılmıştır.

4.     Eğer çalışma birden fazla kişiye aitse çalışmada tüm yazarların akademik-bilimsel olarak doğrudan ve ortak katkısı vardır.

5.     Bu çalışma, yazar(lar)ın özgün bir çalışmasıdır.

6.     Bütün yazarlar gönderilen makalenin son halini görmüş ve sonuçlarını onaylamıştır.

7.     Çalışma makale olarak daha önceden hiçbir şekilde yayımlanmak üzere bir yere gönderilmemiş ve/veya yayımlanmak üzere kabul edilen ve/veya başka bir dergide yayımlanmak üzere bekletilen bir çalışma olamayıp, “Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi”nin değerlendirme süreci sonuçlanıncaya kadar başka bir bilimsel dergide yayımlanması için değerlendirme sürecine gönderilmeyecektir.

8.     Çalışmada kullanılan denek/deneklere ilişkin herhangi bir etik ihlal yapılmamış, kullanılan tüm veri toplama yöntemlerinde bilimsel etik ilkelere göre hareket edilmiştir.

9.     Çalışmanın değerlendirilmesine ilişkin tüm süreçler (hakem raporları, editör notları vb.) üçüncü kişilerle paylaşılmamış/paylaşılmayacaktır.

10.  Yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı dergiyi yayınlayan kuruma aittir.

11.  Yazılardaki düşünce ve öneriler tümüyle yazarların sorumluluğundadır.

12.  Çalışma daha önceden bilimsel bir toplantıda sunulan özet veya bu çalışmanın daha kısa hali ise, makalede bu durum belirtilmiştir.

13.  Yazar(lar); bu çalışma üzerindeki mali hakları, özellikle işleme, çoğaltma, temsil, basım, yayım, dağıtım ve internet yoluyla iletim de dâhil olmak üzere her türlü umuma iletim haklarını “Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi”ne sınırsız olarak kullanılmak üzere devretmeyi kabul ve taahhüt eder(ler).

14.  Çalışmayla ilgili olarak, telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca istenecek hak talebi veya açılacak davalarda “Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi” ve ilgili kurullarının hiçbir sorumluluğu olmayıp, tüm sorumluluk yazar(lar)a aittir.

15.  Çalışmada, hiçbir suç unsuru veya kanuna aykırı ifade bulunmamakla birlikte, araştırma yapılırken kanuna aykırı herhangi bir yöntem kullanılmamış olup, çalışma ile ilgili tüm yasal izinler alınmış ve etik kurallara uygun hareket edilmiştir.

16.  Çalışmanın bilimsel araştırma ve yayın etiği açısından uygunluğuyla ilgili yukarıda belirtilmeyen tüm hususlarda “Yükseköğretim Kurumu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” (http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/18187) hükümlerine göre hareket edilmiştir.

17.  Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ne yayımlanması amacıyla değerlendirilmek üzere çalışma yüklemiş/göndermiş bulunan yazar(lar), yukarıda belirtilen tüm hususları okumuş ve kendi iradeleriyle taahhüt/kabul etmiş sayılır.

Son Güncelleme Zamanı: 21.05.2021 12:47:08