İstatistikler ve Yayım Süreci

 

DergiPark bünyesinde yayımlanmaya başladıktan sonra (2016-2022 yılları arası) dergimize ait istatistikler*:

Statistics between 2016-2022*

 

Toplam gelen makale sayısı (31.12.2022 itibariyle):

1520 (%100)

Articles received

Reddedilen makale sayısı:

522 (%34.4)

Articles rejected

Yayımlanan makale sayısı:

550 (%36.2)

Articles published

Süreçteki makaleler (31.12.2022 itibariyle):

240 (%15.8)

Articles in process

* Küsuratlı değerler yuvarlanmıştır.Yayım Süreci*


Ortalama ön değerlendirme süresi**:                                                    2-3 hafta

Ortalama Hakem Süreci: (atama, değerlendirme, düzeltme vb.):              5-7 ay

Basım süresi (karar, mizanpaj, yayın kurulu onayı, basım sırası vb.):         1-2 ay


*Süreler yaklaşık tahmini değerlerdir. Hakem dönüş süresi, dergi yoğunluğu, makalenin alanı gibi değişkenler sürelerde değişikliğe sebep olabilir, yayım süreci makaleye göre daha uzun ya da daha kısa sürebilir.


**Makalenin dergi kapsamına, yazım kurallarına ve şablonuna uygunluğu; orijinallik raporu, etik kurul kararı gibi belgelerin eksiksiz yüklenmiş olması gibi değişkenler bu sürenin uzunluğunu etkilemektedir.


Not: Dergimizde sayıya özgü makale kabulü usulü yoktur. Dergimize değerlendirilmek üzere gönderilen makale çalışmaları için herhangi bir sayı, hakem, süre ve yayınlanma garantisi verilememekte olup, yayın koşulları tamamen hakem sürecinin tamamlanmasına, yetkili kurul/komisyonların ve editörün iznine ve uygun sayının yayım tarihine bağlıdır. Dergimiz her sayısında belirli bir sayıdan fazla makale basamamaktadır. Dolayısıyla tüm süreçleri biten çalışmalar dahi yayımlanmaları planlanan uygun sayıları beklemekte ve önce süreçlerinin sonuçlanma tarihi, daha sonra da gönderilme tarihine göre sıralanarak uygun sayıda yayımlanmaktadır.


Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde Yayımlanan Makalelerin Yıllara ve Alanlara Göre Dağılımı (1999- 2022 Yılları Arası)

Makale Alanı

Coğrafya

Dil ve Edebiyat

Eğitim

Felsefe

Hukuk

İktisadi ve İdari Bilimler

İlahiyat

İletişim- Halkla İlişkiler

Psikoloji

Sanat -Tasarım

Sosyoloji

Tarih

Turizm

Toplam

Yıl

1999

1

3

-

-

-

15

-

-

-

-

1

-

-

20

2000

1

5

-

-

-

-

-

-

-

-

4

5

-

15

2001

2

11

11

-

-

-

-

-

-

-

2

12

-

38

2002

2

6

6

-

-

1

1

-

-

-

3

7

-

26

2003

4

10

13

-

-

-

-

-

-

-

2

6

-

39

2004

5

6

10

2

-

-

-

-

-

-

1

3

-

27

2005

4

5

2

-

-

-

-

-

-

-

4

13

-

28

2006

4

6

6

-

-

2

-

1

-

1

6

20

-

46

2007

2

4

4

-

-

6

-

2

 

2

3

8

-

31

2008

2

2

1

-

-

3

-

1

-

1

3

22

2

37

2009

4

2

3

-

-

5

-

-

-

2

2

3

1

22

2010

1

2

1

-

-

7

-

-

-

5

2

4

3

25

2011

2

1

3

-

-

5

2

1

-

1

2

-

-

17

2012

2

3

5

-

-

5

1

1

-

1

3

3

2

26

2013

-

3

3

1

-

7

-

2

-

1

2

-

-

19

2014

-

1

4

-

-

1

-

2

-

-

3

-

2

13

2015

-

-

1

-

-

5

2

-

-

2

1

3

2

16

2016

1

2

4

-

 

10

2

-

-

1

1

5

-

26

2017

3

2

7

-

1

10

-

-

-

-

2

4

1

30

2018

2

4

11

-

-

23

2

2

-

5

2

5

3

57

2019

-

10

10

-

-

27

4

2

3

3

3

23

15

100

2020

1

2

12

-

-

44

1

3

4

4

3

12

6

92

2021

2

7

19

1

-

35

4

5

5

5

7

1

5

96

2022

1

4

21

-

-

38

-

5

5

5

5

8

8

100

TOPLAM

46

101

157

4

1

249

19

27

17

39

67

167

50

946