Year 2019, Volume 3, Issue 2, Pages 123 - 150 2019-05-31

Üniversitelerin Sağlık Yönetimi Programlarında Muhasebe ve Finans Derslerinin Yeri ve Türkiye Uygulaması
The Place of Accounting and Finance Courses in Health Management Programs of Universities and Turkey Practice

Ali Bertan Savaş [1] , Vedat Ekergil [2]

101 173

Bu araştırma, sağlık yönetimi programlarında yükseköğretim kurumlarının ders müfredatlarında hangi muhasebe ve finans derslerine yer verildiği ve bu derslerin yeterliliğinin tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, 189’u Türkiye, 12’si Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) olmak üzere toplamda 201 üniversite ele alınmıştır. Muhasebe derslerine yeterince önem verilse de muhasebenin önemli bir aracı olan “Finansal (Mali) Tablolar Analizi” ile “Yönetim Muhasebesi” derslerine fazla önem verilmediği belirlenmiştir. Sağlık yönetimi ders müfredatlarında yer alan “muhasebe” ve “finans” ders yelpazesinin geniş tutulması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

The aim of this study was to determine which accounting and finance courses are included in the curriculum of higher education institutions in health management programs and to determine the adequacy of these courses. In this study, there are a total of 201 universities, 189 of which are in Turkey and 12 of them are in Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC). Although accounting lessons were given importance, it was determined that “financial statements analysis” and “management accounting” courses, which are an important tool of accounting, were not given much importance. It has been determined that the ”accounting“ and ”finance“ courses in the health management course curriculum should be kept broad.

 • AYANOĞLU, Y., ABUHANOĞLU, H. ve TEKE, A. (2013). “Sağlık Hizmetleri Yönetimi Eğitiminde Muhasebe ve Finansman Derslerinin Önemi”, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 15(1), 1-19 [http://dergipark.gov.tr/gaziuiibfd/issue/28314/300881, 21.01.2019].
 • BİÇER, B. E., AYDIN, Y. ve ILIMAN, E. (2018). “Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Muhasebe Dersine Karşı Tutumlarının Başarı Düzeylerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma”. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Yaz 2018 13(1), 179-199 [https://www.researchgate.net/publication/330385611_SAGLIK_YONETIMI_OGRENCILERININ_MUHASEBE_DERSINE_KARSI_TUTUMLARININ_BASARI_DUZEYLERINE_ETKISI_UZERINE_BIR_ARASTIRMA, 08.03.2019].
 • ÇİL, K. S., DOĞAN, E. ve TAŞ, E. (2016). “Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Muhasebe Derslerindeki Başarılarını Etkileyen Faktörlerle İlgili Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma (Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi Örneği)”. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi S.B.E. Dergisi, 8 (16), 222-252 [http://dergipark.ulakbim.gov.tr/makusobed/article/view/5000196198/5000174300, 21.01.2019].
 • ÇİL, K. S., ŞENAY, F., DURSUN, T. N. ve KAHRAMAN, G. (2018). “Türkiye’deki Üniversitelerde Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Eğitiminde Muhasebe ve Finansman Dersleri Üzerinde Bir Araştırma”. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 13(49), 149-166. [http://dergipark.gov.tr/download/article-file/429947, 21.01.2019].
 • ÇİMEN, M. (2010). “Sağlık Yönetimi ve Sağlık Yönetimi Eğitimi”. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(3), 136-139.
 • DALKILIÇ, S. (2015). [Danışman: MALHAN, S.] Sağlık Kurumları İşletmeciliği Lisans Programlarının Müfredatlarının İncelenmesi. Ankara: Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 1-144.
 • FINKLER, S. A. and WARD, D. M. (2006). Accounting Fundamentals for Health Care Management. Sudbury Massachusetts: Jones and Barlett Publishers.
 • KAHYAOĞLU, F., YANIK, A. ve TENGİLİMOĞLU, D. (2013). “Batı Akdeniz Bölgesi Sağlık Kurumları Yöneticilerinde Mesleki Yeterliliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma”. Elektronik Meslek Yüksekokulları Dergisi (EJOVOC) 3(1), 15-27.
 • KAPTANOĞLU, A. Y. (2011). Sağlık Yönetimi. KAPTANOĞLU, A. Y. (Ed.), Sağlık Yönetimi, İstanbul: Beşir Kitabevi, 14-89.
 • KÖRDEVE, M. (2017). “Sağlık Ödemelerinde Yeni Bir Kavram: Medikal Muhasebe”. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26-12, 1-13 [http://dergipark.gov.tr/cusosbil/issue/31880/349999, 21.01.2019)].
 • ÖZSARI, S. H. ve SÖYLET, Y. (2013). “Yükseköğretimde Sağlık Eğitimi İçin Öneriler”. Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Platformu Dergisi, 25, 28-29. [http://www.sdplatform.com/Dergi/666/ Yuksekogretimde-saglik-egitimi-icin-oneriler.aspx, 08.03.2019)].
 • WALSHE, K. and SMITH, J. (2006). “Healthcare Management”, K. WALSHE and J. SMİTH (Eds.), Introduction: The Current and Future Challenges of Healthcare Management, England; Open University Press (1-9).
 • WHO (2000). The World Health Report 2000: Health Systems: Improving Performance, Genava, 1-19 [https://www.who.int/whr/2000/en/whr00_ch1_en.pdf?ua=1, 21.01.2019)].
 • http://akts.hacettepe.edu.tr/ders_listesi.php?prg_ref=PRGRAM_000000000000000000000003&birim_kod=486&submenuheader=2&prg_kod=486&programduzey=2&dil_kod=1, 16.01.2019.
 • http://angora.baskent.edu.tr/bilgipaketi/?dil=TR&menu=akademik&inner=katalog&birim=175, 16.01.2019.
 • http://asyo.afsu.edu.tr/, 16.01.2019.
 • https://bau.edu.tr/icerik/3279-saglik-yonetimi-lisans-programi, 16.01.2019.
 • http://bbs.ankara.edu.tr/Ders_Plani.aspx?bno=1436&bot=33, 16.01.2019.
 • http://bilgipaketi.hitit.edu.tr/Mufredat.aspx, 16.01.2019
 • http://bloustein.rutgers.edu/wp-content/uploads/2013/12/EJBPPP-501-HealthAdmin-2017-1.pdf, 16.01.2019.
 • https://bologna.avrasya.edu.tr/, 16.01.2019.
 • http://bologna.nisantasi.edu.tr/Home/DetailPrograms/32, 16.01.2019.
 • http://catalog.jmu.edu/preview_program.php?catoid=10&poid=3461&returnto=578, 16.01.2019.
 • http://catalog.rider.edu/undergraduate/colleges-schools/business-administration/majors-minors-certificates/health-care-management/#academicplantext, 16.01.2019.
 • http://catalog.springfield.edu/preview_program.php?catoid=77&poid=2994&returnto=2088&_ga=2.166072059.410240661.1546520199-1569917200.1546520199, 16.01.2019.
 • http://catalog.uab.edu/undergraduate/schoolofhealthprofessions/healthservicesadministration/health_care_management/#courseinventory, 03.01.2019.
 • http://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=mufredat-ders-listesi-sagl.pdf, 16.01.2019.
 • http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=360&Adi=System.Xml.XmlElement, 16.01.2019.
 • https://ebs.aydin.edu.tr/index.iau?Page=BolumDersleri&BK=523&DersTuru=0&ln=tr, 16.01.2019.
 • http://ebs.beykent.edu.tr/2015/TR/Akademik-Programlar/Lisans/1355/1360/1361/Ders-Plani-ve-Yapisi, 16.01.2019.
 • http://ebs.omu.edu.tr/ebs/program.php?dil=tr&mod=1&Program=4865#mf, 16.01.2019.
 • https://ebs.sakarya.edu.tr/BirimDetay/DersPlan/1136, 16.01.2019.
 • https://ects.bilgi.edu.tr/Department/Curriculum?catalog_departmentId=50705, 16.01.2019.http://eos.trakya.edu.tr/Pages/CoursePlan.aspx?lang=tr-TR&academicYear=2018&facultyId=10&programId=5&menuType=unit, 16.01.2019.
 • http://gbs.gelisim.edu.tr/ders-plani-5-102-1, 06.01.2019.
 • http://health.gau.edu.tr/saglik_yonetimi_bolumu.html, 06.01.2019.
 • http://hm.fhs.ieu.edu.tr/tr/curr, 16.01.2019.
 • http://iibf.ahbv.edu.tr/posts/view/title/iktisadi-idari-bilimler-bilgi-paketi-104705?siteUri=iibf, 06.01.2019.
 • https://iibf.istinye.edu.tr/bolumler/saglik-yonetimi/ders-plani/, 16.01.2019.
 • http://iibf.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/271/files/saglik-yonetimi-ders-plani-13092018.pdf, 16.01.2019.
 • https://mebis.medipol.edu.tr/programbilgi/program/8, 16.01.2019.
 • https://mebis.medipol.edu.tr/programbilgi/program/10123, 16.01.2019.
 • https://neu.edu.tr/akademik/fakulteler/saglik-bilimleri-fakultesi/bolumler/saglik-kurumlari-yonetimi-bolumu/dersler/?lang=tr, 16.01.2019.
 • https://newbury.edu/academics/our-schools/roger-a-saunders-school-of-business-and-hospitality-management/health-care-management, 16.01.2019.
 • https://obs.aksaray.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0653355003110131114344603443238808344563836833291378053111238960, 16.01.2019.
 • https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0762366003550538912389203332431101366843836835485389203333637840, 06.01.2019.
 • https://obs.cumhuriyet.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0814344003770738912389203554033303311143313836582378053111233360, 16.01.2019.
 • https://obs.gop.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0145333003330338912378053664838808355703627637679322303111234480, 16.01.2019.
 • https://obs.gumushane.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0547388003110135570389203554038808366843313834388311153444831120, 06.01.2019.
 • https://obs.kilis.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0975377003330336684333453110833303377983836833291366903111235600, 16.01.2019.
 • https://obs.kku.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0322366003220232228389203221637707322283836832194378053667235600, 16.01.2019.
 • https://obs.kmu.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=096538800311013891233345388643660632228214636582366903556034480, 16.01.2019.
 • https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0725388003110138912366903332438808311143418436582311153889637840, 16.01.2019.
 • https://obs.usak.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=056034400355053334237805388643110136684362762197355753333635600, 16.01.2019.
 • https://obs.ybu.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=053833300388083222833345311083770732228214633291322303889637840, 16.01.2019.
 • https://ogrenciotomasyonu.alparslan.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0970366003880835570355753443233303344563627634388389203556037840, 06.01.2019).
 • http://oibs.mersin.edu.tr/bologna/?id=/courses&program=1320&sinif=1, 16.01.2019.
 • http://sablon.mu.edu.tr/Icerik/syb.mu.edu.tr/Duyuru/ders.pdf, 16.01.2019.
 • http://saglikyonetimi.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=8410, 16.01.2019.
 • https://saglikyonetimi.medeniyet.edu.tr/tr/ogrenci/ders-mufredati, 16.01.2019.
 • http://sbf.bezmialem.edu.tr/tr/PublishingImages/Sayfalar/saglik-yonetimi-bolumu/sy-ders-plani/6-%202018-2019-SAgLiK-YoNETiMi-DERS-PLANi.pdf, 06.01.2019.
 • http://sbf.marmara.edu.tr/bolumler/saglik-yonetimi-bolumu/ders-icerikleri/, 16.01.2019.
 • http://sbf.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/58/saglik-yonetimi-bolumu-fakulte-ders-icerikleri, 16.01.2019.
 • https://sis.biruni.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0816344003660634456389203775636606333423627637679355753667235600, 16.01.2019.
 • https://sis.uskudar.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=077232200355053334236690366483220236684214635485322303889635600, 16.01.2019.
 • http://syo.klu.edu.tr/dosyalar/birimler/syo/dosyalar/dosya_ve_belgeler/Ust_Menu/Ogrenci_Menu/Ders_Icerikleri/SA__LIK_YONET__M___2015.pdf, 16.01.2019.
 • https://ubs.ikc.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?id=379, 16.01.2019.
 • http://ubys.ardahan.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?id=2007, 06.01.2019.
 • https://www.acibadem.edu.tr/saglikyonetimibolumu-mufredat, 06.01.2019.
 • https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim/turkiye-programlari/acikogretim-sistemindeki-programlar/saglik-yonetimi, 16.01.2019.
 • https://www.arel.edu.tr/saglik-bilimleri-yuksekokulu/saglik-yonetimi-bolumu/dersler, 16.01.2019.
 • https://www.ataaof.edu.tr/Program/DersIcerik/90, 16.01.2019.
 • https://www.bayburt.edu.tr/tr/egitim-ve-ogretim-plani-mufredat-1, 06.01.2019.
 • http://www.ciu.edu.tr/tr/akademik/yuksekokullar/saglik-bilimleri-yuksekokulu/bolumler/saglik-yonetimi/müfredat, 16.01.2019.
 • http://www.dicle.edu.tr/Contents/1980060d-dc94-4bf8-970d-55d032d630af.pdf, 06.01.2019.
 • https://www.emu.edu.tr/tr/programlar/saglik-yonetimi-lisans-programi-turkce/812?tab=curriculum, 16.01.2019.
 • http://www.if.duzce.edu.tr/Dokumanlar/if/Saglik%20Yonetimi%20Bolumu%20Ders%20Plani-Guncel.pdf, 06.01.2019.
 • https://www.izu.edu.tr/akademik/fakulteler/saglik-bilimleri-fakultesi/bolumler/saglik-yonetimi, 16.01.2019.
 • http://www.katalog.ktu.edu.tr/DersBilgiPaketi/semester.aspx?pid=3035&lang=1&sid=10, 16.01.2019.
 • http://www.kent.edu.tr/content/files/Akademik/Bolum-Mufredati/saglik-yonetimi.pdf, 16.01.2019.
 • https://www.konya.edu.tr/storage/images/department/saglikbilimleri/belgeler/mufredat/saglik_yonetimi.pdf, 16.01.2019.
 • https://www.mcphs.edu/academics/school-of-healthcare-business/healthcare-business/healthcare-mangement-bs, 03.01.2019.
 • http://www.sbu.edu.tr/FileFolder/Dosyalar/cf33f43b/2018_9/saglik-yonetimi-mufredat-b5f9bd6f.pdf, 16.01.2019.
 • http://www.selcuk.edu.tr/saglik_bilimleri_fakultesi/saglik_yonetimi/bolum_dersleri/tr, 16.01.2019.
 • http://www.toros.edu.tr/dosya/238/dokuman/2017-09-19-2017-2018-SAgLIK-YoNETiMi-DERS-MuFREDATI.pdf, 16.01.2019.
 • http://www.yeniyuzyil.edu.tr/Bolumler/SaglikYonetimi/Sa%C4%9Fl%C4%B1k%20Y%C3%B6netimi%20B%C3%B6l%C3%BCm%C3%BC-2018-2019%20D%C3%B6rt%20Y%C4%B1ll%C4% B1k%20M%C3%BCfredat.pdf, 16.01.2019.
Primary Language tr
Subjects Economics
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-1176-6867
Author: Ali Bertan Savaş
Institution: Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe ve Finansman Doktora Programı
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6790-8529
Author: Vedat Ekergil (Primary Author)
Institution: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: May 31, 2019

Bibtex @research article { alanyaakademik550708, journal = {Alanya Akademik Bakış}, issn = {2547-9733}, eissn = {2651-4192}, address = {Alanya Alaaddin Keykubat University}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {123 - 150}, doi = {10.29023/alanyaakademik.550708}, title = {Üniversitelerin Sağlık Yönetimi Programlarında Muhasebe ve Finans Derslerinin Yeri ve Türkiye Uygulaması}, key = {cite}, author = {Savaş, Ali Bertan and Ekergil, Vedat} }
APA Savaş, A , Ekergil, V . (2019). Üniversitelerin Sağlık Yönetimi Programlarında Muhasebe ve Finans Derslerinin Yeri ve Türkiye Uygulaması. Alanya Akademik Bakış, 3 (2), 123-150. DOI: 10.29023/alanyaakademik.550708
MLA Savaş, A , Ekergil, V . "Üniversitelerin Sağlık Yönetimi Programlarında Muhasebe ve Finans Derslerinin Yeri ve Türkiye Uygulaması". Alanya Akademik Bakış 3 (2019): 123-150 <http://dergipark.org.tr/alanyaakademik/issue/45559/550708>
Chicago Savaş, A , Ekergil, V . "Üniversitelerin Sağlık Yönetimi Programlarında Muhasebe ve Finans Derslerinin Yeri ve Türkiye Uygulaması". Alanya Akademik Bakış 3 (2019): 123-150
RIS TY - JOUR T1 - Üniversitelerin Sağlık Yönetimi Programlarında Muhasebe ve Finans Derslerinin Yeri ve Türkiye Uygulaması AU - Ali Bertan Savaş , Vedat Ekergil Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29023/alanyaakademik.550708 DO - 10.29023/alanyaakademik.550708 T2 - Alanya Akademik Bakış JF - Journal JO - JOR SP - 123 EP - 150 VL - 3 IS - 2 SN - 2547-9733-2651-4192 M3 - doi: 10.29023/alanyaakademik.550708 UR - https://doi.org/10.29023/alanyaakademik.550708 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Alanya Academic Review Üniversitelerin Sağlık Yönetimi Programlarında Muhasebe ve Finans Derslerinin Yeri ve Türkiye Uygulaması %A Ali Bertan Savaş , Vedat Ekergil %T Üniversitelerin Sağlık Yönetimi Programlarında Muhasebe ve Finans Derslerinin Yeri ve Türkiye Uygulaması %D 2019 %J Alanya Akademik Bakış %P 2547-9733-2651-4192 %V 3 %N 2 %R doi: 10.29023/alanyaakademik.550708 %U 10.29023/alanyaakademik.550708
ISNAD Savaş, Ali Bertan , Ekergil, Vedat . "Üniversitelerin Sağlık Yönetimi Programlarında Muhasebe ve Finans Derslerinin Yeri ve Türkiye Uygulaması". Alanya Akademik Bakış 3 / 2 (May 2019): 123-150. https://doi.org/10.29023/alanyaakademik.550708
AMA Savaş A , Ekergil V . Üniversitelerin Sağlık Yönetimi Programlarında Muhasebe ve Finans Derslerinin Yeri ve Türkiye Uygulaması. Alanya Akademik Bakış. 2019; 3(2): 123-150.
Vancouver Savaş A , Ekergil V . Üniversitelerin Sağlık Yönetimi Programlarında Muhasebe ve Finans Derslerinin Yeri ve Türkiye Uygulaması. Alanya Akademik Bakış. 2019; 3(2): 150-123.