Alanya Akademik Bakış
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2547-9733 | e-ISSN 2651-4192 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi |


Alanya Akademik Bakış, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere yılda üç kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergimizde iktisat, işletme, turizm-seyahat-konaklama işletmeciliği, tarım ekonomisi, çalışma ekonomisi, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, enformatik, araştırma yöntemleri alanlarında, Türkçe ve İngilizce dillerinde bilimsel/özgün çalışmalar yayımlanmaktadır. Dergimizde, değerlendirme sürecinde bulunan makalelerin yoğunluğu nedeniyle, 2020 yılı içerisinde yeni makale başvurusu kabul edilemeyecektir.


Yazarlarımızın Dikkatine: TR Dizin 2020 kriterlerinde yapılan değişiklik üzerine, Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. Makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında belirtilmelidir. Bu kapsamda, Ocak 2020 yılı itibari ile dergimiz sistemine yüklenmiş olan ve  etik kurul kararı gerektiren makalelerin etik kurul kararlarını alarak, dergi yönetimine bildirmeleri gerekmektedir.
                                                                                 

                                                                                                  

Alanya Akademik Bakış

ISSN 2547-9733 | e-ISSN 2651-4192 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi |
Kapak Resmi


Alanya Akademik Bakış, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere yılda üç kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergimizde iktisat, işletme, turizm-seyahat-konaklama işletmeciliği, tarım ekonomisi, çalışma ekonomisi, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, enformatik, araştırma yöntemleri alanlarında, Türkçe ve İngilizce dillerinde bilimsel/özgün çalışmalar yayımlanmaktadır. Dergimizde, değerlendirme sürecinde bulunan makalelerin yoğunluğu nedeniyle, 2020 yılı içerisinde yeni makale başvurusu kabul edilemeyecektir.


Yazarlarımızın Dikkatine: TR Dizin 2020 kriterlerinde yapılan değişiklik üzerine, Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. Makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında belirtilmelidir. Bu kapsamda, Ocak 2020 yılı itibari ile dergimiz sistemine yüklenmiş olan ve  etik kurul kararı gerektiren makalelerin etik kurul kararlarını alarak, dergi yönetimine bildirmeleri gerekmektedir.
                                                                                 

                                                                                                  

Cilt 4 - Sayı 2 - 31 May 2020
 1. Psikolojik Sözleşmenin Oluşumu ve Kapsamına İlişkin Düşük Maaşla İstihdam Edilen Yeni Mezun Mühendisler ve Yöneticilerinin Algıları Üzerine Fenomenolojik Bir Araştırma
  Sayfalar 173 - 192
  Nuray AKAR
 2. Döviz Kurlarının Enflasyon Üzerindeki Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir İnceleme
  Sayfalar 193 - 204
  Emre DEMİR , Aslı YENİPAZARLI
 3. Estimation of the Bankruptcy Risk of the Companies in the BIST Construction Index
  Sayfalar 205 - 222
  Samuray KARACA , Ahmet KARACA
 4. Teknolojik Yeniliklerin Bankacılık Hizmetlerine Etkisi: Türk Bankaları Üzerinde Bir Değerlendirme
  Sayfalar 223 - 244
  Mübeyyen TEPE KÜÇÜKOĞLU , Meltem AKCA
 5. The Causal Relationship between Oil Prices and Sector Indices: An Analysis from Turkey
  Sayfalar 245 - 259
  Meryem FİLİZ BAŞTÜRK
 6. Bir Konaklama İşletmesinin Alakart Restoranında Kaynak Tüketim Muhasebesi Uygulaması
  Sayfalar 261 - 281
  Ayşe KURTLU , Şengül SELÇUK
 7. The Relationship between the 21st Century Maritime Silk Road Initiative and Chinese Naval Strategy
  Sayfalar 283 - 303
  Göktürk TÜYSÜZOĞLU , Cenk ÖZGEN
 8. Risk Odaklı Bütünleşik Kurumsal Karne Yöntemi: Bir Vakıf Üniversitesinde Uygulama
  Sayfalar 305 - 323
  Mehmet Fatih GÜNER , Mehmet Ünsal MEMİŞ
 9. The Effect of Materialist Tendency, Job Stress, Supervisor Support and Work-Family Life Conflict on Job and Life Satisfactions
  Sayfalar 325 - 351
  Enes BAYRAKTAR , Faruk Kerem ŞENTÜRK
 10. Sosyal Medya Kullanımının E-Sağlık Okuryazarlığına Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 353 - 367
  Özlem ÖZER , Sümeyye ÖZMEN , Okan ÖZKAN
 11. Erdemli Bir Mal Olarak Kan ve Kök Hücre Bağışı Yapan Gerçek Kişilere Vergi İndirimi Sağlanması
  Sayfalar 369 - 380
  Alparslan UĞUR
 12. Otel Çalışanlarının Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının İşveren Çekiciliği ve Duygusal Bağlılık Üzerine Etkisi: Kurumsal İtibarın Aracılık Rolü
  Sayfalar 381 - 398
  Erhan BOĞAN
 13. Marka Değeri ve Hissedar Değeri: BİST Metal Ana Sanayi Firmaları Üzerine Bir Uygulama
  Sayfalar 399 - 410
  Ulaş ÜNLÜ , Levent ÇITAK
 14. The Effects of Labour Rights on Organizational Trust: Case of Kuşadası Hotels
  Sayfalar 411 - 423
  Özcan ZORLU , Kübra DAĞLI
 15. Taksiciler – Uber Tartışmasına Tüketici Gözlüğünden Bir Bakış: Uber Platformunu Kullanma ve Tavsiye Etme Niyetini Belirleyen Etkenler Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 425 - 444
  Hakan KİRACI , Ruşen AKDEMİR
 16. Mobilya Sektöründe Yeni Ürün Geliştirme Kararlarında Müşteri Katılımının Önemi: Ofis Mobilyaları Üzerinde Bir Çalışma
  Sayfalar 445 - 470
  Burak DEMİR , İpek KAZANÇOĞLU
 17. Türkiye’deki İllerin Bankacılık Faaliyetleri Açısından Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler ile İncelenmesi
  Sayfalar 471 - 493
  Ceren YAMAN YILMAZ
 18. Turizmde Deneyim Ekonomisi Uygulamaları
  Sayfalar 495 - 519
  Osman ÇULHA
 19. İlişkisel Pazarlama Bilinirliğinin ve Uygulamalarının Belirlenmesi Üzerine Hizmet Sektörlerinde Nitel Bir Araştırma
  Sayfalar 521 - 539
  Davut KARAMAN
Dizinler

trdizin.png