Alphanumeric Journal
Cover Image
e-ISSN 2148-2225 | Period Biannually | Founded: 2013 | Publisher Bahadır Fatih YILDIRIM | http://www.alphanumericjournal.com/

alphanumeric journal

The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

E-ISSN : 2148-2225

http://www.alphanumericjournal.com/ 

Alphanumeric Journal has been publishing as "International Peer-Reviewed Journal" every six months since 2013. Alphanumeric serves as a vehicle for researchers and practitioners in the field of quantitative methods, and is enabling a process of sharing in all fields related to the operations research, statistics, econometrics and management informations systems in order to enhance the quality on a globe scale.

Alphanumeric Journal

e-ISSN 2148-2225 | Period Biannually | Founded: 2013 | Publisher Bahadır Fatih YILDIRIM | http://www.alphanumericjournal.com/
Cover Image

78.119

88.519

alphanumeric journal

The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

E-ISSN : 2148-2225

http://www.alphanumericjournal.com/ 

Alphanumeric Journal has been publishing as "International Peer-Reviewed Journal" every six months since 2013. Alphanumeric serves as a vehicle for researchers and practitioners in the field of quantitative methods, and is enabling a process of sharing in all fields related to the operations research, statistics, econometrics and management informations systems in order to enhance the quality on a globe scale.

Volume 6 - Issue 2 - Dec 2019
 1. Adapting EFQM Excellence Model for Public Transport Operators: A Case of IETT, Istanbul’s Public Bus Operator
  Pages 211 - 226
  Muhammet Deveci, Fatih Canıtez
 2. İşletme Yöneticilerinin Tersine Lojistiğe Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Malatya Organize Sanayi Örneği
  Pages 227 - 242
  Mustafa Deste, Mevlüt Türk, Kadir Keke
 3. CODAS ve PSI Yöntemleri İle Personel Değerlendirmesi
  Pages 243 - 256
  Ayşegül Tuş, Esra Aytaç Adalı
 4. Why Do Consumers Behave Differently in Personal Information Disclosure and Self-Disclosure? The Role of Personality Traits and Privacy Concern
  Pages 257 - 276
  Erdem Özkan
 5. Üçüncü Parti Lojistik Hizmet Sağlayıcı Seçim Kriterlerinin Gri DEMATEL Bütünleşik Yaklaşımıyla Belirlenmesi
  Pages 277 - 292
  Ejder Ayçin
 6. Türkiye Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2016 ve 2017 Sonuçlarının ORESTE ve Faktör Analizi ile İncelenmesi
  Pages 293 - 310
  Fikret Er, Ertuğrul Yıldız
 7. BRICS Ülkelerinde Enflasyon Yakınsaması: Kapsamlı Bir Birim Kök Testi Analizi
  Pages 311 - 324
  Muhammed Tıraşoğlu, İpek M. Yurttagüler
 8. Küresel Ölçekte Yazılım Kalitesi ve Standartları: Sektörel ve Bilimsel Perspektiften Literatürdeki Eğilimler
  Pages 325 - 348
  Muhammet Damar, Güzin Özdağoğlu, Aşkın Özdağoğlu
 9. Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Adaptasyonunun Sayısal Uçurum Kapsamında Araştırılması
  Pages 349 - 364
  Can Aydın, Çiğdem Tarhan
 10. Firma Başarısızlığının Tahmin Edilmesi İçin Kümelemeye Dayalı Bir Sınıflandırıcı Topluluğu Yaklaşımı
  Pages 365 - 376
  Aytuğ Onan
 11. Kesikli Yaşam Süresi Modelleri: Evlilik Süreleri Üzerine Bir Uygulama
  Pages 377 - 394
  Hilal Ölmez Hosta, Nihal Ata Tutkun
 12. Üretim ve Operasyon Yönetiminde Bir Süreç İnovasyonu ve Uygulaması
  Pages 395 - 406
  Banu Özkeser
 13. Marshall-Olkin Half Logistic Distribution with Theory and Applications
  Pages 407 - 416
  Diren Yegen, Gamze Özel
 14. Bireylerin Toplu Taşımacılık Hizmetinden Memnuniyetlerinin Araştırılması: Eskişehir İli Örneği
  Pages 417 - 426
  Fatih Çemrek