Alphanumeric Journal
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
e-ISSN 2148-2225 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Bahadır Fatih YILDIRIM | http://www.alphanumericjournal.com/


Alphanumeric Journal has been publishing as "International Peer-Reviewed Journal" every six months since 2013. Alphanumeric serves as a vehicle for researchers and practitioners in the field of quantitative methods, and is enabling a process of sharing in all fields related to the operations research, statistics, econometrics and management informations systems in order to enhance the quality on a globe scale.

Alphanumeric Journal

e-ISSN 2148-2225 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Bahadır Fatih YILDIRIM | http://www.alphanumericjournal.com/
Kapak Resmi


Alphanumeric Journal has been publishing as "International Peer-Reviewed Journal" every six months since 2013. Alphanumeric serves as a vehicle for researchers and practitioners in the field of quantitative methods, and is enabling a process of sharing in all fields related to the operations research, statistics, econometrics and management informations systems in order to enhance the quality on a globe scale.

Cilt 7 - Sayı 1 - Haz 2019
 1. Measuring Digital Divide by Using Confirmatory Factor Analysis and MANOVA : A Case of Turkey
  Sayfalar 1 - 12
  Çiğdem Arıcıgil Çilan
 2. Comparison of Parametric and Non-Parametric Estimation Methods in Linear Regression Model
  Sayfalar 13 - 24
  Tolga Zaman, Kamil Alakuş
 3. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Portföy Yapısının Piyasa Performansına Etkisi
  Sayfalar 25 - 36
  İbrahim Sırma
 4. Emtia Futures Piyasalarında Sürü Davranışının Analizi
  Sayfalar 37 - 54
  İsmail Atacan, Erdinç Altay
 5. Belirsizlik Altında Portföy Seçimi Problemi için Bulanık Karar Verme Metodolojisi: Borsa İstanbul (BIST)’da Bir Uygulama
  Sayfalar 55 - 70
  Beyza Özkök
 6. Türkiye’deki İşletmelerin İstihdam Artışını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
  Sayfalar 71 - 86
  Özlem Yorulmaz, Selay Giray Yakut, N. Melis Esenyel İçen
 7. Kısmi En Küçük Kareler Yapısal Eşitlik Modellemesiyle (PLS-YEM) Nükleer ve Yenilenebilir Enerjiye İlişkin Tutumların Araştırılması
  Sayfalar 87 - 102
  Veysel Yılmaz, Yasemin Can, Nil Aras
 8. A Comparative Analyze Based On EATWOS and OCRA Methods For Supplier Evaluation
  Sayfalar 103 - 112
  Nilsen Kundakcı
 9. Stochastic Contests with Linex Utility Functions
  Sayfalar 113 - 128
  Pelin G. Canbolat
 10. Using Multi-Criteria Decision Making Methods to Make Logistics Decisions in Sports Clubs
  Sayfalar 129 - 142
  Uğur Orhan Karaköprü, Özgür Kabadurmuş
 11. Using Machine Learning Algorithms For Forecasting Rate of Return Product In Reverse Logistics Process
  Sayfalar 143 - 156
  Ayşe Nur Adıgüzel Tüylü, Ergün Eroğlu
Dizinler