Alphanumeric Journal
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2148-2225 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Bahadır Fatih YILDIRIM | http://www.alphanumericjournal.com/


alphanumeric journal

The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

E-ISSN : 2148-2225

http://www.alphanumericjournal.com/ 

Alphanumeric Journal has been publishing as "International Peer-Reviewed Journal" every six months since 2013. Alphanumeric serves as a vehicle for researchers and practitioners in the field of quantitative methods, and is enabling a process of sharing in all fields related to the operations research, statistics, econometrics and management informations systems in order to enhance the quality on a globe scale.

Alphanumeric Journal

e-ISSN 2148-2225 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Bahadır Fatih YILDIRIM | http://www.alphanumericjournal.com/
Kapak Resmi


alphanumeric journal

The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

E-ISSN : 2148-2225

http://www.alphanumericjournal.com/ 

Alphanumeric Journal has been publishing as "International Peer-Reviewed Journal" every six months since 2013. Alphanumeric serves as a vehicle for researchers and practitioners in the field of quantitative methods, and is enabling a process of sharing in all fields related to the operations research, statistics, econometrics and management informations systems in order to enhance the quality on a globe scale.

Cilt 7 - Sayı 2 - 31 Ara 2019
 1. The Relationship Between Logistics Performance and Innovation: An Empirical Study of Turkish Firms
  Sayfalar 157 - 172
  Fatma Nur KARAMAN KABADURMUŞ
 2. Reducing Variation of Risk Estimation by Using Importance Sampling
  Sayfalar 173 - 184
  Hatem ÇOBAN , İpek DEVECİ KOCAKOÇ , Şemsettin ERKEN , Mehmet Akif AKSOY
 3. Economic Growth Effects of Economic Integration: An Economic Analysis on Turkish Economy in the Context of the European Union and Shanghai Cooperation Organization
  Sayfalar 185 - 204
  Ülker ÇAM KARAKAŞ , Adem KARAKAŞ , Samet TOPAL
 4. The Nexus of Economic Growth, Trade Openness and Banking Sector Depth In OIC: An Application of Panel Data Analysis
  Sayfalar 205 - 238
  İsmail DURAK , Ergün EROĞLU
 5. A Study On Profiling Students via Data Mining
  Sayfalar 239 - 248
  Mehmet Ali ALAN , Mustafa TEMİZ
 6. Does Managerial Decisions Affect Efficiency Profiles of Intermediary Institutions? Evidence from Emerging Economy
  Sayfalar 249 - 262
  Güler ARAS , Nuray TEZCAN , Özlem KUTLU FURTUNA
 7. Banking Sector Instability and Economic Growth: Evidence from Turkey
  Sayfalar 263 - 274
  Yilmaz BAYAR , Murat GÜNDÜZ , Funda SEZGİN
 8. Classification of Historical Anatolian Coins with Machine Learning Algorithms
  Sayfalar 275 - 288
  Ramazan ÜNLÜ
 9. Comparison of the Global, Local and Semi-Local Chaotic Prediction Methods for Stock Markets: The Case of FTSE-100 Index
  Sayfalar 289 - 300
  Ayşe İŞİ , Fatih ÇEMREK
 10. Safety Training and Competence, Employee Participation and Involvement, Employee Satisfaction, and Safety Performance: An Empirical Study On Occupational Health And Safety Management System Implementing Manufacturing Firms
  Sayfalar 301 - 318
  Metin BAYRAM
 11. Analysis of the Relationship between Real Effective Exchange Rate, Common Equity and Return on Equity: Evidence from Turkey
  Sayfalar 319 - 332
  Esra N. KILCI , Burcu KIRAN BAYGIN
 12. Measuring the Performance of Retailer Firms Listed in BIST under the Balanced Scorecard Perspective by Using Interval Valued Pythagorean Fuzzy AHP Based Pythagorean Fuzzy TODIM Methodology
  Sayfalar 333 - 350
  Namık Kemal ERDOĞAN , Ahmet ONAY , Çağlar KARAMAŞA
 13. Üniversite Öğrencilerinin Türk Dili Dersi Sınav Sonuçlarının Sınava Hazırlık Düzeylerine Göre Tahminlenmesi
  Sayfalar 351 - 356
  Emrah AYDEMİR , Feyzi KAYSİ , Sevinç GÜLSEÇEN
 14. R Programlama ile Birliktelik Kuralları Analizi: Tüketicilerin İnternet Üzerinden Yaptıkları Alışveriş Verisinin Apriori ve Eclat Algoritmalarıyla İncelenmesi
  Sayfalar 357 - 368
  Umman GÜRSOY , Özlem AKÇAY KASAPOĞLU , Kutluk ATALAY
 15. Demiryolu Sektöründe Dünya Gelişme Beklentileri ve Türkiye’nin Durumunun Araştırılması
  Sayfalar 369 - 398
  Alper UĞUR
 16. Demontaj Hattı Dengeleme Problemi için ELECTRE’ye Dayalı Bir Çözüm Yaklaşımı Önerisi
  Sayfalar 399 - 416
  Nurcan DENİZ , Feriştah ÖZÇELİK
 17. CAMELS Oranları İle Mevduat Bankalarının Finansal Performansı: Bileşik Endeks Yaklaşımı
  Sayfalar 417 - 436
  Nur Duygu KETEN , Atalay ÇAĞLAR
 18. Ekonometri Lisansüstü Öğrencilerinin Başarılarını Etkileyen Yeterliliklerin Değerlendirilmesi: ABO Karar Destek Sistemi
  Sayfalar 437 - 448
  Osman PALA , Mehmet AKSARAYLI
 19. Türkiye’de İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişliği: Bir Mekânsal Ekonometrik Analiz
  Sayfalar 449 - 470
  Gökhan ÖZKUBAT , Sibel SELİM
 20. OECD Üye Ülkeleri için İntihar Oranları Araştırması: Bir Kümeleme Analizi Çalışması
  Sayfalar 471 - 484
  Hülya ŞEN , İrem VARÜRER
 21. Yaşam Çözümlemesinde Buckley-James Modeli
  Sayfalar 485 - 496
  Burcu ÖZCAN , Durdu KARASOY
Dizinler