Year 2019, Volume 29, Issue 1, Pages 15 - 24 2019-05-24

Determination of Yields of Bird's-foot Trefoil (Lotus corniculatus L.) Genotypes Under Mediterranean Climatic Conditions
Gazal Boynuzu (Lotus corniculatus L.) Genotiplerinin Akdeniz İklim Koşullarında Verimlerinin Belirlenmesi

Hüseyin ÖZPINAR [1] , Mustafa AVCI [2] , Ali Alptekin ACAR [3] , Serhat AKSU [4] , Firdevs Niksarlı İNAL [5] , Ergül AY [6] , İlker İNAL [7] , Feyza Döndü GÜNDEL [8] , Arif AKTAŞ [9] , Rüştü HATİPOĞLU [10]

36 51

ABSTRACT: This project was conducted to test performance of cultivar candidates of legume bird's-foot trefoil developed in the forage crop breeding program of Aegean Agricultural Research Institute after completing the first cycle of selection procedures whose base material had been obtained from domestic and foreign sources. Regional yield trials were arranged in randomized complete block design with four replications by using cultivar nominees, check cultivars and population at Izmir and Adana locations and conducted for two years in 2015 and 2016.  According to mean yields of trials obtained as both locations and year means, genotypes obtained 6940-9510 kg/ha matter yields, 37.1-39.4 %, NDF rates and 29.8-31.2 %, ADF ratios while seed yields were 97-234 kg/ha, germination rates were 52.3-67.9%, 1000 seed weights were 1.04-1.21 g. In terms of dry matter and seed yields, the trials showed that variety candidates were found to be high yielding and well adapted to the region, ranking in first yield groups.

ÖZ: Proje, çeşit eksikliğini gidermeye katkı sağlamak için Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan temin edilen, çok yıllık baklagil yem bitkilerinden gazal boynuzu türüne ait materyal üzerinde sürdürülen çalışmalar sonucu, ilk ıslah döngüsü tamamlanarak geliştirilen çeşit adaylarının İzmir ve Adana’da bölge verim denemelerine alınarak verim ve uyum performanslarının belirlenmesi amacı ile gerçekleştirilmiştir. Bölge verim denemeleri tesadüf blokları deneme deseninde çeşit adayları, kontrol çeşitler ve populasyon kullanılarak dört tekerrürlü olarak kurulmuştur. İzmir ve Adana lokasyonlarında iki yıl yürütülen çalışmada; genotiplerin her iki lokasyon ve yıl ortalamalarına göre kuru madde verimlerinin 694-951 kg/da; NDF oranlarının % 37,1-39,4; ADF oranlarının ise % 29,8-31,2 olduğu belirlenmiştir. Tohum verimlerinin 9,7-23,4 kg/da; çimlenme oranlarının % 52,3-67,9; 1000 tohum ağırlıklarının 1,04-1,21 g arasında değiştiği saptanmıştır. Kuru madde ve tohum verimleri incelenen çeşit adayları ilk verim gruplarında yer alarak, yüksek verimli, Akdeniz iklim kuşağına uyumlu olduğu tespit edilmiştir. 

 • Açıkgöz, E. 2001. Yem Bitkileri. (Yenilenmiş 3. Baskı). İstanbul: Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayın No: 182, Vipaş” A.Ş “. Yayın No: 58, 584 s.
 • Anonim. 2001a. Genel Tarım Sayımı. T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü.
 • Anonim. 2001b. Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü, Yemeklik Tane Baklagiller Teknik Talimatı, Ankara.
 • Anonim. 2016. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Anonymous. 1995. The Determination of Nitrogen According to Kjeldahl Using Block Digestion and Steam Distilation. Tecator Application Note AN 300. Tecator. AB Sweden.
 • Bologna, J. J., J. S. Rowarth, T. J. Fraser, and G. D. Hill. 1996. Management of birdsfoot trefoil (Lotus corniculatus L.) pastures for productivity and persistence, Proceedings Agronomy Society of N. Z. 26. 1996.
 • Casler M. D., R. E. Barker, E. C. Brummer, Y. A. Papadopolous, and L. Hoffman. 2003. Selection for orchardgrass seed yield in target vs, nontarget environments. Crop Science 43: 532-538.
 • Churkova, B. 2007. Seed yield of birdsfoot trefoil grown in mixture with meadow grasses. Bulg. J. Agric., Sci., 13: 515-520.
 • Çınar, S., Y. Karadağ, T. Taşyürek, S. Gökalp, M. Özkurt. 2016. Sivas Ekolojik koşullarında bazı çok yıllık yem bitkilerinin verim ve kalitelerinin belirlenmesi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Ens. Dergisi (Özel sayı) 25: 213-218.
 • Christiansen-Weniger F., V. Horn, and L. Jung. 1979. Bodenschutz-und Ackerbauliche Massnahmen zur Erhaltung gefaerdeter Türkischer Böden sowie zur Steigerung des Futterpflanzenbaues und der Tierproduktion. Giessen.
 • Ellis, R. H., T. D. Hong, and E. H. Roberts. 1985. Handbook of seed Technology for Genebanks. Vol. 2. Compendium of Specific Germination Information and Test Recommendations. International Board for Plant Genetic Resources. Rome. Italy.
 • Frame, J., J. F. L. Charlton, and A. S. Laidlaw. 1998. Temperate Forage Legumes. CAB International. Wallingtonford. ISBN 0 85199 214 5.
 • Gençkan, M. S. 1992. Yembitkileri Tarımı (II. Basım) Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 467, s. 180-184, Bornova-İzmir.
 • Hatipoğlu, R. ve R. Avcıoğlu. 2009. Gazalboynuzu Türleri (Lotus sp.), Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Baklagil Yem bitkileri Cilt II (Ed. R. Avcıoğlu, R., Hatipoğlu, ve Y. Karadağ) s. 387-399.
 • Karadağ, Y., S. Çınar, T. Taşyürek, S. Gökalp, M. Özkurt, 2016. Tokat- Kazova Ekolojik koşullarında bazı çok yıllık yem bitkilerinin verim ve kalitelerinin belirlenmesi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Ens. Dergisi (Özel sayı) 25: 206-212.
 • Knowless, R. P. 1977. Recurrent mass selection for ımproved seed yields in ıntermediate wheatgrass. Crop Science 17: 51-54.
 • Marley, C. L., R. Fychan, R., Jones, 2006. Yield, persistency and chemical composition of Lotus species and varieties (birdsfoot trefoil and greater birdsfoot trefoil) when harvested for silage in the UK. Grass and Forage Science 61 (2): 134-145.
 • Marshall, A. H., and P. W. Wilkins. 2003. Improved seed yield in perennial ryegrass (Lolium perenne L.) from two generations of phenotypic selection. Euphytica 133: 233-241.
 • Özkan, U. ve N. Ş. Demirbağ. 2016. Türkiye’de Kaliteli Kaba Yem Kaynaklarını Mevcut Durumu. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 9: 23-27.
 • Poehlman, J. M. 1987. Breeding Field Crops. The Avi Publishing Company, (Third edition). Inc. Westport. Connecticut, USA.
 • Poehlman, J. M., and D. A. Sleeper. 1995. Breeding Field Crops. Fourth Edition. Iowa State Univ Press. Ames.
 • Sabancı, C. O. ve M. Tosun. 2009. Yem bitkileri Islahı. Yem bitkileri Genel Bölüm Cilt I., 214-240. Editörler: R. Avcıoğlu, R. Hatipoğlu R., Y. Karadağ. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. İzmir - Emre Basımevi.
 • Sardaro, M. L. S., M. Atallah. E. Tavakol, .L. Russi, and E. Porceddu. 2008. Diversity for AFLP and SSR in natural populations of Lotus corniculatus L. Crop Science 48: 1080-1089.
 • Soya,H., R. Avcıoğlu, H. Geren, B. Kır, G. Demiroğlu, T. Kavut. 2005. Türkiye’de kullanılan çim ve yembitkileri tohumlarının bazı fiziksel özellikleri üzerinde araştırmalar. Türkiye II. Tohumculuk Kongresi, 9-11 Kasım 2005. s. 242-247, Adana.
 • Steel, R. G. D., and J. H. Torrie. 1980. Principles and Procedures of Statistics. Second Ed. McGraw-Hill Book Company Inc., New York.
 • Van Soest, P. J., J. D. Robertson, and B. A. Lewis. 1991. “Methods for dietary fibre. neutral detergent fibre and non-starch polysaccharides in relation to animal Nutrition”. J. Dairy Science 74: 3583-3597.
 • Yurtsever, N. 1984. Deneysel Istatistik Metotları. Köy Hizmetleri Toprak ve Gübre Arş. Enst. Müdürlüğü Yavınları Genel Yayın No. l21 Ankara.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Hüseyin ÖZPINAR (Primary Author)
Institution: İZMİR MENEMEN EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Country: Turkey


Author: Mustafa AVCI
Institution: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Ali Alptekin ACAR
Institution: T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Country: Turkey


Author: Serhat AKSU
Institution: T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Country: Turkey


Author: Firdevs Niksarlı İNAL
Institution: İZMİR MENEMEN EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Country: Turkey


Author: Ergül AY
Institution: İZMİR MENEMEN EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Country: Turkey


Author: İlker İNAL
Institution: ADANA DOĞU AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Country: Turkey


Author: Feyza Döndü GÜNDEL
Institution: ADANA DOĞU AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Country: Turkey


Author: Arif AKTAŞ
Institution: ADANA DOĞU AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Country: Turkey


Author: Rüştü HATİPOĞLU
Institution: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: May 24, 2019

Bibtex @research article { anadolu568782, journal = {Anadolu Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi}, issn = {1300-0225}, eissn = {2667-6087}, address = {Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü}, year = {2019}, volume = {29}, pages = {15 - 24}, doi = {10.18615/anadolu.568782}, title = {Gazal Boynuzu (Lotus corniculatus L.) Genotiplerinin Akdeniz İklim Koşullarında Verimlerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {ÖZPINAR, Hüseyin and AVCI, Mustafa and ACAR, Ali Alptekin and AKSU, Serhat and Niksarlı İNAL, Firdevs and AY, Ergül and İNAL, İlker and GÜNDEL, Feyza Döndü and AKTAŞ, Arif and HATİPOĞLU, Rüştü} }
APA ÖZPINAR, H , AVCI, M , ACAR, A , AKSU, S , Niksarlı İNAL, F , AY, E , İNAL, İ , GÜNDEL, F , AKTAŞ, A , HATİPOĞLU, R . (2019). Gazal Boynuzu (Lotus corniculatus L.) Genotiplerinin Akdeniz İklim Koşullarında Verimlerinin Belirlenmesi. Anadolu Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, 29 (1), 15-24. DOI: 10.18615/anadolu.568782
MLA ÖZPINAR, H , AVCI, M , ACAR, A , AKSU, S , Niksarlı İNAL, F , AY, E , İNAL, İ , GÜNDEL, F , AKTAŞ, A , HATİPOĞLU, R . "Gazal Boynuzu (Lotus corniculatus L.) Genotiplerinin Akdeniz İklim Koşullarında Verimlerinin Belirlenmesi". Anadolu Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi 29 (2019): 15-24 <http://dergipark.org.tr/anadolu/issue/45404/568782>
Chicago ÖZPINAR, H , AVCI, M , ACAR, A , AKSU, S , Niksarlı İNAL, F , AY, E , İNAL, İ , GÜNDEL, F , AKTAŞ, A , HATİPOĞLU, R . "Gazal Boynuzu (Lotus corniculatus L.) Genotiplerinin Akdeniz İklim Koşullarında Verimlerinin Belirlenmesi". Anadolu Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi 29 (2019): 15-24
RIS TY - JOUR T1 - Gazal Boynuzu (Lotus corniculatus L.) Genotiplerinin Akdeniz İklim Koşullarında Verimlerinin Belirlenmesi AU - Hüseyin ÖZPINAR , Mustafa AVCI , Ali Alptekin ACAR , Serhat AKSU , Firdevs Niksarlı İNAL , Ergül AY , İlker İNAL , Feyza Döndü GÜNDEL , Arif AKTAŞ , Rüştü HATİPOĞLU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18615/anadolu.568782 DO - 10.18615/anadolu.568782 T2 - Anadolu Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 24 VL - 29 IS - 1 SN - 1300-0225-2667-6087 M3 - doi: 10.18615/anadolu.568782 UR - https://doi.org/10.18615/anadolu.568782 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Aegean Agricultural Research Institute Gazal Boynuzu (Lotus corniculatus L.) Genotiplerinin Akdeniz İklim Koşullarında Verimlerinin Belirlenmesi %A Hüseyin ÖZPINAR , Mustafa AVCI , Ali Alptekin ACAR , Serhat AKSU , Firdevs Niksarlı İNAL , Ergül AY , İlker İNAL , Feyza Döndü GÜNDEL , Arif AKTAŞ , Rüştü HATİPOĞLU %T Gazal Boynuzu (Lotus corniculatus L.) Genotiplerinin Akdeniz İklim Koşullarında Verimlerinin Belirlenmesi %D 2019 %J Anadolu Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi %P 1300-0225-2667-6087 %V 29 %N 1 %R doi: 10.18615/anadolu.568782 %U 10.18615/anadolu.568782
ISNAD ÖZPINAR, Hüseyin , AVCI, Mustafa , ACAR, Ali Alptekin , AKSU, Serhat , Niksarlı İNAL, Firdevs , AY, Ergül , İNAL, İlker , GÜNDEL, Feyza Döndü , AKTAŞ, Arif , HATİPOĞLU, Rüştü . "Gazal Boynuzu (Lotus corniculatus L.) Genotiplerinin Akdeniz İklim Koşullarında Verimlerinin Belirlenmesi". Anadolu Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi 29 / 1 (May 2019): 15-24. https://doi.org/10.18615/anadolu.568782
AMA ÖZPINAR H , AVCI M , ACAR A , AKSU S , Niksarlı İNAL F , AY E , İNAL İ , GÜNDEL F , AKTAŞ A , HATİPOĞLU R . Gazal Boynuzu (Lotus corniculatus L.) Genotiplerinin Akdeniz İklim Koşullarında Verimlerinin Belirlenmesi. Anadolu Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi. 2019; 29(1): 15-24.
Vancouver ÖZPINAR H , AVCI M , ACAR A , AKSU S , Niksarlı İNAL F , AY E , İNAL İ , GÜNDEL F , AKTAŞ A , HATİPOĞLU R . Gazal Boynuzu (Lotus corniculatus L.) Genotiplerinin Akdeniz İklim Koşullarında Verimlerinin Belirlenmesi. Anadolu Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi. 2019; 29(1): 24-15.