ISSN: 1300-0225
e-ISSN: 2667-6087
Başlangıç: 1991
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Kapak Resmi
       

ANADOLU

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi 

ISSN 1300-0225 | e-ISSN 2667-6087


T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün (ETAE) yayın organı ANADOLU, tarım bilimleri alanında orijinal araştırma makaleleri 1991 yılından bu yana yılda 2 kez (Haziran ve Aralık), Türkçe ve İngilizce olarak yayınlayarak bu alanda iletişimi sağlamaktadır.
ANADOLU, uluslararası olarak yayımlanan, açık erişimli bir dergidir. Makale değerlendirmeleri iki taraflı kör hakemlik (Double-Blind Peer Review) ilkesine göre yapılmaktadır.
Dergide yayınlanan makalelere, ULAKBİM DergiPark sponsorluğunda, CrossRef tarafından DOI numarası tanımlanmaktadır.
ANADOLU, TÜBİTAK-TR Dizin, CABI Direct, CAB ve ilgili Abstraklar, AGRIS, EBSCO, SOBIAD, Google Akademik, CiteFactor tarafından indekslenmekte ve DERGİPARK Akademik’te yer almaktadır. 


ANADOLU’nun yayımlanan sayılarına aşağıdaki web sitelerinden ulaşılabilir;
DERGI PARK (http://dergipark.gov.tr/anadolu)
ETAE (AARI) (https://arastirma.tarimorman.gov.tr/etae/Menu/48/Anadolu-Dergisi)
TUBITAK ULAKBIM - TR Dizin (https://app.trdizin.gov.tr/dergi/TVRVNU9RPT0)

İletişim:
anadolu.etae@gmail.com
anadoludergisi@tarimorman.gov.tr
etae@tarimorman.gov.tr

Dergi Basım: Meta Basım, Bornova - İZMİR.
Dergi Tasarım: İsmail BUHUR ismailbuhur@hotmail.com, Meta Basım

2022 - Cilt: 32 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

1. Fruit Anatomical Features of the Genus Caropodium Stapf & Wettst. ex Stapf (Apiaceae) in Türkiye

Araştırma Makalesi

7. Tepe Kesimi, Sitokinin ve Gibberellin Uygulamalarıyla Elmalarda Fidan Kalitesinin İyileştirilmesi

Araştırma Makalesi

10. Determination of Resistance Levels to Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis in Some Solanum Species

Araştırma Makalesi

11. Endemik Mor Mercan (Origanum sipyleum L.) Bitkisinin In Vitro Çoğaltımı

Araştırma Makalesi

12. Determination of Important Quality Parameters of Cumin (Cuminum cyminum L.) Seeds Provided by Different Countries