ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1300-0225 | e-ISSN 2667-6087 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1991 | Yayıncı Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü |


ANADOLU

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi 

ISSN 1300-0225 | e-ISSN 2667-6087

Two year Impact Factor/Etki Faktörü (2019): 0,788

(2017 ve 2018 yıllarında toplam 52 makale yayımlanmış ve 41 atıf almıştır.)

ANADOLU ile ilgili yayın istatistikleri TR-Dizin'de mevcuttur (https://trdizin.gov.tr/publication/journal/detail/TkRBek1EQXc=).

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün (ETAE) yayın organı ANADOLU, tarım bilimleri alanında orijinal araştırma makaleleri 1991 yılından bu yana yılda 2 kez (Haziran ve Aralık), Türkçe ve İngilizce olarak yayınlayarak bu alanda iletişimi sağlamaktadır.

ANADOLU, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü (ETAE) Dergisi, uluslararası olarak yayımlanan, açık erişimli bir dergidir. Makale değerlendirmeleri iki taraflı kör hakemlik (Double-Blind Peer Reviewilkesine göre yapılmaktadır.

Dergide, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış veya yayım aşamasında bulunmayan araştırma makalelerine yer verilmektedir.

ANADOLU, TÜBİTAK-TR Dizin, CABI Direct, CAB ve ilgili Abstraklar, EBSCO, SOBIAD, Google Akademik ve AGRICOLA tarafından indekslenmekte ve DERGİPARK Akademik’te yer almaktadır. Ayrıca, Web of Science (Wos) Clarivate Analytics tarafından değerlendirme sürecinde bulunmaktadır.

Dergide yayınlanan makalelere, ULAKBİM DergiPark sponsorluğunda, CrossRef ile yapılan anlaşma gereğince DOI numarası tanımlanmaktadır. 

MS Word programıyla ANADOLU yazım kurallarına göre hazırlanan makalenin, başvuru dilekçesi ile birlikte ANADOLU Yayın Kuruluna elektronik ortamda aşağıdaki e-posta adreslerine gönderilmelidir.


Makale başvuru dilekçesinde; araştırma makalesinin orijinal olduğu, daha önce hiçbir yerde yayımlanmadığı veya başka bir yerde yayım aşamasında bulunmadığı belirtilmeli, ayrıca yazar/yazarların iletişim bilgileri (ardes, telefon, e-posta, ORCID) tam ve eksiksiz belirtilerek, imzalı olarak makale ile birlikte aşağıdaki e-posta adreslerine gönderilmelidir.

Şubat 2020'den itibaren sadece orijinal araştırma makaleleri kabul edilecektir. 2020 yılında sadece mevcut derlemeler yayımlanacaktır. 

e-posta:

etae@tarimorman.gov.tr 

anadoludergisi@tarimorman.gov.tr 

 

ANADOLU’nun yayımlanan sayılarına aşağıdaki web sitelerinden ulaşılabilir;

 DERGI PARK  (http://dergipark.gov.tr/anadolu)

 ETAE (AARI) (https://arastirma.tarimorman.gov.tr/etae/Menu/48/Anadolu-Dergisi)

 TUBITAK ULAKBIM - TR Dizin (http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/)


TAGEM (Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü)'e bağlı Araştıma Enstitülerinin 

yayımladığı dergilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 tagem-journals.png 

https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Link/12/Tagem-Journals


İletişim:

etae@tarimorman.gov.tr

anadoludergisi@tarimorman.gov.tr

anadolu.etae@gmail.com

 

Dr. A. Şemsettin Tan Yayın Kurulu Başkanı ve Baş Editör

a_s_tan@hotmail.com

 

 

Dergi Basım Yeri: Meta Basım 87 Sokak No: 4/B Bornova - İZMİR.

Dergi Tasarım: İsmail BUHUR.  ismailbuhur@hotmail.com

ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi

ISSN 1300-0225 | e-ISSN 2667-6087 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1991 | Yayıncı Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü |
Kapak Resmi


ANADOLU

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi 

ISSN 1300-0225 | e-ISSN 2667-6087

Two year Impact Factor/Etki Faktörü (2019): 0,788

(2017 ve 2018 yıllarında toplam 52 makale yayımlanmış ve 41 atıf almıştır.)

ANADOLU ile ilgili yayın istatistikleri TR-Dizin'de mevcuttur (https://trdizin.gov.tr/publication/journal/detail/TkRBek1EQXc=).

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün (ETAE) yayın organı ANADOLU, tarım bilimleri alanında orijinal araştırma makaleleri 1991 yılından bu yana yılda 2 kez (Haziran ve Aralık), Türkçe ve İngilizce olarak yayınlayarak bu alanda iletişimi sağlamaktadır.

ANADOLU, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü (ETAE) Dergisi, uluslararası olarak yayımlanan, açık erişimli bir dergidir. Makale değerlendirmeleri iki taraflı kör hakemlik (Double-Blind Peer Reviewilkesine göre yapılmaktadır.

Dergide, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış veya yayım aşamasında bulunmayan araştırma makalelerine yer verilmektedir.

ANADOLU, TÜBİTAK-TR Dizin, CABI Direct, CAB ve ilgili Abstraklar, EBSCO, SOBIAD, Google Akademik ve AGRICOLA tarafından indekslenmekte ve DERGİPARK Akademik’te yer almaktadır. Ayrıca, Web of Science (Wos) Clarivate Analytics tarafından değerlendirme sürecinde bulunmaktadır.

Dergide yayınlanan makalelere, ULAKBİM DergiPark sponsorluğunda, CrossRef ile yapılan anlaşma gereğince DOI numarası tanımlanmaktadır. 

MS Word programıyla ANADOLU yazım kurallarına göre hazırlanan makalenin, başvuru dilekçesi ile birlikte ANADOLU Yayın Kuruluna elektronik ortamda aşağıdaki e-posta adreslerine gönderilmelidir.


Makale başvuru dilekçesinde; araştırma makalesinin orijinal olduğu, daha önce hiçbir yerde yayımlanmadığı veya başka bir yerde yayım aşamasında bulunmadığı belirtilmeli, ayrıca yazar/yazarların iletişim bilgileri (ardes, telefon, e-posta, ORCID) tam ve eksiksiz belirtilerek, imzalı olarak makale ile birlikte aşağıdaki e-posta adreslerine gönderilmelidir.

Şubat 2020'den itibaren sadece orijinal araştırma makaleleri kabul edilecektir. 2020 yılında sadece mevcut derlemeler yayımlanacaktır. 

e-posta:

etae@tarimorman.gov.tr 

anadoludergisi@tarimorman.gov.tr 

 

ANADOLU’nun yayımlanan sayılarına aşağıdaki web sitelerinden ulaşılabilir;

 DERGI PARK  (http://dergipark.gov.tr/anadolu)

 ETAE (AARI) (https://arastirma.tarimorman.gov.tr/etae/Menu/48/Anadolu-Dergisi)

 TUBITAK ULAKBIM - TR Dizin (http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/)


TAGEM (Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü)'e bağlı Araştıma Enstitülerinin 

yayımladığı dergilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 tagem-journals.png 

https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Link/12/Tagem-Journals


İletişim:

etae@tarimorman.gov.tr

anadoludergisi@tarimorman.gov.tr

anadolu.etae@gmail.com

 

Dr. A. Şemsettin Tan Yayın Kurulu Başkanı ve Baş Editör

a_s_tan@hotmail.com

 

 

Dergi Basım Yeri: Meta Basım 87 Sokak No: 4/B Bornova - İZMİR.

Dergi Tasarım: İsmail BUHUR.  ismailbuhur@hotmail.com

Cilt 29 - Sayı 2 - 20 Ara 2019
 1. Bal Arılarında Kışlama Öncesi Farklı Beslemenin Koloni Gelişimine Etkileri
  Sayfalar 85 - 92
  Mustafa KÖSOĞLU , Erkan TOPAL , Rahşan İvgin TUNCA , Banu YÜCEL , İsmail YILDIZDAL
 2. Financial Benefit Analysis of Organic Farming of Fluted Pumpkin (Telfairia occidentalis Hook. F.): Evidence from Nigeria
  Sayfalar 93 - 102
  Kate Emegha OKONKWO , Felix Odemero ACHOJA , Daniel Chukwujioke OKEKE
 3. Narda Çiçek Tomurcuğu Alım Dönemi, Karanlık Rejimi ve Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Anter Kültürü Üzerine Etkileri
  Sayfalar 103 - 113
  Müge ŞAHİN , Selay DOĞAN
 4. Morphological and Diurnal Variability of Essential Oil in Lemon Verbena (Lippia citriodora H.B.K.)
  Sayfalar 114 - 120
  Ünal KARIK , Orçun ÇINAR , Murat TUNÇTÜRK , Nazım ŞEKEROĞLU
 5. Sulu ve Kuru Koşullarda Yetiştirilen Makarnalık Buğday (Triticum durum L.) Genotiplerinde Bazı Kalite Özelliklerinin Miksograf Cihazı ile Değerlendirilmesi
  Sayfalar 121 - 139
  Berat DEMİR , Mehmet ŞAHİN , Aysun GÖÇMEN AKÇACIK , Seydi AYDOĞAN , Sümeyra HAMZAOĞLU , Çiğdem MECİTOĞLU GÜÇBİLMEZ , Sadi GÜR , Musa TÜRKÖZ
 6. Ayçiçeğinde Mildiyö [Plasmopara halstedii (Farl.) Berl. and de Toni] Hastalığına Dayanıklı Genotiplerin Moleküler Markörler Kullanılarak Belirlenmesi
  Sayfalar 140 - 153
  Emrah AKPINAR , Semra HASANÇEBİ , Yalçın KAYA
 7. Türkiye’de Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Üretimi, Ticareti ve Gelecek Perspektifi
  Sayfalar 154 - 163
  Ünal KARIK , Murat TUNÇTÜRK
 8. Turunçgillerde Korkutan Hastalık: Yeşillenme
  Sayfalar 164 - 176
  Serhat KARA , İlhami TOZLU , Özer ÇALIŞ
 9. Tarımsal Kooperatiflerin Dünya ve Türkiye’de Mevcut Durumunun Karşılaştırılması
  Sayfalar 177 - 187
  Bekir PAKDEMİRLİ
Dizinler