ISSN: 1300-0225
e-ISSN: 2667-6087
Başlangıç: 1991
Yayıncı: Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Kapak Resmi
       


ANADOLU


Journal of Aegean Agricultural Research Institute

ISSN 1300-0225 | e-ISSN 2667-6087

1 Ağustos 2022 tarihi itibaren makale kabulü sadece DergiPark üzerinden sağlanacaktır. 

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün (ETAE) yayın organı ANADOLU, tarım bilimleri alanında orijinal araştırma makaleleri  ve güncel konularda yapılmış çalışmaları yansıtan derlemeleri 1991 yılından bu yana yılda 2 kez (Haziran ve Aralık), Türkçe ve İngilizce olarak yayınlayarak bu alanda iletişimi sağlamaktadır.

ANADOLU, uluslararası olarak yayımlanan, açık erişimli bir dergidir. Makale değerlendirmeleri iki taraflı kör hakemlik (Double-Blind Peer Review) ilkesine göre yapılmaktadır.

Dergide yayınlanan makalelere, ULAKBİM DergiPark sponsorluğunda, CrossRef tarafından DOI numarası tanımlanmaktadır. ANADOLU, TÜBİTAK-TR Dizin, CABI Direct, CAB ve ilgili Abstraktlar, AGRIS, EBSCO, SOBIAD,  CiteFactor, Academindex ve Google Akademik tarafından indekslenmekte ve DERGİPARK Akademik’te yer almaktadır. İletişim:
anadolu.etae@gmail.com
anadoludergisi@tarimorman.gov.tr
etae@tarimorman.gov.tr


Makale Gönderimine Kapatılacak Tarih: 1 Ocak 2026

2023 - Cilt: 33 Sayı: 1