Year 2016, Volume 2, Issue 1-2, Pages 21 - 46 2016-11-15

Mosses Identified on Deadwoods in the Research and Application Forest of the Çankırı Karatekin University, Faculty of Forestry
Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi Araştırma ve Uygulama Ormanında Ölü Ağaçlar Üzerinde Tespit Edilen Karayosunları

SERHAT URSAVAŞ [1] , ELİF ÖZTÜRK [2]

472 434

It is a certain fact for the forest ecosystem that the death of a tree gives way to other lives. Survival of many insects, birds, fungi, lichens, Liverworts and Mosses within life circle depend partly or mainly on those dead trees. That is why dead trees are also named as ‘Biotope Tree’, ‘a living space with high biological diversity’ or ‘a hotspot’; the center for biological diversity in forest.


Research area has been assigned as ‘Research Forest’ to Çankırı Faculty of Forestry of Ankara University by the decision of Council of Ministers. However, research studies that have been carried out so far in the area are insufficient. It is aimed to get more information from the area by this study and similar ones. In this study, mosses have been listed with pictures identified on dead woods and logs in the area.


Forest field survey was done so as to identify the bryophytes on dead logs and woods at the Research and Application Forest of Çankırı Faculty of Forestry within 2015-2016. As a result of identification studies of 80 mosses samples taken from the area 25 taxons have been confirmed among 15 genus and 10 families.

Bir ağacın ölümüyle başka bir yaşam başlar. Bu orman ekosistemi içerisinde tartışmasız bir gerçektir. Birçok böceğin, kuşun, mantarın, likenin, ciğerotlarının ve karayosunlarının yaşam döngüleri içerisinde hayatta kalmaları bütünüyle veya kısmen ölü ağaçlara bağlıdır. Bu nedenle ölü ağaçlar; birçok araştırmada “Biyotop ağacı” “Yüksek biyolojik çeşitliliğe sahip yaşam alanı” veya ormanlardaki biyolojik çeşitlilik merkezi “Hotspot” olarak da adlandırılırlar.

 

Araştırma alanı; Ankara Üniversitesi döneminde Çankırı Orman Fakültesine, Bakanlar Kurulu kararı ile “Araştırma Ormanı” olarak tahsis edilmiştir. Fakat şimdiye kadar alan üzerinde çok fazla araştırma yapılmamıştır. Bu ve buna benzer çalışmaların artması ile alana ilişkin birçok verinin toplanması amaçlanmaktadır. Bu çalışma ile alanda çürümüş ağaç ve kütük üzerlerinde tespit edilen karayosunları, fotoğrafları ile birlikte liste halinde verilmiştir.

 

Orman Fakültesi, Araştırma ve Uygulama Ormanında ölü ağaçlar üzerinde bulunan karayosunlarının tespiti amacıyla 2015-2016 yılları arasında arazi çalışması yapılmıştır. Araştırma alanından toplanan 80 karayosunu örneğinin incelenmesi sonucunda 10 familyaya ve 15 cinse ait 25 takson tespit edilmiştir.

 • Abay G. [2005] 2006. Contributions to the moss flora (Musci) of Çankırı province (Eldivan-Karadere). Ot Sistematik Botanik Dergisi. 12, 175–186.
 • Abay G. ve Ursavaş, S. 2006. Çankırı İli Araştırma Ormanı Karayosunu (Musci) Flora ve Ekolojisi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi. 11(16), 61-70.
 • Anonim 2001. Eldivan meteoroloji istasyonu iklim verileri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kayıtları, Ankara.
 • Anonim 2008. Ankara Bölge Müdürlüğü, Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü, Merkez İşletme Şefliği Amenajman Planı (1996-2015), Ankara.
 • Anonim 2010. Çankırı İl Çevre Durum Raporu, T.C. Çankırı Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü. Çankırı.
 • Bobiec A. Gutowski J.M. Zub, K. Pawlaczyk, P. Laudenslayer, W.F. 2005. The afterlife of a tree. WWF Poland, Warszawa.
 • Butler R. ve Schlapfer R. 2004. Dead wood in managed forests: how much is enough? Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen, 155 (2): 31-37.
 • Cortini Pedrotti C. 2001. Flora dei muschi d’Italia, Sphagnopsida, Andreaeopsida, Bryopsida (I parte). Antonio Delpfino Editore, Roma.
 • Cortini Pedrotti, C. 2006. Flora dei muschi d’Italia, Bryopsida (II parte). Antonio Delpfino Editore, Roma.
 • Csóka G.Y. 2000. Az elpusztult, korhadófa szerepe az erdei biodiverzitás fenntarta´sában. [The role of dead wood in maintaining biodiversity of forests]. In: Frank, T. (Ed.), Terme´szet – erdö – gazdálkodás. MME e´s Pro Silva Hungária Egyesület, Eger, pp. 85–96
 • Çetin B. 1988. Checklist of the mosses of Turkey, Lındbergia, 14: 15-23.
 • Çolak A.H. Tokcan M. ve Kırca S. 2011. Ölü Ağaç (Yaşayan Ölüler). T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Çeşitli Yayınlar Serisi No:6. Bolu.
 • Ertuğrul G. 2011. Çankırı-Koru Başı Tepe ve Civarındaki Jipsli Alanların Florası. İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Esseen P.A. Ehnström B. Ericson L. Sjöberg K. 1997. Boreal forests. Ecological Bulletins 46, 16–47.
 • Göl C. Yılmaz H. Ediş S. 2010. Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi Araştırma ve Uygulama Ormanı Topraklarının Bazı Özellikleri ve Sınıflandırması. III. Ulusal Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs. 3, 941-952.
 • Harmon M.E. Franklin J.F. Swanson F.J. Sollins P. Gregory S.V. Lattin J.D. Anderson N.H. Cline S.P. Aumen N.G. Sedell J.R. Lienkaemper G.W. Cromarck K.J.R. Cummins K.W. 1986. Ecology of coarse woody debris in temperate ecosystem. ln: Advances in ecological Research. Academic Press, New York, 15: 133-302.
 • Heyn CC. and Herrnstadt I. 2004. The Bryophyte Flora of Israel and Adjacent Regions. The Israel Academy of Sciences and Humanities, Israel.
 • Hofgaard A. 1993. Structure and regeneration pattern in a virgin Picea abies forest in northern Sweden. Journal of Vegetation Science 4: 601-608.
 • Keçeli T. and Çetin, B. 2000. The moss flora of Çankırı-Eldivan mountain. Turk J Bot. 24, 249–258.
 • Ketin İ. 1962. 1/500 000 Ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası, Sinop. M.T.A Yayınları, Ankara.
 • Kürschner H. and Erdağ A. 2005. Bryophytes of Turkey: An Annotated Reference List of the Species with Synonyms from the Recent Literature and an Annontated List of Turkish Bryological Literature, Turkish Journal of Botany, 29: 95-154.
 • Lawton, E. 1971. Moss Flora of the Pacific Northwest. The Hattori Botanical Laboratory, Suppl. No: 1, Nichinan.
 • Mark C.V Malcolm J.R. Smith S.M. 2006. An integrated model for snag and downed woody debris decay class transitions. Forest Ecology and Management, 234 (1-3), 48-59.
 • Maser C. Trappe, J.M. 1984. The seen and unseen world of the fallen tree. Gen. Tech. Rep. PNW-164, Department of Agriculture, Forest Service, Pacific Northwest Forest and Range Experiment Station, Portland, OR, US.
 • McCom W. And Lindenmayer d. 1999. Dyin, and down trees. In: Hunter Jr M.L. (Ed.) Maintaining Biodiversity in Forest Ecosystems. Cambridge University Press, Cambride. pp. 335-372.
 • McCullough HA. 1948. Plant succession on fallen logs in a virgin spruce-fir forest. Ecology 29: 508-513.
 • Neinrich C. 1997. Urwaelder von morgen: ProzeBschutz für eine natürliche Vielfalt Bode, W. - Hrsg.- (1997) Naturnahe Waldwirtschaft ProzeBschutz oder biologische Nachhaltigkeit? Deukalion Verlag, Holm.
 • Nyholm E. 1979. Illustrated flora of Nordic Mosses. Fasc. 5. Lund: Nordic Bryological Society.
 • Nyholm E. 1981. Illustrated flora of Nordic Mosses. Fasc. 6. Lund: Nordic Bryological Society.
 • Nyholm E. 1987. Illustrated flora of the Nordic Mosses. Fasc. 1. Stockholm: Nordic Bryological Society.
 • Nyholm E. 1990. Illustrated flora of Nordic Mosses. Fasc. 2. Lund: Nordic Bryological Society.
 • Nyholm E. 1993. Illustrated flora of Nordic Mosses. Fasc. 3. Lund: Nordic Bryological Society.
 • Nyholm E. 1998. Illustrated flora of Nordic Mosses. Fasc. 4. Lund: Nordic Bryological Society.
 • Ódor P. and Van Hees A.F.M. 2004. Preferences of dead wood inhabiting bryophytes for decay stage, log size and habitat types in Hungarian beech forests. Journal of Bryology 26: 79-95.
 • Ódor P. Standovár T. 2002. Substrate specificity and community structure of bryophyte vegetation in a near-natural montane beech forest. Community Ecology 3, 39–49.
 • Peterken G.F. 1996. NaturalWoodland. Ecology and Conservation in Northern Temperate Regions. Cambridge University Press, Cambridge.
 • Saarforst 2004. Totholz lebt! Bedeutung von Biyotop Holz im Wald. SaarForst, Landesbetrieb, Saarbrücken.
 • Siitonen J. 2001. Forest management, coarse woody debris and saproxylic organisms. Fennoscandian boreal forests as an example. Ecological Bulletins 49, 11–41.
 • Smith A.J.E. 1980. The Moss Flora of Britain and Ireland. Cambridge University Press, Cambridge.
 • Smith A.J.E. 2004. The Moss Flora of Britain and Ireland. Cambridge University Press, London.
 • Söderström L. 1988. Sequence of bryophytes and lichens in relation to substrate variables of decaying coniferous wood in Northern Sweden. Nordic Journal of Botany 8: 89-97.
 • Uyar G. and Çetin B. 2004. A New Check-List of the Mosses of Turkey, Journal of Bryology. 26, 203-220.
 • Watson E.V.P. 1981. British Mosses and Liverworts. Cambridge University Press. Cambridge.
 • Yılmaz S. Şimşek Z. İmal, B. Öner N. ve Kondur Y. 2006. Çankırı (İldivan-Küçükhacıbey)’da Gerçekleştirilen Ağaçlandırma Çalışmaları. Türkiye’de Yarı Kurak Bölgelerde Yapılan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Uygulamalarının Değerlendirilmesi Çalıştayı. Ürgüp. 7-10 Kasım 2006 s. 88-93.
Subjects Science
Journal Section Research Articles
Authors

Author: SERHAT URSAVAŞ
Institution: ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: ELİF ÖZTÜRK
Institution: ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: November 15, 2016

Bibtex @research article { anatolianbryology267208, journal = {ANATOLIAN BRYOLOGY}, issn = {2149-5920}, eissn = {2458-8474}, address = {Cankiri Karatekin University}, year = {2016}, volume = {2}, pages = {21 - 46}, doi = {10.26672/anatolianbryology.267208}, title = {Mosses Identified on Deadwoods in the Research and Application Forest of the Çankırı Karatekin University, Faculty of Forestry}, key = {cite}, author = {URSAVAŞ, SERHAT and ÖZTÜRK, ELİF} }
APA URSAVAŞ, S , ÖZTÜRK, E . (2016). Mosses Identified on Deadwoods in the Research and Application Forest of the Çankırı Karatekin University, Faculty of Forestry. ANATOLIAN BRYOLOGY, 2 (1-2), 21-46. DOI: 10.26672/anatolianbryology.267208
MLA URSAVAŞ, S , ÖZTÜRK, E . "Mosses Identified on Deadwoods in the Research and Application Forest of the Çankırı Karatekin University, Faculty of Forestry". ANATOLIAN BRYOLOGY 2 (2016): 21-46 <http://dergipark.org.tr/anatolianbryology/issue/25262/267208>
Chicago URSAVAŞ, S , ÖZTÜRK, E . "Mosses Identified on Deadwoods in the Research and Application Forest of the Çankırı Karatekin University, Faculty of Forestry". ANATOLIAN BRYOLOGY 2 (2016): 21-46
RIS TY - JOUR T1 - Mosses Identified on Deadwoods in the Research and Application Forest of the Çankırı Karatekin University, Faculty of Forestry AU - SERHAT URSAVAŞ , ELİF ÖZTÜRK Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.26672/anatolianbryology.267208 DO - 10.26672/anatolianbryology.267208 T2 - ANATOLIAN BRYOLOGY JF - Journal JO - JOR SP - 21 EP - 46 VL - 2 IS - 1-2 SN - 2149-5920-2458-8474 M3 - doi: 10.26672/anatolianbryology.267208 UR - https://doi.org/10.26672/anatolianbryology.267208 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 ANATOLIAN BRYOLOGY Mosses Identified on Deadwoods in the Research and Application Forest of the Çankırı Karatekin University, Faculty of Forestry %A SERHAT URSAVAŞ , ELİF ÖZTÜRK %T Mosses Identified on Deadwoods in the Research and Application Forest of the Çankırı Karatekin University, Faculty of Forestry %D 2016 %J ANATOLIAN BRYOLOGY %P 2149-5920-2458-8474 %V 2 %N 1-2 %R doi: 10.26672/anatolianbryology.267208 %U 10.26672/anatolianbryology.267208
ISNAD URSAVAŞ, SERHAT , ÖZTÜRK, ELİF . "Mosses Identified on Deadwoods in the Research and Application Forest of the Çankırı Karatekin University, Faculty of Forestry". ANATOLIAN BRYOLOGY 2 / 1-2 (November 2016): 21-46. https://doi.org/10.26672/anatolianbryology.267208
AMA URSAVAŞ S , ÖZTÜRK E . Mosses Identified on Deadwoods in the Research and Application Forest of the Çankırı Karatekin University, Faculty of Forestry. Anatolian Bryol.. 2016; 2(1-2): 21-46.
Vancouver URSAVAŞ S , ÖZTÜRK E . Mosses Identified on Deadwoods in the Research and Application Forest of the Çankırı Karatekin University, Faculty of Forestry. ANATOLIAN BRYOLOGY. 2016; 2(1-2): 46-21.