Anatolian Bryology
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2149-5920 | e-ISSN 2458-8474 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Çankırı Karatekin Üniversitesi |


Journal Metrics: Impac Factor (2019) = 2,46


AMAÇ VE KAPSAM

Anatolian Bryology Dergisi, karayosunu, ciğerotları ve boynuzotları ile ilgili değişik alanlarda yapılan, morfolojik, mikroskobik yapıları, biyolojik çeşitlilik, koruma, biyoteknoloji, çevre düzenleme, tehlike altındaki türler, tehlike altındaki habitatları, sistematik, vejetasyon, ekoloji, biyocoğrafya, genetik ve tüm briyofitler arasındaki ilişkileri konu alan orijinal makaleleri yayınlar.

Tanımlayıcı yada deneysel ve sonuçları net olarak belirlenmiş deneysel çalışmalar kabul edilir. Makale yazım dili Türkçe veya İngilizce’dir. Yayınlanmak üzere gönderilen yazı orijinal, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olmalı veya işlem görüyor olmamalıdır. Yayınlanma yeri Türkiye’dir. Bu dergi yılda iki sayı halinde yayınlanır, erişime açık ve ücretsizdir.

Dergi yazım kurallarına uymayan veya derginin kapsamı dışındaki konulardan oluşan makaleler hakem degerlendirme (formu) sürecine girmeden reddedilir. Her makale için, gerekli kurallara göre doldurulmuş ve yazar veya yazarların hepsi tarafından imzalanmış olan Telif Hakkı Devir Formu, makale yayınlanmadan önce dergi editörüne gönderilmelidir. Dergiye gönderilecek makaleler ve süreç ile ilgili her türlü yazışmalar, doğrudan internet ortamında elektronik posta ile yapılmalıdır. Dergi tüm milletlerdeki araştırmacılara açıktır.


MAKALE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

01 Ocak 2017 tarihinden itibaren, dergimize gönderilen tüm makalelerin özgünlüğünün tespit edilmesi amacıyla iThenticate (İntihali Engelleme) Yazılımı'nda tarama hizmeti kullanılmaktadır. iThenticate yazılımı aracılığı ile web üzerinde ve diğer kaynaklar üzerinde yayınlanmış makale ve dökümanlar arasında makale özgünlük kontrolu yapılmaktadır. Yazarlar, http://www.ithenticate.com web adresini ziyaret ederek makalelerini dergimize göndermeden önce özgünlük kontrolu yapabilirler.

Anatolian Bryology dergisine sunulan çalışmaların benzerlik oranı %20'nin (Tür listesi ve kaynakça hariç) altında olmalıdır.

ithenticate2.jpg

"Anatolian Bryology)"ne gönderilen tüm makalelerin ön değerlendirmesi 5 gün içerisinde Editör ve Yayın Kurulu tarafından yapılır. Dergi konu ve kapsamına girmeyen veya dergimiz yazım kuralı formatına içerik ve şekil şartları açısından uymayan makalelerin hakemlik süreci başlatılmaz veya değiştirilmesi için bazı değişiklikler istenebilir. Bu aşamada, hiçbir makale, olumlu hakem raporu olmadan editör tarafından yayına kabul edilemez. Ön değerlendirmeyi geçen makalelerin hakem değerlendirme sürecinin en fazla 45 gün içerisinde tamamlanması ve en kısa sürede elektronik baskısının online olarak dergi web sitesinde yayınlanması amaçlanmaktadır.

Anatolian Bryology tamamen ücresiz, açık erişimli ve uluslararası hakemli bir dergidir. Derginin bir adet orijinal kopyası, makale sahiplerine, bir adet ücretsiz olarak gönderilir.

Yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanarak gönderilen makaleler değerlendirmeye kabul edilir. Makale ilk olarak yayın kurulu başkanı ve yayın kurulu üyeleri tarafından görülerek gerektiğinde bilgisayar programı yardımıyla intihal taramasından geçirilebilir ve en az iki hakeme yönlendirilir. Hakemler makaleyi olduğu haliyle kabul edebilir, küçük veya büyük düzeltme isteyebilir veya reddedebilirler. Hakemler arasında görüş ayrılığı olduğu takdirde makale bir başka hakeme daha yönlendirilebilir. Makale ancak hakemlerin istediği düzeltmeler yerine getirildiği takdirde yayına kabul edilir; hakemlerin değerlendirmelerini dikkate alarak nihai karar yayın kurulu başkanına aittir. Çift-kör hakem değerlendirme süreci benimsenmiştir; yazar ve hakem birbirlerinin kimliğinden habersizdir.


Dergimizin açık erişim politikası:

http://www.budapestopenac cessinitiative.org/boai-10-tra nslations/turkish-translation


Anadolu Briyoloji Dergisi için Google Akademik Atıf Dizini:

https://scholar.google.com.tr/citations?user=U37TuDQAAAAJ&hl=tr&authuser=1


YAYIN PERİYODU

"Anatolian Bryology", Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır.Editor-in-Cheif

Dr. Serhat URSAVAŞ - Cankiri Karatekin University (TURKEY)

serhatursavas@gmail.com

anatolianbryology@gmail.com


Editor

Dr. Tamer Keçeli - Cankiri Karatekin University (TURKEY)

tkeceli@gmail.com

Dr. Marko Sabovljević - University of Belgrade (SERBIA)

marko@bio.bg.ac.rs


Editorial Board

Dr. Bernard GOFFINET - University of Connecticut (USA)

bernard.goffinet@uconn.edu

Dr. Gökhan ABAY - University of Recep Tayyip ERDOĞAN (TURKEY)

gokhanabay@gmail.com

Dr. Güray UYAR - Gazi University (TURKEY)

gurayuyar@hotmail.com

Dr. Joan Bruno SILVA - State University of Paraíba (BRAZIL)

bruno.briofita@gmail.com

Dr. Rayna NATCHEVA - Bulgarian Academy of Sciences (BULGARIA)

raynanatcheva@yahoo.com

Dr. Ryszard OCHYRA - W. Szafer Institute of Botany Department of Bryology (POLAND)

r.ochyra@botany.pl

Dr. Turan ÖZDEMİR - Karadeniz Technical University (TURKEY)

ozdemirturan@gmail.com

Dr. William R. BUCK - New York Botanical Garden (USA)

bbuck@nybg.org


Advisory Board

Dr. Adnan ERDAĞ - Adnan Menderes University (TURKEY)

Dr. Barbaros ÇETİN - Dokuz Eylul University (TURKEY)

Dr. Bernard GOFFINET - University of Connecticut (USA)

Dr. Gökhan ABAY - University of Recep Tayyip ERDOĞAN (TURKEY)

Dr. Güray UYAR - Gazi University (TURKEY)

Dr. Hatice Özen KİREMİT - Adnan Menderes University (TURKEY)

Dr. İsa GÖKLER - Dokuz Eylul University (TURKEY)

Dr. Mesut KIRMACI - Adnan Menderes University (TURKEY)

Dr. Mevlüt ALATAŞ - Munzur University (TURKEY)

Dr. Muhammet ÖREN - Bulent Ecevit University (TURKEY)

Dr. Nevzat BATAN - Karadeniz Technical University (TURKEY)

Dr. Rayna Natcheva - Bulgarian Academy of Sciences (BULGARIA)

Dr. Ryszard OCHYRA - W. Szafer Institute of Botany Department of Bryology (POLAND)

Dr. Si HE - Missori Botanical Garden (USA)

Dr. Sushil Kumar SINGH - Botanical Survey of India (INDIA)

Dr. Turan ÖZDEMİR - Karadeniz Technical University (TURKEY)

Dr. Tülay EZER - Niğde Ömer Halis Demir University (TURKEY)

Dr. William R. BUCK - New York Botanical Garden (USA)


Dil Editörü

Dr. Arda ÖZEN - Çankırı Karatekin University (TURKEY)

Dr. Üstüner BİRBEN - Çankırı Karatekin University (TURKEY)

Gülen BİRBEN - English Language Teacher (TURKEY)


ABSTRACTED / INDEXED / ARCHIVED

Thomson Reuters/Clarivate Analytics (Biological Abstracts and BIOSIS Previews), CiteFactor, Scientific Indexing Services, Google Scholar, ASOS Index, DRJI, ResearchBible, DOAJ,


Anatolian Bryology

ISSN 2149-5920 | e-ISSN 2458-8474 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Çankırı Karatekin Üniversitesi |
Kapak Resmi


Journal Metrics: Impac Factor (2019) = 2,46


AMAÇ VE KAPSAM

Anatolian Bryology Dergisi, karayosunu, ciğerotları ve boynuzotları ile ilgili değişik alanlarda yapılan, morfolojik, mikroskobik yapıları, biyolojik çeşitlilik, koruma, biyoteknoloji, çevre düzenleme, tehlike altındaki türler, tehlike altındaki habitatları, sistematik, vejetasyon, ekoloji, biyocoğrafya, genetik ve tüm briyofitler arasındaki ilişkileri konu alan orijinal makaleleri yayınlar.

Tanımlayıcı yada deneysel ve sonuçları net olarak belirlenmiş deneysel çalışmalar kabul edilir. Makale yazım dili Türkçe veya İngilizce’dir. Yayınlanmak üzere gönderilen yazı orijinal, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olmalı veya işlem görüyor olmamalıdır. Yayınlanma yeri Türkiye’dir. Bu dergi yılda iki sayı halinde yayınlanır, erişime açık ve ücretsizdir.

Dergi yazım kurallarına uymayan veya derginin kapsamı dışındaki konulardan oluşan makaleler hakem degerlendirme (formu) sürecine girmeden reddedilir. Her makale için, gerekli kurallara göre doldurulmuş ve yazar veya yazarların hepsi tarafından imzalanmış olan Telif Hakkı Devir Formu, makale yayınlanmadan önce dergi editörüne gönderilmelidir. Dergiye gönderilecek makaleler ve süreç ile ilgili her türlü yazışmalar, doğrudan internet ortamında elektronik posta ile yapılmalıdır. Dergi tüm milletlerdeki araştırmacılara açıktır.


MAKALE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

01 Ocak 2017 tarihinden itibaren, dergimize gönderilen tüm makalelerin özgünlüğünün tespit edilmesi amacıyla iThenticate (İntihali Engelleme) Yazılımı'nda tarama hizmeti kullanılmaktadır. iThenticate yazılımı aracılığı ile web üzerinde ve diğer kaynaklar üzerinde yayınlanmış makale ve dökümanlar arasında makale özgünlük kontrolu yapılmaktadır. Yazarlar, http://www.ithenticate.com web adresini ziyaret ederek makalelerini dergimize göndermeden önce özgünlük kontrolu yapabilirler.

Anatolian Bryology dergisine sunulan çalışmaların benzerlik oranı %20'nin (Tür listesi ve kaynakça hariç) altında olmalıdır.

ithenticate2.jpg

"Anatolian Bryology)"ne gönderilen tüm makalelerin ön değerlendirmesi 5 gün içerisinde Editör ve Yayın Kurulu tarafından yapılır. Dergi konu ve kapsamına girmeyen veya dergimiz yazım kuralı formatına içerik ve şekil şartları açısından uymayan makalelerin hakemlik süreci başlatılmaz veya değiştirilmesi için bazı değişiklikler istenebilir. Bu aşamada, hiçbir makale, olumlu hakem raporu olmadan editör tarafından yayına kabul edilemez. Ön değerlendirmeyi geçen makalelerin hakem değerlendirme sürecinin en fazla 45 gün içerisinde tamamlanması ve en kısa sürede elektronik baskısının online olarak dergi web sitesinde yayınlanması amaçlanmaktadır.

Anatolian Bryology tamamen ücresiz, açık erişimli ve uluslararası hakemli bir dergidir. Derginin bir adet orijinal kopyası, makale sahiplerine, bir adet ücretsiz olarak gönderilir.

Yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanarak gönderilen makaleler değerlendirmeye kabul edilir. Makale ilk olarak yayın kurulu başkanı ve yayın kurulu üyeleri tarafından görülerek gerektiğinde bilgisayar programı yardımıyla intihal taramasından geçirilebilir ve en az iki hakeme yönlendirilir. Hakemler makaleyi olduğu haliyle kabul edebilir, küçük veya büyük düzeltme isteyebilir veya reddedebilirler. Hakemler arasında görüş ayrılığı olduğu takdirde makale bir başka hakeme daha yönlendirilebilir. Makale ancak hakemlerin istediği düzeltmeler yerine getirildiği takdirde yayına kabul edilir; hakemlerin değerlendirmelerini dikkate alarak nihai karar yayın kurulu başkanına aittir. Çift-kör hakem değerlendirme süreci benimsenmiştir; yazar ve hakem birbirlerinin kimliğinden habersizdir.


Dergimizin açık erişim politikası:

http://www.budapestopenac cessinitiative.org/boai-10-tra nslations/turkish-translation


Anadolu Briyoloji Dergisi için Google Akademik Atıf Dizini:

https://scholar.google.com.tr/citations?user=U37TuDQAAAAJ&hl=tr&authuser=1


YAYIN PERİYODU

"Anatolian Bryology", Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır.Editor-in-Cheif

Dr. Serhat URSAVAŞ - Cankiri Karatekin University (TURKEY)

serhatursavas@gmail.com

anatolianbryology@gmail.com


Editor

Dr. Tamer Keçeli - Cankiri Karatekin University (TURKEY)

tkeceli@gmail.com

Dr. Marko Sabovljević - University of Belgrade (SERBIA)

marko@bio.bg.ac.rs


Editorial Board

Dr. Bernard GOFFINET - University of Connecticut (USA)

bernard.goffinet@uconn.edu

Dr. Gökhan ABAY - University of Recep Tayyip ERDOĞAN (TURKEY)

gokhanabay@gmail.com

Dr. Güray UYAR - Gazi University (TURKEY)

gurayuyar@hotmail.com

Dr. Joan Bruno SILVA - State University of Paraíba (BRAZIL)

bruno.briofita@gmail.com

Dr. Rayna NATCHEVA - Bulgarian Academy of Sciences (BULGARIA)

raynanatcheva@yahoo.com

Dr. Ryszard OCHYRA - W. Szafer Institute of Botany Department of Bryology (POLAND)

r.ochyra@botany.pl

Dr. Turan ÖZDEMİR - Karadeniz Technical University (TURKEY)

ozdemirturan@gmail.com

Dr. William R. BUCK - New York Botanical Garden (USA)

bbuck@nybg.org


Advisory Board

Dr. Adnan ERDAĞ - Adnan Menderes University (TURKEY)

Dr. Barbaros ÇETİN - Dokuz Eylul University (TURKEY)

Dr. Bernard GOFFINET - University of Connecticut (USA)

Dr. Gökhan ABAY - University of Recep Tayyip ERDOĞAN (TURKEY)

Dr. Güray UYAR - Gazi University (TURKEY)

Dr. Hatice Özen KİREMİT - Adnan Menderes University (TURKEY)

Dr. İsa GÖKLER - Dokuz Eylul University (TURKEY)

Dr. Mesut KIRMACI - Adnan Menderes University (TURKEY)

Dr. Mevlüt ALATAŞ - Munzur University (TURKEY)

Dr. Muhammet ÖREN - Bulent Ecevit University (TURKEY)

Dr. Nevzat BATAN - Karadeniz Technical University (TURKEY)

Dr. Rayna Natcheva - Bulgarian Academy of Sciences (BULGARIA)

Dr. Ryszard OCHYRA - W. Szafer Institute of Botany Department of Bryology (POLAND)

Dr. Si HE - Missori Botanical Garden (USA)

Dr. Sushil Kumar SINGH - Botanical Survey of India (INDIA)

Dr. Turan ÖZDEMİR - Karadeniz Technical University (TURKEY)

Dr. Tülay EZER - Niğde Ömer Halis Demir University (TURKEY)

Dr. William R. BUCK - New York Botanical Garden (USA)


Dil Editörü

Dr. Arda ÖZEN - Çankırı Karatekin University (TURKEY)

Dr. Üstüner BİRBEN - Çankırı Karatekin University (TURKEY)

Gülen BİRBEN - English Language Teacher (TURKEY)


ABSTRACTED / INDEXED / ARCHIVED

Thomson Reuters/Clarivate Analytics (Biological Abstracts and BIOSIS Previews), CiteFactor, Scientific Indexing Services, Google Scholar, ASOS Index, DRJI, ResearchBible, DOAJ,


Dizinler