Year 2018, Volume 4, Issue 2, Pages 107 - 121 2018-11-15

Acarlar Gölü Longoz Ormanı (Sakarya) Ciğerotu (Marchantiophyta) Florasına Katkılar
Contributions to the Liverwort (Marchantiophyta) Flora of Acarlar Lake Floodplain Forest (Sakarya)

Satı SARIOĞLU [1] , Tamer KEÇELİ [2]

50 275

Bu çalışmada, Türkiye’nin önemli subasar ormanları ve sulak alanlarından biri olan Acarlar Gölü Longoz Ormanı’nın ciğerotu çeşitliliği araştırılmıştır. Araştırma sahasında farklı vejetasyon dönemlerinde (2016 Temmuz - 2017 Mart) yapılmış arazi çalışmaları sonucunda toplanmış olan 70 ciğerotu örneğinin teşhisleri yapılarak 12 familyaya ait 13 cins ve bu cinslere ait 18 tür tespit edilmiştir. Bu türlerden 5 tanesi (Riccia sorocarpa Bisch., Riccia fluitans L., Riccia nigrella DC., Cephalozia ambigua C. Massal., Fossombronia husnotii Corb.) Henderson (1961) kareleme sistemine göre A2 karesi için yeni kayıttır.

Acarlar Lake Floodplain Forest is one of important floodplain forests and wetlands of Turkey. In this study, the liverwort variety of Acarlar Lake Longoz Forest was investigated. 70 liverwort sample were collected as a result of the field work carried out during different vegetation periods (July 2016 - March 2017). These samples were identified and 18 species belonging to 13 genera and 12 families have been detected. According to the grid-square system, five of these species (Riccia sorocarpa Bisch., Riccia fluitans L., Riccia nigrella DC., Cephalozia ambigua C. Massal., Fossombronia husnotii Corb.) Henderson (1961) are new records for square A2.


 • Alataş M. Uyar G. 2015. The Bryophyte flora of Abant Mountains (Bolu/Turkey). Biological Diversity and Conservation. 8:1, 35-43.
 • Atalay İ. 1983. Türkiye Vejetasyon Coğrafyasına Giriş. Ege Üniv. Edebiyat Fak. Yay. No:19, İzmir.
 • Cangül C. Ezer T. 2010. Kaplandede Dağı’nın Briyofit Florası. Yüksek Lisans Tezi. Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Niğde. pp. 99.
 • Crandall-Stotler B. Stotler R.E. Long D.G. 2009. Phylogeny and Classification of the Marchantiophyta. Edinburgh Journal of Botany. 66:1, 155-198.
 • Dönmez Y. 1979. Kocaeli Yarımadasının Bitki Coğrafyası. İ.Ü. Coğ. Enst. Yay. No:112, İstanbul.
 • Glime J. 2009. Bryophyte Ecology, Ebook Sponsored By Michigan Technological University and The International Association of Bryologists. USA.
 • Goffinet B. Shaw A.J. 2009. Bryophyte Biology, Second Edition, Cambridge University Press, The Edinburgh Building, Cambridge. pp. 565.
 • Gönençgil B. 2008. Tehdit Altındaki Kıyı Alanlarına Bir Örnek: Acarlar Longozu-Karasu, Sakarya, Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜCAUM). V. Ulusal Coğrafya Sempozyumu. Ankara. pp. 31-38.
 • Henderson D.M. 1961. Contributions to the bryophyte flora of Turkey IV, Notes, R. B. G. Edinb., 23: 263-278.
 • Keçeli T. 2004. Batı Karadeniz Bölgesi (Bolu-Zonguldak-Bartın-Kastamonu) Ciğerotları (Hepaticae) Florası. Doktora tezi, Ankara Üniversitesi. Ankara. pp. 206.
 • Keçeli T. Çetin B. 2006. A Contribution to the Liverwort Flora of Western Black Sea Region, Northern Turkey, and a new record (Cephaloziella dentata, Cephaloziellaceae) to Southwest Asia, Cryptogamie Bryologie. 27:4, 459-470.
 • Koçman A. 1993. Türkiye İklimi, Ege Üniversitesi Yayın No:72, İzmir.
 • Ören M. Bozkaya S. Özçelik A. Hazer Y. Uyar G. 2015. Zonguldak İli Briyofit Florasına Katkılar. Anatolian Bryology. 1:1, 34-41.
 • Ören M. Uyar G. Keçeli T. 2012. The bryophyte flora of the western part of the Küre Mountains (Bartın, Kastamonu), Turkey. Turkis Journal of Botany. 36: 538-557.
 • Özenoğlu Kiremit H. Keçeli T. 2009. An Annotated Check-list of the Hepaticae and Anthocerotae of Turkey. Cryptogamie Bryologie. 30:3, 343-356.
 • URL1. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü, Sakarya Şube Müdürlüğü. 2016. Web sitesi: http://sakarya.ormansu.gov.tr/Sakarya/AnaSayfa/DKMP/acarlarLongozu.aspx?sflang=tr [Erişim:13 Aralık 2017].
Primary Language en
Subjects Science
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Satı SARIOĞLU (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Tamer KEÇELİ

Dates

Publication Date: November 15, 2018

Bibtex @research article { anatolianbryology460427, journal = {ANATOLIAN BRYOLOGY}, issn = {2149-5920}, eissn = {2458-8474}, address = {Cankiri Karatekin University}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {107 - 121}, doi = {10.26672/anatolianbryology.460427}, title = {Contributions to the Liverwort (Marchantiophyta) Flora of Acarlar Lake Floodplain Forest (Sakarya)}, key = {cite}, author = {SARIOĞLU, Satı and KEÇELİ, Tamer} }
APA SARIOĞLU, S , KEÇELİ, T . (2018). Contributions to the Liverwort (Marchantiophyta) Flora of Acarlar Lake Floodplain Forest (Sakarya). ANATOLIAN BRYOLOGY, 4 (2), 107-121. DOI: 10.26672/anatolianbryology.460427
MLA SARIOĞLU, S , KEÇELİ, T . "Contributions to the Liverwort (Marchantiophyta) Flora of Acarlar Lake Floodplain Forest (Sakarya)". ANATOLIAN BRYOLOGY 4 (2018): 107-121 <http://dergipark.org.tr/anatolianbryology/issue/40882/460427>
Chicago SARIOĞLU, S , KEÇELİ, T . "Contributions to the Liverwort (Marchantiophyta) Flora of Acarlar Lake Floodplain Forest (Sakarya)". ANATOLIAN BRYOLOGY 4 (2018): 107-121
RIS TY - JOUR T1 - Contributions to the Liverwort (Marchantiophyta) Flora of Acarlar Lake Floodplain Forest (Sakarya) AU - Satı SARIOĞLU , Tamer KEÇELİ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.26672/anatolianbryology.460427 DO - 10.26672/anatolianbryology.460427 T2 - ANATOLIAN BRYOLOGY JF - Journal JO - JOR SP - 107 EP - 121 VL - 4 IS - 2 SN - 2149-5920-2458-8474 M3 - doi: 10.26672/anatolianbryology.460427 UR - https://doi.org/10.26672/anatolianbryology.460427 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 ANATOLIAN BRYOLOGY Contributions to the Liverwort (Marchantiophyta) Flora of Acarlar Lake Floodplain Forest (Sakarya) %A Satı SARIOĞLU , Tamer KEÇELİ %T Contributions to the Liverwort (Marchantiophyta) Flora of Acarlar Lake Floodplain Forest (Sakarya) %D 2018 %J ANATOLIAN BRYOLOGY %P 2149-5920-2458-8474 %V 4 %N 2 %R doi: 10.26672/anatolianbryology.460427 %U 10.26672/anatolianbryology.460427
ISNAD SARIOĞLU, Satı , KEÇELİ, Tamer . "Contributions to the Liverwort (Marchantiophyta) Flora of Acarlar Lake Floodplain Forest (Sakarya)". ANATOLIAN BRYOLOGY 4 / 2 (November 2018): 107-121. https://doi.org/10.26672/anatolianbryology.460427
AMA SARIOĞLU S , KEÇELİ T . Contributions to the Liverwort (Marchantiophyta) Flora of Acarlar Lake Floodplain Forest (Sakarya). Anatolian Bryol.. 2018; 4(2): 107-121.
Vancouver SARIOĞLU S , KEÇELİ T . Contributions to the Liverwort (Marchantiophyta) Flora of Acarlar Lake Floodplain Forest (Sakarya). ANATOLIAN BRYOLOGY. 2018; 4(2): 121-107.