Year 2019, Volume 7, Issue 1, Pages 23 - 30 2019-02-03

Üçüncü Haçlı Seferi’nde “Türk” İmgesi: Itinerarium Peregrinorum et Gesta Regis Ricardi Örneği
The image of the Turk in the Third Crusade: The Sample of Itinerarium Peregrinorum et Gesta Regis Ricardi

İslam Kavas [1]

117 269

Haçlı seferleri araştırmalarına kaynaklık teşkil edecek birçok kronik günümüze ulaşmıştır. Itinerarium Regis Ricardi de bunların önde gelenlerindendir. Eser bizzat şahit olunmuş olayları içermektedir. Toplam altı kısımdan oluşan, III. Haçlı Seferi’ni anlatan bu kronik sıklıkla Türkler’den ve Onlarla girilen mücadelelerden bahseder; Haçlıların zihinlerindeki Türk’ü anlamak için açık seçik deliller sunar. Bu çalışmada, mezkur haçlı seferinin en geniş kaynağı olan bu kitabın Helen J. Nicholson tercümesi üzerinden Haçlıların Türklere bakışı ve mücadeleleri incelenecektir. Önemli görülen yerler ise eserin orjinalinin 1864 senesinde William Stubbs tarafından yapılan baskısından alıntılanmış ve tercüme edilmiştir. Böylelikle haçlı seferleri ve Türklerle ilişkileri meselesinin anlaşılmasında bir adım daha öteye gidilmesi ümit edilmektedir.
Many chronicles on the Crusades exist today. Itinerarium Regis Ricardi is one of them and an outstanding example. Telling about the events of the Third Crusade the book frequently mentions the Turks and the Crusaders’ struggles against them. Thus it yields valuable evidence for understanding the image of the Turk in the minds of the Crusaders, it presents clear evidences. In this paper, based on the translation of Helen J. Nicholson, the Crusaders’ view of the Turks will be evaluated. Prominent citations are taken from the edition of 1864 by William Stubbs and translated.  
 • Alarslan, B. (2005). Türk İmajının Görsel Yansımaları. Dünyada Türk İmgesi içinde, İstanbul: Kitap Yayınevi, 129-162.
 • Brand, Charles M. (1962). The Byzantines and Saladin, 1185-1192: Opponents of the Third Crusade. Speculum, 37(2), 167-181.
 • Ebu'l-Farac, G. (1987). Abu'l-Farac Tarihi. (Çev. Ömer Rıza Doğrul). Ankara: Türk Tarih Kurumu.
 • Ergin, M. (2016). Dede Korkut Kitabı. Hisar Kültür Gönüllüleri.
 • Golden, P. (2001). War and Warfare in the Pre-Činggisid Western Steppes of Eurasia. In: Warfare in inner Asian history : 500-1800, Nicola Di Cosmo (Ed.), Brill, 105-172.
 • Göksu, E. (2013). Okla Yükselen Millet. Konya: Kömen Yayınları.
 • Gümüş, Tarık T. (2014) Caen'li Ralph'in Gözünden Türkler: Birinci Haçlı Seferi. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 5(14), 110-123.
 • Humphreys, R. S. (1977) The Emergence of the Memluk Army. Studia Islamica, 67-99.
 • İbnu'l-Esir. (2003). el-Kâmil fi't-tarih. Cilt 10. Beyrut: Daru'l-Kutup el-İlmiyye.
 • Loud, G. A. (2010). The Crusade of Frederic Barbarossa. Burlington: Ashgate.
 • Mayer, Hans E. (1962). Das Itinerarium Peregrinorum. Stuttgart: Anton Hiersemann.
 • Nicholson, Helen J. (1997). Chronicle of the Third Crusade: A Translation of the Itinerarium Peregrinorum et Gesta Regis Ricardi. England: Ashgate.
 • Niger, R. (1851). Radulfi Nigeri Chronica. London: Robert Anstruther.
 • Runciman, S. (1954). A History of the Crusades. Cilt II. III cilt. London: Cambridge University Press.
 • Runciman, S. (2008). Haçlı Seferleri Tarihi. (Çev. Fikret Işıltan). Cilt I. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
 • Runciman S. (2008). Haçlı Seferleri Tarihi. (Çev. Fikret Işıltan). Cilt II. III cilt. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
 • Stubbs, W. (1865). Chronicles and memorials of the reign of Richard I. Cilt I. London: Longman.
 • Stubbs, W. (1864). Chronicles and memorials of the reign of Richard I. Cilt I. London: Longman.
 • Şeddad, Bahaddin Yusuf ibn Râfî ibn. (1897). The Life of Saladin. Çeviren Charles William Wilson. Londra: The Committee of the Palestine Exploration Found.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Şubat 2019
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0003-0984-3568
Author: İslam Kavas (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date: February 3, 2019

Bibtex @research article { anemon379989, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {Mus Alparslan University}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {23 - 30}, doi = {}, title = {Üçüncü Haçlı Seferi’nde “Türk” İmgesi: Itinerarium Peregrinorum et Gesta Regis Ricardi Örneği}, key = {cite}, author = {Kavas, İslam} }
APA Kavas, İ . (2019). Üçüncü Haçlı Seferi’nde “Türk” İmgesi: Itinerarium Peregrinorum et Gesta Regis Ricardi Örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (1), 23-30. Retrieved from http://dergipark.org.tr/anemon/issue/39102/379989
MLA Kavas, İ . "Üçüncü Haçlı Seferi’nde “Türk” İmgesi: Itinerarium Peregrinorum et Gesta Regis Ricardi Örneği". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019): 23-30 <http://dergipark.org.tr/anemon/issue/39102/379989>
Chicago Kavas, İ . "Üçüncü Haçlı Seferi’nde “Türk” İmgesi: Itinerarium Peregrinorum et Gesta Regis Ricardi Örneği". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019): 23-30
RIS TY - JOUR T1 - Üçüncü Haçlı Seferi’nde “Türk” İmgesi: Itinerarium Peregrinorum et Gesta Regis Ricardi Örneği AU - İslam Kavas Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 30 VL - 7 IS - 1 SN - -2149-4622 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University Üçüncü Haçlı Seferi’nde “Türk” İmgesi: Itinerarium Peregrinorum et Gesta Regis Ricardi Örneği %A İslam Kavas %T Üçüncü Haçlı Seferi’nde “Türk” İmgesi: Itinerarium Peregrinorum et Gesta Regis Ricardi Örneği %D 2019 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD Kavas, İslam . "Üçüncü Haçlı Seferi’nde “Türk” İmgesi: Itinerarium Peregrinorum et Gesta Regis Ricardi Örneği". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 / 1 (February 2019): 23-30.
AMA Kavas İ . Üçüncü Haçlı Seferi’nde “Türk” İmgesi: Itinerarium Peregrinorum et Gesta Regis Ricardi Örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(1): 23-30.
Vancouver Kavas İ . Üçüncü Haçlı Seferi’nde “Türk” İmgesi: Itinerarium Peregrinorum et Gesta Regis Ricardi Örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(1): 30-23.