Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2149-4622 | Yayın Aralığı Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Muş Alparslan Üniversitesi | http://www.alparslan.edu.tr/


screended by iThenticate

    YAZARLARIN DİKKATİNE

Yazım ilkelerimiz ve örnek şablonumuz değişmiştir. 

Yoğunluktan dolayı siz değerli yazarların çalışmalarının değerlendirme ve yayınlanma sürecinde yaşanabilecek olası aksaklıklar için Makale Kabul işlemleri 01/07/2021 Perşembe gününe kadar durdurulmuştur. Bu tarihten itibaren gönderimler tekrar kabul edilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Anemon Dergisi 2021 yılı ve sonrası sayıları için alınan yeni kararlar:

📌 Araştırması 2020 yılı ve sonrasında yapılan nitel ve nicel araştırmalar için etik kurul zorunludur.
📌 Özel sayı hariç her sayıda maksimum 15 Türkçe makaleye (toplamda maksimum 30) yer verilecektir.
📌Kabul edilen Türkçe makaleler için 750-1500 kelime aralığında genişletilmiş İngilizce özet talep edilecektir.
📌 Derleme/olgu sunumu/literatür taraması ve kitap kritiği çalışmaları İngilizce olması şartıyla kabul edilecektir.
📌 Bildiri, Tez ve Proje’den üretilen kısmi/genişletilmiş/güncelleştirilmiş çalışmalar kabul edilmeyecektir (Sempozyum Özel sayıları hariç).
📌 Derinlemesine analiz içermeyen nicel/nitel çalışmalar kabul edilmeyecektir.
📌 İntihal raporu ve (varsa) Etik Kurul Onayı yazar tarafından makale gönderimi esnasında eklenecektir.
📌 İstatistik editörümüz nicel çalışmaları hakem sürecine başlamadan önce gözden geçirecek ve ret yetkisine sahip olacaktır.

Lütfen Dergipark sistemine yüklediğiniz makalenin, yazım kurallarımıza  ve makale şablonumuza uygun halde olduğuna emin olunuz. Şablon için tıklayınız..Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN 2149-4622 | Yayın Aralığı Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Muş Alparslan Üniversitesi | http://www.alparslan.edu.tr/
Kapak Resmi


screended by iThenticate

    YAZARLARIN DİKKATİNE

Yazım ilkelerimiz ve örnek şablonumuz değişmiştir. 

Yoğunluktan dolayı siz değerli yazarların çalışmalarının değerlendirme ve yayınlanma sürecinde yaşanabilecek olası aksaklıklar için Makale Kabul işlemleri 01/07/2021 Perşembe gününe kadar durdurulmuştur. Bu tarihten itibaren gönderimler tekrar kabul edilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Anemon Dergisi 2021 yılı ve sonrası sayıları için alınan yeni kararlar:

📌 Araştırması 2020 yılı ve sonrasında yapılan nitel ve nicel araştırmalar için etik kurul zorunludur.
📌 Özel sayı hariç her sayıda maksimum 15 Türkçe makaleye (toplamda maksimum 30) yer verilecektir.
📌Kabul edilen Türkçe makaleler için 750-1500 kelime aralığında genişletilmiş İngilizce özet talep edilecektir.
📌 Derleme/olgu sunumu/literatür taraması ve kitap kritiği çalışmaları İngilizce olması şartıyla kabul edilecektir.
📌 Bildiri, Tez ve Proje’den üretilen kısmi/genişletilmiş/güncelleştirilmiş çalışmalar kabul edilmeyecektir (Sempozyum Özel sayıları hariç).
📌 Derinlemesine analiz içermeyen nicel/nitel çalışmalar kabul edilmeyecektir.
📌 İntihal raporu ve (varsa) Etik Kurul Onayı yazar tarafından makale gönderimi esnasında eklenecektir.
📌 İstatistik editörümüz nicel çalışmaları hakem sürecine başlamadan önce gözden geçirecek ve ret yetkisine sahip olacaktır.

Lütfen Dergipark sistemine yüklediğiniz makalenin, yazım kurallarımıza  ve makale şablonumuza uygun halde olduğuna emin olunuz. Şablon için tıklayınız..Cilt 9 - Sayı 2 - 15 Nis 2021
 1. Editörden
  Sayfalar 287 - 288
  Mehmet Burak ÇAKIN
 2. Artırılmış Gerçekliğin Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanımı Hakkında Ortaokul Öğrencilerinin Görüşleri
  Sayfalar 289 - 302
  Murat EKİCİ, Cemil Cahit YEŞİBURSA
 3. Zazakî de Ergatîvîte
  Sayfalar 303 - 312
  Ahmet KIRKAN
 4. Marka Kent Kişiliği: Doğu Karadeniz Şehirleri Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 313 - 323
  Erdem TAŞDEMİR, Emre Ş. ASLAN, Ali Erkam YARAR
 5. İç Kontrol Odaklı Girişimcilik Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 325 - 340
  Münevver ÇETİN, Duygu ŞALLI
 6. Yaşar Kemal’in ‘Yer Demir Gök Bakır’ Adlı Romanın Türkçeden Arapçaya Çevirisindeki Deyimlerin Eşdeğerlik Bağlamında İncelenmesi
  Sayfalar 341 - 351
  Fatma Betül ASLAN
 7. Türkiye’de Yolsuzluk ve Ekolojik Ayak İzi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 353 - 361
  Ferda ÖZSOY
 8. Açık Liderliğin Kamu Hizmeti Motivasyonu Üzerindeki Etkisi: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama
  Sayfalar 363 - 374
  Fuat KORKMAZER
 9. Is There Income Inequality Convergence Between Regions in Turkey? Panel Data Analysis
  Sayfalar 375 - 381
  Gökhan KONAT
 10. Argumentum Ad Hominem Mantık Yanılgısı
  Sayfalar 383 - 391
  Gülümser DURHAN
 11. The Effect of Psychologic Contract on Job Satisfaction and Intention to Leave: The Case of a Public University
  Sayfalar 393 - 402
  Kemaleddin ERYEŞİL, Yasin TAŞPINAR
 12. Thomas Wolfe’un Otobiyografik Anlatılarında Psikanaliz Uygulamaları: Ödip Kompleksi Açısından Bir İnceleme
  Sayfalar 403 - 409
  Mahmut AKAR
 13. The Effect of Covid-19 on BIST-100 and Exchange Rates Influencing Businesses
  Sayfalar 411 - 419
  Mehmet İSLAMOGLU, Muhammed Ali YETGİN, Fatih KAYHAN
 14. İmparatorluktan Ulus Devlete Kimlik Arayışında İlk Durak: Namık Kemal
  Sayfalar 421 - 432
  Murat OZKUL
 15. Örgütsel Stres ve İş Tatmini Arasında Psikolojik Dayanıklılığın Aracı Rolü: Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 433 - 442
  Pınar ERDOĞAN, Murat AK
 16. “İʿrâbu’l-Kur’ân” ve “Meʿâni’l-Kur’ân” Eserleri Bağlamında Ebû Caʿfer en-Nehhâs’ın Tefsir Metodu ve Kur’ân İlimlerine Yaklaşımı
  Sayfalar 443 - 456
  Cahit KARAALP
 17. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuğa Sahip Ailelerin Tatil Deneyimleri Üzerine Nitel Bir Araştırma
  Sayfalar 457 - 471
  Refika ATALAY, Kevser ÇINAR
 18. Thomas Cole ve Sanatı
  Sayfalar 473 - 480
  Ufuk ÇETİN
 19. Büyük Menderes Havzası’nın Batısında Kalan Sahalarda Ana Materyal ve Bitki Örtüsü ile Arazi Kabiliyet Sınıfları ve Arazi Kullanım Biçimleri Arasındaki İlişkiler
  Sayfalar 481 - 496
  Yıldırım KIVANÇ
 20. The Impact of Perceived Organizational Democracy on the Quality of Work Life: An Investigation in the Banking Sector
  Sayfalar 497 - 507
  Tahsin GEÇKİL, A. Aslan ŞENDOĞDU
 21. Çocuk Hikâye Kitaplarında Spor ve Sağlıklı Yaşam Temasının İncelenmesi
  Sayfalar 509 - 517
  Mikail TEL, Yunus Emre KARAKAYA, Ercan GÜR
 22. Reconciling Corporate Entrepreneurship and Product Innovation: An Evolutionary Economic Overview
  Sayfalar 519 - 528
  Burak ERKUT
 23. Eğitimde Yeni Bir Perspektif: Bahçe Temelli Eğitim Yaklaşımı
  Sayfalar 529 - 540
  Gülşah TAŞÇI, Hande USBAŞ KAYA, F. Lemis ÖNKOL BEKTAŞ
 24. An Overview of Moral Disengagement in Consumer Studies
  Sayfalar 541 - 551
  Enis YAKUT
 25. The Pros and Cons of Business Intelligence Applications in Auditing
  Sayfalar 553 - 559
  Mehmet Nuri SALUR, Walaa Khoder KATTAR
Dizinler