e-ISSN: 2149-4622
Başlangıç: 2013
Yayın Aralığı: 4 Ayda 1
Yayıncı: Muş Alparslan Üniversitesi
Kapak Resmi
       

screended by iThenticate

    YAZARLARIN DİKKATİNE

Dergimiz 2022 yılı itibariyle Nisan, Ağustos ve Aralık olmak üzere yılda 3 sayı  yayınlanacaktır (Duyuru Tarihi: Ekim 2021).

Dergimiz 2023 yılı sayıları için 15 Aralık 2022 tarihinde makale kabulüne başlayacaktır. 

Anemon Dergisi 2021 yılı ve sonrası sayıları için alınan yeni kararlar:

📌 Araştırması 2020 yılı ve sonrasında yapılan nitel ve nicel araştırmalar için etik kurul zorunludur.
📌 Özel sayı hariç her sayıda maksimum 15 Türkçe makaleye (toplamda maksimum 30) yer verilecektir.
📌Kabul edilen Türkçe makaleler için 750-1500 kelime aralığında genişletilmiş İngilizce özet talep edilecektir.
📌 Derleme/olgu sunumu/literatür taraması ve kitap kritiği çalışmaları İngilizce olması şartıyla kabul edilecektir.
📌 Bildiri, Tez (doktora hariç) ve Proje’den üretilen kısmi/genişletilmiş/güncelleştirilmiş çalışmalar kabul edilmeyecektir (Sempozyum Özel sayıları hariç).
📌 Derinlemesine analiz içermeyen nicel/nitel çalışmalar kabul edilmeyecektir.
📌 İstatistik editörümüz nicel çalışmaları hakem sürecine başlamadan önce gözden geçirecek ve ret yetkisine sahip olacaktır.

Lütfen Dergipark sistemine yüklediğiniz makalenin, yazım kurallarımıza  ve makale şablonumuza uygun halde olduğuna emin olunuz. Şablon için tıklayınız..2022 - Cilt: 10 Sayı: 3