Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2149-4622 | Yayın Aralığı Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Muş Alparslan Üniversitesi | http://www.alparslan.edu.tr/


screended by iThenticate

    YAZARLARIN DİKKATİNE

Yazım ilkelerimiz ve örnek şablonumuz değişmiştir. 

Yoğunluktan dolayı siz değerli yazarların çalışmalarının değerlendirme ve yayınlanma sürecinde yaşanabilecek olası aksaklıklar için Makale Kabul işlemleri 01/07/2021 Perşembe gününe kadar durdurulmuştur. Bu tarihten itibaren gönderimler tekrar kabul edilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Anemon Dergisi 2021 yılı ve sonrası sayıları için alınan yeni kararlar:

📌 Araştırması 2020 yılı ve sonrasında yapılan nitel ve nicel araştırmalar için etik kurul zorunludur.
📌 Özel sayı hariç her sayıda maksimum 15 Türkçe makaleye (toplamda maksimum 30) yer verilecektir.
📌Kabul edilen Türkçe makaleler için 750-1500 kelime aralığında genişletilmiş İngilizce özet talep edilecektir.
📌 Derleme/olgu sunumu/literatür taraması ve kitap kritiği çalışmaları İngilizce olması şartıyla kabul edilecektir.
📌 Bildiri, Tez ve Proje’den üretilen kısmi/genişletilmiş/güncelleştirilmiş çalışmalar kabul edilmeyecektir (Sempozyum Özel sayıları hariç).
📌 Derinlemesine analiz içermeyen nicel/nitel çalışmalar kabul edilmeyecektir.
📌 İntihal raporu ve (varsa) Etik Kurul Onayı yazar tarafından makale gönderimi esnasında eklenecektir.
📌 İstatistik editörümüz nicel çalışmaları hakem sürecine başlamadan önce gözden geçirecek ve ret yetkisine sahip olacaktır.

Lütfen Dergipark sistemine yüklediğiniz makalenin, yazım kurallarımıza  ve makale şablonumuza uygun halde olduğuna emin olunuz. Şablon için tıklayınız..Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN 2149-4622 | Yayın Aralığı Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Muş Alparslan Üniversitesi | http://www.alparslan.edu.tr/
Kapak Resmi


screended by iThenticate

    YAZARLARIN DİKKATİNE

Yazım ilkelerimiz ve örnek şablonumuz değişmiştir. 

Yoğunluktan dolayı siz değerli yazarların çalışmalarının değerlendirme ve yayınlanma sürecinde yaşanabilecek olası aksaklıklar için Makale Kabul işlemleri 01/07/2021 Perşembe gününe kadar durdurulmuştur. Bu tarihten itibaren gönderimler tekrar kabul edilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Anemon Dergisi 2021 yılı ve sonrası sayıları için alınan yeni kararlar:

📌 Araştırması 2020 yılı ve sonrasında yapılan nitel ve nicel araştırmalar için etik kurul zorunludur.
📌 Özel sayı hariç her sayıda maksimum 15 Türkçe makaleye (toplamda maksimum 30) yer verilecektir.
📌Kabul edilen Türkçe makaleler için 750-1500 kelime aralığında genişletilmiş İngilizce özet talep edilecektir.
📌 Derleme/olgu sunumu/literatür taraması ve kitap kritiği çalışmaları İngilizce olması şartıyla kabul edilecektir.
📌 Bildiri, Tez ve Proje’den üretilen kısmi/genişletilmiş/güncelleştirilmiş çalışmalar kabul edilmeyecektir (Sempozyum Özel sayıları hariç).
📌 Derinlemesine analiz içermeyen nicel/nitel çalışmalar kabul edilmeyecektir.
📌 İntihal raporu ve (varsa) Etik Kurul Onayı yazar tarafından makale gönderimi esnasında eklenecektir.
📌 İstatistik editörümüz nicel çalışmaları hakem sürecine başlamadan önce gözden geçirecek ve ret yetkisine sahip olacaktır.

Lütfen Dergipark sistemine yüklediğiniz makalenin, yazım kurallarımıza  ve makale şablonumuza uygun halde olduğuna emin olunuz. Şablon için tıklayınız..Cilt 9 - Sayı 3 - 28 Haz 2021
 1. Editörden
  Sayfalar 569 - 570
  Mehmet Burak ÇAKIN
 2. Modern Türk Edebiyatında Dede Algısı
  Sayfalar 571 - 577
  Abdullah HARMANCI
 3. Impact of the Technological Transformation in Employment and Export on Economic Growth in Turkey and the EU Countries in an Information Economy Projection: Dynamic Panel Data Analysis
  Sayfalar 579 - 591
  Mustafa KARAKUŞ, Aslı ÖZEN ATABEY
 4. Sosyal Sağlık Bileşeni Olarak Sosyal Destek ve Ailenin Rolü
  Sayfalar 593 - 600
  Recep YILDIZ, Yasin ERDURAK
 5. Kâdî Mollâ Muhammed el-Hıdırî ve el-Hulʻu lâ ez-Zulmu Adlı Risalesi
  Sayfalar 601 - 611
  Sadrettin BUĞDA
 6. Hemşirelerde Örgütsel Sessizliğin Nedenleri: Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uygulaması
  Sayfalar 613 - 632
  Rıfat BİLGİN, Hülya DİĞER, Berivan KAÇMAZ
 7. Türkiye’de Finansal Erişimin Gecikmeli Etkisi: Katılım Bankaları Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 633 - 645
  Tolga ERGÜN, Hilal OK ERGÜN
 8. İş Stresinin Örgüt İçi Çatışmaya Etkisi: Sivil Havacılık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 647 - 658
  İnan KAYNAK
 9. Türkiye’de Modern Arap Edebiyatı Alanında Yayımlanan Eserlerin Nicel ve Nitel Analizi
  Sayfalar 659 - 670
  Hasan Harmancı
 10. Inclusive Growth in the Middle East and North Africa: Before and After the Global Financial Crisis
  Sayfalar 671 - 684
  Ece Handan GÜLERYÜZ
 11. Bazı Mimarî Yapılar ve Tamamlayıcı Öğelerin 16. Yüzyıl Osmanlı Şiirine Yansımaları
  Sayfalar 685 - 702
  Gülcan ABBASOĞULLARI
 12. COVID-19 Salgın Sürecinde Restoranların Menü Tasarımlarının İncelenmesi: Restoran A (Bulgaristan) ve Restoran B (Türkiye) Örneği
  Sayfalar 703 - 713
  Evrim KARACA, Hatice GÜÇLÜ NERGİZ
 13. Avrupa Birliği Ülkelerinin Göç Politikalarında Aşırı Sağ Partilerin Etkisi
  Sayfalar 715 - 721
  Çağlar EZİKOĞLU
 14. Çanakkale İli Dalış Turizmi Potansiyelinin İncelenmesi
  Sayfalar 723 - 734
  Şefik Okan MERCAN, Ayşe SÜNNETÇİOĞLU, Ezgi UŞAK
 15. Bitlis Yerel Gazetelerinin Yenileşme Pratikleri
  Sayfalar 735 - 748
  Aziz COŞKUN
 16. The Intermediary Role of Capital Structure and Cash Attitude in the Relationship between Research and Development (R&D) Capacity and Financial Performance: The Case of Istanbul Manufacturing Industry Enterprises
  Sayfalar 749 - 761
  Fahrettin PALA, Aylin ERDOĞDU
 17. Kürtçe Ninnilerde Toplumsal Cinsiyet
  Sayfalar 763 - 770
  İlyas SUVAĞCİ
 18. Otel İşletmelerinde Bilgi/Deneyim Paylaşım Süreci: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
  Sayfalar 771 - 783
  Oğuz TÜRKAY, Melih KABADAYI
 19. Çocuk Oyunları ve Oyunların Bireylerin Gelişimine Katkısı (Mardin Çocuk Oyunları Örneği)
  Sayfalar 785 - 798
  Erhan AKIN, Serhat KIZTANRI, Deniz EDİP
 20. Sosyal Medya Pazarlama Faaliyetlerinin Tüketici Temelli Marka Değeri Boyutları Üzerine Etkisi
  Sayfalar 799 - 807
  Bulut DÜLEK, Mehmet Emin YAŞAR
 21. Preparing for Exam during the Pandemic Period from the Perspective of Mothers
  Sayfalar 809 - 826
  Esra BAKİLER, Tuğba TÜRK KURTÇA
 22. Geri Çekildi: İslam ve Batı İlişkilerine Bir Neşter: Medeniyetler Çatışması’ndan İslamofobi’ye Açılan Yol
  Sayfalar 827 - 838
  Fatih AKYÜZ
Dizinler