e-ISSN: 2149-4622
Başlangıç: 2013
Yayıncı: Muş Alparslan Üniversitesi
Kapak Resmi

Yoğunluktan dolayı siz değerli yazarların çalışmalarının değerlendirme ve yayınlanma sürecinde yaşanabilecek olası aksaklıklar için Makale Kabul işlemleri durdurulmuştur. Sistemin ne zaman tekrar açılacağı ilerleyen zamanlarda sayfamızdan ilan edilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Ulakbim TR-Dizin tarafından taranan bilimsel hakemli bir dergidir. Sosyal bilimler alanına dair araştırma makalesi, derleme makale ve olgu sunum türünde bilimsel makaleler çift taraflı kör hakem denetiminden geçtikten sonra yayımlanmaktadır. Dergimiz özel sayı hariç Nisan, Ağustos ve Aralık olmak üzere yılda üç sayı şeklinde elektronik ortamda yayımlanmaktadır.

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yayın kurulunun 2021 yılı ve sonrası sayıları için aldığı kararlar:

🏷️Özel sayı hariç her sayıda maksimum 15 Türkçe makale ye (toplamda maksimum 30) yer verilecektir.
🏷️Kabul edilen Türkçe makaleler için 750-1500 kelime aralığında genişletilmiş İngilizce özet talep edilecektir.
🏷️Derleme/olgu sunumu/literatür taraması ve kitap kritiği çalışmaları İngilizce olması şartıyla kabul edilecektir.
🏷️Bildiri, Tez (doktora hariç) ve Proje’den üretilen kısmi/genişletilmiş/güncelleştirilmiş çalışmalar kabul edilmeyecektir (Sempozyum Özel sayıları hariç).
🏷️Derinlemesine analiz içermeyen nicel/nitel çalışmalar kabul edilmeyecektir.
🏷️İstatistik editörümüz nicel çalışmaları hakem sürecine başlamadan önce gözden geçirecek ve ret yetkisine sahip olacaktır.

Lütfen Dergipark sistemine yüklediğiniz makalenin, yazım kurallarımıza  ve makale şablonumuza uygun halde olduğuna emin olunuz. Şablon için tıklayınız.. 


 screended by iThenticat
2023 - Cilt: 11 Sayı: 3

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.