Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2149-4622 | Yayın Aralığı Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Muş Alparslan Üniversitesi | http://www.alparslan.edu.tr/


screended by iThenticate

YAZARLARIN DİKKATİNE

1- Lütfen Dergipark sistemine yüklediğiniz makalenin, yazım kurallarımıza  ve makale şablonumuza uygun halde olduğuna emin olunuz. Şablon için tıklayınız...

2- 1 Temmuz 2020 itibariyle gelen aday makaleler 2021 sayıları için değerlendirilecektir. Ayrıca bu aday makalelerin ön kontrol aşaması sistemde süreci devam eden 40 makale'nin süreci tamamlandıktan sonra başlatılacaktır. Bu yüzden yazarlarımızın bu konuda sabırlı olmalarını talep ediyoruz. Tahmini olarak Ağustos sayısı yayımlandıktan sonra makalede herhangi bir problem yoksa aday makalenin değerlendirme aşamasına geçirilmesi planlanmaktadır.

3- TR Dizin'in 2020 yılında zorunlu kıldığı "etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir." kriteri çerçevesinde insan ve hayvan örneklemi olan nitel ve nicel saha araştırmaları için etik kurul onayı makaleye ek olarak verilmeli ve makalenin yöntem kısmında belge tarih ve sayısı belirtilerek etik kurallara uyulduğu ifade edilmelidir.

4- Yayın kurulumuzun aldığı karar gereği her sayıda 30 makaleye yer ayrılmaktadır. Bu çerçevede dergimizin doluluk oranı şöyledir:
        Ağustos 2020: DOLU        Ekim 2020:  DOLU        Aralık 2020:  22/30


Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN 2149-4622 | Yayın Aralığı Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Muş Alparslan Üniversitesi | http://www.alparslan.edu.tr/
Kapak Resmi


screended by iThenticate

YAZARLARIN DİKKATİNE

1- Lütfen Dergipark sistemine yüklediğiniz makalenin, yazım kurallarımıza  ve makale şablonumuza uygun halde olduğuna emin olunuz. Şablon için tıklayınız...

2- 1 Temmuz 2020 itibariyle gelen aday makaleler 2021 sayıları için değerlendirilecektir. Ayrıca bu aday makalelerin ön kontrol aşaması sistemde süreci devam eden 40 makale'nin süreci tamamlandıktan sonra başlatılacaktır. Bu yüzden yazarlarımızın bu konuda sabırlı olmalarını talep ediyoruz. Tahmini olarak Ağustos sayısı yayımlandıktan sonra makalede herhangi bir problem yoksa aday makalenin değerlendirme aşamasına geçirilmesi planlanmaktadır.

3- TR Dizin'in 2020 yılında zorunlu kıldığı "etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir." kriteri çerçevesinde insan ve hayvan örneklemi olan nitel ve nicel saha araştırmaları için etik kurul onayı makaleye ek olarak verilmeli ve makalenin yöntem kısmında belge tarih ve sayısı belirtilerek etik kurallara uyulduğu ifade edilmelidir.

4- Yayın kurulumuzun aldığı karar gereği her sayıda 30 makaleye yer ayrılmaktadır. Bu çerçevede dergimizin doluluk oranı şöyledir:
        Ağustos 2020: DOLU        Ekim 2020:  DOLU        Aralık 2020:  22/30


Cilt 8 - Sayı 3 - 15 Haz 2020
 1. Editörden...
  Sayfalar 673 - 674
  Ahmet GÖKÇEN
 2. Potansiyel Kullanıcı Gruplarının Mobil Pazarlamaya Yönelik Bariyerlerinin Stratejik Pazarlama Kararları Bağlamında Önceliklendirilmesi
  Sayfalar 675 - 687
  Tutku TUNCALI YAMAN , Pınar BACAKSIZ
 3. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çocuk Haklarına Yönelik Tutumlarının Kültürlerarası Duyarlılık Düzeyi Bağlamında İncelenmesi
  Sayfalar 689 - 698
  Erdem HAREKET , Serhat ALTIOK
 4. Yükseköğretimde Kalite İçin Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Görüşleri
  Sayfalar 699 - 710
  Ertuğ CAN
 5. Eleştirel Dinleme/İzleme Özyeterlilik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması
  Sayfalar 711 - 717
  Cafer ÇARKIT , Kudret ALTUN
 6. Yetişkin Eğitimi Kapsamında Okuma Yazma Kurslarına Katılan Kadın Kursiyerlerin Günlük Yaşamlarındaki Değişimler
  Sayfalar 719 - 726
  Emin Tamer YENEN , Mehmet YILDIRIM
 7. Ortaokul Yöneticilerinin Kuantum Liderlik Davranışları ile Öğretmenlerin İnisiyatif Alma Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 727 - 742
  Mithat KORUMAZ , Meltem TUFAN
 8. Genç Yetişkinlerde Sosyal Zekanın Yordayıcısı Olarak Affedicilik ve Benlik Saygısı
  Sayfalar 743 - 751
  Müge YUKAY YÜKSEL , Baran TUNÇER , Şeymanur BARIŞ
 9. Genç Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Niyeti üzerinde Planlı Davranış Teorisi ile birlikte Fırsatları Görme ve Teşvik Desteğinin Etkisi
  Sayfalar 753 - 762
  Arzu TUYGUN TOKLU
 10. İş Sözleşmesinde Rekabet Yasağı
  Sayfalar 763 - 770
  İbrahim AKDOĞAN
 11. İnovasyonun Genç İşsizlik Üzerindeki Etkisi: Türkiye’de Düzey II Bölgeleri Örneği
  Sayfalar 771 - 779
  Arif İĞDELİ , Erşan SEVER
 12. Retro Temelli Ramazan Etkinlikleri: Nostalji Eğilimi, Akış Deneyimi, Etkinlik Tatmini, Boş Zaman Tatmini, Yaşam Tatmini ve Mutluluk Arasındaki İlişki
  Sayfalar 781 - 791
  Gözde YETİM , Günnur HASTÜRK , Metin ARGAN
 13. İnovasyonda Açıklık Paradigmasına Geçiş: Türkiye’den Açık İnovasyon Örnekleri
  Sayfalar 793 - 802
  İbrahim DAĞLI , Zeynep EZANOĞLU
 14. The Mediation Role of Dispositional Hope and Life Satisfaction in the Loneliness-Life Engagement Relationship
  Sayfalar 803 - 812
  Eyüp ÇELİK , Neslihan ARICI ÖZCAN , Erol UĞUR
 15. Second Life in Education in Turkey: A Methodological Review Research
  Sayfalar 813 - 829
  Songül KARABATAK
 16. Belediyelerin İlan ve Reklam Vergisi Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 831 - 943
  Ahmet Alptekin DURU
 17. The Mathematics Emporium Model and Psychosocial Factors of Learning in College Algebra
  Sayfalar 845 - 857
  Erdem DEMİRÖZ
 18. Dijital Çağda Paranın Dönüşümü: Kripto Para Birimleri ve Blok Zinciri (Blockchain) Teknolojisi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma
  Sayfalar 859 - 870
  Şeyhmus DOĞAN
 19. Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Modellemeye İlişkin Hata Yaklaşımlarının İncelenmesi
  Sayfalar 871 - 882
  Sibel BİLGİLİ , Merve ÖZKAYA , Alper ÇİLTAŞ , Alper Cihan KONYALIOĞLU
 20. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinin Verimlilik Analizi: Marmara Bölgesi Örneği
  Sayfalar 883 - 894
  Oğuzhan YÜKSEL , Vahit YİĞİT
 21. İletişimsel Etkisi Bağlamında Mezartaşı Fotoğrafları
  Sayfalar 895 - 902
  Ülhak ÇİMEN
 22. Muhasebe Meslek Mensuplarını Hile Eylemine Yönelten Psikolojik ve Ekonomik Faktörler
  Sayfalar 903 - 911
  Mehmet DEMİR , Öznur ARSLAN
 23. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sanat ve Yaratıcılık Kavramlarına İlişkin Algıları
  Sayfalar 913 - 920
  Ayhan BULUT
 24. İslam Eğitimi Perspektifinden Değerler Eğitiminde Özne Problemi
  Sayfalar 921 - 930
  Bülent Uğur KOCA
 25. Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerine Eleştirel Pedagojik İlkeler Bağlamında Yaklaşım
  Sayfalar 931 - 944
  Ayhan AKSAKALLI
 26. Küçük Devlet Kuramı ve Ceenbekov Dönemi Kırgız Dış Politikasının Dinamikleri
  Sayfalar 945 - 951
  M. Cüneyt ÖZŞAHİN
 27. Personnel Selection By Using Fuzzy Hybrid Multi Criteria Decision Making Methodology
  Sayfalar 953 - 962
  Fatma Selen MADENOĞLU
 28. Kur’ân Verileri Işığında Ümmet ve Millet Kavramlarının Mukayesesi
  Sayfalar 963 - 975
  Ahmet KÜÇÜK
 29. Psikanalitik Yaklaşım Çerçevesinde Nevrotik İhtiyaçlar Çözümlemesi: Kayıp Kız Filmi
  Sayfalar 977 - 987
  İbrahim YILDIZ
 30. Seçim Sosyolojisi ve Lübnan'da Seçimler
  Sayfalar 989 - 999
  Gökhan BOZBAŞ , Badria RAWİ
 31. Bitlisli Kemal Fevzi’nin Şiirleri Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 1001 - 1008
  Mehmet Emin PURÇAK
Dizinler