Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
e-ISSN 2149-4622 | Periyot Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Muş Alparslan Üniversitesi | http://www.alparslan.edu.tr/


screended by iThenticate

YAZARLARIN DİKKATİNE

1- Lütfen Dergipark sistemine yüklediğiniz makalenin, yazım kurallarımıza  ve makale şablonumuza uygun halde olduğuna emin olunuz. Şablon için tıklayınız...

2- Yayın kurulumuzun aldığı karar gereği her sayıda 30 makaleye yer ayrılmaktadır. Dergimizin doluluk oranı şöyledir:
            Ekim 2019:      DOLU
        Aralık 2019:     DOLU
        Şubat 2020:     DOLU

      Nisan 2020:     4/30
anemon, Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi [Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University], sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. 2013 yılında yayın faaliyetlerine başlayan dergi 2018 yılından itibaren Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık sayısı olmak üzere yılda altı defa düzenli olarak yayımlanmaktadır.

anemonda yayımlanan yazıların bilimsel ve hukukî sorumluluğu, yazarlarına aittir. anemon, Muş Alparslan Üniversitesi'nin yayın organıdır. Yayınlanan yazıların bütün yayın hakları Muş Alparslan Üniversitesi’ne ait olup yayıncının izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz veya elektronik ortama taşınamaz.

anemonda sosyal bilimlerle (iktisat, işletme, maliye, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, edebiyat, tarih, psikoloji, sosyoloji, felsefe, eğitim bilimleri, dil bilimi, din bilimleri, güzel sanatlar vb.)  alakalı konularda özgün ve nitelikli bilimsel çalışmalar yer almaktadır. Dergide yayımlanan tüm makalelere DOI numarası atanmakta ve makale yayını için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Dergimizin DOI numarası şu şekildedir: http://dx.doi.org/10.18506/anemon

anemon, yazarlar, hakemler, editör kurulu üyeleri, yayın kurulu üyeleri ve danışma kurulu üyeleri arasında herhangi bir ayrımcılık yapmadan coğrafi farklılığa imkan tanıyan bir dergidir.

anemon’a yayın kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler, daha sonraki aşamada intihal denetiminden geçirilir. Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde intihal denetimi iThenticate paket programı aracılığıyla gerçekleştirilir ve intihal denetiminde, benzerlik oranının %20’nin üstüne çıkmaması gerekmektedir. 

       anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi:

 • TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşerî Bilimler Veri Tabanı)
 • Index Copernicus
 • CiteFactor (Academic Scientific Journals)
 • COSMOS IF (Cosmos Impact Factor)
 • CrossRef DOI (Digital Object Identifier)
 • DRJI (Directory of Research Journals Indexing)
 • ESJI (Eurasian Scientific Journal Index)
 • Idealonline
 • InfoBase Index
 • ISAM (TDV İslâm Araştırmaları Merkezi)
 • JIF (The Journals Impact Factor)
 • OAJI (Open Academic Journals Index)
 • ResearchBib (Academic Resource Index)
 • SciLit
 • SOBIAD (TR Sosyal Bilimler Atıf Dizini)
 • TEİ (Türk Eğitim İndeksi)

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN 2149-4622 | Periyot Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Muş Alparslan Üniversitesi | http://www.alparslan.edu.tr/
Kapak Resmi


screended by iThenticate

YAZARLARIN DİKKATİNE

1- Lütfen Dergipark sistemine yüklediğiniz makalenin, yazım kurallarımıza  ve makale şablonumuza uygun halde olduğuna emin olunuz. Şablon için tıklayınız...

2- Yayın kurulumuzun aldığı karar gereği her sayıda 30 makaleye yer ayrılmaktadır. Dergimizin doluluk oranı şöyledir:
            Ekim 2019:      DOLU
        Aralık 2019:     DOLU
        Şubat 2020:     DOLU

      Nisan 2020:     4/30
anemon, Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi [Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University], sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. 2013 yılında yayın faaliyetlerine başlayan dergi 2018 yılından itibaren Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık sayısı olmak üzere yılda altı defa düzenli olarak yayımlanmaktadır.

anemonda yayımlanan yazıların bilimsel ve hukukî sorumluluğu, yazarlarına aittir. anemon, Muş Alparslan Üniversitesi'nin yayın organıdır. Yayınlanan yazıların bütün yayın hakları Muş Alparslan Üniversitesi’ne ait olup yayıncının izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz veya elektronik ortama taşınamaz.

anemonda sosyal bilimlerle (iktisat, işletme, maliye, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, edebiyat, tarih, psikoloji, sosyoloji, felsefe, eğitim bilimleri, dil bilimi, din bilimleri, güzel sanatlar vb.)  alakalı konularda özgün ve nitelikli bilimsel çalışmalar yer almaktadır. Dergide yayımlanan tüm makalelere DOI numarası atanmakta ve makale yayını için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Dergimizin DOI numarası şu şekildedir: http://dx.doi.org/10.18506/anemon

anemon, yazarlar, hakemler, editör kurulu üyeleri, yayın kurulu üyeleri ve danışma kurulu üyeleri arasında herhangi bir ayrımcılık yapmadan coğrafi farklılığa imkan tanıyan bir dergidir.

anemon’a yayın kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler, daha sonraki aşamada intihal denetiminden geçirilir. Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde intihal denetimi iThenticate paket programı aracılığıyla gerçekleştirilir ve intihal denetiminde, benzerlik oranının %20’nin üstüne çıkmaması gerekmektedir. 

       anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi:

 • TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşerî Bilimler Veri Tabanı)
 • Index Copernicus
 • CiteFactor (Academic Scientific Journals)
 • COSMOS IF (Cosmos Impact Factor)
 • CrossRef DOI (Digital Object Identifier)
 • DRJI (Directory of Research Journals Indexing)
 • ESJI (Eurasian Scientific Journal Index)
 • Idealonline
 • InfoBase Index
 • ISAM (TDV İslâm Araştırmaları Merkezi)
 • JIF (The Journals Impact Factor)
 • OAJI (Open Academic Journals Index)
 • ResearchBib (Academic Resource Index)
 • SciLit
 • SOBIAD (TR Sosyal Bilimler Atıf Dizini)
 • TEİ (Türk Eğitim İndeksi)

Cilt 7 - Sayı 5 - Eki 2019
 1. Editörden
  Sayfalar 7 - 8
  Ahmet Gökçen
 2. Adaptation of the Robot Anxiety Scale into Turkish
  Sayfalar 9 - 13
  Serkan Erebak, Tülay Turgut
 3. Temsil Maliyetleri ve Finansal Kısıtlar: Borsa İstanbul Metal Ana Endeksi Firmaları Üzerine Bir Uygulama
  Sayfalar 15 - 25
  Emre Esat Topaloğlu
 4. Sınıf Öğretmenlerinin Özel Yetenekli Öğrenciler İçin Etkinlik Tasarlamada-Uygulamada Karşılaştıkları Güçlükler Ve Eğitime İlişkin Görüşleri
  Sayfalar 27 - 36
  Sibel Cengizhan
 5. Okul Öncesi Çocuklarda Fiziksel Uygunlukla Doğum Ağırlığı, Gelir Düzeyi ve Okul Süresi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 37 - 43
  Halil Alkan, Akmer Mutlu
 6. Dünya’da ve Türkiye’de İlkokul Eğitimindeki Yönelimlerin İncelenmesi
  Sayfalar 45 - 54
  Özgür Babayiğit
 7. Bruns’ın Hermeneutiğinde Sokrates
  Sayfalar 55 - 61
  Deniz Soysal
 8. Başarılı ve Başarısız Mizahın Özgüven ve Yeterlilik Algıları Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 63 - 69
  Zeynep Oktuğ
 9. Turist Güvenliğinin Risk Azaltma Davranışı, Tavsiye Ve Tekrar Ziyaret Etme Niyeti Üzerindeki Etkisi: İstanbul’u Ziyaret Eden İranlı Turistler Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 71 - 82
  Ayşe Nevin Sert
 10. Karizmatik Liderlik İletişim Becerilerinin Etik Davranışlara Etkisi Üzerine Bilişim Sektöründe Bir Uygulama
  Sayfalar 83 - 93
  Betül Balkan Akan, Agah Sinan Ünsar
 11. Sühreverdî’nin Ontolojisinde Nûru’l-Envâr: Hikmet’ül-İşrâk Özelinde
  Sayfalar 95 - 101
  Tanju Toka
 12. Endüstri 4.0 ve Eğitim: Bir Türkiye Perspektifi
  Sayfalar 103 - 113
  Hamit Özen
 13. Faiz Oranlarının Firmaların Piyasa Değerine Etkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler Örneği
  Sayfalar 115 - 121
  Mustafa Naimoğlu, Müslüm Polat
 14. Turizmde Algılanan Değer Kavramı: Çok Boyutlu Algılanan Değer Ölçeğinin Destinasyonda Uygulanabilirliği
  Sayfalar 123 - 131
  Muammer Bezirgan
 15. Arkadaş Kıskançlık Ölçeği’nin (AKÖ) Geliştirilmesi: Geçerlik Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 133 - 140
  Yunus Akan
 16. Ortaokul Öğrencilerinin Bilgilendirici Metin Yazma Becerilerinin İncelenmesi
  Sayfalar 141 - 149
  Merve Müldür, Arzu Çevik
 17. Küreselleşme Çağında Bir Yumuşak Güç Unsuru Olarak Sağlık Diplomasisi
  Sayfalar 151 - 161
  Orhan Battır
 18. Tuhfe-i Hattâtîn’de Hat Sanatını Ele Alan Şiirler
  Sayfalar 163 - 173
  Özlem Güneş
 19. Öğretmenlerin Okuldan Ayrılma Niyetlerinin Bir Yordayıcısı Olarak Kolektif Yeterlik
  Sayfalar 175 - 181
  Selçuk Demir
 20. Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik Kırılganlıkla Öznel Zindelik Arasındaki İlişkide Genel Psikolojik Sağlığın Aracı Rolü
  Sayfalar 183 - 190
  Halil Ekşi, Deniz Erök Özkapu, Durmuş Ümmet
 21. Multidisipliner Bir Ekip Çalışması: Kanser Hastalarında Yaşamın Son Döneminde Bakım
  Sayfalar 191 - 196
  Şebnem Aslan, Melek Yağcı Özen
 22. İlkokul 3. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Çocuk Hakları Konusundaki Bilinç Düzeylerinin Belirlenmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
  Sayfalar 197 - 208
  Mehmet Şaban Akgül, Kaya Tuncer Çağlayan
 23. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dinleme ve Okuma Öz Yeterlikleri İle Öğrenme Stillerinin İncelenmesi
  Sayfalar 209 - 222
  Fatma Gerez Taşgın
 24. Rehberlik Öğretmenlerinin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) Biriminin İşleyişine İlişkin Görüşleri
  Sayfalar 223 - 234
  Tansel Yazıcıoğlu
 25. Öğretmen Adaylarının Empatik Eğilimlerinin Sosyal Girişimcilik Özelliklerini Yordama Gücü ve Empatik Eğilim ile Sosyal Girişimcilik Özelliklerini Etkileyen Faktörler
  Sayfalar 235 - 243
  Baykal Biçer, Enis Harun Başer
 26. Kıraat Farklılığından Dolayı Oluşan Zamir İltifatı: Zemahşerî Örneği
  Sayfalar 245 - 254
  Ferit Dinçer
 27. Kitabê Mela Mehemed Elî Hunijî Mewlidê Pêxemberî De Hunerê Edebî
  Sayfalar 255 - 263
  İlyas Akman
 28. Entegre Raporlama: Yayınlanan Raporlar Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 265 - 276
  Tolga Oral, Hakan Erkuş
 29. Lojistik Performans Değerlendirmesi İçin Bulanık AHP ve Gri İlişkisel Analiz Yöntemleri İle Bütünleşik Bir Yaklaşım
  Sayfalar 277 - 286
  Gökçe Candan
 30. Cemaat Sosyolojisi: Bir Kavramın Tarihsel Serüveni
  Sayfalar 287 - 297
  Mustafa Günerigök
 31. Üniversite Gençliğinin Değerlerinin Farklılaşan Yönleri: Değerler ve Dindarlık İlişkisi Bugün Bizlere Ne Anlatıyor?
  Sayfalar 299 - 312
  Gamze Aksan, Özlem Altunsu Sönmez
Dizinler