Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2149-4622 | Yayın Aralığı Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Muş Alparslan Üniversitesi | http://www.alparslan.edu.tr/


screended by iThenticate

YAZARLARIN DİKKATİNE

Yoğunluktan dolayı siz değerli yazarların çalışmalarının değerlendirme ve yayınlanma sürecinde yaşanabilecek olası aksaklıklar için  Makale Kabul işlemleri 31/12/2019 Salı gününe kadar durdurulmuştur. Bu tarihten itibaren gönderimler tekrar kabul edilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.


1- Lütfen Dergipark sistemine yüklediğiniz makalenin, yazım kurallarımıza  ve makale şablonumuza uygun halde olduğuna emin olunuz. Şablon için tıklayınız...

2- Yayın kurulumuzun aldığı karar gereği her sayıda 30 makaleye yer ayrılmaktadır. Dergimizin doluluk oranı şöyledir:
            Ekim 2019:      DOLU
        Aralık 2019:     DOLU
        Şubat 2020:     DOLU

      Nisan 2020:     17/30
anemon, Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi [Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University], sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. 2013 yılında yayın faaliyetlerine başlayan dergi 2018 yılından itibaren Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık sayısı olmak üzere yılda altı defa düzenli olarak yayımlanmaktadır.

anemonda yayımlanan yazıların bilimsel ve hukukî sorumluluğu, yazarlarına aittir. anemon, Muş Alparslan Üniversitesi'nin yayın organıdır. Yayınlanan yazıların bütün yayın hakları Muş Alparslan Üniversitesi’ne ait olup yayıncının izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz veya elektronik ortama taşınamaz.

anemonda sosyal bilimlerle (iktisat, işletme, maliye, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, edebiyat, tarih, psikoloji, sosyoloji, felsefe, eğitim bilimleri, dil bilimi, din bilimleri, güzel sanatlar vb.)  alakalı konularda özgün ve nitelikli bilimsel çalışmalar yer almaktadır. Dergide yayımlanan tüm makalelere DOI numarası atanmakta ve makale yayını için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Dergimizin DOI numarası şu şekildedir: http://dx.doi.org/10.18506/anemon

anemon, yazarlar, hakemler, editör kurulu üyeleri, yayın kurulu üyeleri ve danışma kurulu üyeleri arasında herhangi bir ayrımcılık yapmadan coğrafi farklılığa imkan tanıyan bir dergidir.

anemon’a yayın kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler, daha sonraki aşamada intihal denetiminden geçirilir. Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde intihal denetimi iThenticate paket programı aracılığıyla gerçekleştirilir ve intihal denetiminde, benzerlik oranının %20’nin üstüne çıkmaması gerekmektedir. 

       anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi:

 • TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşerî Bilimler Veri Tabanı)
 • Index Copernicus
 • CiteFactor (Academic Scientific Journals)
 • COSMOS IF (Cosmos Impact Factor)
 • CrossRef DOI (Digital Object Identifier)
 • DRJI (Directory of Research Journals Indexing)
 • ESJI (Eurasian Scientific Journal Index)
 • Idealonline
 • InfoBase Index
 • ISAM (TDV İslâm Araştırmaları Merkezi)
 • JIF (The Journals Impact Factor)
 • OAJI (Open Academic Journals Index)
 • ResearchBib (Academic Resource Index)
 • SciLit
 • SOBIAD (TR Sosyal Bilimler Atıf Dizini)
 • TEİ (Türk Eğitim İndeksi)

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN 2149-4622 | Yayın Aralığı Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Muş Alparslan Üniversitesi | http://www.alparslan.edu.tr/
Kapak Resmi


screended by iThenticate

YAZARLARIN DİKKATİNE

Yoğunluktan dolayı siz değerli yazarların çalışmalarının değerlendirme ve yayınlanma sürecinde yaşanabilecek olası aksaklıklar için  Makale Kabul işlemleri 31/12/2019 Salı gününe kadar durdurulmuştur. Bu tarihten itibaren gönderimler tekrar kabul edilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.


1- Lütfen Dergipark sistemine yüklediğiniz makalenin, yazım kurallarımıza  ve makale şablonumuza uygun halde olduğuna emin olunuz. Şablon için tıklayınız...

2- Yayın kurulumuzun aldığı karar gereği her sayıda 30 makaleye yer ayrılmaktadır. Dergimizin doluluk oranı şöyledir:
            Ekim 2019:      DOLU
        Aralık 2019:     DOLU
        Şubat 2020:     DOLU

      Nisan 2020:     17/30
anemon, Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi [Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University], sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. 2013 yılında yayın faaliyetlerine başlayan dergi 2018 yılından itibaren Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık sayısı olmak üzere yılda altı defa düzenli olarak yayımlanmaktadır.

anemonda yayımlanan yazıların bilimsel ve hukukî sorumluluğu, yazarlarına aittir. anemon, Muş Alparslan Üniversitesi'nin yayın organıdır. Yayınlanan yazıların bütün yayın hakları Muş Alparslan Üniversitesi’ne ait olup yayıncının izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz veya elektronik ortama taşınamaz.

anemonda sosyal bilimlerle (iktisat, işletme, maliye, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, edebiyat, tarih, psikoloji, sosyoloji, felsefe, eğitim bilimleri, dil bilimi, din bilimleri, güzel sanatlar vb.)  alakalı konularda özgün ve nitelikli bilimsel çalışmalar yer almaktadır. Dergide yayımlanan tüm makalelere DOI numarası atanmakta ve makale yayını için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Dergimizin DOI numarası şu şekildedir: http://dx.doi.org/10.18506/anemon

anemon, yazarlar, hakemler, editör kurulu üyeleri, yayın kurulu üyeleri ve danışma kurulu üyeleri arasında herhangi bir ayrımcılık yapmadan coğrafi farklılığa imkan tanıyan bir dergidir.

anemon’a yayın kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler, daha sonraki aşamada intihal denetiminden geçirilir. Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde intihal denetimi iThenticate paket programı aracılığıyla gerçekleştirilir ve intihal denetiminde, benzerlik oranının %20’nin üstüne çıkmaması gerekmektedir. 

       anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi:

 • TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşerî Bilimler Veri Tabanı)
 • Index Copernicus
 • CiteFactor (Academic Scientific Journals)
 • COSMOS IF (Cosmos Impact Factor)
 • CrossRef DOI (Digital Object Identifier)
 • DRJI (Directory of Research Journals Indexing)
 • ESJI (Eurasian Scientific Journal Index)
 • Idealonline
 • InfoBase Index
 • ISAM (TDV İslâm Araştırmaları Merkezi)
 • JIF (The Journals Impact Factor)
 • OAJI (Open Academic Journals Index)
 • ResearchBib (Academic Resource Index)
 • SciLit
 • SOBIAD (TR Sosyal Bilimler Atıf Dizini)
 • TEİ (Türk Eğitim İndeksi)

Cilt: 7 Sayı: Eğitim & Psikoloji Son Sayı
Cilt 7 - Sayı - Ara 2019
 1. Editörden
  Sayfalar 7 - 8
  Ahmet Gökçen
 2. Göstergebilimsel Metin Çözümlemeye Dayalı Etkinliklerin Ortaokul Öğrencilerinin Hikâye Çözümleme Becerilerine Etkisi
  Sayfalar 9 - 28
  Zeynep Cin Şeker
 3. Polis Teşkilatlarında Eğitim ve İşe Alma: Karşılaştırmalı Bir Analiz
  Sayfalar 29 - 36
  Cemal Öztürk
 4. Ortaokul Öğrencilerinin “Güneş Sistemi” İle İlgili Zihinsel Modelleri
  Sayfalar 37 - 46
  Meryem Görecek Baybars , Mustafa Çil
 5. Genç Yetişkinlerde Mutluluğa Genel Bir Bakış
  Sayfalar 47 - 64
  Merve Aydın
 6. Evlilik İlişkisinin Gizil Güçleri: Özgecil Aşk, Acının Dönüştürücü Gücü ve Fedakârlık Doyumu
  Sayfalar 65 - 77
  Duygu Dinçer , Didem Aydoğan
 7. Ergenlerde Olumlu ve Olumsuz Duygulanımın Yordanmasında Temel Psikolojik İhtiyaçlar İrrasyonel İnanışlarının Rolü
  Sayfalar 79 - 85
  Murat Artıran
 8. Öğretim Elemanlarının Algıladıkları Psikolojik Sözleşme İhlalleri, Örgüte Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyetleri Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 87 - 95
  Halime Göktaş Kulualp , Doğan Karadağ
 9. Üniversite Öğrencilerinin Fonksiyonel Olmayan Tutumların Genel, Kişisel ve Sosyal Uyum Düzeylerini Yordama Gücü
  Sayfalar 97 - 103
  Metin Çelik , Yüksel Çırak
 10. Psikolojik Sermayenin Bireysel Performansa Etkisi: Hemşireler Üzerinde Bir Araştırma
  Sayfalar 105 - 114
  Hilal Kuşcu Karatepe , Fatma Nuray Kuşcu , Mesut Karaman
 11. Öğretmen Adaylarının “AIDS” Kavramı Konusundaki Bilişsel Yapıları: Çizme-Yazma Tekniği Örneği
  Sayfalar 115 - 129
  Gülay Ekici
 12. Üniversite Öğrencilerinde Olumlu Düşünme Becerisinin Kişilerarası İletişim Becerisi ile İlişkisi
  Sayfalar 131 - 136
  Şule Karadağ
 13. Sosyal Beceri Eğitimine Katılan Psikolojik Danışman Adaylarının Görüşleri
  Sayfalar 137 - 147
  Murat Canpolat , Meral Atıcı
 14. Kariyer Psikolojik Danışmanlığı ve Mesleki Rehberlik Alanında Türkiye’de Yayınlanan Makalelerin İncelenmesi
  Sayfalar 149 - 158
  Ersoy Çarkıt
 15. Rehberlik Dersinin Katkısına Yönelik Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Görüşleri
  Sayfalar 159 - 169
  Süleyman Balcı
 16. Okul Öncesi Dönem Çocukların Matematiksel Kavramlara İlişkin Hatalarının Öğretmen Görüşleri Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 171 - 192
  Ömer Şahin , Halil İbrahim Korkmaz
 17. Meslek Lisesi Öğretmenlerinin Öğretmen Profesyonelliği ve Öğretmen Liderliğine İlişkin Algılarının İncelenmesi
  Sayfalar 193 - 213
  Münevver Çetin , Uğur Özalp
Dizinler