Baş Editör

Editor-in-Chief

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GÖKÇEN

Muş Alparslan Üniversitesi / Türkiye


Editörler

Dr. Öğr. Üyesi Abdulmecit YILDIRIM

Muş Alparslan Üniversitesi / Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Abdulsemet GÜNEK

Muş Alparslan Üniversitesi / Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Ayça KARTAL

Muş Alparslan Üniversitesi / Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Ejder ULUTAŞ

Muş Alparslan Üniversitesi / Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Hülya KAYA HASDEMİR

Muş Alparslan Üniversitesi / Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali TÜRKMENOĞLU

Muş Alparslan Üniversitesi / Türkiye


Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Şamil TATIK

Muş Alparslan Üniversitesi / Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Turan GÜLER

Muş Alparslan Üniversitesi / Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Yunus KOÇ

Muş Alparslan Üniversitesi / Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf AYDIN

Muş Alparslan Üniversitesi / Türkiye

Sekreterya

Arş. Gör. Aslıhan YENİÇERİ ALTINTAŞ

Muş Alparslan Üniversitesi / Türkiye

Teknik Redaksiyon

Okt. Yahya ADANIR

Muş Alparslan Üniversitesi / Türkiye

Dizgi

Öğr. Gör. Osman TEKELİOĞLU

Muş Alparslan Üniversitesi / Türkiye


Arş. Gör. Ayşe Nur LEBLEBİCİER

Muş Alparslan Üniversitesi / Türkiye

Grafik Tasarım

Öğr. Gör. Serdar DİK

Muş Alparslan Üniversitesi / Türkiye