Amaç ve Kapsam

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. 2013 yılında yayın faaliyetlerine başlayan dergi 2022 yılından itibaren  Nisan,  Ağustos ve Aralık sayısı olmak üzere yılda üç defa düzenli olarak yayımlanmaktadır. 

anemon’da sosyal bilimlerle (dil bilimi, din bilimleri, edebiyat, eğitim bilimleri, felsefe, güzel sanatlar, iktisat, işletme, maliye, psikoloji, siyaset bilimi, sosyoloji, tarih, uluslararası ilişkiler vb.)  alakalı konularda özgün ve nitelikli bilimsel çalışmalar yer almaktadır. anemon; yazarlar, hakemler, editör kurulu üyeleri, yayın kurulu üyeleri ve danışma kurulu üyeleri arasında herhangi bir ayrımcılık yapmadan coğrafi farklılığa imkan tanıyan bir dergidir.