Yayın Kurulu

Prof. Dr. Abdülcelil BİLGİN
İnönü Üniversitesi / Türkiye


Prof. Dr. Alper KARADAĞ
Muş Alparslan Üniversitesi / Türkiye


Prof. Dr. H. Mustafa AÇIKÖZ
Muş Alparslan Üniversitesi / Türkiye


Prof. Dr. Ömer Faruk ALTUNÇ
Muş Alparslan Üniversitesi / Türkiye


Prof. Dr. Robert FREDERİCKS
Universidad Autonoma Benito Juarez De Oaxsaca/ Meksika


Doç. Dr. Canser KARDAŞ
Muş Alparslan Üniversitesi / Türkiye


Doç. Dr. Gabur OZIEV
International Islamic University / Malezya


Doç.Dr. Dilmurod ERNAZAROV
Tashkent State University of Economics / Uzbekistan


Doç. Dr. Mohammad Jaber THALJI
Yarmouk University / Ürdün


Doç. Dr. Mohd Roslan Bin Mohd NOR
University of Malaya / Malezya


Doç. Dr. Rahmi SAYLIK
Muş Alparslan Üniversitesi / Türkiye


Dr. Öğr. Üyesi Berat ÇİÇEK
Muş Alparslan Üniversitesi / Türkiye


Dr. Öğr. Üyesi Irena Rajchinovska PANDEVA
Ss. Cyril and Methodius University / Makedonya


Dr. Öğr. Üyesi Şirin GÜL
Muş Alparslan Üniversitesi / Türkiye


Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya ÇAM
Muş Alparslan Üniversitesi / Türkiye