Editor-in-Chief

Editor-in-Chief

Ahmet GÖKÇEN, PhD

Editors

Dr. Öğr. Üyesi Abdulmecit YILDIRIM

Muş Alparslan Üniversitesi / Turkey

Dr. Öğr. Üyesi Abdulsemet GÜNEK

Muş Alparslan Üniversitesi / Turkey

Dr. Öğr. Üyesi Ayça KARTAL

Muş Alparslan Üniversitesi / Turkey

Dr. Öğr. Üyesi Ejder ULUTAŞ

Muş Alparslan Üniversitesi / Turkey

Dr. Öğr. Üyesi Hülya KAYA HASDEMİR

Muş Alparslan Üniversitesi / Turkey

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali TÜRKMENOĞLU

Muş Alparslan Üniversitesi / Turkey


Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Şamil TATIK

Muş Alparslan Üniversitesi / Turkey

Dr. Öğr. Üyesi Turan GÜLER

Muş Alparslan Üniversitesi / Turkey

Arş. Gör. Dr. Yunus KOÇ

Muş Alparslan Üniversitesi / Turkey

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf AYDIN

Muş Alparslan Üniversitesi / Turkey

Secretariat

Arş. Gör. Aslıhan YENİÇERİ ALTINTAŞ

Muş Alparslan Üniversitesi / Turkey

Redaction

Okt. Yahya ADANIR

Muş Alparslan Üniversitesi / Turkey

Layout Editor

Arş. Gör. Yunus ŞAKİROĞLU

Muş Alparslan Üniversitesi / Turkey


Arş. Gör. Ayşe Nur LEBLEBİCİER

Muş Alparslan Üniversitesi / Türkiye


Design

Öğr. Gör. Serdar DİK

Muş Alparslan Üniversitesi / Turkey