Subjects

• Science Education
• Sight-disabled Education
• Chemistry Education
• Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
• Education & Teacher Training


Journals

Reviewer
Author
Reader
Reviewer
Author
Reader

Articles


F. YAZICI, M. SÖZBİLİR
Teaching Concepts on Musculoskeletal System to 6th Grade Visually Impaired Students, Journal of Theory and Practice in Education, (2020)
F. YAZICI, M. SÖZBİLİR
6. Sınıf Görme Engelli Öğrencilere Solunum Sistemi Kavramlarının Öğretimi, Erciyes Journal of Education [EJE], (2020)
A. KIZILASLAN, S. ZORLUOĞLU, M. SÖZBİLİR, D. TEKE
Analysis of Science Activities Developed for Students with Visually Impaired: Matter and Heat, Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University, (2020)
E. TAYAN, S. GEDİK, Z. MORKOYUNLU, M. SÖZBİLİR, A. KONYALIOĞLU
Ebeveyn-Çocuk İlişkisi Konulu Makaleler: Tematik İçerik Analizi Çalışması, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2019)
M. SÖZBİLİR, S. ZORLUOĞLU, A. KIZILASLAN
The Effect of Activities Prepared for Students with Visual Impairment on the Scientific Process Skills: Matter and Heat, Cumhuriyet International Journal of Education, (2019)
K. Okumuş Dağdeler, E. Meral, M. Sözbilir
Researchers’ Perceptions of Scientific Research and Educational Research, Cumhuriyet International Journal of Education, (2018)
A. KIZILASLAN, M. SÖZBİLİR
Maddenin Halleri ve Isı Öğretim Tasarımının Değerlendirilmesi: Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri, Marmara University Atatürk Education Faculty Journal of Educational Sciences, (2018)
A. KIZILASLAN, M. SÖZBİLİR
GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERİN ‘MADDENİN HALLERİ VE ISI’ ÜNİTESİNİ ÖĞRENMEYE YÖNELİK İHTİYAÇ ANALİZİ, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, (2017)
A. KIZILASLAN, M. SÖZBİLİR
Görme Yetersizliği Olan Öğrencilere Yönelik Geliştirilen Fen Etkinliklerin Değerlendirilmesi: Isı ve Sıcaklık, Ege Journal of Education, (2017)
S. ZORLUOĞLU, M. SÖZBİLİR
TEACHING THE CONCEPT OF DENSITY THROUGH INSOLUBLE LIQUIDS TO VISUALLY IMPAIRED STUDENTS, Journal of Theory and Practice in Education, (2017)
M. ÇOBAN, M. SÖZBİLİR, Y. GÖKTAŞ
Determining Preparation Perceptions Before Earthquake of Individuals Experienced Earthquake: A Case Study, Eastern Geographical Review, (2017)
M. Atila, M. Sözbilir
Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programındaki Yapılandırmacılığa Dayalı Öğelerin Öğretmenler Tarafından Uygulanışı: Nitel Bir Çalışma, Erzincan University Journal of Education Faculty, (2016)
S. ZORLUOĞLU, M. SÖZBİLİR, A. KIZILASLAN
Teacher Educators’ Views On Scientific Literacy Of Visually Impaired Students, Cukurova University Faculty of Education Journal, (2016)
F. YAZICI, M. SÖZBİLİR
Elementary 6-8 Grades Teachers' Views on Assessment and Evaluation Methods, Criteria of Use and Problems Encountered: Erzurum Sampling, MSKU Journal of Education, (2016)
B. OKCU, M. SÖZBİLİR
"Let's make an electric motor" activity for 8th grade visually impaired students in "electric in our lives" unit, Cukurova University Faculty of Education Journal, (2016)
A. KIZILASLAN, S. ZORLUOĞLU, A. YÜCE, M. SÖZBİLİR
Hıstorıcal Process of Dısabılıty Models, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2016)
F. YAZICI, B. OKCU, M. SÖZBİLİR
AİLELERİN GÖRME ENGELLİ ÇOCUKLARINA YÖNELİK GELECEK KAYGILARI, Ege Journal of Education, (2015)
M. SÖZBİLİR, Ş. GÜL, B. OKÇU, F. YAZICI, A. KIZILASLAN, S. ZORLUOĞLU, G. ATİLLA
Trends In Research Papers About Teaching Science To Visually Impaired Students, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2015)
T. PINARBAŞI, N. CANPOLAT, M. SÖZBİLİR
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN MUMUN YANMASIYLA İLGİLİ ANLAYIŞLARI, Erzincan University Journal of Science and Technology, (2014)
M. SÖZBİLİR
A Review of Selected Literature on Students’ Misconceptions of Heat and Temperature, Bogazici University Journal of Education, (2003)