Erzincan University Journal of Science and Technology
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1307-9085 | e-ISSN 2149-4584 | Period Tri-annual | Founded: 2008 | Publisher Erzincan University |


Erzincan Binali Yıldırım University Journal of Science and Technology  has been published since 2008. The original research results and scientific studies in the fields of science and engineering are published in Turkish or English in April, August and December as three issues per year. In addition, a special issue may be published once a year for national / international meetings (symposiums, congresses, conferences, etc.).

From 2015 onwards it is printed online. Since 2016, TRDİZİN-ULAKBİM has been searching for 6 different international indexes. The articles to be published in the journal are given the DOI number via CrossRef.

All responsibility for the articles published in our journal belongs to their authors.

88x31.png

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

It is strongly recommended that the articles planned to be submitted to our journals be prepared according to the rules set forth in the "Writing Rules" page under the "Author's Guide" menu, using the article template available under the "Article Template" menu.

Erzincan University Journal of Science and Technology

ISSN 1307-9085 | e-ISSN 2149-4584 | Period Tri-annual | Founded: 2008 | Publisher Erzincan University |
Cover Image


Erzincan Binali Yıldırım University Journal of Science and Technology  has been published since 2008. The original research results and scientific studies in the fields of science and engineering are published in Turkish or English in April, August and December as three issues per year. In addition, a special issue may be published once a year for national / international meetings (symposiums, congresses, conferences, etc.).

From 2015 onwards it is printed online. Since 2016, TRDİZİN-ULAKBİM has been searching for 6 different international indexes. The articles to be published in the journal are given the DOI number via CrossRef.

All responsibility for the articles published in our journal belongs to their authors.

88x31.png

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

It is strongly recommended that the articles planned to be submitted to our journals be prepared according to the rules set forth in the "Writing Rules" page under the "Author's Guide" menu, using the article template available under the "Article Template" menu.

Volume 12 - Issue 3 - Dec 31, 2019
 1. Evaluation of Adhesive Materials Used in Wind Turbine Blades
  Pages 1189 - 1200
  Daniel AİKHUELE
 2. Ultrases Yıkama İşleminin Meyve ve Sebzelerin Mikrobiyal Dekontaminasyonunda Kullanımı
  Pages 1201 - 1216
  Fatih Mehmet YILMAZ , Fulya OKUROĞLU , Ahmet Görgüç
 3. Homojen Dolgulu Sıkıştırma Ateşlemeli Motorlarda Enjeksiyon Zamanlamasının Motor Performansı ve Emisyon Oluşumuna Etkilerinin İncelenmesi
  Pages 1217 - 1231
  Müjdat FIRAT , İsmail TÜRKBAY
 4. Birleştirilmiş SWARA-COPRAS Yaklaşımını Kullanarak Trüf Mantarı Yetiştirilmesi için Bölge Seçimi
  Pages 1232 - 1253
  G.nilay YÜCENUR , Çağla ŞENKAN , Güzide Nur KARA , Özge TÜRKER
 5. Experimental Performance Analysis of a Groundwater Heat Pump System in Erzincan, Turkey
  Pages 1254 - 1265
  Orhan KALKAN , Mehmet KAYA
 6. A New Therapeutic Approach to Foods: microRNA
  Pages 1266 - 1274
  Alper BARAN , Ahmet ERDOĞAN , Mehmet Cemal ADGIÜZEL , Tamer TURGUT
 7. Assessment of Palynological Characterization and Total Phenol-Flavonoid Content of Some Honeys from Ordu in Turkey
  Pages 1275 - 1282
  İlginç KİZİLPİNAR TEMİZER , Zafer TÜRKMEN , Aytaç GÜDER
 8. Gümüşhane İli İçin Bisiklet Ulaşımı Planlaması
  Pages 1283 - 1294
  Emine ÇORUH
 9. Erzincan Yöresinde Üretilen Tulum Peynirlerinin Benzoik Asit, Sorbik Asit ve Ağır Metal İçeriği Yönünden İncelenmesi
  Pages 1295 - 1300
  Yalçın EROĞLU
 10. Farklı Hücre Dizilerinde 808 nm Laser Uygulaması ve DNA Sentezi
  Pages 1301 - 1306
  Ayşe AK
 11. Etkin Yük Yaklaşımı Kullanarak Protonlar için Z=2-54 Elementlerin Durdurma Gücü Üzerine Bir Çalışma
  Pages 1307 - 1314
  Metin USTA
 12. Mikroklima Özelliğine Sahip İklim Koşullarında Meteorolojik Verilerle İlişkili Partiküler Kirlilik (PM10) Karakteristikleri: Iğdır Örneği
  Pages 1315 - 1328
  Aysun ALTIKAT
 13. Salisilaldehit Türevinden Schiff Bazı Ligandının Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin İncelenmesi
  Pages 1329 - 1340
  Sümeyra TUNA YILDIRIM
 14. Centaurea cheirolopha (Fenzl) Wagenitz ve Centaurea lycopifolia Boiss. & Kotschy (Asteraceae) Taksonlarının Anatomik ve Mikromorfolojik Karakterlerinin İncelenmesi
  Pages 1341 - 1355
  Burcu YILMAZ ÇITAK , Hüseyin DURAL , Rahim AYDIN
 15. Karabuğday Bitkisinin (Fagopyrum esculentum Moench.) Bazı Ekofizyolojik Özellikleri Üzerine Kadmiyum ve Nikel’in Etkisi
  Pages 1356 - 1369
  Sema LEBLEBİCİ
 16. HT29 Hücre Hattında Sirkadiyen Ritme Bağlı Gen İfadesinin Kontrolünde Referans Gen Farklılığının Senkronizasyondaki Rolü
  Pages 1370 - 1380
  Beyza GÖNCÜ , Dilek ÖZTÜRK
 17. Antioxidant and anticholinesterase activities of Heliotropium dolosum, H. lasiocarpum and H. hirsutissimum growing in Turkey
  Pages 1381 - 1391
  Songül KARAKAYA , Mehmet KOCA , Ceyda Sibel KILIÇ
 18. Plazma Püskürtme Kaplama Yöntemiyle Üretilmiş HA ve TiO2 Kaplamaların Aşınma Davranışlarının İncelenmesi
  Pages 1392 - 1401
  Muhammet KARABAŞ , Yusuf KAYALI
 19. Çan Linyitinin Sorgum Biyokütlesi İle Gazlaştırılmasında Biyokütle Oranı ve Sıcaklığın Etkisi
  Pages 1402 - 1412
  Açelya SEÇER
 20. Dört Bacaklı Robot Üzerindeki Silah Kulesinin Stabilizasyon Simülasyonu
  Pages 1413 - 1424
  Ahmet Burak TATAR , Oğuz YAKUT
 21. Akıllı Şebekeler İçin Elektriksel Güç Harcama Verilerinin İnternet Üzerinden Takibini Sağlayan Kablosuz Güç Ölçüm Sistemi
  Pages 1425 - 1433
  İsmail DERELİ , İsmail TEMİZ
 22. How Improved to WC Based Hard Materials
  Pages 1434 - 1441
  Ahmet YÖNETKEN , Ayhan EROL
 23. Epoxy Based Metal And Metal Oxide Doped New Composite Neutron And Gamma Radiation Moderator Material
  Pages 1442 - 1453
  Bünyamin AYGÜN
 24. Minkowski 3-Uzayında Tımelike Normalli Eğrilerin N-Bishop Çatısına göre Slant Helisleri
  Pages 1454 - 1467
  Hatice KUSAK SAMANCI , Ayhan YILDIZ
 25. The Security Vulnerabilities on Internet-Enabled Embedded Systems
  Pages 1468 - 1484
  Ahmet EFE , Melike SARIKAYA , Merve ALTINBAŞ
 26. Application of Kudryashov Method to Some Equations Used in Physics Science
  Pages 1485 - 1492
  Guldem YILDIZ
 27. Cytogenetic and Physiologic Efficacies of Grape Seed Extract in Allium cepa L. Seeds Exposed to Salinity
  Pages 1493 - 1503
  Dilek Çavuşoğlu
 28. Lβ/L Intensity Ratios of Antimony at Different Azimuthal and Polar Angles
  Pages 1504 - 1512
  Mine UĞURLU
 29. Saldırı Tespit Sistemlerinde Makine Öğrenmesi Modellerinin Karşılaştırılması
  Pages 1513 - 1525
  Ozgur Koray SAHİNGOZ , Cem Berke ÇEBİ , Fatma Sena BULUT , Hazal FIRAT , Gözde KARATAŞ
 30. Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampüsü'nde Görev Yapan Personel ve Öğrenim Gören Öğrencilerin Su Ayak İzinin Belirlenmesi
  Pages 1526 - 1536
  Nesrin DURSUN
 31. Yağışların Trend Analizi
  Pages 1537 - 1549
  Hüseyin Yildirim DALKILIÇ
 32. Üç Farklı Akım Kontrol Yönteminin BLDC Motorlardaki Etkilerinin İncelenmesi
  Pages 1550 - 1566
  Mehmet Cihat ÖZGENEL
 33. Development of Gel Phantom Having Dielectric Property Equal to Breast Tissue for Medical Metrology and the Effect of SiC Nanopowders on the Dielectric Constant
  Pages 1567 - 1578
  Tarık KARABEY , Mehmet ERTUĞRUL , Hayrettin EROĞLU
 34. Kaya Gazı Karışımlarının Yanma ve Emisyon Davranışlarının Laboratuvar Ölçekli Bir Yakıcıda Sayısal Olarak İncelenmesi
  Pages 1579 - 1589
  Harun YILMAZ
 35. Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi Kullanılarak Tarihi Bir Yığma Yapının Sismik Performans Düzeyinin Belirlenmesi
  Pages 1590 - 1600
  Atila KUMBASAROĞLU , Alper ÇELİK
 36. Eş Zamanlı Uygulanan İnsektisit ve Tuz Streslerinin Biber Bitkisinde (Capsicum annuum L.) Bazı Fizyolojik ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkileri
  Pages 1601 - 1612
  Armağan KAYA
 37. Anlam Çözümleme Modelleri İle Geliştirilen Türkçe İşaret Dili Çeviri Sisteminin Nesnelerin İnterneti Üzerinden Web Ortamında Uygulaması
  Pages 1613 - 1626
  Yelda FIRAT , Taşkın UĞURLU
 38. Efficient Deployment of Energy Antenna for Sensor Nodes with RF Charging
  Pages 1627 - 1633
  Selahattin KOŞUNALP , Mehmet Baris TABAKCİOGLU , Ahmet ZORLU
 39. Y3Fe5O12 İnce Filmlerin Gd3Ga5O12 Alttaş Üzerine Darbeli Lazer Biriktirme (PLD) Yöntemiyle Büyütülmesi
  Pages 1634 - 1639
  Mustafa Tolga YURTCAN , Ümmügülsüm SOYKAN , Selçuk ATALAY
 40. Kesir Dereceli PID Denetleyici Kullanarak İçten Yanmalı Motorlarda Otonom Termal Yönetim Sistemi Tasarımı
  Pages 1640 - 1650
  Ali Rıza KALELİ
 41. 3 Fazlı 600 kW Gücünde Kısa Devre Kafesli Rotorlu Asenkron Motorun Tasarımı: Fiziksel Boyutlandırılması ve Elektriksel Hesaplamaları
  Pages 1651 - 1665
  Aykut COŞKUN
 42. Farklı İstinat Duvar Tiplerinde Aktif Toprak Basınçlarının Sayısal Analizi
  Pages 1666 - 1677
  Hakan Alper KAMİLOĞLU , Erol ŞADOĞLU , Fatih YILMAZ
 43. Bir Boyutlu Periyodik Kaviteler İçeren Fononik Kristaller ile Akustik Ekle-Bırak Filtresi Tasarımı
  Pages 1678 - 1689
  Ahmet BİÇER
 44. A Problem-Solving Environment to Teach Students Assembly Line Balancing Techniques
  Pages 1690 - 1699
  Hamid YILMAZ , Yunus DEMİR
 45. Kolorektal Kanser Nedeniyle Ameliyat Edilen Hastaların Değerlendirilmesi
  Pages 1700 - 1704
  Orhan ÇİMEN , Eray KURNAZ , Ferda KESKİN ÇİMEN , Arif Onur EDEN
 46. Grand Canonical Monte Carlo Modeling of Anesthetic Xe Separation from Exhale Gas Mixtures Using Metal Organic Frameworks
  Pages 1705 - 1714
  Yeliz GURDAL
 47. A Comparison of Drying Performances of Red and Green Apple Particles in a Tray Dryer
  Pages 1715 - 1723
  Alperen TOZLU
 48. Freezing-Thawing and Wetting-Drying Behavior of Clayey Soil Stabilized with Lime and Silica Fume
  Pages 1724 - 1732
  Fatih YILMAZ , Ersin DEMİR
 49. New sources of arbutin: Onobrychis nitida and Onobrychis galegifolia
  Pages 1733 - 1737
  Hüseyin AKŞİT , Samed ŞİMŞEK , Volkan ÖZDOKUR , Ekrem KÖKSAL
 50. Anodik Oksidasyon ile TiO2 Nanotüp Oluşumuna Su Katkısının Etkileri
  Pages 1738 - 1746
  Burcu BOZKURT ÇIRAK , Ergin KAVAKLI
 51. Production of Certified pH Buffer Solutions at National Metrology Institute of Turkey
  Pages 1747 - 1758
  Lokman LİV , Emrah UYSAL
 52. On the Dual Jacobsthal and Dual Jacobsthal-Lucas Sedenions
  Pages 1759 - 1766
  Cennet ÇİMEN
Indexes and Platforms