Erzincan University Journal of Science and Technology
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1307-9085 | e-ISSN 2149-4584 | Period Tri-annual | Founded: 2008 | Publisher Erzincan University |


Erzincan Binali Yıldırım University Journal of Science and Technology  has been published since 2008. The original research results and scientific studies in the fields of science and engineering are published in Turkish or English in April, August and December as three issues per year. In addition, a special issue may be published once a year for national / international meetings (symposiums, congresses, conferences, etc.).

From 2015 onwards it is printed online. Since 2016, TRDİZİN-ULAKBİM has been searching for 6 different international indexes. The articles to be published in the journal are given the DOI number via CrossRef.

All responsibility for the articles published in our journal belongs to their authors.

88x31.png

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

It is strongly recommended that the articles planned to be submitted to our journals be prepared according to the rules set forth in the "Writing Rules" page under the "Author's Guide" menu, using the article template available under the "Article Template" menu.

Erzincan University Journal of Science and Technology

ISSN 1307-9085 | e-ISSN 2149-4584 | Period Tri-annual | Founded: 2008 | Publisher Erzincan University |
Cover Image


Erzincan Binali Yıldırım University Journal of Science and Technology  has been published since 2008. The original research results and scientific studies in the fields of science and engineering are published in Turkish or English in April, August and December as three issues per year. In addition, a special issue may be published once a year for national / international meetings (symposiums, congresses, conferences, etc.).

From 2015 onwards it is printed online. Since 2016, TRDİZİN-ULAKBİM has been searching for 6 different international indexes. The articles to be published in the journal are given the DOI number via CrossRef.

All responsibility for the articles published in our journal belongs to their authors.

88x31.png

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

It is strongly recommended that the articles planned to be submitted to our journals be prepared according to the rules set forth in the "Writing Rules" page under the "Author's Guide" menu, using the article template available under the "Article Template" menu.

Volume 12 - Issue 2 - Aug 2019
 1. Lebesgue Uzayları Üzerinde Bileşke Operatörler
  Pages 533 - 542
  Ilker ERYILMAZ , İbrahim DEĞİRMEN
 2. Nano-Boyutlu Vanilya İnce Filmlerin Büyütülmesi ve Yüzey Plazma Rezonansı Sensör Performansı
  Pages 543 - 552
  Sibel ŞEN
 3. Tüm Üç Hücreli Biyolojik Sinir Ağı Motiflerinin Kısa- ve Uzun Dönem Bellek Davranışının İncelenmesi
  Pages 553 - 567
  Ahmet Turan , TEMEL KAYIKÇIOĞLU
 4. Effect of SiC on the Properties of Pressureless and Spark Plasma Sintered Si3N4 Composites
  Pages 568 - 575
  ZEYNEP TAŞLIÇUKUR ÖZTÜRK , CEM ŞAHİN , NİLGÜN KUŞKONMAZ
 5. Antibacterial Activity of DMSO Extracts of Selected Plants Against Antibiotic Resistant Clinical Isolates
  Pages 576 - 584
  AYŞEGÜL SARAL , Uğur Kardil , Azer ÖZAD DÜZGÜN
 6. Buğday (Triticum aestivum L.) Tohumlarında Büyüme Düzenleyicisi 2,4-D Isooctylester Herbisitinin Meydana Getirdiği Retrotranspozon Hareketliliğinin Moleküler Yöntem İle Değerlendirilmesi
  Pages 585 - 594
  Serap Sunar , Hüseyin BULUT
 7. İntramedüller Çivilerin Statik ve Dinamik Eğilme Özelliklerinin Deneysel ve Teorik Olarak İncelenmesi
  Pages 595 - 606
  Halim Kovacı
 8. Biyokütle Kaynaklı Sentez Gazından Hidrojen Üretimine Entegre Bir Güç Sisteminin Modellenmesi
  Pages 607 - 619
  Mehmet Selçuk MERT , Fikret YÜKSEL , Mehmet Emre BURULDAY
 9. Tec1 Transkripsiyon Faktörünün NTH1 Gen Ekspresyonuna Etkisi
  Pages 620 - 627
  Tulay Turgut Genc , Selen ÇAKAS
 10. Determination of Antioxidant and Antimicrobial Activities of Some Medicinal Plants Grown in Şırnak Region of Turkey
  Pages 628 - 638
  Şule CEYLAN , Resul YARAR , Yasemin CAMADAN , Özlem SARAL , Özge ÖZŞEN
 11. Hibrid Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi Temelinde İş Güvenliği Uzmanı Seçimi
  Pages 639 - 649
  ÖMER FARUK EFE
 12. Generalizations of n-ideals of Commutative Rings
  Pages 650 - 657
  Ece Yetkin Çelikel
 13. A Note on Fuzzy Soft Ditopological Spaces
  Pages 658 - 667
  TUĞBA HAN DİZMAN
 14. The Use of Unmanned Aerial Vehicle Equipped with Auto-Pilot System in Railway Security
  Pages 668 - 678
  Mehmet Masat , Mehmet Kaya
 15. Compact Microstrip Antenna Design for 5G Communication in Millimeter Wave at 28 GHz
  Pages 679 - 686
  Muhammet Tahir GÜNEŞER , Cihat ŞEKER
 16. Higher Dimensional Chaotic Linear Transformations of Colored Image Encryptions
  Pages 687 - 694
  Deniz ELMACI , Nurşin BAŞ ÇATAK
 17. Paslanmaya Maruz Kalmış Tam Ölçekli Betonarme Kolonların Monotonik Yükleme Etkisi Altında Yapısal Davranışlarının İncelenmesi: Korozyon Çalışmaları İçin Öneriler
  Pages 695 - 713
  Hakan Yalciner , Atila Kumbasaroglu , Mehmet Fırat Mermit , Rameen Kohistani , Aqludin Karimi
 18. Türkiye’de İnşaat Mühendislerinin Mobbing Algılarının Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma
  Pages 714 - 733
  Hasan Basri Başağa , Ünsa Karal , Bayram Ali Temel
 19. Temel Bileşenler Analizi ve Yanıt Yüzey Yöntemi Kullanılarak Gıda Sektöründe Çoklu Yanıtların Optimizasyonu
  Pages 734 - 744
  Deniz OZONUR , Duygu KILIÇ , Hatice Tul Kubra AKDUR , Hülya BAYRAK
 20. Bigadiç Kolemanitin Tozaltı Kaynak Toz Bileşeni Olarak Kullanılabilirliği
  Pages 745 - 758
  MUSTAFA KAPTANOĞLU
 21. GP-Fuzzy Soft Groups
  Pages 759 - 770
  Canan Akın
 22. Paraserbest Lie Cebirlerinin Metabelyen Çarpımı, 2-Simetrik Kelimeler ve Verbal Altcebir
  Pages 771 - 777
  Zehra Velioğlu , Naime Ekici
 23. Serbest Nilpotent Lie Cebirlerinin Otomerkezi Otomorfizmleri
  Pages 778 - 782
  Özge Öztekin , Naime Ekici
 24. Padovan-circulant-Hurwitz Dizilerinin m Modülüne Göre Periyotları
  Pages 783 - 787
  Zafer Adıgüzel , Özgür Erdağ , Ömür Deveci
 25. Some Applications of the Concircular Mappings on the Weyl Manifolds
  Pages 788 - 795
  Fusun Nurcan
 26. Zaman-Kesirli Kadomtsev- Petviashvili Denkleminin Conformable Türev ile Yaklaşık Çözümleri
  Pages 796 - 806
  HÜLYA DURUR , MEHMET ŞENOL , ALİ KURT , ORKUN TAŞBOZAN
 27. New Wave Solutions of Time Fractional Kadomtsev-Petviashvili Equation Arising In the Evolution of Nonlinear Long Waves of Small Amplitude
  Pages 807 - 815
  HÜLYA DURUR , ORKUN TAŞBOZAN , ALİ KURT , MEHMET ŞENOL
 28. Serbest Metabelyen Lie Cebirlerinin Direkt Toplamlarının Test Elemanları
  Pages 816 - 819
  Cennet ESKAL , Naime EKİCİ
 29. Chemical Mapping of Graphene-Based Material with X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) Using Principal Component Analysis (PCA)
  Pages 820 - 832
  AYŞEGÜL ERDOĞAN , MERVE AKTÜRK , ZEKERYA DURSUN
 30. Bir Parametreli Eliptik Homotetik Düzlemsel Hareketler
  Pages 833 - 840
  Yrd. Doç. Dr. Ayşe Zeynep Azak
 31. Eş Zamanlı Yb ve Dy Katkılanmış CeO2 Elektrolitinin Hidrotermal Yöntem ile Sentezi ve Kristal Yapı Analizi
  Pages 841 - 849
  HANDAN ÖZLÜ TORUN
 32. The Effect Of Fatigue And Sleepiness Upon Driver Behaviors
  Pages 850 - 862
  Fatih İrfan Baş , Mahir Gökdağ
 33. (s,t)-Modified Pell Sequence and Its Matrix Representation
  Pages 863 - 873
  NUSRET KARAASLAN , TÜLAY YAĞMUR
 34. Göktürk-2 ve Worldview-2 Uydu Görüntüleri için Görüntü Keskinleştirme Yöntemlerinin Değerlendirilmesi
  Pages 874 - 885
  Özlem AKAR
 35. Regresyon Analizinde Kullanılan Yanlı Tahmin Edicilerin Etkinliklerinin Karşılaştırılması
  Pages 886 - 892
  Nilgün YILDIZ
 36. Malatya’da Yetişen Akdutlarda (Morus alba L.) Ağır Metal Birikiminin Belirlenmesi
  Pages 893 - 901
  Mahmut KARADENİZ , Etem OSMA
 37. Foto-kapan Görüntülerinde Hareketli Nesne Tespiti ve Konumunun Belirlenmesi
  Pages 902 - 919
  Emrah Şimşek , ÖZYER Barış , Gülşah tümüklü Özyer
 38. Bilgisayar Destekli DC Motor Hız Denetimi
  Pages 920 - 925
  Seda Postalcıoğlu , Çetin Köktürk
 39. Fibonacci Sayılarının Ailesinde 3-Fibonacci Polinomları
  Pages 926 - 933
  Merve TAŞTAN
 40. Birleştirilmiş Elektromekanik Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Güç Transformatörünün Termal Alan Analizi
  Pages 934 - 941
  Yıldırım Özüpak , Mehmet Salih MAMİŞ
 41. Sınav Çizelgeleme Problemi için Hedef Programlama Yaklaşımı ve Bir Uygulama
  Pages 942 - 956
  ZEYNEP CEYLAN , Arzu YÜKSEL , Ayşegül YILDIZ , Büşra ŞİMŞAK
 42. Geleneksel Yöntemlerle Üretilen Nar Ekşisinin Antibakteriyel ve Antimutajenik Etki Potansiyeli
  Pages 957 - 965
  Nurcan Erbil , Mehmet Arslan
 43. A New Palladium(II) Complex With 3-Picoline and Diclofenac: Synthesis, Crystal, Spectroscopic, Thermal and DFT Studies
  Pages 966 - 979
  Sema Çağlar , Serkan Demir
 44. 2-triflorometil-4-nitroanilinin Spektroskopik ve Kuantum Mekaniksel Yöntemlerle Karakterizasyonu
  Pages 980 - 989
  MUHAMMET HAKKI YILDIRIM
 45. Yeni 5-(Dietilamino)-2-[((2-merkapto-1H-benzo[d]imidazol-5-il)imino)metil]fenol Bileşiğinin Yapısal, Elektronik ve Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi
  Pages 990 - 1007
  HİLAL MEDETALİBEYOĞLU , FARUK KARDAŞ , MURAT BEYTUR , ONUR AKYILDIRIM
 46. Akış-Enjeksiyon Analiz Tekniği ile UV Dedektör Kullanılarak İlaçlarda Asemetasin Tayini
  Pages 1008 - 1017
  Gülşah Saydan Kanberoğlu , Erol Şener , Muzaffer Tuncel , Zühre Şentürk
 47. Robotik Total Station ve GNSS Ölçümlerinin Analizi
  Pages 1018 - 1027
  Hüseyin Pehlivan
 48. Yeraltı Algılayıcı Ağlarda Kayıpsız Veri İletimi için Sezme Tabanlı Ortam Erişim Tekniğinin Başarım Analizi
  Pages 1028 - 1035
  Muhammed Enes BAYRAKDAR
 49. (2-amino-5-nitrofenil)-(2-klorofenil)methanon’un Yapısal, Titreşimsel, Magnetik ve Elektronik Karakterizasyonu
  Pages 1036 - 1047
  Nuri Öztürk
 50. Domates Ekstraktının Saccharomyces cerevisiae’de Oluşturulan Krom Hasarına Karşı Koruyucu Etkisi
  Pages 1048 - 1055
  Abdullah ASLAN , Seda BEYAZ , Özlem GÖK
 51. Bir Nanoakışkanın Farklı pH Değerlerindeki Isı Transfer Katsayılarının Belirlenmesi ve Karar Ağacı Algoritması ile Modellenmesi
  Pages 1056 - 1067
  Mehmet DAS , Ahmet Beyzade Demirpolat
 52. Darbeli Laser-Malzeme Etkileşimi Sırasında Malzemedeki Sıcaklık Dağılımının Yarı Kinetik Teori ile Analizi
  Pages 1068 - 1082
  Yıldız Koç , Ertuğrul BALTACIOĞLU
 53. Trombidioid (Acari: Parasitengona) Larva Derilerinin Değerlendirilmesi ve Teşhisteki Önemi
  Pages 1083 - 1094
  Evren Buğa , Sevgi SEVSAY
 54. Biçimlendirmeyi Yapay Sinir Ağları Kullanarak 58,60,61,62,63,64Ni İzotopları için (p, ), (n, ) ve (,) Reaksiyon Tesir Kesiti Hesaplamaları ve Optimizasyonu
  Pages 1095 - 1102
  Veli Çapalı
 55. Charged Particle Penetration Distance and Mass Stopping Power Calculations on Some Nuclear Reactor Control Rod Materials
  Pages 1103 - 1115
  Mert Şekerci , Hasan Özdoğan , Abdullah Kaplan
 56. Sustainable Model Study: Collection and Disposal of Waste Medications with Micropollutant Properties in the Ecosystem within the Scope of Zero Waste
  Pages 1116 - 1140
  ZEYNEP CEYLAN , ŞAHİN KORKMAZ
 57. Calculation of Fast Neutron Shielding Parameters for Some Essential Carbohydrates
  Pages 1141 - 1148
  Hakan Akyıldırım
 58. Alzheimer Hastalığının Tedavisinde Kullanılan İlaçlar ve Yeni Yaklaşımlar
  Pages 1149 - 1159
  Azime Berna Özçelik , Mevlüt Akdağ , Muhammed Ergün , Mehtap Uysal
 59. SEM, XRD and EDX analysis of calcium mineralization in human aortic valve
  Pages 1160 - 1164
  Azman Ates
 60. A DFT Study on the Radical Structures and HOMO-LUMO Analysis of Azathioprine
  Pages 1165 - 1173
  Ebru Karakaş Sarıkaya , Ömer DERELİ
 61. Yüksek Hızlı Oksi- Yakıt Püskürtme Tekniği ile Üretilmiş MCrAlY Esaslı Kaplamaların Sıcak Korozyon Davranışı
  Pages 1174 - 1188
  Yılmaz Yalçın , Ramazan Tuncer , Muhammet Karabaş , Yusuf Kayalı
Indexes and Platforms