Erzincan University Journal of Science and Technology
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1307-9085 | e-ISSN 2149-4584 | Period Tri-annual | Founded: 2008 | Publisher Erzincan University |


*Only manuscripts whose is in English language will be evaluated after 13/04/2020. 

Erzincan Binali Yıldırım University Journal of Science and Technology  has been published since 2008. The original research results and scientific studies in the fields of science and engineering are published on April, August and December as three issues per year. In addition, a special issue may be published once a year for national / international meetings (symposiums, congresses, conferences, etc.).

From 2015 onwards it is printed online. Since 2016, TRDİZİN-ULAKBİM has been searching for 6 different international indexes. The articles to be published in the journal are given the DOI number via CrossRef.

All responsibility for the articles published in our journal belongs to their authors.

88x31.png

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

It is strongly recommended that the articles planned to be submitted to our journals be prepared according to the rules set forth in the "Writing Rules" page under the "Author's Guide" menu, using the article template available under the "Article Template" menu.

Erzincan University Journal of Science and Technology

ISSN 1307-9085 | e-ISSN 2149-4584 | Period Tri-annual | Founded: 2008 | Publisher Erzincan University |
Cover Image


*Only manuscripts whose is in English language will be evaluated after 13/04/2020. 

Erzincan Binali Yıldırım University Journal of Science and Technology  has been published since 2008. The original research results and scientific studies in the fields of science and engineering are published on April, August and December as three issues per year. In addition, a special issue may be published once a year for national / international meetings (symposiums, congresses, conferences, etc.).

From 2015 onwards it is printed online. Since 2016, TRDİZİN-ULAKBİM has been searching for 6 different international indexes. The articles to be published in the journal are given the DOI number via CrossRef.

All responsibility for the articles published in our journal belongs to their authors.

88x31.png

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

It is strongly recommended that the articles planned to be submitted to our journals be prepared according to the rules set forth in the "Writing Rules" page under the "Author's Guide" menu, using the article template available under the "Article Template" menu.

Volume 13 - Issue 2 - Aug 31, 2020
 1. CuxZn(1-x)O Nanoparçacıklarıyla Dekore Edilmiş Kaolin Nanokompozitinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Fotokatalitik Aktivitesi
  Pages 369 - 383
  Eda KELEŞ GÜNER , Bülent ÇAĞLAR
 2. Pb izotoplarının Alfa Bozunum Yarı-ömürlerinin Farklı Modeller ile İncelenmesi
  Pages 384 - 391
  Fahrettin KOYUNCU , Asım SOYLU
 3. Design And Manufacture Of Continuous Automatic 3D Printing Device With Conveyor System By İmage Processing Technology
  Pages 392 - 403
  Koray ÖZSOY , Bekir AKSOY , Mehmet YÜCEL
 4. Smarandache Curves of Spacelike Anti-Salkowski Curve with a Timelike Principal Normal According to Frenet Frame
  Pages 404 - 416
  Süleyman ŞENYURT , Kemal EREN
 5. Synthesis, Characterization and Quantum Chemical Computational Studies on the N,N'-Dibenzylidene-3,3'-dimethoxybenzidine
  Pages 417 - 428
  Lalehan AKYUZ
 6. Türkiye Şartlarında Ilık Karışım Asfalt Uygulamasının Ekonomik ve Çevresel Değerlendirmesi
  Pages 429 - 443
  Kemal KARAKUZU , Halit ÖZEN
 7. Burr Tipi III Dağılımının İlerleyen Tür Tip II Sağdan Sansürlü Örnekleme Dayalı Parametrelerinin EM Tahmin Edicisi
  Pages 444 - 464
  Özlem GÜRÜNLÜ ALMA , Sinem ARAY
 8. Caligonella haddadi Bagheri ve Maleki Türünün (Acari: Trombidiformes: Caligonellidae) Erkek, Protonimf ve Larva Evrelerinin İlk Tanımı
  Pages 465 - 476
  Salih DOĞAN , Sibel DOĞAN
 9. 𝒃𝟐 Metrik Uzayında Çok Değişkenli Operatörler için Sabit Nokta Sonuçları Üzerine
  Pages 477 - 482
  FATMA AYDIN AKGÜN
 10. Derin Öğrenme Kullanılarak Parmak izi Tabanlı İç Ortam Konumlandırma
  Pages 483 - 501
  İşıl KARABEY AKSAKALLI , Levent BAYINDIR
 11. Elektronik Devrelerdeki Silindirik Soğutuculardan Kaynaklanan Elektromanyetik Girişimlerin 0-10 GHz Bandında Araştırılması
  Pages 502 - 510
  Habib DOĞAN , İbrahim Bahadır BASYİGİT , Abdullah GENC
 12. D2 Takım Çelik Üzerine Kaplanmış TiN Filmin Adezyon ve Yorulma Özelliklerinin Belirlenmesi
  Pages 511 - 517
  Ayşenur KELEŞ
 13. Işıklı Gölü ve Gökgöl Sulak Alanlarında Avrupa Doğa Bilgi Sistemi (EUNIS) Habitat Sınıflandırmasının Değerlendirilmesi
  Pages 518 - 531
  Okan ÜRKER , Arda ÖZEN
 14. Sonlu Elemanlar Metodu Kullanarak Farklı Yol Modellerinin Oturmaya Etkisinin İncelenmesi
  Pages 532 - 543
  Elif ÇİÇEK
 15. Hiperbolik Yükseltme İle Açılabilir Yüzeyler Üzerine Bir Çalışma
  Pages 544 - 549
  İlkay GÜVEN , Mustafa DEDE , Cumali EKİCİ
 16. Vakhnenko-Parkes Denkleminin Hiperbolik Tipte Yürüyen Dalga Çözümü
  Pages 550 - 556
  Hülya DURUR , Asıf YOKUŞ
 17. Ankara’nın Farklı Bölgelerinden Toplanan (Pinus nigra Arnold)’da Ağır Metal Birikiminin Araştırılması
  Pages 557 - 567
  Hasan Can TÜRK , Etem OSMA
 18. Bingöl İli Deprem Risk Analizi
  Pages 568 - 579
  Murat DOĞRUYOL
 19. Schiff Bazı Esaslı Destekli Sıvı Membranlar ile Sulu Çözeltiden Cu(II) İyonlarının Donnan Diyaliz Metodu ile Ayrılması
  Pages 580 - 591
  Tuğba SARDOHAN KÖSEOĞLU , Ulviye Beyza İLAY , Damla ANBAR ÜLKER , Gülden TEKİN , Esengül KIR , Fatma KARİPCİN
 20. Bol E-Tümlenmiş Modüllere ve E-Yükseltilebilir Modüllere Torsiyon-Teorik Bir Yaklaşım
  Pages 592 - 599
  Esra SÖZEN
 21. Comparative Analysis of Regression Learning Methods for Estimation of Energy Performance of Residential Structures
  Pages 600 - 608
  Abdurrahim AKGUNDOGDU
 22. Tercan Baraj Gölü 'nde Yaşayan Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) Balığının Boy-Ağırlık İlişkisi ve Kondisyon Faktörü
  Pages 609 - 619
  Özge ZENCİR TANIR
 23. Piperonal Artığı Taşıyan Şalkonların Dizaynı, Sentezi ve Biyolojik Aktiviteleri
  Pages 620 - 630
  Mehtap TUĞRAK , Halise İnci GÜL , Barış ANIL , Hülya AKINCIOĞLU
 24. Yıldız-Şekilli Poli(L-Laktik Asit) Nanokompozitlerin Yerinde Polimerizasyon Yöntemiyle Hazırlanması ve İncelenmesi
  Pages 631 - 642
  Naile KARAKEHYA , Ceyda BİLGİÇ
 25. Gamma Kuvvet Fonksiyonlarının Bazı Samaryum İzotoplarının (γ,n) ve (γ,2n) Reaksiyonlarının Tesir Kesiti Hesaplamaları Üzerindeki Etkileri
  Pages 643 - 654
  Mert ŞEKERCİ
 26. Akış Enjeksiyon Analiz Yönteminde Detektör Olarak Potansiyometrik Sensör Kullanarak Çevre Numunelerinde Sodyum İyonu Tayini
  Pages 655 - 668
  Adem ASAN
 27. Parkinson Hastalığının Tedavisinde Kullanılan Levodopa ve Benserazid Etken Maddelerinin Kemometrik Tayini
  Pages 669 - 676
  Güzide PEKCAN ERTOKUŞ , Tahir ÖZER
 28. Orta Kızılırmak Bölümündeki Seyfe Gölü Sulak Alanında Oluşan Toprakların Bazı Özelliklerinin İncelenmesi
  Pages 677 - 692
  Ahu Alev ABACI-BAYAR , Kadir YILMAZ , Yusuf BAYAR
 29. Elazığ-Sivrice Depreminin TUSAGA-Aktif (CORS-TR) İstasyonlarının Konumlarına Olan Etkisinin Web Tabanlı GPS Yazılımları İle İrdelenmesi
  Pages 693 - 718
  Berkant KONAKOGLU , Alper AKAR
 30. 75-77Br Radyoizotoplarının Üretim Tesir Kesiti Hesaplamalarında Bazı Seviye Yoğunluğu Modellerinin Etkilerinin İncelenmesi
  Pages 719 - 729
  Mert ŞEKERCİ , Hasan ÖZDOĞAN , Abdullah KAPLAN
 31. Sıvı Vanadyumun Kristalizasyon Sürecine Soğutma Oranı Etkisinin Moleküler Dinamik Benzetim Metodu ile İncelenmesi
  Pages 730 - 745
  Murat ÇELTEK , Vildan GÜDER
 32. Green Synthesis and Characterization of Magnetic Antibiotic Delivery System Using Linden Extract
  Pages 746 - 755
  Güliz AK
 33. Kullanılan Farklı Katkı Maddelerinin ve Farklı Beton Dayanım Seviyelerinin Kısa Kirişlerin Sünekliğine Etkisi
  Pages 756 - 771
  Atila KUMBASAROĞLU
 34. Rankin-Cohen Parantezi Yardımıyla Elde Edilen Hecke Eigenform Örnekleri
  Pages 772 - 778
  İlker İNAM , Elif TERCAN , Banu İREZ AYDIN, Zeynep DEMİRKOL ÖZKAYA
 35. Farklı Demleme Yöntemlerinin Soğuk Hibiskus Çayının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Üzerine Etkisi
  Pages 779 - 787
  Vildan EYİZ , İsmail TONTUL
 36. Near Soft Connected Spaces
  Pages 788 - 802
  Alkan ÖZKAN , Metin DUMAN
 37. Antioxidant Activity and Chemical Content of Infusions of Asparagus L. Plant in Different Concentrations
  Pages 803 - 810
  Hasan KILIÇGÜN
 38. An Effective ‘Off-On’ Artificial Probe Based on Rhodamine B Derivative for Sensitive and Selective Recognition of Cu2+ Ions
  Pages 811 - 827
  Mecit ÖZDEMİR , Yusuf YILMAZ
 39. Design, Simulation and Comparison of Controllers for Temperature Profile Tracking Control of a Heat Flow System
  Pages 828 - 838
  Kaan CAN , Hayriye Tuğba SEKBAN , Kamil ORMAN , Abdullah BAŞÇİ
 40. Lityum-Polimer Piller için Şarj ve Dengeleyici Devre Tasarımı
  Pages 839 - 846
  Ayetül GELEN , Emre TÜFEKCİOĞLU
 41. Determination Of Pyrolysis Kinetics Of Pistachio Shell And Cranberry Seed
  Pages 847 - 856
  Hatice BAYRAKÇEKEN , Meltem KIZILCA ÇORUH
 42. Measurement and Risk Assessment of Extremely Low Frequency Magnetic Fields around Transformers in a Working Place
  Pages 857 - 867
  Semih ÖZDEN , Bahriye SIRAV ARAL , Ayşe Gülnihal CANSEVEN KURŞUN , Nesrin SEYHAN
 43. Düşük Prandtl Sayısına Sahip Akışkanın Doğal Konveksiyon Hareketinin İncelenmesi
  Pages 868 - 889
  Ali ORAL , Ramazan SELVER
 44. Synthesis and Characterization of α-Fe2O3 Nanoparticles by Microemulsion Method
  Pages 890 - 897
  Gamze BOZKURT
 45. Küçük Gürültü Terimi İçeren Itô Stokastik Diferansiyel Denklemler için Stokastik Runge-Kutta-Fehlberg Yöntemi
  Pages 898 - 916
  Hande AKDEMİR , Dudu AYDIN OĞUR
 46. Nilpotent Product of Parafree Lie Algebras and A Basis of This Product
  Pages 917 - 922
  Zehra VELİOGLU
 47. On Some Properties of Space S_{w}^{α}
  Pages 923 - 934
  Erdem TOKSOY , Ayşe SANDIKÇI
 48. Sonlu Bir Yarıgrubun Geniş Rankı İçin Alternatif Bir Metod
  Pages 935 - 938
  Osman KELEKCİ
 49. Cross-sectional Analysis of Erzincan Central Pharmacy Enterprises On Emergency Contraception
  Pages 939 - 947
  Yalçın EROĞLU
 50. Fatty acid profile and health lipid indices in the milk of ewes feeding with soybean oil
  Pages 948 - 955
  Selçuk ÖZYÜREK , Kadir ÇEBİ , Çağrı BALCI , Nusret GENÇ , Doğan TÜRKYILMAZ
Indexes and Platforms