Erzincan University Journal of Science and Technology
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1307-9085 | e-ISSN 2149-4584 | Period Tri-annual | Founded: 2008 | Publisher Erzincan University |


*Only manuscripts whose is in English language will be evaluated after 13/04/2020. 

Erzincan Binali Yıldırım University Journal of Science and Technology  has been published since 2008. The original research results and scientific studies in the fields of science and engineering are published on April, August and December as three issues per year. In addition, a special issue may be published once a year for national / international meetings (symposiums, congresses, conferences, etc.).

From 2015 onwards it is printed online. Since 2016, TRDİZİN-ULAKBİM has been searching for 6 different international indexes. The articles to be published in the journal are given the DOI number via CrossRef.

All responsibility for the articles published in our journal belongs to their authors.

88x31.png

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

It is strongly recommended that the articles planned to be submitted to our journals be prepared according to the rules set forth in the "Writing Rules" page under the "Author's Guide" menu, using the article template available under the "Article Template" menu.

Erzincan University Journal of Science and Technology

ISSN 1307-9085 | e-ISSN 2149-4584 | Period Tri-annual | Founded: 2008 | Publisher Erzincan University |
Cover Image


*Only manuscripts whose is in English language will be evaluated after 13/04/2020. 

Erzincan Binali Yıldırım University Journal of Science and Technology  has been published since 2008. The original research results and scientific studies in the fields of science and engineering are published on April, August and December as three issues per year. In addition, a special issue may be published once a year for national / international meetings (symposiums, congresses, conferences, etc.).

From 2015 onwards it is printed online. Since 2016, TRDİZİN-ULAKBİM has been searching for 6 different international indexes. The articles to be published in the journal are given the DOI number via CrossRef.

All responsibility for the articles published in our journal belongs to their authors.

88x31.png

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

It is strongly recommended that the articles planned to be submitted to our journals be prepared according to the rules set forth in the "Writing Rules" page under the "Author's Guide" menu, using the article template available under the "Article Template" menu.

Volume 13 - Issue 1 - Mar 20, 2020
 1. TVA ile üretilen Cam / GaN / InGaN Filmin Artan Tavlama Sıcaklığının Bazı Fiziksel Özelliklerine Etkileri
  Pages 1 - 10
  Erman Erdoğan
 2. Antioxidant Activity, Total Phenolic and Saponin Contents of Quinoa Seeds Having Different Hull Colors as Affected by Washing Process
  Pages 11 - 24
  Ömer Faruk ÇELİK , Yunus Emre TUNÇİL
 3. Cadmium(II) Chloride Complex Containing 1-Vinylimidazole Ligand: Structural, Spectroscopic and Thermal Properties
  Pages 25 - 32
  Zuhal YOLCU
 4. Çeşitli Katyon Değiştirilmiş ve Sütunlanmış Artvin Bentonitlerinin Karakterizasyonu ve Seçilmiş Bir Organik Reaksiyonda Katalizör Olarak Kullanılmaları
  Pages 33 - 45
  Ahmet TABAK , Bülent ÇAĞLAR , Mehmet KAYA
 5. Fredholm İntegro Diferansiyel Denklemin Sayısal Çözümü için Alternatif Bir Yöntem
  Pages 46 - 53
  Erkan CİMEN , Kübra ENTERİLİ
 6. Synthesis and Theoretical Calculation of p-Aminostyryl-BODIPY Derivative: Trans-Configuration Selectivity of Knoevenagel Condensation Reaction
  Pages 54 - 60
  Serdal KAYA
 7. Nabumeton İçeren Tabletlerde Yeni Miktar Tayin Yöntemleri ve Diğer Yöntemlerle Karşılaştırması
  Pages 61 - 87
  Yalçın EROĞLU
 8. Electrical Properties of Ulexite by Dielectric Spectroscopy
  Pages 88 - 94
  Betül CANIMKURBEY
 9. Quasilineer Uzaylarda Biquasilineer Fonksiyoneller ve Bazı Sonuçları
  Pages 95 - 104
  Hacer BOZKURT , Yılmaz YILMAZ
 10. Polipropilen Lif Katkılı Kerpiç Tuğlaların Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
  Pages 105 - 114
  Mehmet BERKGİL , Yaşar AYAZ
 11. Effects of Loganic Acid isolated from Vinca soneri on Surface Hydrophobicity and Auto-Aggregation of Probiotic Bacteria, Lactobacillus acidophilus and Lactobacillus rhamnosus
  Pages 115 - 122
  Busenur ÇELEBİ , Recep TAŞ , Hüseyin AKŞİT , Hasan Ufuk CELEBİOGLU
 12. Çoruh Havzası Taban Akışının İngiliz Hidroloji Enstitüsü Yuvarlatılmış Minimumlar Yöntemi ile Belirlenmesi
  Pages 123 - 133
  Serkan ŞENOCAK , Sait TAŞCİ
 13. Poli (metilmetakrilat-ko-metakrilik asit) Sentezi, Karakterizasyonu ve Termal Bozunma Kinetiği
  Pages 134 - 143
  Hakan AKAT , Berna KÖRPINAR
 14. Rough Approximation Operators in a Topological Ring
  Pages 144 - 151
  Gülay OĞUZ
 15. Çok Boyutlu Veri Görselleştirme Yöntemlerinden Chernoff Yüzleri Yöntemi Kullanılarak Üniversitelerin İstatistik Bölümlerinin Kpss Başarı Puanlarının Karşılaştırılması
  Pages 152 - 161
  Selahattin YAVUZ
 16. Preparation and Characterization of Calcite Loaded Poly (Lactic Acid) Composite Materials
  Pages 162 - 170
  Ali Sinan DİKE
 17. Çözelti Konsantrasyonu ve Kalınlığın SILAR Tekniği ile Büyütülen CuO İnce Filmi Üzerine Etkisi
  Pages 171 - 180
  Tuba ÇAYIR TAŞDEMİRCİ
 18. Cu ilavesinin TiZrNbN Kaplamaların Yorulma Özelliklerine Etkisi
  Pages 181 - 189
  Hossein AHMAD AGHDAM , Ayşenur KELEŞ , Ozlem BARAN , Yaşar TOTİK , İhsan EFEOGLU
 19. Çapraz Tablolarda Multinomial-Dirichlet Dağılımının Uygulanması: İki Şehir (Ukrayna/Harkiv–Türkiye/Giresun) Öğrencilerinin İnternet Kullanım Sıklığının Karşılaştırılması
  Pages 190 - 200
  Esin AVCI
 20. “Park Et – Devam Et” Otoparklarında Kullanıcı Alışkanlıkları
  Pages 201 - 220
  Abdullah DEMİR
 21. Etil Alkol Yakıtlı HCCI Motorun Performans, Yanma ve Emisyon Özeliklerinin Deneysel Olarak İncelenmesi
  Pages 221 - 234
  Alper CALAM , Serdar HALİS
 22. Gıda Sektöründe İstatistiksel Proses Kontrolü: Endüstriyel Ekmek Üretim Tesisi Uygulaması
  Pages 235 - 257
  İbrahim Zeki AKYURT
 23. Direct Blue 2 Tekstil Boyar Maddesinin Agaricus campestris Biyokütlesi Tarafından Biyosorpsiyonu: Kinetik, İzotermal ve Termodinamik Çalışmalar
  Pages 258 - 273
  Aslı GÖÇENOĞLU SARIKAYA , Emre ERDEN
 24. Çay Çalısı Budama Atıkları Kullanılarak Eosin Y Boyarmaddesinin Sulu Çözeltiden Biyosorpsiyonu için İzoterm Verilerinin İncelenmesi
  Pages 274 - 282
  Mehmet KAYA
 25. Farklı Çay Türleri ile Hazırlanan Kombuchaların Biyoaktif ve Duyusal Özelliklerinin Belirlenmesi
  Pages 283 - 295
  Selin KALKAN , Mustafa Remzi OTAĞ , Sümeyye SARMUSAK , Feride Buse GÖNÜLTAŞ , Arife YAŞAR
 26. Hızlı Prototipleme Teknolojisi Harç Yığma Yöntemi ile Üretilen Modellerin Ölçüsel Sapmalarının ve Yüzey Pürüzlülüğünün İncelenmesi
  Pages 296 - 305
  Barış ÖZLÜ , Okan PISIK , Halil DEMİR
 27. Histopathology and Antibiotic Susceptibility of Aeromonas hydrophila Isolated from Diseased Guppy (Poecilia reticulata)
  Pages 306 - 313
  Çiğdem ÜRKÜ
 28. Structural, Spectroscopic (FT-IR, Raman, NMR and UV-Vis.) and Theoretical Investigations of Cyclopentolate
  Pages 314 - 333
  Tuba ÖZDEMİR ÖGE , Halil GÖKÇE
 29. Benzoksazolon Türevi Şalkon Bileşiklerinin Sentezi ve Biyoaktivitelerinin Araştırılması
  Pages 334 - 347
  Sinan BİLGİNER
 30. Bir Endüstriyel Fan Tasarımı ve Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ile Analizi
  Pages 348 - 363
  Ömer Korcan ATEŞ
 31. Üst Gastrointestinal Sistem Kanamaları: Son 5 Yılda Başvuran 68 Hastanın Retrospektif Analizi
  Pages 364 - 368
  Orhan ÇİMEN , Ferda KESKİN ÇİMEN
Indexes and Platforms